Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ADR (RID) 2015. a nemzetközi szabályozás változásai

1,315 views

Published on

http://systemmedia.hu
Jelentkezzen itt a rendezvényre!
ADR 2015. - Veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások - Jogszabály, gyakorlat, aktualitások, várható változások - Szakmai Konferencia
2015 / október / 29 / csütörtök / Tulip INN Budapest Hotel ***
Az új ADR sok fontos változást hozott a gazdálkodók életébe. Bővült a veszélyes áru köre, megjelent a veszélyes áru csomagolások visszagyűjtésére vonatkozó szállítási szabályozás. Változtak a jelölések és az írásbeli utasítás is. Az ömlesztett szállításokra vonatkozó előírásokat újraszabályozták... Szemináriumunkon a szabályozáson túl, az elmúlt időszak tapasztalataira, a gyakorlati megvalósításokra, az időközben felmerült problémákra és azok megoldásaira fektetjük a hangsúlyt. Központban a gyakorlat és az aktualitások. Lehetőség nyílik a nemzetközi és a belföldi alkalmazással kapcsolatos gyakorlati kérdések megvitatására és a résztvevők választ kapnak a felmerült kérdéseikre.
Témakörök:
Veszélyes áruk köre ▪ A veszélyes áruk csomagolásainak visszagyűjtése ▪ Az ömlesztett szállításokra vonatkozó előírások újraszabályozása ▪ A jelölések és az írásbeli utasítás ▪ A lítium akkumulátorok és kondenzátorok szállítási feltételei ▪ Gyakorlati példák, tapasztalatok ▪ Kitekintés a jövőbeni előírásokra és még sok fontos szakmai részlet ▪ Konzultáció

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ADR (RID) 2015. a nemzetközi szabályozás változásai

 1. 1. 2014.10.20. 1 2014.10.20. www.hvesz.hu 1 Előadó: dr Sárosi György 2014.10.20. www.hvesz.hu 2 Szakmai támogatók International Road Transport Unio – GEMD  International Federation of Freight Forwarders Associations ‐ ABDG Európai Vám Mediációs Egyesület ‐ E.E.M.D.F Alapította ‐ Arnold Mihály 2014.10.20. www.hvesz.hu 3 Mi lesz veled ADR ?  Ha így megy tovább, akkor ilyen lesz az ADR 2025 ‐ ben Milyen a jogalkotás ?
 2. 2. 2014.10.20. 2 2014.10.20. www.hvesz.hu 4 UN Ajánlások‐Sárga Könyv –Minta szabályzatok  / Rev. 18 Recommendations on the UNITED NATIONS Model Regulations Thirteen revised edition Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS UN Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Model Regulations IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material No. SSR – 6 2012 Edition Rev.18.) 2014.10.20. www.hvesz.hu 5 ADR 2015‐ Új veszélyes áruk  ÚJ VESZÉLYES ÁRUK ADR 2011→ UN 0004 – UN 3496 ADR 2013→ UN 0004 – UN 3506 ADR 2015 →UN 0004 – UN 3526 UN 3507 ADR 8 osztály UN 3508 ADR 9 osztály UN 3509 ADR 9 osztály UN 3510 – UN 3526 ADR 2 osztály Összesen 20 új UN szám 2014.10.20. www.hvesz.hu 6 ADR 2015 ‐ Új veszélyes áruk   „Előírások a radioaktív anyagok biztonságos szállítására”, 2012. évi kiadás, NAÜ Biztonsági Szabványok Sorozat, SSR–6 (Vienna, 2012.). A magyarázatok megtalálhatóak:  „Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of  Radioactive Materials, IAEA Safety Standard Series No. TS‐G‐1.1 (Rev.2), IAEA Vienna (2012)” UN 3507 RADIOAKTÍV ANYAG, URÁN‐HEXAFLUORID,ENGEDMÉNYES, KÜLDEMÉNYDARABBAN, 8, PG I, (D) Küldeménydarabonként 0,1 kg‐nál kevesebb,nem hasadó vagy hasadó – engedményes SP 317 SP 369 P805 „7 osztály szállításánál” helyett „Radioaktív anyagok szállításánál”
 3. 3. 2014.10.20. 3 2014.10.20. www.hvesz.hu 7 ADR 2015 ‐ Új veszélyes áruk / kondenzátorok   Szuper (ultra) kondenzátorok / SP 361 Megjegyzés: Az aszimmetrikus kondenzátorok (megtartják kapocsfeszültségüket) nem sorolhatók ide, nem tartoznak ide Veszélyei:  Elektromos veszély (Fő) (rövidzárlat)  Gyúlékonyság (elektrolit keverék áll acetonitril és szerves só)  Nyomás veszélye (feszültség, hőmérséklet élettartam)  UN 3499 KONDENZÁTOR, Kétrétegű, elektromos     (0,3 Wh – nál nagyobb energiatároló kapacitással) { MSZ‐EN 62 391 szabványsorozat: electric double layer capacitor kettős rétegű villamos kondenzátor}  UN 3499 KETTÕS RÉTEGŰ VILLAMOS KONDENZÁTOR  (0,3 Wh‐nál nagyobb energia tároló kapacitással)  UN 3508 ASZIMMETRIKUS KONDENZÁTOR  P003 SP 372 2015 2014.10.20. www.hvesz.hu 8 UN 3509 KISELEJTEZETT ÜRES, TISZTÍTATLAN CSOMAGOLÓESZKÖZ , 9, ( E ) PACKAGING DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED  ALTVERPACKUNG, LEER, UNGEREINIGT SP 663 P003 / RR9 IBC08 / BB3 LP02  / LL1 BK2 VC2 / AP10 90 / 3509 M268 (F,B,D,ES,CH,NL) ADR 2015 ‐ Új veszélyes áruk  Vs. Üres tisztítatlan csomagolóeszköz ‐ hulladék 2014.10.20. www.hvesz.hu 9 ADR 2015 ‐ Új veszélyes áruk  UN 3510 – UN 3518 – ig összesen 9 M.N.N: tételek: ADSZORBEÁLT GÁZ 9F/9A/9T/9O/9TF/9TO/9TC/9TFC/9TOC UN 3519 ADSZORBEÁLT BÓR‐TRIFLUORID, 2.3+8 / 9TC UN 3520 ADSZORBEÁLT KLÓR, 2.3+5.1+8 / 9TOC UN 3521 ADSZORBEÁLT SZILÍCIUM‐TETRA – FLUORID, 2.3+8 / 9TC UN 3522 ADSZORBEÁLT ARZIN, 2.3+2.1 / TF UN 3523 ADSZORBEÁLT GERMÁN, 2.3+2.1 / TF UN 3524 ADSZORBEÁLT FOPSZFOR‐PENTA –FLUORID, 2.3+8 / 9TC UN 3525 ADSZORBEÁLT FOSZFIN, 2.3+2.1 / 9TF UN 3526 ADSZORBEÁLT HIDROGÉN‐SZELENID, 2.3+2.1 /9TF Adszorbeált gáz: olyan gáz, amelyet csomagolás céljából szilárd, porózus anyagon adszorbeáltak és így a csomagolás belső nyomása 20 °C‐on 101,3 kPa‐nál, 50 °C‐on 300 kPa‐nál kisebb lesz. A gázt a felületén molekulárisan leköt.
 4. 4. 2014.10.20. 4 2014.10.20. www.hvesz.hu 10 ADR 2015 / 1 rész – 1.1.3 mentességek  1.1.3.1 c) – módosítás „………..beleértve a nagyméretű csomagoló eszközöket (IBC – ket) és nagycsomagolásokat…………” 1.1.3.2 c) után a következő megjegyzés: „Megjegyzés: Ez a mentesség nem alkalmazható az izzólámpákra. Az izzólámpákra lásd az 1.1.3.10 bekezdést.” ‐ Új 1.1.3.2 h) – törölve  h) a fényforrásokban lévő gázok, feltéve, hogy a fényforrások úgy vannak csomagolva, hogy esetleges törésük esetén a kilövellési hatás a küldeménydarab belsejére korlátozódik. 1.1.3.3 a) – módosítás „a szállítási tevékenységet végző jármű tüzelőanyag tartályaiban lévő és a jármű meghajtására vagy bármely berendezésének működtetésére szolgáló vagy a szállítás alatt használt(vagy használni szándékozott) tüzelőanyag.” 1.1.3.1 és 1.1.3.4 – megjegyzés módosítása „Megjegyzés: A radioaktív anyagokra lásd az 1.7.1.4 bekezdést.” helyett „Megjegyzés: A radioaktív anyagokra lásd még az 1.7.1.4 bekezdést is.” 2014.10.20. www.hvesz.hu 11 ADR 2015 – 1 rész / 1.1.3 ‐mentességek 1.1.3.3 – Folyékony tüzelőanyaguk szállítására vonatkozó mentességek a) – Szállítási tevékenységet végző jármű b) – Rakományként szállított járművek, szállítóeszközök (pl: csónakok) motor vagy bármely berendezésük működtetésére szolgál nem közúti mozgó gép: minden önjáró gép, szállítható berendezés, karosszériával ellátott vagy el nem látott, nem utasok vagy áruk közúti szállítására szolgáló jármű, amelybe az 1. számú melléklet 1. pontjában  meghatározott belső égésű motor van beépítve; c) – Új / az ilyen gépekre beleértve a  mezőgazdasági és erdészeti gépeket kiterjeszti az 1.1.3.3 alkalmazását 97/68/EK SP363 2014.10.20. www.hvesz.hu 12 ADR 2015 / 1 rész – 1.1.3 mentességek  1.1.3.6.2  – módosítás  „………………. – 8. rész, kivéve 8.1.2.1 a), 8.1.4.2 – 8.1.4.5, 8.2.3, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.4 fejezet, 8.5 fejezet S1 3) és 6), S2 1), S4, S5, S14 – S21 és S24 előírása;………..” S5 A radioaktív anyagok csak engedményes küldeménydarabokban (UN 2908, 2909, 2910 és  2911 és 3507 tétel) történő szállítására vonatkozó különleges előírások Az írásbeli utasításra vonatkozó 8.1.2.1 b) pont, továbbá a 8.2.1, 8.3.1 és 8.3.4 szakasz előírásait  nem kell betartani.
