Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cv esp-europass-20170726-dr ujhelyinészeverényi-hu

Önéletrajz

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cv esp-europass-20170726-dr ujhelyinészeverényi-hu

 1. 1. Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma Jerney u.72. fszt.1.a., 1148 Budapest (Magyarország) +36 30 407 9113 szevirma@gmail.com http://szevirma.blogspot.hu/ Skype szevirma1 SZAKMAI TAPASZTALAT 2012. febr. –jelenleg Gyógypedagógiai tanár Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest habilitációs egyéni/csoportos fejlesztő foglalkozások tartása az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében az IKT-val támogatott örömpedagógia módszerével Tevékenység típusa: oktatás - nevelés, gyógypedagógia 2011. aug. –2012. febr. Gyógypedagógiai tanár Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Budapest ▪ sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók óvodai és általános iskolai nevelése-oktatása az IKT- val támogatott örömpedagógia módszerével, informatika tantárgy tanítása ▪ habilitációs egyéni/csoportos fejlesztő foglalkozások tartása Tevékenység típusa vagy ágazat: oktatás-nevelés, gyógypedagógia 2002. aug. –2011. aug. Gyógypedagógiai tanár Kerek Világ Általános Iskola, Fogyatékosok Nappali Szociális Intézménye, Pécs 1-3-as összevonású osztályban osztályfőnök, matematika, magyar, környezetismeret, informatika, zene-mozgás-tánc tantárgyak tanítása a Montessori pedagógiai és Kokas Klára zenepedagógiai módszerébe adaptált IKT segítségével Tevékenység típusa vagy ágazat: oktatás-nevelés, gyógypedagógia SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK Anyanyelve magyar Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd angol A2 A2 A2 A2 A2 német A1 A1 A1 A1 A1 Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó Közös Európai Nyelvi Referenciakeret Kommunikációs készségek - gyors kapcsolatteremtő képesség, jó beszédkészség, pedagógiai érzék Szervezési/vezetői készségek -jó szervezési készség, amelyet pedagógus továbbképzések, konferenciák szervezése során szereztem. -jó vezetői készség, amelyet a Pécs Európa Kulturális Fővárosa projektben eltöltött önkéntes munkám során szereztem. 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 1 / 58
 2. 2. Önéletrajz Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma Munkával kapcsolatos készségek -a tanulásban akadályozott gyermekek aktuális fejlődési szintjéhez való alkalmazkodás - az Örömpedagógia megvalósulásához szükséges szakmai tudás és emberi személyiségjegyek megléte Digitális kompetencia -az Office programok ismerete (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítése), amelyet az ECDL képzés során sajátítottam el. -a Web 2.0, valamint az IKT -infokommunikációs technológia- készség szintű alkalmazása, amelyet kurzusokon, valamint önképzés révén tanultam meg. MELLÉKLETEK ▪ Tanulmányok.pdf ▪ Publikációk.pdf ▪ 2006. - KOKAS - akkreditált képzés ▪ 2006. - MONTESSORI - akkreditált képzés ▪ 2007. - ECDL tanfolyam ▪ 2007 - DIPLOMA (1) ▪ 2007 - DIPLOMA (2) ▪ 2009. - BLISS tanfolyam ▪ 2009. - GYITOSZ - Lelkisegély tréning ▪ 2009. - Bűnmegelőzés - képzés ▪ 2010. - Európai Uniós továbbképzés ▪ 2010. - Tehetséggondozás - akkreditált képzés ▪ 2010. - Mi is segítünk Program - akkreditált képzés ▪ 2011. - Interaktív tábla konf.- továbbképzés ▪ 2011. - MIMIO Oktatási Program (1) ▪ 2011. - MIMIO Oktatási Program (2) ▪ 2011. - MIMIO Oktatási Program (3) ▪ 2011.- Elearning - akkreditált képzés ▪ 2012.- Informatika-Szakmaiság-Eredményesség ▪ 2012. - PR képzés ▪ 2012. - SMART interaktív tábla tanfolyam ▪ 2012. - SULINETWORK továbbképzés ▪ 2012. - UP2D8 - IKT továbbképzés ▪ 2013. Digitális Pedagógus Díj ▪ 2013. - Angol nyelvi képzés ▪ 2014. - Infokommunikációs technológiák - képzés ▪ 2014. - Szabadkai Konferencia ▪ 2014. - Kódolás Órája - tanfolyam ▪ 2014. - Kódolás Órája ▪ 2014. - Games in School - online képzés ▪ 2014. - Út a médiaértéshez - akkreditált képzés ▪ 2015. - Így tanulunk mi ▪ 2015. - eTwinning ▪ 2015. - Intel Teach Essentials program - akkr. képzés ▪ 2015. - Kódolás Órája - Minecraft 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 2 / 58
