Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Feeding of the Five Thousand

534 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Feeding of the Five Thousand

 1. 1. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino
 2. 2. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino (Matt. 14:13-21; Mark 6:30-43; Luke 9:10-17; John 6:1-14) BETHSAIDA – ‘house of fishing’
 3. 3. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino
 4. 4. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino
 5. 5. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino 1) Sobrang dami ng mga tao 2) Malayo ang lugar 3) “Late na”, “gabi na” 4) Hindi kayang bigyan ng „lodging‟ lahat
 6. 6. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino
 7. 7. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino 1)“Saan tayo bibili ng pagkain para makakain silang lahat?” 2)“Ilang tinapay mayroon tayo diyan?”
 8. 8. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino
 9. 9. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino
 10. 10. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino - Sinubukan ni Hesus - Naging praktikal
 11. 11. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino - Naging resourceful - Nagduda rin
 12. 12. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino - Ibinigay ang kaunting meron - Nagbigyan ng pagkakataong maging bahagi ng gawain ng Dios
 13. 13. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino A. PINAUPO – set the atmosphere for blessing
 14. 14. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino B.PINAGPANGKAT-PANGKAT
 15. 15. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino C. PINAGPASALAMAT
 16. 16. Marikina Foursquare Gospel Church ENCOUNTER JESUS SERIES Rev. Kay Oyco Carolino C. PINAGBAHA-BAHAGI NANG MAAYOS
 17. 17. Vs. 26 “..kaya kayo sunud nang sunod ay dahil kumain kayo at nabusog..” Vs. 33 “Ako ang Tinapay ng Buhay” Vs. 33 “This is the will of the Father…that..I should lose nothing….”
 18. 18. 1) Si Hesus ba ang „Tinapay ng Buhay” mo? Paano? 3) Nakakarating kaya sa lahat ang mga Salita ng Dios? 2) Mahabagin ka ba? Napapahalagahan mo ba ang mga tao sa paligid mo? Paano? 4) May na-disciple ka na ba? Nabubusog ba sila sa „pagpapakain‟ mo sa kanila?

×