 5. 5. 2014.10.20. 5 2014.10.20. www.hvesz.hu 13 ADR 2015 ‐ 1 rész /1.1.3 mentességek   1.1.3.6.3 ‐ módosítás „…………. – folyékony anyagoknál a veszélyes áru tartalom literben; – sűrített gázoknál és nyomás alatti vegyszereknél a tartály névleges űrtartalma literben.” 1.1.3.6.5 – módosítás E bekezdés alkalmazásánál nem kell figyelembe venni azokat a veszélyes árukat, amelyek  az 1.1.3.2 – 1.1.3.5 bekezdés szerint mentességet élveznek.  E bekezdés alkalmazásánál nem kell figyelembe venni azokat a veszélyes árukat, amelyek az 1.1.3.1 a), b) és d)–f) pont, az 1.1.3.2–1.1.3.5 és az 1.1.3.7 és 1.1.3.9 ‐1.1.3.10  bekezdés szerint mentességet élveznek. 2013 2015 2014.10.20. www.hvesz.hu 14 ADR 2015 ‐ 1. rész / 1.1.3.10  Lámpák  1.1.3.10 – Új (1.1.3.2 c) megjegyzésből és a h) törléséből következik) „A veszélyes árut tartalmazó lámpák szállítására vonatkozó mentességek A következő lámpák nem tartoznak az ADR hatálya alá, amennyiben nem tartalmaznak radioaktív anyagot és nem tartalmaznak a 3.3 fejezet 366 különleges előírásában meghatározott mennyiségnél több higanyt: a) a lakosságtól és a háztartásokból közvetlenül összegyűjtött lámpák, ha azokat a gyűjtő vagy az  újrahasznosító létesítményekbe szállítják; Megjegyzés: Ide tartoznak azok a lámpák is, amelyeket a lakosság az első gyűjtőpontra visz és azután más gyűjtőhelyre, köztes feldolgozó vagy újrahasznosító létesítménybe szállítják. b) egyenként legfeljebb 1 g veszélyes anyagot tartalmazó lámpák, amelyek úgy vannak csomagolva,  hogy küldeménydarabonként legfeljebb 30 g veszélyes anyagot tartalmaznak, amennyiben: i) a lámpák a gyártó minőség igazgatási rendszere szerint vannak tanúsítva; Megjegyzés: Az ISO 9001:2008 szabvány alkalmazása erre a célra elfogadható. és Lakossági Új 2014.10.20. www.hvesz.hu 15 ADR 2015 ‐ 1. rész / 1.1.3.10  Lámpák  1.1.3.10 – Új (folyt.) ii) minden lámpa vagy egyedileg van csomagolva belső csomagolásba, a lámpákat védő megosztó betétekkel elválasztva, vagy párnázó anyaggal körülvéve, és a 4.1.1.1 bekezdés általános előírásainak megfelelő erős külső csomagolásba van helyezve, amely elviseli az 1,2 m‐ről történő ejtő próbát; c) egyenként legfeljebb 1 g veszélyes anyagot tartalmazó használt, sérült vagy hibás lámpák küldeménydarabonként legfeljebb 30 g veszélyes anyag tartalommal, ha azokat a gyűjtő vagy az újrahasznosító létesítményekből szállítják. A lámpákat a 4.1.1.1 bekezdés általános előírásait kielégítő, erős külső csomagolásba kell csomagolni, amely alkalmas a szállítás normális körülményei között a tartalom kiszabadulásának megakadályozására és képes elviselni a legalább 1,2 m magasságból végzett ejtési próbát; d) a csak az A és O osztályozási kód (a 2.2.2.1 bekezdés szerint) alá tartozó gázokat tartalmazó lámpák, ha úgy vannak csomagolva, hogy a lámpa bármilyen törése esetén a kilövellés a csomagoláson belül marad. Megjegyzés: A radioaktív anyagot tartalmazó lámpákra a 2.2.7.2.2.2 b) pont előírásait kell alkalmazni.” Sérült
 6. 6. 2014.10.20. 6 2014.10.20. www.hvesz.hu 16 ADR 2015 ‐ 1. rész / 1.1.4 szakasz  1.1.4 ‐ Tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási lánc 1.1.4.1 – módosítás „Az olyan küldeménydarabokat, konténereket, mobil tartányokat, tankkonténereket  és MEG ‐ konténereket, amelyek………….” c) Pontban ugyancsak + MEG – konténerek 1.1.4.2 – hasonlóan módosítva + MEG ‐ konténerek 2014.10.20. www.hvesz.hu 17 ADR 2015 ‐ 1. rész / 1.1.5  Szabványok  1.1.5 – módosítva / Szabványok alkalmazása ADR Szabvány Ha valamely szabvány alkalmazása kötelező, de a szabvány és az ADR előírásai között ellentmondás van, ilyenkor az ADR előírásait kell elsődlegesnek tekinteni. A szabvány azon előírásait, amelyek nem ütköznek az ADR előírásaival alkalmazni kell, beleértve az ezen szabványon belül mint normatívára hivatkozott más szabványok vagy szabvány részek előírásait. 2014.10.20. www.hvesz.hu 18 ADR 2015 ‐ 1. rész / 1.2.1 Fogalmak  1.2.1 – módosítás / Meghatározások Általános érvényű:  (a 7 osztály anyagainak szállításánál) CSERÉLVE (radioaktív anyagok szállításánál) Például:  „Amely országba vagy amely országon keresztül” / „Biztonsági tartály” stb.!! Gázzal töltött kis méretű tartály (gázpatron): a 6.2.6 szakasz vonatkozó követelményeit kielégítő, nem utántölthető tartály, amely túlnyomás alatti gázt vagy gázkeveréket tartalmaz, és szeleppel is ellátható; Gázzal töltött kisméretű tartály (gázpatron): fém tartály esetében legfeljebb 1000 ml és szintetikus (műanyag) vagy üveg tartály esetében legfeljebb 500 ml víztérfogatú, nem utántölthető tartály, amely túlnyomás alatti gázt vagy gázkeveréket tartalmaz, és szeleppel is ellátható; ADR 2013 ADR 2015
 7. 7. 2014.10.20. 7 2014.10.20. www.hvesz.hu 19 ADR 2015 – 1. rész / 1.2.1 Fogalmak  1.2.1 – módosítás (folyt.)                                          lásd az 1.7.3 ‐ at Igazgatási rendszer: a radioaktív anyagok szállításához, amely a politikák és  célkitűzések kialakításához egymáshoz kapcsolódó vagy együtt működő elemeket  (rendszereket) tartalmaz, lehetővé téve a célkitűzések hatékony és tényleges  elérését; / ( Management system) Kármentő nagycsomagolás: olyan különleges csomagolóeszköz, a) amely gépi mozgatásra alkalmas kivitelű; és b) amelynek befogadóképessége meghaladja a 400 kg nettó tömeget, ill. a  450 litert,de legfeljebb 3 m3; amelybe sérült, meghibásodott, szivárgó vagy nem megfelelő veszélyes áru küldeménydarabot vagy kiszóródott, kifolyt veszélyes árut lehet elhelyezni újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő szállításhoz; Új Új Irányítási rendszer 2014.10.20. www.hvesz.hu 20 ADR 2015 – 1. rész / 1.2.1 Fogalmak  1.2.1 – módosítás (folyt.) Neutron sugárzás detektor: eszköz, amely a neutron sugárzást érzékeli. Az ilyen eszközben a légmentesen zárt jelátalakító elektroncső gázt tartalmazhat, amely a neutron sugárzást mérhető  elektromos jellé alakítja;    / (transducer)  Sugárzás érzékelő rendszer: készülék, amely részelemeiként (komponensként)  sugárzásérzékelőt  tartalmaz; Minta (radioaktív anyagok szállításánál): A fogalom kiegészül a …..„a 2.2.7.2.3.5 f) pont szerinti hasasdó‐engedményes radioaktív anyag,”…… Engedély Egyoldalú engedély  a hivatkozás változik 6.4.22.6 helyett 6.4.22.8‐ra. Kizárólagos használat (radioaktív anyagok szállításánál): a jármű vagy a nagykonténer egyet ‐ len feladó általi használatát jelenti, amikor is a szállítás előtt, alatt és után az összes berakási, átrakási, szállítási és kirakási műveletet a feladó vagy a címzett utasítása szerint végzik, ha azt ADR előírja; Új Új 2014.10.20. www.hvesz.hu 21 ADR 2015 ‐ 1. rész / 1.2.1 Fogalmak  1.2.1 – Tartály névleges űrtartalma: a tartályban található veszélyes áru literben kifejezett névleges térfogata.  A sűrített gázok tartályainál ez megegyezik a víztöltet térfogatával; Összetett (műanyag) csomagolóeszköz Összetett (üveg, porcelán, kőagyag) csomagolóeszköz helyett Összetett csomagolóeszköz szerepel  A hozzá tartozó megjegyzés is újra lett fogalmazva.  Ezzel módosítva lett a „Csomagolóeszköz” fogalma is. Ugyancsak módosul a kombinált csomagoláshoz tartozó megjegyzés is. „A kombinált csomagolásoknál használt„belső csomagolás” fogalmat nem szabad összetéveszteni az  összetett csomagolásoknál használt „belső tartály” fogalmával.” Ömlesztettáru‐konténer új megjegyzést kap „Ezt a meghatározást csak a 6.11 fejezet előírásait kielégítő ömlesztettáru‐konténerekre kell  alkalmazni.” Az új megjegyzés miatt módosítani kellett az „Ömlesztett szállítás” fogalmát is. Változik a tartányköpeny fogalma Tartányköpeny: a szállítandó anyagot tartalmazó burkolat, beleértve a nyílásokat és azok záró ‐ szerkezeteit, de nem tartalmazza az üzemi szerelvényeket és a külső szerkezeti szerelvényeket; Megjegyzés: A mobil tartányokra lásd a 6.7 fejezetet. / a két megjegyzésből csak egy lett.
 8. 8. 2014.10.20. 8 2014.10.20. www.hvesz.hu 22 ADR 2015 ‐ 1. rész / 1.2.1 Fogalmak  1.2.1 A konténer fogalmán belül a kiskonténer fogalma módosult. A kiskonténer olyan konténer, amelynek vagy külső méretei (hosszúsága, szélessége, magassága) 1,5 m‐nél kisebbek vagy befogadóképessége legfeljebb 3 m3; Sugárzási szint (radioaktív anyagok szállításánál): a megfelelő sugárzásra vonatkozó  dózis‐teljesítmény millisievert per óra vagy mikrosievert per óra egységben megadva; Üzemi szerelvények: a) tartányoknál a töltő‐ és ürítő‐, a szellőző‐, a biztonsági, a fűtő‐, a hőszigetelő és az adalékoló berendezések, valamint a mérőeszközök; / additive devices b) …………… 2014.10.20. www.hvesz.hu 23 ADR 2015 – 1.6 fejezet / Átmeneti idők  Általános érvényű átmeneti idő: 2015.06.30 – ig 1.6.1.10 – törölve  2003 07.01 előtt gyártott Lítium – cellák és akkumulátorokra vonatkozott 1.6.1.16 – törölve  B kategóriával fertőzött élő állatok szállítására vonatkozott 1.6.1.19 – törölve  A régebbi GHS szerinti környezetre veszélyes anyagok besorolására vonatkozott 1.6.1.24 – törölve  2014.01.01 előtt gyártott Lítium – cellák és akkumulátorokra vonatkozott 1.6.1.28 1.6.1.29 1.6.1.30 1.6.1.31 1.6.1.32 ÚJ 1.6.1.33 1.6.1.34 1.6.1.35 1.6.1.36 2014.10.20. www.hvesz.hu 24 ADR 2015 – 1.7 fejezet / Általános előírások radioaktív anyagokra  Jelentős módosítás található a fejezetben 1.7.1.4 – kiegészítése Az ADR előírásait nem kell alkalmazni, ha a szállított anyagok (tárgyak) a következők: d) gyógyászati kezelés céljából szállítandó személyen vagy személyben levő radioaktív anyag,  a személy akár véletlenül vagy szándékosan radioaktív anyagot vett be vagy szennyezetté vált;
 9. 9. 2014.10.20. 9 2014.10.20. www.hvesz.hu 25 ADR 2015 / 2 rész  2.1.1.3 – módosítva / kiegészül „……………………… A csomagolási csoporto(ka)t, amely(ek)hez egy anyag hozzá van rendelve, a 3.2 fejezet „A” táblázata  tartalmazza. A tárgyakhoz nincs csomagolási csoport hozzárendelve. Csomagolási célokból az adott csomagolóeszköz  teljesítőképességi szintjére vonatkozó minden követelményt az alkalmazható csomagolási utasítás  tartalmazza.” 2.1.3.5.3 a) – módosul a 7 osztály szövege ……………………a döntő veszélynek megfelelő osztályba vagy anyagcsoportba kell besorolni, a következő elsőbbségi sorrend alapján: a) a 7 osztály anyagai (kivéve a radioaktív anyagokat engedményes küldeménydarabokban,  amelyekre az UN 3507 URÁNIUM‐HEXAFLUORID, RADIOAKTÍV ANYAG, ENGEDMÉNYES KÜLDEMÉNYDARAB  kivételével a 3.3 fejezet 290 különleges utasítása vonatkozik, ahol az egyéb veszélyességi tulajdonságok  elsőbbséget élveznek); b)…………………” 7 1 2 3 4.1 4.2 5.2 6.1 6.2 2014.10.20. www.hvesz.hu 26 ADR 2015 / 2 rész  2.1.5 – Új „Kiselejtezett üres, tisztítatlan, csomagoló eszköz besorolása A megsemmisítés, újrahasznosítás vagy az anyag visszanyerés céljából – kivéve a felújítást, javítást,  karbantartást vagy ismételt felhasználást – szállított üres, tisztítatlan csomagolóeszközöket, nagy ‐ csomagolásokat, IBC ‐ ket vagy azok részeit az UN 3509 alá kell besorolni, ha megfelelnek az erre a  tételre vonatkozó előírásoknak.” vs. „Üres csomagolóeszköz – hulladék” 2014.10.20. www.hvesz.hu 27 ADR 2015 / 2 rész  1 osztály  2.2.1.1.7.5 – megjegyzés 2. pontja módosul ………………………………………..hogy a nyomásnövekedéshez szükséges idő 0,5 g pirotechnikai anyag esetén 8 ms‐nál 6 ms‐nál több.” 2.2.1.4 – módosul LÉGZSÁK GÁZGENERÁTOR vagy LÉGZSÁK MODUL vagy BIZTONSÁGI ÖVELŐFESZÍTŐ: UN 0503 Pirotechnikai anyagot tartalmazó tárgyak, amelyeket gépjárműben életmentő légzsákként vagy  biztonsági övként használnak. BIZTONSÁGI SZERKEZETEK, PIROTECHNIKAI: UN 0503 Pirotechnikai anyagot vagy más osztályok veszélyes anyagait tartalmazó tárgyak, amelyek gépjárművekben, hajókon vagy repülőgépeken személyek biztonságának növelésére szolgálnak. Példák ezekre: légzsák gázgenerátorok, légzsák modulok, biztonsági öv előfeszítők és piromechanikai szerkezetek Ezek a piromechanikai szerkezetek összeszerelt alkatrészei olyan feladatokra, mint a szétválasztás, reteszelő vagy utasrögzítők , de nem korlátozva ezekre.