 3. 3. Önéletrajz Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma ▪ 2015. - Tehetségfejlesztő sakk - akkr. képzés ▪ 2015 - Tanúsítvány-Európai Kódolás Hete ▪ 2015. - MIE expert tanusítvány.PNG ▪ 2016.04. - Digitális Témahét Különdíj ▪ 2016. - Kognitív Profil Teszt - képzés ▪ 2016. - MOOC kurzus - Tükrözött osztályterem ▪ 2016. - Pedagógusnapra ▪ 2016. - Magyar Digitális Oktatásért Egyesület ▪ 2016. - Európai Kódolás Hete ▪ 2016. - Digitális Pedagógus Különdíj.jpg 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 3 / 58
 4. 4. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma Tanulmányok.pdf 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 4 / 58 1 Tanulmányok 2016.09.03. Microsoft Innovativ Educator Expert tréning - http://bit.ly/2cA2KjQ Microsoft Székház, Budapest 2016.08.17. „Különlegesek vizsgálata – profil módszer” Óbudai Egyetem, Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapest 2016.04.25.-06.13. MOOC – Fordított osztályterem Oktatási Hivatal, Budapest 2015.12.04.-06. Tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz - http://bit.ly/2bRuuT9 Cityvet Kft, Budapest 2015.08.03.-06. Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás – az Intel Teach Essentials program - http://bit.ly/2c2iTSQ Európa2000 Turisztika-Vendéglátó, Film és Kommunikációs Középiskola, Budapest 2014.12. Kódolás Órája – online tanfolyam 2014. 10. 27.–2014. 12. 14. "Games in Schools Teacher" European Schoolnet Academy, Brüsszel (Belgium) 2014. 09. 26.–2014. 11. 28. Út a médiaértéshez a digitális világban - pedagógus-továbbképzési program a Médiatudor és a Digitális világ oktatási segédanyagok hatékony alkalmazásához MediaSmart Hungary Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (Magyarország) 2013. 11. 08.–2014. 01. 11. „Az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák oktatása” LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest 2013. 05. 13.–2013. 07. 13. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése London Stúdió Kft., Budapest
 5. 5. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 5 / 58 2 2012. 08. 22.–2012. 08. 24. Az interaktív tábla hatékony alkalmazása a XX. század iskolájában a tanulás-tanítási folyamatok támogatásában LSK Hungária Kft, Budapest 2012. 05. 07.–2012. 07. 01. UP2D8-PROJECT.EU - Web2.0-tools Classroom Online –eTwinning project, Budapest 2012. 01. –2012. 06. Partners in Learning Akadémia - Az IKT ( infokommunikációs technológia) pedagógiai alkalmazása Microsoft Magyarország és a TanárBlog, Budapest 2012. 05. 26. Digitális Pedagógus Konferencia -továbbképzés Az IKT (infokommunikációs technológia) pedagógiai alkalmazása Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest 2012. 05. 12.–2012. 05. 26. PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció - Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, Budapest 2012. 03. 11. „Tanuljuk Európát!” pedagógus továbbképzés - Az Európai Unió-val kapcsolatos ismeretek tanórákba integrálása Külügymimisztérium, Budapest 2012. 02. 17.–2012. 02. 19. Sulinetwork konferencia 2012 - Az IKT alkalmazása a pedagógiában Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011. 11. 04.–2011. 11. 06. Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program keretében - Nemzetközi iskolai projekt készítése Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011. 10. 01. VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia - Az interaktív tábla tanórai alkalmazása Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest
 6. 6. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 6 / 58 3 2011. 09. 01.–2011. 09. 30. Mimio Classroom Szakértő - Elektronikus tananyag készítése Mimio Oktatói Csoport online kurzusa, Budapest 2011. 04. 16.–2011. 08. 09. IKT eszközök alkalmazása az oktatásban - Elektronikus tananyag készítése Promt-G Számítástechnikai Oktatóközpont Kft, Gödöllő 2010. 09. 30.–2011. 03. 31. A web 2.0 és az e-learning pedagógiai lehetőségei - E-learning tananyagok, multimédia, web 2.0 Promt-G Számítástechnikai Oktatóközpont Kft, Gödöllő 2010. 11. 20. Tehetséges szülő, tehetséges pedagógus, tehetséges kortárscsoportok (problémák és kezelésük) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest 2010. 06. 14.–2010. 09. 01. A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Programban közreműködő önkéntesség – Kommunikáció Angol nyelv I., Angol nyelv II. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2010. 06. 19. Projekt és interaktív módszerek az informatika segítségével a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozásában – Az interaktív tábla használatának szerepe a gyógypedagógiában Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége –Magyar Géniusz Projektiroda, Budapest 2010. 02. 25. Európai Uniós témák feldolgozása és a kulcskompetenciák fejlesztése a közoktatásban Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest 2009. 05. 21.–2009. 05. 22. Info-kommunikációs akadálymentesítési technikák alkalmazása a mindennapi használat elsajátítása és annak betanítása halmozottan, súlyosan sérült, beszédképtelen személyek, ill. oktatóik és családtagjaik részére Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció Módszertani Központ, Budapest 2009. 04. 15.–2009. 05. 06. A vagyon elleni támadások megelőzése, megállítása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatóság Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézmény, Budapest
 7. 7. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 7 / 58 4 2009. 02. –2009. 04. Lelkisegélyszolgálat-Telefonos ügyelő - Mentálhigiénés, krízisintervenciós és szuicid prevenciós képzés GYITOSZ-Magyar Gyermek és Ifjúsági Lelkisegéy Telefonszolgálatok Országos Szövetsége, Pécs 2007.12.18. Európai Számítógép-használói Jogosítvány - Budapest 2002. 09. –2007. 06. Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár 2006. 11. 06.–2006. 11. 10. „Félfigyelemből - teljes figyelembe” - kezdő Kokas tanfolyam Kokas Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 2006. 01. 01.–2006. 08. 31. Montessori tanfolyam - A Montessori pedagógia elméleti és gyakorlati ismeretei Magyarországi Montessori Egyesület, Budapest
 8. 8. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma Publikációk.pdf 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 8 / 58 1 Publikációk „A Világ Legnagyobb Tanórája az Anyahajó Stúdióban” - http://bit.ly/2bdj4HY – Modern Iskola, 2015. 