Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A folyamatosan teljesitett, idoszaki elszamolasu ugyletek uj szabalyai 2016-ban

8,058 views

Published on

http://systemmedia.hu
Jelentkezzen online képzésünkre honlapunkon!
2016. január 1-jétől alapjaiban megváltoznak az időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített ügyletek) számlázási szabályai. Az eddigi egységes kezelés helyett 4 időpont közül kell kiválasztani, hogy melyik időpont aktuálisan a teljesítési időpont és melyik bevallásban kell szerepeltetni az ügyletet. Ezen felül az előlegszámla alkalmazása is előkerül. A számlázási rendszerek átalakítása is szükségessé válhat, amire fel kell készülni. Előadásunk keretében rengeteg gyakorlati példán keresztül vezetjük végig a szabályokat és arra is megoldási javaslatokat teszünk, hogy mi kell ahhoz, hogy a lehető legkisebb adminisztrációval vészeljük át a változásokat illetve, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy minden maradjon a régiben.

TÉMAKÖRÖK: Időszaki elszámolású ügyletek fogalmában, teljesítés időpontjában változás ▪ Az új szabályozás következményei ▪ Bérbeadás ▪ Közüzemi költség számlázásának változása ▪ Könyvelési tanácsadói díjak számlázása ▪ Hogyan kell számlázni, ha előre történik a fizetés, és hogyan, ha utólag? ▪ Számlakorrekciók kezelése időszaki elszámolású ügyleteknél ▪ A számlázási rendszerek átalakítása, az arra való felkészülés ▪ Mire kell vigyázni a szerződés megkötésénél ▪ GYAKORLATI PÉLDÁK