 10. 10. 2014.10.20. 10 2014.10.20. www.hvesz.hu 28 ADR 2015 / 2 rész  2 osztály  2.2.2.1.2 – csoportosítás kiegészül: 9. Adszorbeált gáz: olyan gáz, amelyet csomagolás céljából szilárd, porózus anyagon adszorbeáltak és így a csomagolás belső nyomása 20 °C‐on 101,3 kPa‐nál, 50 °C‐on 300 kPa‐nál kisebb lesz. 2.2.2.3 – gyűjtőmegnevezések táblázata kiegészül: Adszorbeált gázok 2014.10.20. www.hvesz.hu 29 ADR 2015 / 2 rész 3 osztály  2.2.3.1.1 – 3. megjegyzés módosítása Azok a gyúlékony folyékony anyagok , amelyek a 2.2.61.1. 4 – 2. 2 .61.1.9 pont szerint belélegezve nagyon mérgezőek és a 23 °C vagy annál magasabb lobbanáspontú mérgező anyagok a 6.1 osztály anyagai (lásd a 2.2.61.1 bekezdést). A belélegezve nagyon mérgező anyagok a 3.2 fejezet „A” táblázat (2) oszlopában helyes szállítási megnevezésükben mint „belélegezve mérgező” anyagok vannak megjelölve vagy a (6) oszlopban tartalmazzák a 354 különleges előírásra hivatkozást. 2.2.3.1.4 és 2.2.3.1.5 – módosítása / viszkózus gyúlékony folyadékok A viszkózus anyagok csomagolási csoporthoz történő hozzárendelését kizárólag az ADR ezen része alapján lehet megtenni és nem a „Vizsgálatok és kritériumok” kézikönyv szerint. Ugyanakkor az előírásokat hozzáigazították ahhoz. 2014.10.20. www.hvesz.hu 30 ADR 2015 / 2 rész  3 osztály Kifolyási idő –t  (sec) Kifolyónyílás  átmérője  (mm) Lobbanáspont, zárt  téri ( oC) ADR 2013 ADR 2015
 11. 11. 2014.10.20. 11 2014.10.20. www.hvesz.hu 31 ADR 2015 / 2 rész 4.3 és 5.1 osztály  2.2.43.1.3 – minimális módosítás / tulajdonság meghatározásánál ………védelem nélküli izzók……….. helyett …………….védelem nélküli lámpák……… 2.2.51.1.6 és 2.2.51.1.7 – módosítás / gyújtó hatású szilárd anyagok besorolása A módosítás lényege, hogy eddig a „Vizsgálatok és kritériumok” kézikönyv O1 –es próbája alapján történt csak a hozzárendelés, mostantól viszont alternatívaként az O3‐as próbát Is alkalmazni kell. 2014.10.20. www.hvesz.hu 32 ADR 2015 / 2 rész  5.1 osztály  2.2.51.1.6 és 2.2.51.1.7 – módosítás / gyújtó hatású szilárd anyagok besorolása MIT JELENT az O3‐as próba ALKALMAZÁSA? 5.1 OSZTÁLY ÚJ O3 próba alkalmazása UN szám Név PG 2013 PG 2015 Megjegyzés 1439 Ammónium‐dikromát II III könnyítés 1488 Kálium‐nitrit II I nehezítés 1490 Kálium‐permanganát II I 1495 Nátrium‐klorát II I 1498 Nátrium‐nitrát III II 1500 Nátrium‐nitrit III II 2014.10.20. www.hvesz.hu 33 ADR 2015 / 2 rész 6.1 osztály  2.2.61.3 – táblázat j) megjegyzése módosul j) A nagyon mérgező vagy mérgező, gyúlékony, folyékony anyagok 23 °C alatti lobbanásponttal – az UN 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244,1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485,2606, 2929, 3279 és 3294 szám alá tartozó, belélegzés esetén nagyon mérgező anyagok kivételével – a 3 osztály anyagai. j) A nagyon mérgező vagy mérgező, gyúlékony, folyékony anyagok 23 °C alatti lobbanásponttal – a  2.2.61.1.4–2.2.61.1.9 pont szerint belélegzés esetén nagyon mérgező anyagok kivételével – a 3  osztály anyagai. A belélegzés esetén nagyon mérgező anyagok azok, amelyek a 3.2 fejezet „A”  táblázat (2) oszlopában a helyes szállítási megnevezésben a „belélegzés esetén mérgező” kifejezést  vagy a (6) oszlopában a 354 különleges előírás bejegyzést tartalmazzák. 2013 2015
 12. 12. 2014.10.20. 12 2014.10.20. www.hvesz.hu 34 ADR 2015 / 2 rész 6.2 osztály  2.2.62.1.5.5 – módosítása Szét lett bontva szerkezetileg 2.2.62.1.5.5‐2.2.62.1.5.6‐2.2.62.1.5.7 bekezdésekre és az előírások ezek alá lettek szétszedve elosztva. A korábbi 2.2.62.1.5.6 ezért 2.2.62.1.5.8‐ra változott. 2014.10.20. www.hvesz.hu 35 ADR 2015 /2 rész 7 osztály   2.2.7 – rengetek módosítás !!!!!  2.2.7.1.3 Hasadóanyag a bármely hasadónuklidot tartalmazó anyag.  Nem tartoznak a hasadó anyagok közé a következők: a) a besugárzatlan természetes urán vagy szegényített urán, b) az olyan természetes vagy szegényített urán, amit csak termikus reaktorokban sugároztak be; c) anyagok összességében 0,25%‐nál kevesebb hasadóanyag‐tartalommal; d) az a), b) és/vagy c) pont bár milyen kombinációja. Ezek a kivételek csak akkor érvényesek, ha a küldeménydarabok vagy a csomagolás nélkül  szállított küldemények a hasadó anyagok mellett más anyagot nem tartalmaznak. 2014.10.20. www.hvesz.hu 36 ADR 2015 / 2 rész 9 osztály  2.2.9.1.14 – módosítása / kiegészül ……………………. kettős rétegű villamos kondenzátorok (0,3 Wh ‐ nál nagyobb energiatároló ‐ kapacitással) aszimmetrikus kondenzátorok (0,3 Wh ‐ nál nagyobb energiatároló ‐ kapacitással).” 2.2.9.2 – módosítása / szállításból kizárt anyagok és tárgyak „A következő anyagok és tárgyak a szállításból ki vannak zárva: – azok a lítium akkumulátorok, amelyek nem felelnek meg a 3.3 fejezet 188, 230 , 310 vagy 636 különleges előírásának; ‐………………………” 2.2.9.3 – módosítás / A megnevezés felsorolása‐döntési fa ADR 2015
 13. 13. 2014.10.20. 13 2014.10.20. www.hvesz.hu 37 ADR 2015 / 2  rész 9 osztály  2.2.9.3 – módosítás / A megnevezés felsorolása‐döntési fa ADR 2015 ADR 2015 KISELEJTEZETT ÜRES, TISZTÍTATLAN CSOMAGOLÓESZKÖZ 2014.10.20. www.hvesz.hu 38 ADR 2015‐3 rész / 3.2A táblázat  (D) 2014.10.20. www.hvesz.hu 39 ADR 2015‐3 rész / 3.2A táblázat  Engedményes mennyiségek (7b) oszlop 90 db UN kapott E0 kódot‐ ezáltal tilos lesz engedményes mennyiségként csomagolva szállítani Például: UN 1051 Hidrogén –cianid  PGI  E5 → E0 UN 1089 Acetaldehid        PGI E3 → E0 UN 1228 Folyékony merkaptánok PGII  E2 → E0 UN 1261 Nitro‐metán  PGII  E2 → E0 UN 1361 Szén  PGIII  E1 → E0 UN 1363 Kopra  PGIII  E1 → E0 UN 1365 Gyapot  PGIII  E1 → E0
 14. 14. 2014.10.20. 14 2014.10.20. www.hvesz.hu 40 ADR 2015 / 3 rész – 3.3 Különleges előírások 3.3 fejezet – Különleges Előírások  14 Új különleges előírás (15 db új SP, melyből 1 fenntartott)  3 db különleges előírás törölve lett (SP580, SP585, SP661)  16 db különleges előírás módosítva lett (SP122,135,172,225,235,251,280,289,306,309,363,582,583,594, 636 és 660) 2014.10.20. www.hvesz.hu 41 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások SP66 – Új „A cinóber nem tartozik az ADR hatálya alá.” Azaz, az UN 2025 Szilárd higanyvegyületek m.n.n. tétel alá nem kell a higany szulfidot besorolni SP367 ‐ Új  A fuvarokmányban feltüntetés céljából: – a „Festék segédanyag” helyes szállítási megnevezés használható az ugyanabban a küldeménydarabban „Festék” és „Festék segédanyag” tételeket egyaránt tartalmazó küldeménydarabokból álló küldeményekhez. / UN 1263 3  Ugyanez vonatkozik:  UN 1210 3  ‐ nyomdafesték, nyomdafesték segédanyag UN  3066 8 ‐ festék, festék segédanyag UN 3469 3(8) ‐ gyúlékony, maró festék, gyúlékony. maró festék segédanyag UN 3470 8(3) – maró, gyúlékony festék, maró, gyúlékony festék segédanyag 2014.10.20. www.hvesz.hu 42 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások SP135 – Módosítás UN 2465   ‐ 5.1 
 15. 15. 2014.10.20. 15 2014.10.20. www.hvesz.hu 43 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások SP172 – módosítása / radioaktív anyagok  ADR 2013 ADR 2015 ADR 2015 2014.10.20. www.hvesz.hu 44 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások  SP368 – Új A nem hasadó vagy hasadó‐engedményes urán‐hexafluorid esetében az anyagot az UN 3507 vagy az UN 2978 tétel alá kell besorolni. – UN 2910 különleges előírása az SP325 helyett SP369 – Új Ezt a radioaktív anyagot maró tulajdonságokkal engedményes küldeménydarabban összhangban a 2.1.3.5.3 a) ponttal a 8 osztályba kell sorolni radioaktív anyag járulékos veszéllyel. Az urán‐hexafluorid csak akkor sorolható ezen tétel alá, ha a 2.2.7.2.4.1.2, a 2.2.7.2.4.1.5 és a 2.2.7.2.4.5.2 pont feltételei és hasadó‐engedményes anyag esetén a 2.2.7.2.3.6 pont feltételei teljesülnek. A 8 osztály anyagainak szállítására vonatkozó előírások mellett az 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 b) pont, a 7.5.11 szakasz CV33 kiegészítő előírás 3.1),5.1)–5.4) és 6) pont ját is alkalmazni kell. – UN 3507  SP370 – Új Az UN 0222 és UN 1942 Ammónium‐nitrát tételekhez kapcsolódik.  A 3.2A táblázat (2) rovata változik  0222 AMMÓNIUM‐NITRÁT 0,2%‐nál több gyúlékony anyag tartalommal, beleértve a szénegyenértékben kifejezett szerves anyagokat is, minden más adalékanyagot kizárva / HELYETT 0222 AMMÓNIUM‐NITRÁT 2014.10.20. www.hvesz.hu 45 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások SP371 – Új Az adagoló szerkezettel ellátott kisméretű nyomástartó tartályokat tartalmazó tárgyakhoz kell alkalmazni. Meg kell felelniük a következő előírásoknak: (1) a) – max. 0,5 literes víztérfogatú tartály, üzemi nyomása max. 25 bar (15 o C‐on) b) ‐ a tartály a minimális repesztőnyomása függ az alkalmazott gáztól  üzemi nyomásnak legalább 4x‐e c) ‐ oly módon kell gyártani, hogy nem szándékos beindulás vagy begyújtás a kezelés, csomagolás, szállítás és felhasználás normális körülményei mellett ne következzen be. Ez teljesíthető az adagolóhoz csatla ‐ kozó kiegészítő reteszelő szerkezettel; d) – tartály gyártás módja e) – tartály csak olyan anyagból gyártható, mely törés esetén nem szilánkosodhat f) – gyártási minta tűzpróbája (vizsgálatok és kritériumok kézikönyv 16.6 megfelelő pontjai / 10 m‐en belüli repesz g) – egyedi csomagolóeszköz vizsgálat  ( minden a küldeménydarab belsejében marad, a csomagolás nem szakadhat át (2) A gyártás és vizsgálatok műszaki dokumentációja
 16. 16. 2014.10.20. 16 2014.10.20. www.hvesz.hu 46 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások  SP372 – Új / UN 3508 aszimetrikus kondenzátorok Ezt a tételt az aszimmetrikus kondenzátorokra kell alkalmazni 0,3 Wh‐nál nagyobb energia tárolási kapacitással. A 0,3 Wh vagy kisebb energia tárolási kapacitású kondenzátorok nem tartoznak az ADR hatálya alá. Az energia tárolási kapacitás a kondenzátorban tárolt energiát jelenti a következő képlet szerint számítva: Wh = 1/2CN(UR 2‐UL 2) × (1/3600), ahol CN ‐ a névleges kapacitancia, UR ‐ a névleges feszültség , és UL ‐ névleges alsó határfeszültség. Minden aszimmetrikus kondenzátornak, melyre ezt a tételt kell alkalmazni, ki kell elégítenie a következő feltételeket: a) A kondenzátorokat vagy modulokat védeni kell a rövidzárlattal szemben; b) A kondenzátorokat a felhasználás során kialakuló túlnyomás szelepen vagy a kondenzátor ház gyenge pontján  keresztüli biztonságos megszüntetésére kell tervezni és gyártani. A szelepen keresztül távozó esetleges  folyadéknak a csomagolásban vagy a készülékben kell maradnia, amelybe a kondenzátort beépítették; c) A kondenzátoron fel kell tüntetni az energia tároló kapacitást Wh‐ban; d) A veszélyes áruk bármely osztályának besorolási kritériumait kielégítő elektrolitot tartalmazó  kondenzátorokat 95 kP nyomáskülönbség elviselésére kell tervezni. 2014.10.20. www.hvesz.hu 47 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások Megjegyzés: Fenntartva ezen különleges előírás rendelkezéseit, a 8 osztály lúgos elektrolitját tartalmazó nikkel‐szén aszimmetrikus kondenzátorok mint UN 2795NEDVES, LÚGOS AKKUMULÁTOR TELEPEK elektromosság tárolására szállíthatók. SP372 UN 3508 UN 2795 2014.10.20. www.hvesz.hu 48 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások   SP373 – Új /  UN 1008  A nem sűrített bór‐trifluorid gázt tartalmazó neutron sugárzás detektorok ezen tétel alatt szállíthatók, amennyiben a következő feltételeket kielégítik: a) – detektorok: i) a nyomás az egyes detektorokban nem haladja meg 20 °C‐on a 105 kPa abszolút nyomást; ii) a gáz mennyisége detektoronként nem haladja meg a 13 g‐ot; iii) minden detektort bejegyzett minőségbiztosítási program alapján kell gyártani; /ISO 9001:2008 iv) Minden neutron sugárzás detektornak hegesztett fém konstrukciónak kell lennie forrasztott fém‐kerámia betáplálással a készüléken keresztül. Ezeknek a detektoroknak a minimális repesztőnyomása 1800 kPa kell legyen mint azt a gyártási típus minősítő vizsgálat bizonyítja; és v) minden detektort töltés előtt 1 x 10‐10 cm3/s tömörségi szabványra kell vizsgálni.