10.12. „Egy blogger-pedagógus tapasztalatai” - http://bit.ly/2bCq2rb – Modern Iskola, 2015.07.23. „Miért nem használják a segítő technológiákat a tanteremben?” - http://bit.ly/2c1WAfQ – Modern Iskola, 2015.02.20. „Gyógypedagógia és IKT – jó gyakorlatok 45 percben és azon túl” - http://bit.ly/2bRitNC – Modern Iskola, 2015.01.26. "Hogyan segíti a team-munkát az internet?" - http://bit.ly/2bL8bfN - Modern Iskola, 2015.01.10. "Így játszunk Mozalandon,- avagy egyéni fejlesztés egy Montessori-szemléletű 21.századi osztályteremben” - Montessori műhely, 2013/1. - (7-9.o.) „Csatlakozom az előttem szólóhoz, - avagy mesésé utazásunk kezdete a Beszédmesterrel” – http://bit.ly/2vuprPj - TanárBlog, 2012.03.25. „Mit visz a kishajó? – Kreatív pedagógusok ötlettára” –Fejlesztő Pedagógia - 2012/1-2. – (90-91.o.) „Montessori és az IKT kapcsolata” - Modern Iskola, 2010/6. – (26-27.o.) „„Ünnepi csokor” B. Méhes Vera 90.születésnapja alkalmából” – Fejlesztő Pedagógia 2009/4. – (4- 6.o.) „Önmagamról a pedagógia tükrében” – Montessori műhely, 2011/2. – (16.o.) „Egy eLearning sziget rejtett kincsei…” – Montessori műhely, 2011/1. – (17.o.) „A Varázsbetű varázslatos világa” - Montessori műhely, 2010/2. – (16-18.o.) „Képes krónika Csabiról,-avagy: esélyteremtés egy súlyosan fogyatékos fiú számára egy Montessori intézményben” – Montessori műhely, - 2010/1. – (8-11-o.) „SZEZÁM, TÁRULJ! - A játék és a mese birodalmában, avagy: mi lesz veled Montessori pedagógia a „digitális bennszülöttek” birodalmában?!” – Montessori műhely, 2009/2. (6- 8.o.) „S.O.S.! Segítség! Hiperkinetikus szindróma” - Montessori műhely, 2008/2. – (21-24.o.) „A digitális eszközök használata” - Montessori műhely, 2008/1. – (22-25.o.) „Útkeresés a Boldogságpedagógia felé” - Montessori műhely, 2007/2. – (13-15.o.) „A Kerek Világ Alapítvány fabrikálta zeneszerszámok” - Montessori műhely, 2006/1-2. – (25-27.o.) Szakdolgozat „Gyökerektől a lombkoronáig” – A zene szerepe Mária Montessori és Kokas Klára „boldogságpedagógiájában” - http://slidesha.re/1eAScZ0 - 2007. „Mária Montessori pedagógiai módszere” – Záródolgozat - http://bit.ly/2apBrsz – 2006.
 9. 9. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 9 / 58 2 „Dr. Kokas Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére”- Tanfolyami jegyzet - http://bit.ly/2bz3UN9 – 2006. Referencia záródolgozat "A Kerek Világ Alapítványnál töltött gyakorlatom tapasztalatai - Egy gyermekcsoport oktatásának - nevelésének bemutatása Mária Montessori pedagógiai szemléletének tükrében" - http://bit.ly/2bKiMH1 - Matán Zsófia, 2007. Internetes megjelenések Saját szakmai blog: Örömpedagógia - http://szevirma.blogspot.hu/ "Örömpedagógia riport az Inforum Szabadegyeteméről" - http://bit.ly/2uTRyXD - 2013. "Résztvevői beszámoló az Inforum Szabadegyeteméről"- http://bit.ly/1mipHJQ – 2013. Referencia – cikkek „Az első Digitális Témahétről” - http://bit.ly/2tLHLo6 – Új Pedagógiai Szemle, Veszprémi Attila, 2016/9-12. „Gyakorló pedagógus és a Minecraft” - jó gyakorlat - http://bit.ly/2bhYzsr – Modern Iskola, 2016.06.09. „Hajnalban kel, mosolyogva játszik, kütyükkel fejleszt, ki az?” – http://bit.ly/2c20tkT - Modern Iskola, 2016.03.02. "Igazi hősök: A lottóproletártól a 100 éves régészig" - http://bit.ly/14mk9av - hvg.hu, 2015.01.03. "Különleges gyermekek tehetségfejlesztése az örömpedagógia módszerével" - http://bit.ly/1cydPcQ - Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, 2013.10.28. „Ez történt a 2.Digitális pedagógus konferencián” - http://bit.ly/1c07bPw – Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, 2013.06.06. „Számítógéphasználat Montessori módszerrel sérült gyerekek nevelésében” - http://bit.ly/1nvm3aF - Inspiráció – ISZE, 2012. „Esélyteremtés egy multimédiával gazdagított Montessori szemléletű tanulási környezetben” http://slidesha.re/1dvUr4r - Inspiráció – ISZE, 2012.04. "A Microsoft PIL Akadémia belülről – Miért olyan lelkesek a résztvevők?" – http://bit.ly/1gjUX5S - IOT.hu, 2012.04.18. „Sulivilág – Közösségi portál a magyar közoktatásnak” - http://bit.ly/1c06dTE – IOT.hu, 2011.07.11. „A Montessori pedagógia hasznosíthatósága a digitális bennszülöttek esetében” - http://bit.ly/1aXjgGW – Konnektivizmus – ELTE PPK kurzus, 2011.05.14.
