Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Хмаро орієнтоване навчальне середовище

Старт 2013

Хмаро орієнтоване навчальне середовище

 1. 1. Хмаро орієнтоване навчальне середовище загальноосвітніх навчальних закладів к.пед.н., с.н.с. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УКРАЇНИ Литвинова Світлана
 2. 2. Кількість Інтернет-користувачів в Україні 35 30 25 20 15 10 5 0 30.9 користувачів (млн.) Зростання (%) 14.1 22.1 21.1 3.661 4.178 5.063 5.435 2010 2011 2012 2013 http://www.unian.ua/news/569863-v-ukrajini-strimko-zrostae-kilkist-internet-koristuvachiv.html
 3. 3. Протиріччя між • розвитком сучасних ІКТ та ступенем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес • рівнем ІКТ–компетентності вчителів– предметників і оновленням парку комп’ютерної техніки • зростаючими вимогами до управління і організації навчально–виховного процесу з боку суспільства та використання хмаро орієнтованих навчальних середовищ
 4. 4. Що таке хмарні обчислення за визначенням ЮНЕСКО • Хмарні обчислення - це метод зберігання даних і надання програмного забезпечення кінцевому користувачеві Увага! • Веб 2.0 - це певний вид програмного забезпечення
 5. 5. Комунікація Колаборація Кооперація 3К–технологія
 6. 6. Хмаро орієнтоване середовище • Під хмаро орієнтованим навчальним середовищем (ХОНС) ми розуміємо спеціально створене навчальне середовище що охоплює будь–які аспекти використання хмарних обчислень
 7. 7. ХМАРО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ obolon365.net ХМАРА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНА ХМАРА ХМАРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 8 ЗНХМАРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №№ ХМАРА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Оболонського району ХМАРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 210 ВЧИТЕЛІ АДМІНІСТРАЦІЯ УЧНІ спільна обробка та використання документів планування роботи закладу та кожного окремо оповіщення вчителів проведення короткотермінових нарад між собою та вчителями «банк документів» обробка спільних документів зберігання та використання методичних та дидактичних матеріалів для проведення уроків спілкування з адміністрацією спілкування з учнями, on-line уроки планування спілкування між собою спілкування з учителями розклад уроків, дзвінків створення власної бази допоміжних навчальних матеріалів
 8. 8. Архітектура порталу obolon365.net
 9. 9. Навчальні матеріали для всіх ГЕОГРАФІЯ УКР.ЛІТ ХІМІЯ
 10. 10. Візитка школи
 11. 11. Віртуальна школа
 12. 12. Віртуальна школа
 13. 13. Віртуальна школа
 14. 14. Віртуальна школа
 15. 15. Віртуальна школа
 16. 16. Віртуальна учительська це створене за допомогою хмарних технологій місце для колаборації, комунікації та кооперації вчителів з метою ефективного управління школою
 17. 17. Принципи побудови віртуальної учительської • добровільність • ієрархія • відкритий обмін даними • колективне використання даних • авторське право • миттєвий зворотній зв’язок
 18. 18. Cистема загальношкільного планування • Перспективний план роботи школи • План роботи школи на навчальний рік • Календарний план роботи школи на півріччя • Графіки загальношкільних заходів • Плани роботи учнівських організацій • Розклади уроків і позаурочних занять
 19. 19. Планування
 20. 20. Розклад
 21. 21. Оголошення
 22. 22. Спільні документи
 23. 23. Кейси вчителів
 24. 24. Віртуальні предметні спільноти
 25. 25. Віртуальні предметні спільноти • Корпоративна пошта • Планування спільної роботи МО (створення календарів) • Співпраця над документами (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) • Організація і проведення он–лайн семінарів, нарад, конференцій • Миттєві повідмлення • Підтримка сайту спільноти
 26. 26. Віртуальний клас
 27. 27. Навіщо впроваджувати у школі “хмарні технології”? Причина перша: • віртуальний кабінет та учительська потрібні, як місце збору різноманітних документів, списків, графіків, таблиць, анкет • у кожного учня і вчителя формується власне електронне портфоліо
 28. 28. Причина друга:  більшість учнів з задоволенням вчаться новим технологіям, розвивають інтелектуальні здібності, а вчитель підвищує свій рівень використання інформаційно–комунікаційних технологій  як вчителі, так і учні мають можливість засобами колаборації створювати спільну таблицю або текстовий документ, обговорювати презентації уроків
 29. 29. • Причина третя: • у школі не вистачає технологій для взаємодії та змістовного спілкування на відстані • навички комунікації, колаборації і кооперації формуватимуться у педагогів та учнів не тоді, коли хтось зверху поставить таке завдання, а коли для цього є вдалі технології
 30. 30. Причина четверта: • створюються умови для залучення батьків до активної участі у житті дитини та вчасного інформування • СТВОРЮЮТЬ НОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ!
 31. 31. Дякую за увагу!

×