 17. 17. 2014.10.20. 17 2014.10.20. www.hvesz.hu 49 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások  SP373 – Új b) Az egyedi komponensként szállított sugárzás detektálókat a következők szerint kell szállítani: i) a detektorokat lehegesztett köztes műanyag bélésbe kell csomagolni a teljes gáztartalom abszorbeálásához elegendő mennyiségű abszorbeáló anyaggal együtt; ii) ezeket külső csomagolásba kell helyezni. A kész csomagolásnak el kell viselnie az 1,8 m‐ről végzett ejtőpróbát anélkül, hogy a detektorokból a gáztartalom szivárogna; iii) a külső csomagolásban levő összes detektorban levő összes gáz mennyiség nem haladhatja meg  az 52 g‐ot; c) A detektorokat tartalmazó komplett neutron detektáló rendszereket, amelyek kielégítik az a) bekezdés  feltételeit, a következők szerint kell szállítani: i) a detektorok erős, légtömör külső házba kell helyezni; ii) a háznak elegendő mennyiségű abszorbeáló anyagot kell tartalmaznia a teljes gáztartalom abszorbeálására; iii) a kész rendszereket erős külső csomagolásokba kell csomagolni, amelyek képesek az 1,8 m‐ről végzett ejtőpróba elviselésére szivárgás nélkül, hacsak a rendszer külső burkolata nem biztosít egyenértékű védelmet. Csomagolási követelmények 2014.10.20. www.hvesz.hu 50 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások  SP373 – Új A fuvarokmánynak tartalmaznia kell a „Szállítás a 373 különleges utasítás szerint” bejegyzést. A legfeljebb 1 g bór‐trifluoridot tartalmazó neutron sugárzás detektorok, beleértve amelyek forrasztott üveg csatlakozásokat tartalmaznak, nem tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá, amennyiben kielégítik az a) bekezdés előírásait és a b) bekezdés szerint vannak csomagolva. Az ilyen detektorokat tartalmazó sugárzás detektor rendszerek nem tartoznak az ADR hatálya alá, ha a c)  bekezdés szerint vannak csomagolva. 2014.10.20. www.hvesz.hu 51 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások  SP374 – Új / Fenntartva SP375 – Új Az UN 3077 és UN 3082 Környezetre veszélyes anyagok „Ezek az anyagok önálló vagy kombinált csomagolásokban szállítva, amelyek önálló vagy  belső csomagolásonként folyadék esetén legfeljebb 5 liter vagy szilárd anyagok esetén legfeljebb  5 kg mennyiséget tartalmaznak, nem tárgyai az ADR egyetlen más előírásának sem, ha a csomagolások  kielégítik a 4.1.1.1, a 4.1.1.2 és a 4.1.1.4– 4.1.1.8 bekezdés általános előírásait.”
 18. 18. 2014.10.20. 18 2014.10.20. www.hvesz.hu 52 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások   SP376 – Új / sérült vagy hibás lítium cellák és akkumulátorok szállítása (fém lítium / lítium ion) Sérült ‐ hibás  és nem felelnek meg a Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv vonatkozó előírásai szerint bevizsgált típusnak: – a biztonsági okokból hibásként azonosított cellák vagy akkumulátorok; – a szivárgó vagy szellőző cellák vagy akkumulátorok; – a szállítás előtt nem diagnosztizálható cellák vagy akkumulátorok; vagy – a feltehetően fizikai vagy mechanikai sérülést mutató cellák vagy akkumulátorok. Megjegyzés: Az akkumulátor sérült vagy hibás voltának értékeléséhez figyelembe kell venni az akkumulátor típusát és előzetes használatát és helytelen használatát. A cellákat és akkumulátorokat az UN 3090, UN 3091, UN 3480 és UN 3481 tételre vonatkozó előírások szerint kell szállítani, kivéve a 230 különleges előírást és ha ebben a különleges előírásban másként van előírva. A küldeménydarabokon fel kell tüntetni a „SÉRÜLT/HIBÁS LÍTIUM ION AKKUMULÁTOROK” vagy a  „SÉRÜLT/HIBÁS FÉMLÍTIUM AKKUMULÁTOROK” feliratot. P908, illetve az LP904 csomagolási utasítása szerint kell csomagolni. A szállítás alatt gyors szétesésre, veszélyes reakcióra, láng képződésre vagy veszélyes hőfejlődésre vagy mérgező vagy gyúlékony gázok vagy gőzök veszélyes kibocsátására hajlamos cellák és  akkumulátorok nem szállíthatók,kivéve az illetékes hatóság által meghatározott körülmények közötti  szállítást. 2014.10.20. www.hvesz.hu 53 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások  SP377 – új A megsemmisítés vagy újrahasznosítás céljából szállított lítium‐ion és fém‐lítium cellákat és  akkumulátorokat és az ilyen cellákat és akkumulátorokat tartalmazó készülékeket más nem lítium  akkumulátorokkal egybecsomagolva vagy az azok nélkül a 4.1.4.1 bekezdés P909 csomagolási  utasítása szerint kell csomagolni. Ezek a cellák és akkumulátorok nem tartoznak a 2.2.9.1.7 a)–e) pont követelményei alá. A küldeménydarabokat el kell látni a  „LÍTIUM AKKUMULÁTOROK MEGSEMMÍSÍTÉSHEZ” vagy  „LÍTIUM AKKUMULÁTOROK ÚJRAHASZNOSÍTÁSHOZ” jelöléssel Az azonosított sérült vagy hibás akkumulátorokat a 376 különleges előírás szerint kell szállítani és  a 4.1.4.1 bekezdés P908, illetve a 4.1.4.3 bekezdés LP904 csomagolási utasítása szerint kell  csomagolni. 2014.10.20. www.hvesz.hu 54 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások SP662 – Új / összesen 105 db UN számhoz kapcsolódik A kizárólag hajók vagy repülőgépek fedélzetén szállított palackok, amelyek nem felelnek meg a 6.2 fejezet előírásainak, töltés vagy ellenőrzés céljából és azután visszavitel céljából szállíthatók (közúton), amennyiben a palackokat a jóváhagyó ország illetékes hatósága által elismert szabvány szerint tervezték és gyártották és az ADR minden más alkalmazandó előírásának megfelelnek, beleérve a következőket: a) a palackok a 4.1.6.8 bekezdés szerinti szelepvédelemmel vannak ellátva; b) a palackok az 5.2.1 és az 5.2.2 szakasz szerinti jelöléssel és bárcákkal vannak ellátva, c) a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolási utasítása minden vonatkozó töltési előírását betartották; e) a fuvarokmány tartalmazza a következő bejegyzést:  „A 662 különleges előírás szerinti szállítás” Alkalmazási példa: Etilén‐oxid és szén‐dioxid gázkeverék (megfelelő %‐os összetétel mellett) ‐ Sterilizálásra használják  ‐ Ételfertőtlenítés, kötszer ‐ és tisztítókendő fertőtlenítés
 19. 19. 2014.10.20. 19 2014.10.20. www.hvesz.hu 55 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások  SP663 – Új / UN 3509‐hez kapcsolódik Ez a tétel csak azokra a veszélyes árut tartalmazott olyan csomagolóeszközökre, nagycsomagolásokra vagy nagyméretű csomagolásokra (IBC‐kre) vagy azok részeire alkalmazható, amelyeket anyaguk megsemmisítése, újrahasznosítása vagy visszanyerésére, ‐ kivéve a felújítást, javítást, rutin karbantartást, átalakítást vagy ismételt használatot,‐ céljából szállítanak és olyan mértékben kiürítettek, hogy amikor szállításra átadásra kerülnek csak a csomagolóeszköz részekre tapadó veszélyes áru maradványok vannak jelen. Hatály: A maradékok csak a 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 vagy 9 osztályba tartozó veszélyes anyagok lehetnek. Továbbá ezek  nem lehetnek – az I csomagolási csoportba tartozó anyagok vagy olyanok, amelyeknél a 3.2 (A) táblázat (7a) oszlopában „E0” bejegyzés található; – a 3 vagy 4.1 osztályba sorolt szilárd érzéketlenített robbanó anyagok; – a 4.1 osztályba sorolt önreaktív anyagok; – azbesztek (UN 2212 és UN 2590), poliklórozott bifenilek (UN 2315 és UN 3432), polihalogénezett bifenilek vagy polihalogénezett terfenilek (UN 3151 és UN 3152). 2014.10.20. www.hvesz.hu 56 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások  SP663 – Új (folyt.) Általános előírások: Az 5.1 osztály veszélyével vagy járulékos veszélyével járó maradékokat tartalmazó kiselejtezett üres, tisztítatlan  csomagolóeszköz nem csomagolható egybe más kiselejtezett üres, tisztítatlan csomagolóeszközzel vagy nem rakhatók együvé más kiselejtezett üres, tisztítatlan csomagolóeszközzel ugyan azon ömlesztettáru konténerbe. Az ezen tételre vonatkozó előírásoknak való megfelelés céljából a berakás helyén dokumentált szortírozást, ‐ válogatási eljárásokat ‐ kell megvalósítani. Megjegyzés: Az ADR minden más előírását alkalmazni kell. 2014.10.20. www.hvesz.hu 57 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások  SP664 – Új / additive devices Ha az ezen tétel alá tartozó anyagokat rögzített tartányban (tartányjárműben) vagy leszerelhető tartányban szállítják,  a tartányok adalékoló szerkezetekkel láthatók el. Az adalékoló szerkezetek: – az UN 1202, UN 1993 III csomagolási csoport, UN 3082 alá tartozó vagy nem veszélyes adalékanyagoknak a tartány ürítése alatti adagolására az üzemi szerelvények részét képezik; – olyan elemekből állnak, mint összekötő csövek és tömlők, zárószerelvények, szivattyúk és adagoló szerkezetek, amelyek tartósan a tartány üzemi szerelvényének ürítõ szerkezetéhez vannak csatlakoztatva; – tartalmaznak megtartó eszközöket, amelyek a köpeny integrált részét képezik, vagy tartósan a tartány külsejére vagy a tartányjárműre vannak erősítve. Alternatívaként az adalékoló szerkezetek rendelkezhetnek csatlakozókkal a csomagolóeszközökhöz való csatlakoztatáshoz. Ez utóbbi esetben a csomagolóeszközök nem tekinthetők az adalékoló szerkezet részének.
 20. 20. 2014.10.20. 20 2014.10.20. www.hvesz.hu 58 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások   SP664 – Új (Folyt.) A következő megoldások képzelhetők el az alábbi követelményekkel: a) A megtartó eszközök  szerkezetére: i) A köpeny integrált részeként meg kell felelnie  a 6.8 fejezet előírásainak; ii) A tartósan a tartány belsejében elhelyezett vagy a tartányjárműre erősített eszközök nem  tartoznak az ADR gyártási előírásainak hatálya alá, ha a következő feltételek teljesülnek Fémből kell készíteni és a minimális falvastagság tekintetében meg kell felelniük a következőknek *Kettõs falú megtartó eszközök esetében a külső fémfal és a belső fémfal összegzett vastagságának kell megfelelnie az előírt falvastagságnak. A hegesztéseket a 6.8.2.1.23 pont szerint kell kialakítani. 2014.10.20. www.hvesz.hu 59 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások  SP664 – új (folyt.) iii) Az adalékoló szerkezetekhez csatlakoztatható csomagolóeszközöknek fém csomagolóeszközöknek kell lenniük és meg kell felelniük a 6.1 fejezet vonatkozó gyártási előírásainak b) Tartány jóváhagyása: Az adalékoló szerelvénnyel ellátott vagy ellátandó tartányoknál, ahol az adalékoló szerelvény nem szerepel a tartány eredeti típusjóváhagyásában, a 6.8.2.3.4 pont előírásait kell alkalmazni. c) A megtartó eszköz és az adalékoló szerkezet használata: i) Az előző a) i) pont esetében nincs kiegészítő követelmény; ii) Az előző a) ii) pont esetében a megtartó eszközök összegzett kapacitása nem haladhatja meg járművenként a 400 litert; iii) Az előző a) iii) pont esetében a 7.5.7.5 bekezdést és a 8.3.3 szakaszt nem kell alkalmazni.  A csomagolóeszközöket csak a tartány ürítése alatt szabad az adalékoló szerkezethez csatlakoztatni.  Szállítás alatt a zárószerkezeteket és a csatlakozásokat szivárgásmentesen zárva kell tartani. 2014.10.20. www.hvesz.hu 60 ADR 2015 / 3 rész 3.3 Különleges előírások SP664 – Új (folyt.) d) Az adalékoló szerkezetek vizsgálata  Az adalékoló szerkezetek re a 6.8.2.4 bekezdés előírásait kell alkalmazni.   Azonban az előző a) ii) pont esetében a tartány üzembe helyezés előtti, köztes vagy időszakos vizsgálatakor az adalékoló szerkezet megtartó eszközeit csak külső szemrevételezésnek és szivárgási próbának kell alávetni.  A szivárgási próbát legalább 0,2 bar próbanyomással kell végezni. Megjegyzés: Az előző a) iii) pontban leírt csomagolóeszközökre az ADR vonatkozó előírásait kell alkalmazni. e) A fuvarokmány:  A fuvarokmányban a szóban forgó adalék anyagra csak a 5.4.1.1.1 a)–d) pontokban előírt információkat kell feltüntetni.   A fuvarokmányba a következő bejegyzést kell tenni: „Szállítás a 664 különleges előírás szerint”. f) A járműszemélyzet képzése: Azokat a járművezetőket, aki a 8.2.1 szakasz szerinti képzés alapján rendelkeznek ezen anyagok tartányos  szállításához, az adalékok szállításához nem kell külön képzésben részesíteni. g) A jelölés és Nagybárca (tábla): A rögzített tartányt (tartányjárművet) vagy leszerelhető tartányt a szállított anyagnak megfelelően kell  az 5.3 fejezet szerint jelölni. A jelölést nem befolyásolja az adalékozó szerkezet megléte vagy az  Adalékanyag jelenléte.
