Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globalni plan muzička kultura II

5,868 views

Published on

Globalni Plan

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Globalni plan muzička kultura II

  1. 1. ОШ »КРАЉ ПЕТАР I« Ул.Војводе Путника бр.1 Тел.:290 004 Факс:290 005 E-mail: kraljpetar@bankerinter.net ГЛОБАЛНИ ПЛАН Наставни предмет: Музичка култура школска:2015/2016. Разред: I I Наставна тема Циљеви и задаци предмета Тип часа Провера остварености наставних садржаја обрада утврђ. укупно I Извођење музике развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности , као и оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања неговање способности извођења музике ; подстицање стваралачког ангажовања ; упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности ; 16 4 20 анализа нотног текста, анализа ритма и неутрални слог, обрада ритма парлато, певање солмизације, обрада текста, певање песме са текстом, утврђују и одражајно дотерују песму изводе песму уз инструменталну пратњу свирање на Орфовом инструментарију, свирање на мелодијским инструментима,
  2. 2. II Слушање музике развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности , упознавање уметничке традиције и културе , као и оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања стицање навике слушања музике ; упознавање традиционалне и уметничке музике народа ; развијање критичког мишљења ; упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности ; 9 / 9 дечије народне и уметничке песме, вокалне или приче илустроване музиком, вокално – инструментална музика III Стварање музике развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности , упознавање уметничке традиције и културе , као и оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања . подстицање стваралачког ангажовања ; упознавање традиционалне и уметничке музике народа ; развијање критичког мишљења ; упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности ; 4 3 7 музичка питања и одговори, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка, импровизација ритма на задати текст, састављање мелодије од понуђених двотактних мотива, компоновање мелодије на дати текст импровизације игре и покрета на одређену музику Укупно 29 7 36

×