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

A folyamatosan teljesitett, idoszaki elszamolasu ugyletek uj szabalyai 2016-ban

 1. 1. Az időszaki elszámolású ügyletek áfa szabályai – 2016 Dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay -Consulting Kft. Email:csataljayzsuzsa@yahoo.com Telefon: 06 30 480 0462
 2. 2. © 2014 Deloitte Magyarország Teljesítési időpont Főszabály Az ügylet tényállásszerű megvalósulása (55. - 56.§) Különös szabályok • Részteljesítés (57.§) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, a részteljesítés is teljesítés. (Szolgáltatásnyújtásokra is alkalmazható.) • Részletfizetés és határozott időre szóló elszámolás (58. §) Jelenleg hatályos szöveg: Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Az esedékesség napjával egy önálló teljesítés keletkezik, amelyről számlát kell kiállítani −Részletvételre és zártvégű lízingre nem alkalmazható −Folyamatos teljesítés és határozott időre szóló elszámolás kérdései −Időszaki elszámolás vs. részletfizetés vs. részteljesítés −Időszaki elszámolás vs. gyűjtőszámla 2
 3. 3. © 2014 Deloitte Magyarország A részteljesítéses szabály nem változik •57. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, a részteljesítés is teljesítés. •Tehát ha osztható szolgáltatásról van szó, ahol a részeknek önálló részeredménye van és a felek a szerződésükben előre részekre is osztják és a részeredményekhez külön ellenértéket kapcsolnak, akkor a részeredmény elkészültekor részteljesítés, részszámla. •Fő különbség az időszaki elszámolás és a részteljesítés között: oRészteljesítés: csak akkor lehet (kell) kiállítani számlát, ha az előre meghatározott részeredmény elkészül oIdőszaki elszámolás: akkor lehet(kell) kiállítani a számlát, ha az időszak eltelik oKivéve előleg (2016. január 1-től az időszaki elszámolásos ügyleteknél is előfordulhat)
 4. 4. © 2014 Deloitte Magyarország 4 Határozott időre szóló elszámolás (58.§) Fogalom (két esetkör): Hatályos szabály: • a felek időszaki elszámolásban vagy • részletfizetésben állapodnak meg. Új szabály: • a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy • a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg.
 5. 5. © 2014 Deloitte Magyarország Határozott időre szóló elszámolás (58.§) – új szabályok Változás: a teljesítés időpontjában • Főszabály: nem a fizetés esedékessége, hanem az elszámolási időszak utolsó napja fő szabály szerint a teljesítési időpont •Különös szabályok a) a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi, b) az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, c) de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő 60. nap, amennyiben az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik. 5
 6. 6. © 2014 Deloitte Magyarország 6 Határozott időre szóló elszámolás példák (58.§) •Pl.: augusztusi könyvelési díjnál a főszabály érvényesülése esetén augusztus 31-e lenne a teljesítési időpont. 2016. évre vonatkozó bérleti vagy könyvvizsgálati díjnál szintén a főszabály érvényesülése esetén 2016. december 31. lenne ez az időpont. Tárgyhónap 15-étől következő hónap 14-ig tartó időszaknál a következő hónap 14-e lenne a teljesítési időpont. •Pl.:Amennyiben az augusztus havi könyvelési díj július 25-én kiállított számla alapján augusztus 10-ig esedékes, akkor július 25- e a teljesítési időpont. •Ha az augusztus havi könyvelési díj szeptember 10-ig esedékes, akkor szeptember 10-e a teljesítés időpontja. •Ha azonban például október 5-ig esedékes, akkor szeptember 30- a a teljesítés időpontja.
 7. 7. © 2014 Deloitte Magyarország 7 Határozott időre szóló elszámolás példák (58.§) •Abban az esetben, ha a februári bérleti díj pontosan február 29-én esedékes, akkor február 29, azaz az elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítési időpont. •Szintén február 29., tehát az elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítési időpont, ha a díj február 29. előtt esedékes (például február 15-én), de a számlakibocsátó február 29. előtt elmulasztja a számlakiállítást, és azt csak március 5-én pótolja. •Ha azonban a megrendelő február 29. előtt kifizeti a díjat számla nélkül is úgy, hogy az már esedékes is volt 29. előtt (mert a szerződésben előre meg van határozva az időszak utolsó napja előtti esedékességi dátum), akkor március 5-én, amikor a kibocsátó kiállítja a számlát, előleg számlát kell kiállítania, amelyen teljesítési időpontként a díj tényleges befolyásának napját kell szerepeltetni. A nulla adóalappal és február 29. teljesítési időponttal kiállítandó végszámlát akkor mellőzheti, ha az előleg számlán szerepelteti megjegyzésként a február 29. dátumot is teljesítési időpontként.
 8. 8. © 2014 Deloitte Magyarország 8 Határozott időre szóló elszámolás példák (58.§) •Amennyiben a február havi díj január 25-én kiállított számla alapján február 10-ig esedékes, akkor január 25. a teljesítési időpont. Ha a számlát február 5-én állítja ki a számlakibocsátó a februári díjról, de ugyanígy február 29. előtt esedékes a fizetés (például február 25-én) akkor is a számla kelte (jelen esetben február 5.) lesz a teljesítési időpont, ami viszont azt jelenti, hogy nem a januári, hanem a februárról beadott bevallásban kell a szóban forgó tételt szerepeltetni. •Ha a február havi díj március 10-ig esedékes, akkor március 10-e a teljesítés időpontja, függetlenül attól, hogy mikor állítják ki a számlát. •Ha azonban például május 5-ig esedékes a februári díj, akkor április 29. (az időszak utolsó napjától számított 60. nap) a teljesítés időpontja.
 9. 9. Fizetési esedékesség és a számla kiállítása is az időszak utolsó napjára esik Fizetési esedékesség az időszak utolsó napjára esik, a számla kiállítása ezt megelőzi Fizetési esedékesség megelőzi, a számla kiállítása és a számla kiegyenlítése pedig követi az időszak utolsó napját Példák 9 Főszabály alá eső időszakos elszámolású ügyletek 01/ Elszámolási időszak Esedékessége Számlakiállítás Teljesítési időpont 2016. július hó 2016. július 31. 2016. július 31. 2016. július 31. (időszak utolsó napja) 02/ Elszámolási időszak Esedékessége Számlakiállítás Teljesítési időpont 2016. július hó 2016. július 31. 2016. július 15. 2016. július 31. (időszak utolsó napja) 03/ Elszámolási időszak Esedékessége Számlakiállítás Teljesítési időpont 2016. július hó 2016. július 15. (fizetés: 2016. augusztus 4.) 2016. augusztus 5. 2016. július 31. (időszak utolsó napja)
 10. 10. 10 JELENTKEZZEN KONFERENCIÁNKRA vagy A KONFERENCIÁBÓL KÉSZÜLT ONLINE KÉPZÉSÜNKRE! http://systemmedia.hu

×