 21. 21. 2014.10.20. 21 2014.10.20. www.hvesz.hu 61 ADR 2015 / 3.4 fejezet  3.4.9 ‐ módosítás A 3.4.8 szakasz szerinti jelöléssel ellátott, veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat úgy lehet tekinteni, hogy megfelelnek e fejezet 3.4.1 – 3.4.4 szakasza előírásainak és nem kell ellátni a 3.4.7 szakasz szerinti jelöléssel. A 3.4.8 szakasz szerinti jelöléssel ellátott, veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat a légi szállításra előírt további bárcákkal és jelölésekkel vagy azok nélkül úgy lehet tekinteni, hogy megfelelnek a 3.4.1 szakasz előírásainak és adott esetben a 3.4.2–3.4.4 szakasz előírásainak és nem kell el lát ni a 3.4.7 szakasz szerinti jelöléssel. 3.4.10 – új A 3.4.7 szakasz szerinti jelöléssel ellátott, veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat,amelyek megfelelnek az ICAO Műszaki Utasítások előírásainak, beleértve az 5. és a 6. részben meghatározott minden jelölést és bárcát, úgy lehet tekinteni, hogy megfelelnek a 3.4.1 szakasz előírásainak és adott esetben a 3.4.2–3.4.4 szakasz előírásainak. 2014.10.20. www.hvesz.hu 62 ADR 2015 – 4 rész / 4.1 fejezet  4.1.1.5.2 – Új A külső csomagoláson belül a csomagolási utasításban előírtakon kívül kiegészítő csomagolások (pl. köztes csomagolás vagy tartály az előírt belső csomagoláson belül) engedélyezettek, ha minden  vonatkozó csomagolási utasítást kielégítenek, beleértve a 4.1.1.3 bekezdésben előírtakat, és szükség  esetén alkalmas párnázóanyagot használnak a csomagoláson belüli elmozdulás megakadályozására. 4.1.1.11 – módosítás / új megjegyzéssel egészül ki  Megjegyzés: Ha az ilyen csomagolóeszközöket megsemmisítés, újrahasznosítás vagy anyaguk visszanyerése  céljából szállítják, azokat az UN 3509 tétel alatt lehet szállítani, amennyiben a 3.3 fejezet 663 különleges  előírását kielégítik. 4.1.1.21.6 táblázatban / UN1202 – nél szabványfrissítés ‐ EN 590:2009 +A1:2010 4.1.3.1 – módosítás ………….A csomagolási utasításokban egyes anyagokra és tárgyakra különleges csomagolási előírások is szerepelhetnek, ezeket szintén számokból és betűkből álló kódok jelölik a következők szerint:  P →PP / RR  IBC →B/BB  „L” a nagycsomagolásokra, vagy„LL” a RID és az ADR szerinti szállításnál érvényes különleges  csomagolási előírásokra. 2014.10.20. www.hvesz.hu 63 ADR 2015 – 4 rész / 4.1 fejezet  4.1.4.1 – módosítás / Az egyes csomagolási utasítások P003 – Új PP91 / Az UN 1044 tűzoltó készülékek csomagolása / nagy tűzoltó berendezések‐SP225 RR9  /Az UN 3509 kiselejtezett üres, tisztítatlan csomagolóeszközök P116 – kiegészítése a zsákoknak‐műanyag szövetzsákok (5H1, 5H2, 5H3) /PP65 törlése P131 és P137 – külső csomagolásként használhatók a: műanyag ládák (4H2) is P200 – több módosítás Különleges csomagolási előírások 10) A „különleges csomagolási előírások” oszlop jelmagyarázata ua: Az időszakos vizsgálatok közötti időköz alumínium ötvözet palackoknál és ilyen palackokból álló  palackkötegeknél 15 évre növelhető, ha ezen csomagolási utasítás 13) pontjának előírásait alkalmazzák.  Ez nem alkalmazható az AA 6351 alumíniumötvözet palackokra. Keverékekre ez az „ua” előírás akkor alkalmazható, ha az 1. vagy 2. táblázatban a keverékben levő egyes gázoknál is „ua” bejegyzés található. A 13) pont is új ami 4 pontot tartalmaz: 1. – Általános előírások 2. ‐ Üzemeltetési előírások 3. ‐ Előírások a minősítésre és időszakos vizsgálatra 4. ‐ Jelölések  Az ezen bekezdés szerinti, az időszakos vizsgálat tekintetében 15 éves időintervallum alá tartozó palackokon és palackkötegeken ezen ponttal  összhangban fel kell tüntetni a következő időszakos vizsgálat időpontját, mint azt az 5.2.1.6 c) pont előírja és ugyanakkor kiegészítésképpen  jól látható módon és olvashatóan fel kell tüntetni a „P15Y” jelölést. Ezt a jelölést el kell távolítani, ha a palackokra a továbbiakban  nem engedélyezett a 15 éves időintervallum.
 22. 22. 2014.10.20. 22 2014.10.20. www.hvesz.hu 64 ADR 2015 – 4 rész / 4.1 fejezet  4.1.4.1 – módosítás / Az egyes csomagolási utasítások P200 – több módosítás Különleges csomagolási előírások 10) A „különleges csomagolási előírások” oszlop jelmagyarázata va: A varrat nélküli acélpalackoknál, amelyek maradék nyomásszelepekkel (RPV‐kel) vannak ellátva  (lásd a következő megjegyzést), amelyeket az EN ISO 15996:2005 + A1:2007 szabvány szerint terveztek és  vizsgáltak és a varrat nélküli acélpalack kötegeknél, amelyek az EN ISO 15996:2005 + A1:2007 szabvány szerint  vizsgált maradéknyomás szerelvénnyel ellátott főszeleppel (szelepekkel) vannak ellátva, az időszakos vizsgálatok  közötti időszak 15 évre növelhető, ha ezen csomagolási utasítás (13) bekezdésének előírásait alkalmazzák. Keverékekre ez a „va” előírás akkor alkalmazható, ha az 1. vagy 2. táblázatban a keverékben levő egyes gázoknál is „va” bejegyzés  található. Megjegyzés: A „maradék nyomás szelep” (RPV) olyan záró szerkezet, amelybe be van építve egy maradék nyomás  csökkentő szerkezet, ami a tartály belseje és szelep kimenet között olyan nyomáskülönbséget tart fenn, ami  megakadályozza a szennyeződések bejutását. A folyadék palackba való visszaáramlásának megakadályozására  a nagyobb nyomású forrásból a „vissza csapó szelep” (NPV)funkciót kell a maradék nyomás szelepbe beépíteni  vagy annak a palack szelepben levő különálló kiegészítő szerkezetnek, pl. regulátornak kell lennie. 2014.10.20. www.hvesz.hu 65 ADR 2015 – 4 rész / 4.1 fejezet  4.1.4.1 – módosítás / Az egyes csomagolási utasítások P203 – módosítás /mélyhűtő tartályok 8) Időszakos vizsgálat a) A nyomáscsökkentő szerkezet 6.2.1.6.3 pont szerinti időszakos vizsgálatát legkésőbb öt évente kell elvégezni. b) A nem UN zárt mélyhűtő tartályok időszakos vizsgálatának időköze összhangban a 6.2.3.5.2 ponttal nem haladhatja  meg a 10 évet. P208 – Új  Ezt a csomagolási utasítást a 2 osztály adszorbeált gázaihoz kell alkalmazni. P404 – módosítás /  belső csomagoló eszközök: Fém csomagolóeszközök legfeljebb 15 kg nettó tömeggel. A belső csomagolóeszközöknek légmentesen zártaknak  és menetes zárószerkezetűeknek kell lenniük. Üveg tartályok 1 kg legnagyobb nettó tömeggel, mindegyik tömítéssel ellátott menetes zárószerkezettel zárva, minden  oldalon párnázva és légmentesen zárt fémdobozokba helyezve. A külső csomagolások legnagyobb nettó tömege 125 kg lehet. P501, P502, P504 – módosítás / összetett csomagolásoknál 2014.10.20. www.hvesz.hu 66 ADR 2015 – 4 rész / 4.1 fejezet  4.1.4.1 – módosítás / Az egyes csomagolási utasítások P505 – Új / UN 3375 ammónium‐nitrát emulzió, szuszpenzió P601 és P602 (2) – módosítás P650 – módosítás / jelölés P802(3) – módosítás / összetett csomagolásoknál P805 – Új / UN 3507 – urán hexafluorid engedményes P901 – módosítás / UN 3316 vizsgálókészülékek , elsősegély felszerelés A csomagolóeszköznek a vizsgálókészlet, ill. elsősegély felszerelés egészéhez hozzárendelt csomagolási csoport  előírásainak kell megfelelniük (lásd a 3.3.1 szakasz 251 különleges előírását). Ha a készlet csak olyan veszélyes árukat tartalmaz, amelyekhez nincs csomagolási csoporthoz hozzárendelve, akkor  a csomagolóeszközöknek a II csomagolási csoport igénybevételi szintjének kell megfelelniük. P903a P903b törölve / Lítium akkumulátorokra UN 3090, Un 3091, UN 3480, UN 3481 P904‐ módosítás / jelölés P906(2) ‐ módosítás
 23. 23. 2014.10.20. 23 2014.10.20. www.hvesz.hu 67 ADR 2015 – 4 rész / 4.1 fejezet  4.1.4.1 – módosítás / Az egyes csomagolási utasítások P908 – Új / Ezt a csomagolási utasítást az UN 3090, 3091, 3480 és 3481 tétel alá tartozó sérült vagy hibás cellákra és akkumulátorokra kell alkalmazni. P909 – Új / Ezt a csomagolási utasítást az UN 3090, 3091, 3480 és 3481 tétel alá tartozó, megsemmisítés vagy újra ‐ hasznosítás céljából, nem‐lítium cellákkal együtt vagy azok nélkül szállított cellákra és akkumulátorokra kell alkalmazni. 2014.10.20. www.hvesz.hu 68 ADR 2015 – 4 rész / 4.1 fejezet  4.1.4.1 – módosítás / IBC – k és LP‐k IBC02 – módosítás/ kiegészül egy új B16 ‐tal az UN 3375 –Ammónium ‐ nitrát emulzió vagy szuszpenzió / gél. A 31A és 31N  fém IBC csak az illetékes hatóság engedélyével használhatól, egyébként nem. IBC 04 (05‐06‐07‐08) Utasításoknál: 21N) 21N, 31A,31B,31N)  / ezzel a használatot kiterjesztették folyadékokra is 21H2) 21H2, 31H1 és 31 H2 / ezzel a használatot kiterjesztették folyadékokra is 21HZ2) 21HZ2, 31HZ1 / ezzel a használatot kitejeztették folyadékokra is IBC08‐ módosítás / kiegészül egy új BB3‐al az UN 3509 – Kiselejtezett üres tisztítatlan csomagolóeszközökhöz   2014.10.20. www.hvesz.hu 69 ADR 2015 – 4 rész / 4.1 fejezet  4.1.4.1 – módosítás / IBC – k és LP‐k IBC100 – módosítás/ kiegészül a használata az UN 0222 Ammónium‐nitrát 1.1.D B3 – Új /Az UN 0222 anyagaihoz használt hajlékony falú IBC‐knek portömörnek és vízállónak kell lenniük  vagy azokat portömör és vízálló béléssel kell ellátni. B17 – Új / Az UN 0222‐höz fém IBC‐k nem használhatók. LP02 ‐ módosítás / kiegészül egy új LL1‐al az UN 3509 – Kiselejtezett üres tisztítatlan csomagolóeszközökhöz  LP903 – Új / Lítium cellák és akkumulátorokra vonatkozik.  LP904 – Új / Sérült vagy hibás lítium cellák és akkumulátorkra vonatkozik.
