Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

{Nebaigta} kas yra jci [lt]

391 views

Published on

Testas

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

{Nebaigta} kas yra jci [lt]

 1. 1. Junior ChamberInternational —kas mes esame?
 2. 2. JCItarptautiniamelygmenyje
 3. 3. „Be Better“JCI — tarptautinė ne politinė, ne religinėjaunimo organizacija. JCI bendruomenęsudaro aktyvūs 18-40 metų amžiauspiliečiai, kurių bendras tikslas yra kurtiteigiamus pokyčius pasaulyje per nuolatinįsavęs ir kitų tobulinimą. Tai puikiai atspindiJCI moto: "Be Better" (būk geresniu).
 4. 4. JCI misija ir vizija• JCI misija: suteikti jauniems žmonėms galimybes, reikalingas teigiamiems pokyčiams kurti.• JCI vizija: tapti pirmaujančiu pasauliniu jaunų aktyvių piliečių tinklu.
 5. 5. JCI vertybės• Vertybės, kuriomis vadovaujasi JCI nariai: • Tikėjimas žmonių brolybe; • Asmens laisvė ir orumas • Teisinė valstybė • Žmogaus asmeninė vertė, tarnavimas žmogiškumui
 6. 6. JCI veiklaSiekdami kurti teigiamus pokyčius JCI nariaiprisdeda prie Jungtinių Tautų projekto"Millennium Development Goals"(tūkstantmečio vystymosi tikslai), kuriopaskirtis yra kovoti su tokiomis blogybėmiskaip skurdas, badas, ligos, neraštingumas,aplinkos niokojimas, lytinė diskriminacija.
 7. 7. JCI partneriai pasaulyjeSiekdami kurti teigiamus pokyčius JCI bendradarbiauja su:
 8. 8. Buvę JCI nariai Jacques Chirac Al Gore Gerald FordOlivier Giscard dEstaing Bill Clinton Albert II, Prince of Monaco
 9. 9. JCI Struktūra• Vietinė organizacija — LOM (local org. of members) priklauso savo šalies nacionalinei organizacijai• Nacionalinė organizacija — NOM (national org. of members) priklauso savo geografiniam regionui• 4 geografiniai regionai:  Afrika ir Vidurio Rytai  Azija ir Ramusis vandenynas  Šiaurės bei Pietų Amerikos  Europa• JCI vyriausioji valdyba
 10. 10. Kas mes esameLietuvoje?
 11. 11. JCI LietuvojeLietuvoje JCI šiuo metu turi 8 aktyviusskyrius:•JCI Kaunas•JCI Klaipėda•JCI Mažeikiai•JCI Panevėžys•JCI Šiauliai•JCI Sostinė•JCI Utena•JCI VilniusŠiuo metu vykdoma iniciatyva naujo JCIskyriaus įsteigimui Alytuje
 12. 12. JCI Sostinės istorijaJCI Sostinė buvo įkurta 2002 m. liepos 12d. trijų merginų - Linos, Vaivos ir Ingosiniciatyva. <čia reikia įkūrėjų nuotraukų>
 13. 13. JCI Sostinė veiklos kryptys• Individualioje srityje — lyderystės įgūdžių vystymas, skatinimas dalintis patirtimi. Suteikiame savo nariams galimybes realizuoti sumanymus ir idėjas, dalyvaujant JCI Sostinė veikloje, rengiant projektus, organizuojant mokymus ir renginius;• Bendruomenės srityje — narių dėmesio bendruomenės problemoms ugdymas, dalyvavimas sprendžiant Lietuvos mokslines, technines, ekonomines, verslo, socialines, ekologines ir kitas problemas;• Tarptautinėje srityje — bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo visame pasaulyje skatinimas, organizuojant ir dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, keičiantis lektoriais;• Verslo srityje — verslumo, verslo etikos ir gerosios praktikos pasidalinimo tarp įmonių skatinimas.
 14. 14. JCI Sostinės vykdomi projektai „Dovanokime“ Šiuo projektu siekiama didinti žmonių socialinį supratingumą dalinantis drabužiais ir avalyne su žmonėmis, kurie labiausiai kenčia nuo užklupusio ekonominio nuosmukio. „Spalvotas gyvenimas“ Parkuose, vaikų darželiuose, specialaus ugdymo mokyklose ir pan. esančių suolelių, pavėsinių, sūpynių ir kt. spalvinimas. Tikslai: stiprinti vietos bendruomenes, prisidėti prie vietos bendruomenių ugdymo, skatinti jaunų, iniciatyvių žmonių aktyvumą, kurti gražesnę aplinką.