 10. 10. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 10 / 58 3 „3D anatómiai atlasz a böngészőben – Használja az óráin a Google Bodyt!” - http://bit.ly/1cycd2N - IOT.hu, 2011.03.21. „Az IKT lehetőségei az SNI tanulóknál – Renike az Örömpedagógia felé” - http://bit.ly/1eu607G - IOT.hu, 2011.03.08 SZEZÁM, TÁRULJ! - Montessori pedagógia a „digitális bennszülöttek” társadalmában 1. rész - http://bit.ly/15UC9I8 – IOT.hu, 2010. SZEZÁM, TÁRULJ! - Montessori pedagógia a „digitális bennszülöttek” társadalmában 2. rész - http://bit.ly/1cu4fvJ – IOT.hu, 2010. SZEZÁM, TÁRULJ! - Montessori pedagógia a „digitális bennszülöttek” társadalmában 3. rész - http://bit.ly/19hNsZI – IOT.hu, 2010. SZEZÁM, TÁRULJ! - Montessori pedagógia a „digitális bennszülöttek” társadalmában 4. rész - http://bit.ly/GMoHLs – IOT.hu, 2010. JÁTSZÓHÁZ, avagy „Így használom a digitális eszközöket” 1. rész- http://bit.ly/1fYKI95 - IOT.hu, 2010. JÁTSZÓHÁZ, avagy „Így használom a digitális eszközöket” 2. rész - http://bit.ly/17UYwvx - IOT.hu, 2010. JÁTSZÓHÁZ, avagy „Így használom a digitális eszközöket” 3. rész - http://bit.ly/2utQvk8 - IOT.hu, 2010. JÁTSZÓHÁZ, avagy „Így használom a digitális eszközöket” 4. rész – http://bit.ly/2u3WNnV - IOT.hu, 2010. JÁTSZÓHÁZ, avagy "Így használom a digitális eszközöket" 5. rész – http://bit.ly/2taxVJH - IOT.hu, 2010. JÁTSZÓHÁZ, avagy "Így használom a digitális eszközöket" 6. rész - http://bit.ly/19hOKUJ - IOT.hu, 2010. „Montessori és az IKT kapcsolata, avagy az örömpedagógia lehetősége a 21.században” - http://bit.ly/2uhn443 – Modern Iskola, 2010. Előadások, konferenciák Digitális pedagógus konferencia – „Az Anyahajón evezve” – http://bit.ly/2h4UTyi – 2016.11.26. - Budapest, ELTE, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2016.11.26.
 11. 11. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 11 / 58 4 Országos Óvodapedagógiai Konferencia – „IKT eszközök az óvodai nevelésben” – http://bit.ly/2e4EuVU - Galánta, 2016. 11.03.-04. Innovatív Pedagógus Konferencia – „A Minecraft gyógypedagógiai alkalmazása” - http://bit.ly/1qFKGtF – Hatvan, 2016.03.19. Tehetségkonferencia Orosházán – „Örömpedagógia a mindennapi gyakorlatban” - http://bit.ly/2uUH2iW – 2015.04.01. Szakmai nap a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai módszertani Intézményben: "Digitális eszközök használata az oktatásban": http://bit.ly/2bdQqnc – 2014. 10 23. Sulinetwork 2014 Konferencia - Győr: TeachMeet - "Blogolás SNI tanulók körében": http://youtu.be/yNzPp6_i1Xk - 2014.10.18. II. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia és Módszervásár: "ÖRÖMPEDAGÓGIA - Egyéni fejlesztés a 21. század osztálytermében" - http://youtu.be/qWWTt_718N8 - 2014.10.10. I. IKT az Oktatásban – Konferencia Szabadkán - Élet a TraffParkban,-avagy játékos fejlesztés a gyógypedagógiában - http://bit.ly/2bLQZai – 2014. 04.12. Előadás a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben: "Az IKT, azaz az infokommunikációs technológia alkalmazása a gyógypedagógiai fejlesztésben" - http://bit.ly/1ogNHbV - 2014.02.28. Tempus Közalapítvány pedagógusoknak szóló szalmai rendezvénysorozata – Digitális írástudás: „Egyéni fejlesztés digitális osztályteremben – Web 2.0 és IKT eszközök alkalmazása a gyógypedagógiában” - http://youtu.be/ZwrtK4rU-D4 - 2013.12.12. Educatio 2014 –Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás: TeachMeet –„ Játékos fejlesztés az új Okos Doboz segítségével” - http://youtu.be/DOgt9vjlkbU –Papp László Budapest Sportaréna, 2014.01.18. „Ez is tehetséggondozás! – Elmélet és módszerek” – A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által szervezett konferencia: „Különleges gyermekek tehetségfejlesztése az örömpedagógia módszerével” - http://youtu.be/3FVeNOLRreQ - ELTE PPK, Budapest, 2013.10.19. Virtuális Egyetem – Web 2.0 és IKT eszközök módszertana kurzus: „Egyéni fejlesztés digitális osztályteremben” - https://youtu.be/pAgFrDSPoGo - 2013.10.07. Országos Szakmai Tanévnyitó:
 12. 12. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 12 / 58 5 TeachMeet – „Egyéni fejlesztés az Okos Doboz segítségével”- http://youtu.be/sgBCo_5Z2lI Budapest, Syma csarnok, 2013.08.23. Digitális Pedagógus Konferencia: „IKT eszközök kreatív használata-pedagógusok módszertani ötletei” – „Élménypillanatok a muzsikában. IKT eszközökkel támogatott tehetséggondozás az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben” - http://youtu.be/HUQgXEWSq18 - ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2013.05.12. Digitális osztályterem - Jó gyakorlatok az alapozó szakaszban - „Örömpedagógia – Egyéni fejlesztés a 21.század osztálytermében” - http://youtu.be/qWWTt_718N8 - ELTE Pedagógikum Központ, 2013.05.25. Zuglói Pedagógiai Napok: „Örömpedagógia – Egyéni fejlesztés a 21.század osztálytermében” - http://youtu.be/qWWTt_718N8 - Zuglói Benedek Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó, Budapest, 2013.03.07. PIL Akadémia – TeachMeet: „Karesz és a Bus Driver” - http://youtu.be/dnqiBKXgD7Y – Pedagógiai Kávéház, Budapest, 2012. PIL Akadémia – TeachMeet: „Egyéni fejlesztés a MOZAIK eszköztár segítségével” - http://youtu.be/YeVuJuFFBZs –Pedagógiai Kávéház, Budapest, 2012. PIL Akadémia – TeachMeet: „A Caldys2 játékportál bemutatása” - http://slidesha.re/1bTHVas ; http://bit.ly/2ujKx4q – Pedagógiai Kávéház, Budapest, 2012. 03.04. Szakmai Konferencia a Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesületének szervezésében: „IKT-val támogatott fejlesztés a gyógypedagógiában” – Nagyvázsony, 2012.07.01. Pedagógiai Napok: „IKT-val támogatott gyógypedagógiai fejlesztés” – Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI, Budapest, 2012. 02.29. IV. Oktatás-Informatika Konferencia: „A mi Sulivilágunk” - http://youtu.be/Y_HLQCGG32s - ELTE Pedagógikum Központ, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2012.02. 3-4. Informatika-Szakmaiság-Eredményesség Konferencia: „Renike – Út az örömpedagógia felé” – http://youtu.be/IQAIyPBswSQ - Informatika- Számítástechnika Tanárok Egyesülete, Budapest, 2011.03.05. III. Oktatás-Informatika Konferencia: „Esélyteremtés egy multimédiával gazdagított Montessori szemléletű tanulási környezetben” -
 13. 13. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 13 / 58 6 http://youtu.be/cuXXtkVE7Sg - Az előadás anyaga tanulmánykötetben is megjelent.(293- 296.o.)- ELTE Pedagógikum Központ, Budapest, 2011.01.14-15. I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia: „Esélyteremtés egy multimédiával gazdagított Montessori szemléletű tanulási környezetben” - http://youtu.be/cuXXtkVE7Sg - Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, 2010.10.08. IV. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia – „Célok és módszerek a tudásalapú társadalom nevelési intézményeiben”: „A multimédia, mint a Montessori pedagógia eszköze” - http://bit.ly/1jmaKkN - Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, 2010.04.23. IKT mozaik –Jó gyakorlatok – Konferencia az informatika eredményes oktatási alkalmazásainak népszerűsítésére: „IKT – mozaik az örömpedagógia útjain” - http://youtu.be/1bmoIzkxhhQ - ELTE Pedagógikum Központ, Budapest, 2010.03.27. „Az eltűnő gyermekkor nyomában” – A Magyar Pszichológusok Egyesülete tudományos konferenciája az UNICEF magyar bizottságának támogatásával: „Montessori gyógypedagógiája” – Moholy – Nagy Művészeti Egyetem, Budapest,2009.11.21. "Párbeszéd - Minden gyermek különleges" - Nemzetközi szimpózium: „Zenével gazdagított Montessori szemléletű fejlesztés a XXI. században” - http://youtu.be/TPPaJc5Xa8s - Az előadás anyaga tanulmánykötetben is megjelent. (154.o.) – MTA PAB Székház, Pécs, 2009.06.06-07. Tudományos Napok –Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar Hallgatói tudományos munkák: „ Mária Montessori pedagógiája a XXI. századi Magyarországon” http://slidesha.re/1f4IFxU Kaposvár, 2006.11.08., ELTE, Budapest, 2006.12.12. Díjak – pályázatok „Elfogadlak!” – eTwinning tavaszi kampány Magyarországon – A nyertes projekt címe: „Tehetség – rehabilitáció az elfogadásért” - http://bit.ly/2rxNWrs – 2017.06. A Tempus Közalapítvány által kiírt pályázat különdíja – A nyertes projekt címe: „Az Anyahajón evezve” - http://bit.ly/2h4UTyi – 2016.11.26. Európai Kódolás Hete - http://bit.ly/2e4KdhE – 2016.10.17-21. – emléklap a bemutatott projektért Digitális Témahét különdíja – A nyertes projekt címe: „Mi a különbség a sakk és a matt között?” - http://bit.ly/1WuempU – 2016.04.04.-08.
 14. 14. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 14 / 58 7 Kódolás Órája - http://bit.ly/2fSpT0O - 2015.12.07-11. – oklevél a bemutatott projektért Így tanulunk mi! - Minecraft az Anyahajóban – Digitális innovációk a köznevelésben – Pedagógiai szakkiállítás – Millenáris – http://bit.ly/2byPtuB - 2015. 10.21. – emléklap a bemutatott projektért eTwinning országos verseny II. helyezés – A nyertes projekt címe: A Varázsablak csodái - http://bit.ly/29YSCPX – 2015.10.15. Európai Kódolás Hete – 2015.10.12-18 - http://bit.ly/2gP8yYL – oklevél a bemutatott projektért Kódolás Órája - http://bit.ly/2gtX3HW – 2014.12.08-14. – oklevél a bemutatott projektért Digitális Pedagógus díj – Az IKT eszközök kreatív felhasználása az oktatásban (Tempus Közalapítvány- 2013) A díjnyertes munka címe: „Egyszerű és nagyszerű – Élménypillanatok a muzsikában IKT eszközökkel támogatott tehetséggondozás az óvodai és gyógypedagógiai nevelésben” http://bit.ly/2be9KjJ AOSZ ösztöndíj elnyerése a 10. Nemzetközi Autizmus Kongresszus részvételéhez – 2013.08. Digitális Pedagógus Konferencia IKT-s nyertes pályázata: „Örömpedagógia,-avagy autista gyermekek fejlesztése interaktív tábla segítségével” - http://youtu.be/mC7_8qjq-Z4 Éva díj – Az Éva magazin „Inspiráló nők 2012” Segítő kategória Microsoft Partners in Learning Magyarországi Fóruma – oklevél a bemutatott projektért – 2012.11.03. Informatika – Szakmaiság – Eredményesség – c. pályázat – IKT-s jó gyakorlat bemutatása – III. helyezés http://youtu.be/9G7gCJukXPs - 2012.04.28. A Nonprofit Médiaközpont Alapítvány Nézőpont Váltás című filmszemléjén a zsűri kameradíjjal jutalmazta egyik kisfilmemet 2010-ben - „ Játsszunk Montit!” Pécs Cantat 2010. Európa Éneklő Kulturális Fővárosa fesztivál – oklevél az önkéntes munkáért A „Mesterségem tanár” országos alkotópályázat - oklevél a kiemelkedő munkáért – 2010.06.17. „Tanulni érdemes!...?” – A nyertes pályázat megjelent a Valóság Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóiratában – 2010.1. különszám – 143.o. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008-ban meghirdetett szakértői pályázata révén felkerültem a Közalapítvány szakértői listájára.