 24. 24. 2014.10.20. 24 2014.10.20. www.hvesz.hu 70 ADR 2015 – 4 rész /4.2 fejezet  4.2.5.2.6‐módosítás / Táblázat fejléce 1 osztályra kiegészítés Ezek a mobil tartány utasítások az 1 és a 3 – 9 osztály folyékony és szilárd anyagaira vonatkoznak.  A 4.2.1 szakasz általános előírásait és a 6.7.2 szakasz követelményeit be kell tartani. T23 d) lábjegyzete – módosítás „MARÓ” járulékos nagybárca szükséges (8. sz. minta, lásd az 5.2.2.2.2 pontot). UN 3119 F TÍPUSÚ, FOLYÉKONY SZERVES PEROXID, HŐMÉRSÉKLET‐SZABÁLYOZÁSSAL T50 – módosítás / UN 1028 neve ‐ugyanilyen módosítás 4.3.3.2.5 –ben is !!!! 1082 Trifluor‐klór‐etilén, stabilizált (R 1113 hűtőgáz) 4.2.5.3 – módosítás / TP32 és TP41 (új) TP32 Az UN 0331, 0332 és 3375 anyagokhoz mobil tartányok csak a következő feltételek teljesülése esetén használhatók: …………………… b) A tartányban történő szállításra való alkalmasságot csak az UN 3375 tétel esetén kell bizonyítani.  Ennek meghatározására alkalmas módszer pl. a 8 vizsgálati sorozat 8.d) próbája (lásd „Vizsgálatok és  kritériumok kézikönyv”, I rész, 18.7 pont). TP41‐Új / UN3393 és UN3399 Az illetékes hatóság egyetértése esetén a 2,5 évenkénti belső vizsgálattól el lehet tekinteni vagy az  más vizsgálati módszerrel vagy eljárással helyettesíthető, ha mobil tartány olyan szerves fémvegyületek  szállítására szolgál, amelyekhez ez a mobil tartány különleges előírás van hozzá rendelve. Azonban  ez a vizsgálat csak akkor szükséges, ha a 6.7.2.19.7 pont feltételei teljesülnek. 2014.10.20. www.hvesz.hu 71 ADR 2015 – 4 rész /4.3 fejezet  4.3.2.2.1‐módosul / kiegészül a környezetre veszélyessel a) egyéb veszélyeket (pl. mérgezést, marást) nem jelentő gyúlékony anyagok, környezetre veszélyes anyagok  és gyúlékony, környezetre veszélyes anyagok esetén légző szeleppel vagy biztonsági szeleppel felszerelt tartányoknál  (akkor is, ha a szelep előtt hasadótárcsa van):……………….. b) mérgező vagy maró anyagok esetén (akár gyúlékonyak vagy környezetre veszélyesek, akár nem) légző szeleppel  vagy biztonsági szeleppel felszerelt tartányoknál (akkor is, ha a szelep előtt hasadótárcsa van):…………………. c) gyúlékony anyagok, a környezetre veszélyes anyagok és az enyhén mérgező vagy gyengén maró anyagok esetén  (akár gyúlékonyak vagy környezetre veszélyesek, akár nem) légmentesen zárt, biztonsági szelep nélküli tartányoknál: ……………………… d) nagyon mérgező vagy mérgező, erősen maró vagy maró anyagok esetén (akár gyúlékonyak vagy környezetre  veszélyesek, akár nem) légmentesen zárt, biztonsági szelep nélküli tartányoknál:…………………………. 2014.10.20. www.hvesz.hu 72 ADR 2015 – 4 rész / 4.3 fejezet  4.3.4.1.1 – módosítás / robbanási nyomásálló tartánnyal való kiegészítés A tartánykód 4‐dik karaktere: V = a 6.8.2.2.6 pont szerinti légző‐berendezéssel ellátott, de lángáthatolást gátló szerkezet nélküli tartány;  vagy nem robbanási nyomás lökéshullám álló tartány F = a 6.8.2.2.6 pont szerinti légző‐berendezéssel ellátott tartány lángáthatolást gátló szerkezettel;  vagy robbanási nyomás lökéshullám álló tartány
 25. 25. 2014.10.20. 25 2014.10.20. www.hvesz.hu 73 ADR 2015 – 4 rész / 4.5 fejezet  4.5.1.1‐ módosítás A 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály anyagait tartalmazó hulladékok a 6.10 fejezet szerinti, hulladékok szállítására  szolgáló, vákuummal üzemelő tartányban is szállíthatók, ha rögzített tartányban, leszerelhető tartányban, tankkonténerben vagy tartányos cserefelépítményben való szállításuk a 4.3 fejezet szerint engedélyezett.  Olyan anyagokat tartalmazó hulladékok Azok az anyagok, amelyeknél a 3.2 fejezet „A” táblázat 12 oszlopában az  L4BH tartánykód található, ill. amelyekhez 4.3.4.1.2 pont tartány rangsora szerint L4BH kóddal rendelkező tartányok  is használhatók, hulladékok szállítására szolgáló, vákuummal üzemelő olyan tartányokban is szállíthatók, amelyek  tartánykódjának harmadik részében „A” vagy „B” betű szerepel (ami a 9.1.3.5 pont szerinti tartányjármű jóváhagyási  igazolás 9.5 pontjában fel van tüntetve). 4.5.1.2 – Új  A hulladéknak nem minősülő anyagok a hulladékok szállítására szolgáló, vákuummal üzemelő tartányokban ugyanolyan feltételekkel szállíthatók, mint a 4.5.1.1 bekezdésben előírtak. 9.1.3.3 – Jóváhagyási Igazoláson: „Hulladék szállítására használt, vákuummal üzemelő tartányjármű”  2014.10.20. www.hvesz.hu 74 ADR 2015 / 5 rész   5.1.2.1 a) – kiegészül egy mondattal: „Az „EGYESÍTÕCSOMAGOLÁS” feliratot legalább 12 mm magas betűkkel kell feltüntetni.” ugyanez érvényes az 5.2.1.3 5.1.2.1 b) – módosul „KÁRMENTŐ CSOMAGOLÁS” feliratra „Az 5.2.1.9 bekezdésben ábrázolt, az álló helyzetet jelző nyilakat azokon az egyesítõcsomagolásokon kell el helyezni, amelyekben olyan küldeménydarabok vannak, amelyeket az 5.2.1.9.1 pont szerint e  jelöléssel el kell látni, kivéve, ha a jelölés kívülről látható.” 5.1.3.2 – módosul konténereket, tartályokat, IBC‐ket, valamint más csomagolóeszközöket és egyesítőcsomagolásokat A radioaktív anyagok szállítására használt csomagolóeszközöket, IBC‐ket és tartányokat nem szabad más áruk tárolására vagy szállítására használni, kivéve, ha annyira vannak sugárzásmentesítve, hogy a sugárzási szint béta‐, gamma‐sugárzók és csekély toxicitású alfa‐sugárzók esetén legfeljebb 0,4 Bq/cm2, ill. minden más alfa‐sugárzó esetén legfeljebb 0,04 Bq/cm2. 2014.10.20. www.hvesz.hu 75 ADR 2015 / 5 rész 5.1.5.1.4 c) – módosul „A feladónak nem kell külön értesítést feladni, ha a szükséges információkat a szállí ‐ tási engedély iránti kérelem ( lásd az 6.4.23.2 bekezdést) tartalmazza.” 5.1.5.2.1 a) – kiegészül „Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a következőkre: a) a gyártási mintára; i) különleges formájú radioaktív anyagokra; ii) kis mértékben diszpergálódó radioaktív anyagokra; iii) a 2.2.7.2.3.5 f) pont szerinti hasadó‐engedményes anyagokra; iv) 0,1 kg vagy annál több urán‐hexafluoridot tartalmazó küldeménydarabokra; v) hasadó anyagot tartalmazó küldeménydarabra, kivéve, ha a 2.2.7.2.3.5 pont a 6.4.11.2  vagy a 6.4.11.3 bekezdés alapján mentesítve vannak; vi) B(U) típusú és B(M) típusú küldeménydarabokra; vii) C típusú küldeménydarabokra;” Új
 26. 26. 2014.10.20. 26 2014.10.20. www.hvesz.hu 76 ADR 2015 / 5 rész  5.1.5.2.1  – kiegészül egy új d) és e) ponttal „Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a következőkre: ………………………………………………………………………….. d) a 2.2.7.2.2.1 pontban hivatkozott radionuklid alapértékek meghatározására        azokra az egyedi radionuklidokra, amelyek nincsenek a 2.2.7.2.2.1 táblázatban  felsorolva (lásd a 2.2.7.2.2.2 a) pontot); e) alternatív aktivitási határokra a készülékek vagy tárgyak mentesített  küldeményei esetében (lásd a 2.2.7.2.2.2 b) pontot).” Új A radioaktív anyagokra további módosítások találhatók még: 5.1.5.2.3/5.1.5.3.4/5.1.5.3.5/5.1.5.4/5.1.5.5 alatt 2014.10.20. www.hvesz.hu 77 ADR 2015 / 5 rész  5.4.1.1.1 d) – megjegyzésbe a hivatkozás módosul Megjegyzés: A 7 osztály járulékos veszélyekkel rendelkező radioaktív anyagaira lásd a 3.3 fejezetben a 172 különleges előírás d) bekezdését. 5.4.1.1.3 – módosul, pontosítva a Hulladékoknál Ha a hulladékra a 2.1.3.5.5 pont előírásait alkalmazzák, akkor a helyes szállítási megnevezést a következőkkel kell kiegészíteni: / 2013 „Ha a hulladékra a 2.1.3.5.5 pont előírásait alkalmazzák, akkor az 5.4.1.1.1 a)‐d) és k) pontban előírt  veszélyes áru leírást a következők kel kell kiegészíteni:” / 2015 „A 2.1.3.5.5 PONT SZERINTI HULLADÉK” UN 3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS, SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. „UN 3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS, SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8, PGII, (E), A 2.1.3.5.5 pont szerinti hulladék” 5.4.1.1.17 ‐ módosul „… illetékes hatósága által jóváhagyott BK(x)5) ömlesztett áru ‐ konténer”. 5) Az (x) helyére az esettől függően 1 vagy 2 írandó. /2013 SP172 b) 2014.10.20. www.hvesz.hu 78 ADR 2015 / 5 rész  5.4.1.1.19 – Új bekezdés Különleges előírások a kiselejtezett  üres, tisztítatlan csomagolóeszköz (UN 3509) szállítására A kiselejtezett üres, tisztítatlan csomagolóeszköz esetében az 5.4.1.1.1 b) pontban meghatározott  helyes szállítási megnevezést ki kell egészíteni a („ […] MARADÉKÁVAL”), amelyet a maradékoknak  megfelelő osztály(ok) és járulékos veszély(ek) követnek az osztály felsorolás sorrendjében. Ezen  kívül az 5.4.1.1.1 f) pontot nem kell alkalmazni. Példa: « UN 3509 Kiselejtezett üres, tisztítatlan csomagolóeszköz (3, 4.1, 6.1  maradékaival), 9 » « UN 3509 PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED (WITH RESIDUES OF 3, 4.1, 6.1), 9 » « UN 3509 ALTVERPACKUNG, LEER, UNGEREINIGT (MIT RÜCKSTÄNDEN VON 3, 4.1, 6.1), 9 »
 27. 27. 2014.10.20. 27 2014.10.20. www.hvesz.hu 79 ADR 2015 / 5 rész  5.4.1.2.5.1 – módosul a b), f) és g) pont radioaktív anyagok kiegészítő előírások b)……………..lásd a 3.3 fejezet 172 különleges előírás c) pontját……. f) hasadó anyagoknál i) a 2.2.7.2.3.5 a)–f) pont valamelyik engedménye szerinti szállításnál az azon bekezdésre való hivatkozást; ii) a 2.2.7.2.3.5 c)–e) pont szerinti szállításnál a hasadó anyag összegzett mennyiségét; iii) olyan küldeménydarabokban, amelyekre a 6.4.11.2 a)–c) pont valamelyikét vagy a 6.4.11.3 bekezdést alkalmazzák, az azon bekezdésre való hivatkozást; iv) a kritikussági biztonsági mutatószámot, ha alkalmazható; g) ………………… a 2.2.7.2.3.5 f) pont alatti hasadó‐engedményes anyagokra………. 5.4.1.2.5.3 – módosul  (szintén radioaktív anyagok / nem jelentős‐stílus) 2014.10.20. www.hvesz.hu 80 ADR 2015 / 5 rész  5.4.1.2.5.1 – Példa a módosításra !!!!! hivatkozás  a hasadó anyag  összegzett mennyiségét 2014.10.20. www.hvesz.hu 81 ADR 2015 / 5 rész 5.4.2 ‐ Nagykonténer, ill. jármű megrakási bizonyítvány / kis módosítás A 9) lábjegyzet „Az IMDG Kódex 5.4.2 szakasza a következőket írja elő: 8 pontját az aktuális IMDG ‐ hez igazították. Lényege, hogy az 5.5.3.6‐tal összhangban a jelölés nemcsak a Szárazjégre , hanem Nitrogénre és Argonra is vonatkozik az új szöveg szerint.
 28. 28. 2014.10.20. 28 2014.10.20. www.hvesz.hu 82 ADR 2015 ‐5.4 fejezet / Írásbeli Utasítás 5.4.3.4 – Írásbeli utasítás mintája 4 oldalon módosul (RID‐ben is változik de ott egy kicsit máshogy) A következő felszerelést mindig a szállítóegységen kell tartani: ‐ ……………………………….. ‐ ……………………………….. ‐ ………………………………..; valamint a járműszemélyzet minden tagja részére: ‐ fényvisszaverő mellényt (ruházatot) (pl. az EN 471 szabványnak megfelelőt vagy azzal egyenértékűt); ‐ hordozható világítókészüléket; ‐ egy pár védőkesztyűt; valamint ‐ a szem védelmére alkalmas eszközt (pl. védőszemüveget) . Bizonyos osztályokhoz a következő kiegészítő felszerelés szükséges: ‐ ………………………………..; ‐ lapát c) b) ; ‐ csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz c) b); ‐ gyűjtőedény  c) b). a) Nem szükséges, ha csak az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 vagy 2.3 számú veszélyességi bárca, illetve nagybárca van a küldeményen. b) Például az EN 141 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, A1B1E1K1‐P1 vagy A2B2E2K2‐P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott  légzésvédő maszk (menekülőkámzsa). b) c) Csak szilárd és folyékony anyagoknál szükséges, ha a 3, 4.1, 4.3, 8 vagy 9 veszélyességi bárca, illetve nagybárca van a küldeményen. 2014.10.20. www.hvesz.hu 83 ADR 2015 – 8. rész / 8.1.5 Egyéb felszerelések ….  8.1.5 ‐ Egyéb felszerelések és személyi védőeszközök 8.1.5.2 – ……………………….. a járműszemélyzet minden tagja részére: – fényvisszaverő mellényt (ruházatot) (pl. az EN 471 EN  EN471:2003 szabványnak megfelelőt vagy azzal egyenértékűt); ……………………… Lábjegyzetben: Például az EN 141  EN 14387:2004+A1:2008 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű,  A1B1E1K1‐P1 vagy A2B2E2K2‐P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott légzésvédő maszk (menekülőkámzsa). 2014.10.20. www.hvesz.hu 84 ADR 2015 ‐5.4  fejezet / Írásbeli utasítás  Dohányzási tilalom meghatározása 5.4.3.4 – írásbeli utasítás első oldala 7.5.9 és 8.3.5 szakaszok  és 8.5 fejezet S1 különleges előírása: A dohányzási tilalom fogalma kiterjed az e‐cigaretták és hasonló eszközök használatára.  Kerüljön minden gyújtóforrást, főleg ne dohányozzon, ne használjon  elektronikus cigarettát vagy ahhoz hasonló eszközöket és ne  kapcsoljon be semmilyen elektromos berendezést!