 15. 15. JCI Sostinės vykdomi projektai „Matyk svajonę“•Motyvuoti jaunus asmenis (vyresniųjų klasių moksleivius ir studentus su regosnegalia) aktyviai planuoti savo karjerą ir jos siekti;•Šviesti žmones ir verslo visuomenę apie žmonių su regos negalia gebėjimusir galimybes dirbti ir gyventi šiuolaikinėje visuomenėje. „Žinau kur augsiu“ Socialinis projektas, siekiantis padėti jauniems žmonėms atrasti save ir sau patinkančią veiklą profesiniame bei socialiniame gyvenime, skatinantis tikslingai siekti augimo jaunam žmogui artimoje sferoje. Dalyviai - 16-25 metų amžiaus moksleiviai ir studentai iš Vilniaus miesto.
 16. 16. JCI Sostinės vykdomi projektai „Be Better in English“ Projektas, skirtas tobulinti šnekamąją anglų kalbą. Kassavaitiniuose susitikimuose neoficialioje aplinkoje dalyvavo kviestiniai svečiai iš užsienio (JAV, Kosovo, Vengrijos, Japonijos, Nepalo, Slovakijos), šiuo metu gyvenantys ir dirbantys Lietuvoje. Trukmė: 2010 m. rugsėjis - 2011 m. vasaris (5 mėnesiai). „Žaliasis projektas“ Projektas, kuriuo siekiama šviesti Lietuvos visuomenę klimato kaitos ir ekologijos temomis, skatinti Lietuvos visuomenės narius imtis aktyvių veiksmų klimato kaitos ir ekologijos problemoms spręsti.
 17. 17. JCI Sostinės vykdomi projektai „Verslo kontaktų vakarai“Verslo kontaktų vakarai skirti verslo kontaktų užmezgimui, palaikymui irsocialinių įgūdžių lavinimui. Jie organizuojami kiekvieną ketvirtį.Paskutiniame mūsų verslo kontaktų vakare dalyvavo tokios kompanijoskaip Alna, BMW. „Galiu dirbti sau“Tikslas: didinti laisvai samdomo darbo (angl. freelancing)žinomumą Lietuvoje tarp jaunimo:•Paaiškinti, kas tai yra „freelancingas" ir kaip tai galima daryti.•Pasakojant sėkmės istorijas dalintis patirtimi su patyrusiais „freelanceriais“.•Įkvėpti jaunuolius būti aktyviais ir savarankiškais visuomenės nariais, kuriedarbo vietą susikuria patys.
 18. 18. JCI Sostinės vykdomi projektai „Pasilik Lietuvoje“Projekto tikslas: skatinti Lietuvos gyventojus pasilikti tėvynėje ir kurtisavo ateitį čia. Projektą įvertino LR Prezidentas Valdas Adamkus.„Pasilik Lietuvoje“ 2008 m. Europos konferencijos metu buvoįvertintas kaip vienas iš geriausių 2007 m. viešųjų ryšių projektų. „Nothing but nets“Kampanijos tikslas: rinkti lėšas kovai su maliariniais uodais. Užsurinktas lėšas perkami tinkleliai, kurie neleidžia uodams artintis priemiegančių vaikų. Šią kampaniją JCI vykdo tarpatutiniu mastu visamepasaulyje.
 19. 19. Kodėl verta būtiJCI nariu?
 20. 20. Tarptautiniai ryšiai ir renginiai• 5+ tarptautiniai renginiai kiekvienais metais, taip pat daugybė mokymų ir seminarų užsienyje.• Parnerystė su JTO, ICC, AIESEC ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.• Būdamas JCI nariu tu priklausai didelei jaunimo organizacijai, kurios narius visame pasaulyje vienyje bendri idealai.
 21. 21. Valdžia vieniems metamsJCI tradicija valdybą rinkti tik vieniemsmetams, kad visi norintys turėtų galimybępabūti organizacijos lyderiais. Geriausiai šiąfilosofiją atspindi šūkis „Mokykisdarydamas“.
 22. 22. Ateitis priklauso mums!“Nobody knows about the future, but we know who owns it…” -Edson A. Kodama, JCI Secretary General“Niekas negali nuspėti ateities, bet mes žinome kam ji priklauso…” -Edson A. Kodama, JCI Generalinis Sekretorius

×