 15. 15. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 15 / 58 8 Tagságok: Magyar Digitális Oktatásért Egyesület Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács Autisták Országos Szövetsége Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Magyarországi Montessori Egyesület Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok nemzetközi Szakmai Egyesülete Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesülete
 16. 16. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2006. - KOKAS - akkreditált képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 16 / 58
 17. 17. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2006. - MONTESSORI - akkreditált képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 17 / 58
 18. 18. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2007. - ECDL tanfolyam 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 18 / 58
 19. 19. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2007 - DIPLOMA (1) 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 19 / 58
 20. 20. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2007 - DIPLOMA (2) 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 20 / 58
 21. 21. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2009. - BLISS tanfolyam 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 21 / 58
 22. 22. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2009. - GYITOSZ - Lelkisegély tréning 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 22 / 58
 23. 23. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2009. - Bűnmegelőzés - képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 23 / 58
 24. 24. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2010. - Európai Uniós továbbképzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 24 / 58
 25. 25. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2010. - Tehetséggondozás - akkreditált képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 25 / 58
 26. 26. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2010. - Mi is segítünk Program - akkreditált képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 26 / 58
 27. 27. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2011. - Interaktív tábla konf.- továbbképzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 27 / 58
 28. 28. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2011. - MIMIO Oktatási Program (1) 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 28 / 58
 29. 29. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2011. - MIMIO Oktatási Program (2) 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 29 / 58
 30. 30. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2011. - MIMIO Oktatási Program (3) 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 30 / 58
 31. 31. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2011.- Elearning - akkreditált képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 31 / 58
 32. 32. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2012.- Informatika-Szakmaiság-Eredményesség 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 32 / 58
 33. 33. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2012. - PR képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 33 / 58
 34. 34. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2012. - SMART interaktív tábla tanfolyam 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 34 / 58
 35. 35. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2012. - SULINETWORK továbbképzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 35 / 58
 36. 36. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2012. - UP2D8 - IKT továbbképzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 36 / 58
 37. 37. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2013. Digitális Pedagógus Díj 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 37 / 58
 38. 38. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2013. - Angol nyelvi képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 38 / 58
 39. 39. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2014. - Infokommunikációs technológiák - képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 39 / 58
 40. 40. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2014. - Szabadkai Konferencia 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 40 / 58
 41. 41. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2014. - Kódolás Órája - tanfolyam 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 41 / 58
 42. 42. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2014. - Kódolás Órája 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 42 / 58
 43. 43. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2014. - Games in School - online képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 43 / 58
 44. 44. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2014. - Út a médiaértéshez - akkreditált képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 44 / 58
 45. 45. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2015. - Így tanulunk mi 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 45 / 58
 46. 46. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2015. - eTwinning 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 46 / 58
 47. 47. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2015. - Intel Teach Essentials program - akkr. képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 47 / 58
 48. 48. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2015. - Kódolás Órája - Minecraft 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 48 / 58
 49. 49. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2015. - Tehetségfejlesztő sakk - akkr. képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 49 / 58
 50. 50. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2015 - Tanúsítvány-Európai Kódolás Hete 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 50 / 58
 51. 51. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2015. - MIE expert tanusítvány.PNG 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 51 / 58
 52. 52. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2016.04. - Digitális Témahét Különdíj 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 52 / 58
 53. 53. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2016. - Kognitív Profil Teszt - képzés 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 53 / 58
 54. 54. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2016. - MOOC kurzus - Tükrözött osztályterem 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 54 / 58
 55. 55. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2016. - Pedagógusnapra 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 55 / 58
 56. 56. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2016. - Magyar Digitális Oktatásért Egyesület 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 56 / 58
 57. 57. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2016. - Európai Kódolás Hete 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 57 / 58
 58. 58. Európai készségútlevél Dr.Ujhelyiné Szeverényi Irma 2016. - Digitális Pedagógus Különdíj.jpg 2017. 07. 26. © Európai Unió, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Oldal 58 / 58

×