 29. 29. 2014.10.20. 29 2014.10.20. www.hvesz.hu 85 ADR 2015 ‐ Jelölések  3.5.4.2 – „Engedményes mennyiség jelölés A jelölésnek négyzet alakúnak kell lennie. A vonalkázás és a jelkép azonos színű vörös vagy fekete, fehér vagy más, kellően elütő háttérben. A minimális méret 100 x 100 mm. Ahol a méretek nincsenek meghatározva, a megjelenésnek a bemutatottal nagyjából arányosnak kell lennie. 3.4.7.1 – Korlátozott mennyiségeket tartalmazó küldeménydarabok jelölése A jelölésnek 45 fokban elforgatott négyzetnek kell lennie (gyémánt forma). Az alsó és a felső rész, valamint a keretező vonalak feketék. A középső rész fehér vagy kellően elütő színű háttér. A legkisebb méret 100 x 100 mm és a keretező vonalak legkisebb vastagsága 2 mm. Ahol a méretek nincsenek meghatározva, a megjelenésnek a bemutatottal nagyjából arányosnak kell lennie. 3.4.7.2 – Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a 3.4.7.1 ábrán látható méretek legfeljebb 50 x 50 mm‐ig csökkenthetők, feltéve, hogy a jelölés jól látható marad. A keretező vonalak vastagsága legfeljebb 1 mm‐re csökkenthető. 3.4.8 – 3.4.8.1‐3.4.8.2 – hasonló szövegezéssel légi küldeményekre Az ICAO Műszaki Utasítások 3. rész 4. fejezetének megfelelő korlátozott mennyiségeket tartalmazó küldeménydarabok jelölése 2014.10.20. www.hvesz.hu 86 ADR 2015 ‐ Jelölések  4.1.4.1 – P650 (4) 4.1.4.1 – P904 2014.10.20. www.hvesz.hu 87 ADR 2015 ‐ Jelölések  5.2.1.8.3 A „környezetre veszélyes anyag” jelölésnek az 5.2.1.8.3 ábrán láthatónak kell lennie. 5.2.1.8.3 ábra Jelkép (hal és fa): fekete; fehér vagy kellően elütő alapon A jelölés csúcsára állított négyzet (rombusz) alakú. A szimbólum (hal és fa) fekete fehér vagy  megfelelően kontrasztos háttéren. A legkisebb méret 100 x 100 mm és a keretező vonal minimális vastagsága 2 mm. Ha a küldeménydarab mérete megkívánja, a méret/vonalvastagság csökkenthető, amennyiben a jelölés jól olvasható marad. Ahol nincs méret megadva, a kivitelnek meg közelítőleg a bemutatottal arányosnak kell lennie. Megjegyzés: Ezen kívül a „környezetre veszélyes anyag” jelölés küldeménydarabon való elhelyezésére az 5.2.2 szakasz bárcázásra vonatkozó előírásait is alkalmazni kell.
 30. 30. 2014.10.20. 30 2014.10.20. www.hvesz.hu 88 ADR 2015 ‐ Jelölések  HelyesNem helyes 2014.10.20. www.hvesz.hu 89 ADR 2015 ‐ Jelölések  5.2.2.2.1.1 ábra Osztály/alosztály bárca * Az alsó sarokban az osztály számát, ill. a 4.1, a 4.2 és a 4.3 osztálynál a „4”szám jegyet, a 6.1 és a 6.2 osztálynál a „6”szám jegyet kell feltüntetni. **Ezen az alsó félen a kiegészítő szöveget/számokat/betűket kell (ha az kötelező) vagy lehet (ha az tetszőleges) kell feltüntetni. ***Ezen a felső félen az osztály szimbólumát vagy az 1.4, az 1.5 és az 1.6 alosztály esetében  az alosztály számát és a 7E sz. bárca minta esetében a „FISSILE” kifejezést kell feltüntetni. 5.2.2.2.1.1.1 ‐ A bárcákat elütő színű háttérre kell feltenni vagy pedig a külső szélét szaggatott vagy folytonos határvonallal kell jelölni. 5.2.2.2.1.1.2 ‐ A bárcák csúcsára állított négyzet (rombusz) alakúak. Minimális méretük 100 x 100 mm és a négyzeten belüli vonal vastagsága 2 mm. A körvonalon belül az oldalakkal párhuzamosan azoktól 5 mm távolságra a sarkokig egy négyzetet alkotó belső vonal fut kör be. A belső vonal a bárca felső felén a jelképpel, az alsó felén az alsó sarokban feltüntetett osztály számával azonos színű. Ahol nincs méret megadva, a kivitelnek megközelítőleg a bemutatottal arányosnak kell lennie. 5.2.2.2.1.1.3 ‐ Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a bárcák méretei csökkenthetők, feltéve,  Hogy a jelkép és a bárca más elemei jól láthatók maradnak. A körvonalon belül levő vonal a bárca széleitől 5 mm távolságra kell maradjon. A belső vonal legkisebb vastagsága 2 mm kell maradjon. Palackok esetén a méreteknek meg kell felelniük az 5.2.2.2.1.2. pontnak. 2014.10.20. www.hvesz.hu 90 ADR 2015 ‐ Jelölések  5.3.1.1.3 – kiegészítése „………….. Amennyiben a járműre, konténerre, MEG ‐ konténerre, tankkonténerre vagy mobil tartányra a 7 osztály veszélyességi bárcája és nagybárca is elő van írva, akkor a 7D számú nagybárca helyett az előírt 7A, 7B, ill. 7C számú veszélyességi bárca felnagyított változata is elhelyezhető, amely mindkét célnak megfelel. A méret ebben az esetben nem lehet 250 x 250 mm‐nél kisebb.
 31. 31. 2014.10.20. 31 2014.10.20. www.hvesz.hu 91 ADR 2015 ‐ Jelölések  5.3.1.7.1 – A nagybárcáknak – az 5.3.1.7.2 pontban a 7 osztály nagybárcáira és az 5.3.6.2 bekezdésben a környezetre veszélyes anyag jelölésre előírtak kivételével – az 5.3.1.7.1 ábra szerintinek kell lenniük. …………………………. Ahol nincs méret megadva, a kivitelnek megközelítőleg a bemutatottal arányosnak kell lennie.5.3.1.7.1 ábra Nagybárca (a 7 osztály kivételével) 2014.10.20. www.hvesz.hu 92 ADR 2015 ‐ Jelölések  5.3.2.1.1 – kiegészítve „………….. Ha a veszélyes árut tartalmazó pótkocsit a szállítás során szétválasztják a gépjárműtől, a narancsszínű  táblának a pótkocsi hátuljára rögzítve kell maradnia. Ha a tartány az 5.3.2.3.1 pont szerinti jelöléssel van  ellátva, a táblának a tartányban levő legveszélyesebb anyagnak kell megfelelnie. „ 2014.10.20. www.hvesz.hu 93 ADR 2015 ‐ Jelölések  5.3.2.2.1 – kiegészítve „………….. Ebben az esetben a megadott tartományon belül az 5.3.2.1.1 pont szerint eltérő méretű táblák használhatók  ………….„ 5.3.2.3.2 – csak RID opció „87 – maró anyag, radioaktív” 5.3.3 – módosítás 5.3.3 ábra  Lényege: az SP 580 törlésre került, ezáltal nemcsak a 3 és 9 osztály UN 3256, UN 3257  UN 3258 anyagihoz hanem minden olyan anyagnál amelyeket folyékony  állapotban 100 °C‐on vagy annál magasabb hőmérsékleten, szilárd anyagoknál 240 °C‐on vagy annál magasabb hőmérsékleten szállítanak vagy adnak át  szállításra. Szállítás magas hőmérsékleten jelölés
 32. 32. 2014.10.20. 32 2014.10.20. www.hvesz.hu 94 ADR 2015 ‐ Jelölések  5.3.6 – módosítása A jelenlegi szöveg az 5.3.6.1 alá kerül. 5.3.6.2 – A környezetre veszélyes anyag jelölésnek a konténerekre, MEG ‐ konténerekre, tankkonténerekre, mobil  tartányokra és járművekre az 5.2.1.8.3 bekezdésben leírtnak és az 5.2.1.8.3 ábrán bemutatottnak kell  lennie, azzal az eltéréssel, hogy a legkisebb méret 250 x 250 mm. Az 5.3.1 szakasz bárcákra vonatkozó  előírásait erre a jelölésre értelemszerűen alkalmazni kell. Nem helyes Helyes 2014.10.20. www.hvesz.hu 95 ADR 2015 ‐ Jelölések  5.5.2.3.2 ‐ Módosítás A gázosítószer hatása alatt álló áruszállító egység jelölés az 5.5.2.3.2 ábrán látható. 5.5.2.3.2 ábra A jelölés téglalap alakú. Legkisebb méret szélessége 400 mm, magassága 300 mm és a keretező vonal legkisebb vastagsága 2 mm. A jelölést fehér háttérre feketével kell felvinni, a betűk magassága nem lehet 25 mm‐nél kisebb. Ahol nincs méret megadva, a kivitelnek megközelítőleg a bemutatottal arányosnak kell lennie. Gázosítószeres fertőtlenítés figyelmeztető jelölés 2014.10.20. www.hvesz.hu 96 ADR 2015‐ Hűtőközeg alkalmazása / 5.5.3 Az 5.5.3 módosítása az M260 – al összhangban 5.5.3.1.4 A hűtésre vagy kondicionálásra használt anyagokat tartalmazó járművek és konténerek közé tartoznak a küldeménydarabokon belül hűtésre vagy kondicionálásra használt anyagokat tartalmazó küldeménydarabok, valamint a hűtésre vagy kondicionálásra használt csomagolás nélküli anyagokat tartalmazó járművek és konténerek. 5.5.3.1.5 Az 5.5.3.6 és az 5.5.3.7 bekezdés előírásait csak akkor kell alkalmazni, ha a fulladásveszély  a járműben vagy a nagykonténerben ténylegesen fennáll. A tényleges veszélyt az érintett résztvevőknek kell megállapítaniuk, a hűtésre vagy kondicionálásra használt anyag veszélyének, a szállított anyag mennyiségének, a szállítás időtartamának és az anyagot tartalmazó eszköz  fajtájának figyelembevételével. Rendszerint feltételezhető, hogy a hűtő közegként  szárazjeget (UN 1845) tartalmazó küldeménydarabok nem jelentenek ilyen veszélyt.
 33. 33. 2014.10.20. 33 2014.10.20. www.hvesz.hu 97 ADR 2015‐ Hűtőközeg alkalmazása / 5.5.3 Az 5.5.3 további módosítása   5.5.3.2.2‐ szövegpontosítás 5.5.3.2.4‐ szövegpontosítás 5.5.3.3.3 A hűtő vagy kondicionáló közeget tartalmazó küldeménydarabokat  jól szellőző járműben vagy konténerben kell szállítani.  Ezt az előírást nem kell alkalmazni, ha az ilyen küldeménydarabokat  hőszigetelt, hűtött vagy hűtőgépes szállítóeszközben szállítják, ahogy azt a  gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról szóló európai  megállapodás (ATP Egyezmény)  az ilyen szállításhoz használt különleges  szállítóeszközökre előírja. 5.5.3.6.1‐ szövegmódosítás 5.5.5.7.1‐ szövegmódosítás 2014.10.20. www.hvesz.hu 98 ADR 2015‐ Hűtőközeg alkalmazása  2014.10.20. www.hvesz.hu 99 ADR 2015‐ Hűtőközeg alkalmazása 
 34. 34. 2014.10.20. 34 2014.10.20. www.hvesz.hu 100 ADR 2015 ‐ Hűtőközeg alkalmazása  Jó közelítéssel:  1 kg szárazjég elpárolása 1 m3 légtérben, a levegő oxigénkoncentrációját 7,45 % ‐ kal csökkenti.  1 kg szárazjég elpárolgása 0,554 m3 ( 553,6 liter) gáz. Ha az oxigénkoncentráció 18 % alá kerül – veszélyhelyzet. Ha az oxigénkoncentráció 10 % alá kerül – szinte bizonyos a halál. M260 2014.10.20. www.hvesz.hu 101 ADR 2015‐ Hűtőközeg alkalmazása / 5.5.3 Az 5.5.3 további módosítása   5.5.3.6.2 A jelölést az 5.5.3.6.2 ábra mutatja be. Újdonságok:  Ahol nincs méret megadva, a kivitelnek megközelítőleg a bemutatottal arányosnak kell lennie.  Ha a helyes szállítási megnevezés a rendelkezésre álló helyhez képest túl hosszú, a betűméret a hely kitöltéséhez szükséges mértékig csökkenthető.  „HŰTŐKÖZEGKÉNT”, ill. „KONDICIONÁLÓ KÖZEGKÉNT” feliratot  nagybetűkkel kell elkészíteni, egy sorban, legalább 25 mm magas betűkkel. SZÉN‐DIOXID, SZILÁRD, HŰTŐKÖZEGKÉNT 2014.10.20. www.hvesz.hu 102 ADR 2015‐ Jelölések/ 6.5.2.2 és 6.6.3.3 A jelképnek legalább 100 x 100 mm nagyságúnak kell lennie. A tömeget jelölő betűknek és számoknak legalább 12 mm magasnak kell lenniük. A méretvonal nyilakkal kijelölt nyomtatás határoló jeleken belüli területnek négyszögletesnek kell lennie. Ahol nincsenek méretek megadva, a kivitelnek meg közelítőleg arányosnak kell lennie a bemutatottakkal.
 35. 35. 2014.10.20. 35 2014.10.20. www.hvesz.hu 103 ADR 2015 / 6 rész 6.1.1.1 – módosul az e) pontja „Ezen fejezet követelményeit nem kell alkalmazni: a) a 7 osztály radioaktív anyagait tartalmazó küldeménydarabokra, hacsak nincs más előírva (lásd a 4.1.9 szakaszt); b) a 6.2 osztály fertőző anyagait tartalmazó küldeménydarabokra, hacsak nincs más előírva (lásd a 6.3 fejezethez fűzött megjegyzést és a 4.1.4.1 bekezdés P621 csomagolási utasítását); c) a 2 osztály gázait tartalmazó nyomástartó tartályokra; d) azokra a küldeménydarabokra, amelyek nettó tömege meghaladja a 400 kg‐ot; e) azokra a folyékony anyagokat tartalmazó csomagolóeszközökre, kivéve a kombinált csomagolóeszközöket, amelyek űrtartalma meghaladja a 450 litert.” 6.1.3.1 a) i) – kiegészül a rugalmas falú ömlesztett áru‐konténer kifejezéssel „az Egyesült Nemzetek jele a csomagolóeszközön:  Ezt a jelet csak annak tanúsítására szabad használni, hogy a csomagolóeszköz, a hajlékony falú ömlesztett  áru‐konténer, a mobil tartány, ill. a MEG‐konténer megfelel a 6.1, a 6.2, a 6.3, a 6.5, a 6.6, a 6.7, ill.  a 6.11 fejezet………………………. 2014.10.20. www.hvesz.hu 104 ADR 2015 / 6 rész 6.1.3.1 e) – módosítása e) a csomagolóeszköz gyártási éve (az utolsó két számjegy). Az 1H és 3H típusú csomagolóeszközökön  ezenkívül a gyártási hónap is, amelyet a többi megjelöléstől eltérő helyen is fel lehet tüntetni.  Erre a célra használható a következő jel: * Ezen a helyen feltüntethető a gyártási év utolsó két számjegye. Ilyen esetben az év utolsó két számjegye  a típus jóváhagyási jelölésben és az óra belső körén belül azonos kell legyen. Megjegyzés: Más módszerek is elfogadhatók, amelyek tartós, látható és olvasható formában biztosítják a  szükséges minimális információt. Ugyanilyen a 6.5.2.2.4 2014.10.20. www.hvesz.hu 105 ADR 2015 / 6 rész 6.2.1.1.5‐módosul/ az adszorbeált gázok miatt kiegészítve egy mondattal Az adszorbeált gázt tartalmazó palackok próbanyomásának összhangban kell lennie a 4.1.4.1 bekezdés  P208 csomagolási utasításával. 6.2.2 – módosul / UN nyomásálló tartályokra vonatkozó követelmények Az UN nyomástartó tartályoknak a 6.2.1 szakasz általános követelményein kívül e szakasz előírásainak is  meg kell felelniük, beleértve az esetleges szabványokat. Új nyomástartó tartályok vagy üzemi szerelvények a  6.2.2.1 és a 6.2.2.4 bekezdés szerinti szabványok alapján a táblázatok jobb oldali oszlopában feltüntetett dátum után nem engedélyezhetők. Megjegyzés: A gyártás időpontjában érvényes szabványok szerint gyártott UN nyomástartó tartályok és üzemi szerelvények továbbra is használhatók, alá vetve az ADR időszakos felülvizsgálati előírásainak. 6.2.2.1.1‐módosul /táblázat kap egy fejlécet és a szabványok aktualizálásra kerülnek A régebbi szabványok alkalmazhatósága gyártáshoz 2018.12.31.
 36. 36. 2014.10.20. 36 2014.10.20. www.hvesz.hu 106 ADR 2015 / 6 rész 6.2.2.1.6 – Új/UN palackköteg Alkalmazandó szabvány:  „ISO 10961:2010 Gázpalackok ‐ Palackköteg ‐ Tervezés, gyártás, vizsgálat és felülvizsgálat” Megjegyzés: Egy meglevő palackkötegben egy vagy több palack cseréje ugyanolyan gyártási típusú palackra, beleértve az azonos próbanyomást, nem teszi szükségessé a meglevő palackköteg ismételt minősítését. 6.2.2.1.7 – Ú/Adszorbeált gázok UN palackjai Alkalmazandó szabvány: ISO 11513:2011 és az ISO 9809‐1:2010 szabványok 6.2.2.2 – módosítva / táblázat kap egy fejlécet és a szabványok aktualizálásra kerülnek és a megjegyzés törlésre kerül Megjegyzés: Az ISO 11114‐1 szabványban a nagy szilárdságú acélötvözeteknél a legnagyobb szakítószilárdsága vonatkozó 1100 MPa érték nem vonatkozik az UN 2203 szilícium‐hidrogén (szilán) esetére. 2014.10.20. www.hvesz.hu 107 ADR 2015 / 6 rész 6.2.2.3 – módosítás / üzemi szerelvények Fontos: ISO 11117:1998 szerint Gázpalackok – Szelepvédő kupakok és szelepvédelmek ipari és orvosi gázpalackokhoz – Tervezés, gyártás és  vizsgálat 2014. december 31‐ig engedélyezett. ISO 10297:1999 szerinti  palackszelepekre vonatkozó előírások 2008. december 31‐ig voltak használhatók, helyette ISO 10297:2006 / Az ISO szabvány EN változata is alkalmazható. Az UN fémhidrid tárolórendszerek zárószerkezetekre és azok védelmére az ISO 16111:2008 szabványt kell alkalmazni. 6.2.2.4 – módosítás / az időszakos vizsgálatokra vonatkozó táblázat hasonló módon változik 6.2.2.7 – módosul / UN nyomásálló tartályok jelölése  megjegyzés kiegészül Megjegyzés: Az UN fémhidrid tárolórendszerek jelölési előírásait a 6.2.2.9 bekezdés, az UN palackkötegek  jelölési előírásait a 6.2.2.10 bekezdés tartalmazza. 2014.10.20. www.hvesz.hu 108 ADR 2015 / 6 rész 6.2.2.7.4 p) – módosul / szabványfrissítés hidrogénes elridegesére vonatkozó acél összeférhetőség jelölése ISO 11114‐1:1997 helyett ISO 11114‐1:2012 6.2.2.7.9 – törlésre kerül Palackkötegek esetén a nyomástartó tartályok jelölési előírásait csak a köteget alkotó egyes palackokra,  nem pedig az összeszerelt szerkezetre kell alkalmazni. 6.2.2.10 – Új / Az UN palackkötegek jelölése 6.2.2.10.1‐6.2.2.10.2‐6.2.2.10.3‐6.2.2.10.4 alatt találhatók az előírások. Ezeket a jelöléseket tartósan kell kialakítani (pl. beütéssel, gravírozással vagy maratással) a palackköteg  keretvázához tartósan erősített táblára.   Az UN csomagolási szimbólum kivételével a jelölések minimális mérete 5 mm.   Az UN csomagolási szimbólum minimális mérete 10 mm.
 37. 37. 2014.10.20. 37 2014.10.20. www.hvesz.hu 109 ADR 2015 / 6 rész 6.2.3.5 – módosul / nem UN tartályok időszakos vizsgálata 6.2.3.5.1 Az időszakos vizsgálatokat a 6.2.1.6.1 6.2.1.6 pont szerint kell végrehajtani. 6.2.3.5.2 (ez „törölve” volt) A zárt mélyhűtő tartályokat az 5.1.4.1 bekezdés P203 csomagolási utasítás (8) pontjában meghatározott  időszakonként időszakos vizsgálatnak kell alávetni, összhangban a következőkkel: a) a tartály külső állapotának ellenőrzése és a szerelvények és a külső jelölés vizsgálata; b) tömörségi próba. 6.2.3.9.7 – Új szöveggel egészül ki /A palack kötegek jelölése A jelöléseknek összhangban kell lenniük a 6.2.2.10 bekezdéssel, azzal az eltéréssel, hogy a 6.2.2.7.2 a) pontban meghatározott UN csomagolóeszköz szimbólumot nem kell feltüntetni.  6.3 – Fertőző anyagok csomagolóeszközei‐ Minimális  6.4 – Radioaktív anyagok csomagolóeszközei – Jelentős  6.5 – IBC‐k – Minimális (érintettük már)  6.6 ‐ LP‐k ‐ Minimális 2014.10.20. www.hvesz.hu 110 ADR 2015 / 6 rész 6.7.2.2.9.1 – Új / mobil tartányok tervezése Az offshore használatra szánt mobil tartányoknál figyelembe kell venni a nyílt tengeren való kezelés során fellépő dinamikus terheléseket. 6.7.2.2.17 ‐ Új A magas hőmérsékleten szállított anyagokhoz szánt tartányköpennyel közvetlenül érintkező hőszigetelés  gyulladási hőmérsékletének, a tartány legnagyobb tervezési hőmérsékleténél legalább 50 °C‐kal magasabbnak  kell lennie. 6.7.2.5 – 4 új előírás / Üzemi szerelvények 6.7.2.5.12 ‐ Új A fűtőrendszert úgy kell tervezni vagy szabályozni, hogy az anyag ne érhesse el azt a hőmérsékletet, amelynél  a tartányban a nyomás meghaladja az engedélyezett legnagyobb üzemi nyomást vagy ne okozhasson egyéb  veszélyeket (pl. veszélyes termikus bomlást). 6.7.2.5.13 ‐Új A fűtőrendszert úgy kell tervezni vagy szabályozni, hogy a belső fűtőelemek ne kapcsolhassanak be, ha a  fűtőelemek nem merülnek el teljesen. A belső fűtőelemeknél a fűtőelemek felületi hőmérséklete, vagy a  köpenyen levő külső fűtőelemek hőmérséklete semmilyen esetben se haladhatja meg a szállított anyag  öngyulladási hőmérsékletének (°C‐ban) 80%‐át. 2014.10.20. www.hvesz.hu 111 ADR 2015 / 6 rész 6.7.2.5.14 ‐ Új Ha a tartány belsejébe elektromos fűtőrendszer van beszerelve, azt el kell látni 100 mA‐nél kisebb kioldási  áramú földzárlat (kóbor) megszakítóval. 6.7.2.5.15 ‐ Új A tartányra szerelt villamos kapcsoló dobozok nem érintkezhetnek közvetlenül a tartány belsejével és azokat  az IEC 144 vagy az IEC 529 szerinti IP56 vagy legalább azonos mértékű védelemmel kell ellátni. 6.7.2.19.4 – módosul / kiegészül egy mondattal „Az 5 évenkénti időszakos vizsgálatnak belső és külső állapot vizsgálatából és általában folyadéknyomás‐próbából  kell állnia. A csak olyan nem mérgező vagy nem maró szilárd anyagok szállításához használt tartányoknál, amelyek a szállítás alatt nem válhatnak folyékonnyá, a hidraulikus nyomáspróba az illetékes hatóságok jóváhagyásával  a megengedett legnagyobb üzemi nyomás 1,5‐szeresét kitevő nyomással végzett alkalmas nyomáspróbával  Helyettesíthető.………………………” 6.7.2.20.2 – módosul / ugyanígy módosul a 6.7.3.16.2 és 6.7.5.13.2 is A következő adatokat magán a mobil tartányon vagy a mobil tartányhoz biztosan rögzített fém táblán  kell tartósan feltüntetni:
 38. 38. 2014.10.20. 38 2014.10.20. www.hvesz.hu 112 ADR 2015 / 6 rész 6.7.5.2.4 ‐ módosul „A MEG‐konténer elemeit, a szerelvényeit és a csővezetékeket olyan anyagból kell gyártani, amely: a) összeférhető a szállítandó anyagokkal (lásd az ISO 11114‐1:1997 ISO 11114‐1:2012 és az ISO 11114‐2: 2000 szabványt); vagy……..” 2014.10.20. www.hvesz.hu 113 ADR 2015 / 6 rész 6.8 FEJEZET A FÉMBŐL GYÁRTOTT, RÖGZÍTETT TARTÁNYOK (TARTÁNYJÁRMŰVEK), LESZERELHETŐ TARTÁNYOK, TANKKONTÉNEREK ÉS TARTÁNYOS CSEREFELÉPÍTMÉNYEK, VALAMINT BATTÉRIÁS JÁRMŰVEK ÉS TÖBBELEMES GÁZKONTÉNEREK (MEG‐KONTÉNEREK) GYÁRTÁSÁRA, SZERELVÉNYEIRE, TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA, VIZSGÁLATÁRA ÉS JELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Megjegyzés:  1. A mobil tartányokra és az UN többelemes gázkonténerekre (UN MEG‐konténerekre) lásd a 6.7 fejezetet; a szálvázas műanyag tartányokra lásd a 6.9 fejezetet; a hulladékok szállítására szolgáló, vákuummal üzemelő tartányokra lásd a 6.10 fejezetet. 2. Az adalékoló szerkezetel ellátott, rögzített tartányokra (tartányjárművekre) és leszerelhető tartányokra lásd a 3.3 fejezet 664 különleges előírását. 2014.10.20. www.hvesz.hu 114 ADR 2015 / 6 rész 6.8.2.2.3 – módosul / robbanási nyomásnak ellenálló „……………… A 3 osztály kritériumainak megfelelő lobbanáspontú anyagok szállítására szolgáló tartányokon használt  vákuumszelepeknek és légző‐berendezéseknek (lásd a 6.8.2.2.6 pontot) alkalmas védőszerkezettel meg  kell akadályozni a lángnak a tartányba történő közvetlen behatolását, vagy a tartánynak magának ellenállónak  kell lennie a robbanási nyomás lökéshullámmal szemben, ami azt jelenti, hogy a szivárgás nélkül, de esetleges  deformáció bekövetkezése mellett ellenáll a lángnak a tartányba történő behatolása következtében fellépő robbanásnak…………………………..” 6.8.2.6.1 – módosul /kiegészül egy mondattal és a táblázat aktualizálásra  kerül (6.8.2.6.2 és 6.8.3.6 ugyanígy) Az egyes szabványok alkalmazási területe  a szabványok alkalmazási terület fejezetében van meghatározva, ha  csak a következő táblázatban nincs más előírva. EN 14025: 2008 Veszélyes anyagok szállítótartálya. Fém nyomástartó tartályok. Tervezés és gyártás 2009. július 1. és 2016.december 31.között /használható új típusjóváhagyásra illetve annak megújítására Ezzel együtt új szabvány EN 14025:[2013] 

×