Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CROW-WiU infrarelatiedagen 2015

664 views

Published on

Presentatie van de belangrijkste veranderingen in de publicaties werk-in-uitvoering; 96a en 96b

Published in: Engineering
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

CROW-WiU infrarelatiedagen 2015

 1. 1. VERNIEUWDE RICHTLIJNEN WERK IN UITVOERING Introductiebijeenkomst 1Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering
 2. 2. PUBLICATIES 96A & 96B VANAF 2005 Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 2
 3. 3. 2005 3Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering
 4. 4. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 4 2008 2012 Geen onderdeel van publicatiereeks 96a/96b
 5. 5. 5Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering INDELING PUBLICATIES 96A/96B 2005 - 2012
 6. 6. REDENEN HERZIENING • Integratie CROW en RWS richtlijn • Kleinere regisserende overheid, meer overlaten aan marktpartijen • Andere contractvormen, toepassing geïntegreerde contracten • Ruimere en meer abstracte eisen om ontwerp- en uitvoeringsvrijheid mogelijk te maken • Systeemgerichte contractbeheersing (System Engineering) • Eisen formuleren op verschillende niveaus • Implementatie Duurzaam Veilig • Veranderde verschijningsvormen van niet-autosnelwegen Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 6
 7. 7. OUDE PUBLICATIES • Nadruk op eisen aan compleet samenstel van het geleidebaken • Mengeling van eisen aan de functie en eisen aan het object Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 7
 8. 8. NIEUWE PUBLICATIES Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 8 Onderscheid in eisen voor de verschillende functies: • Eisen aan de afbeelding • Eisen aan de drager van de afbeelding (schild) • Eisen aan de stabiele plaatsing (voet) Samen vormen deze de eisen aan samenstel van het geleidebaken
 9. 9. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 9 2013
 10. 10. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 10 2014
 11. 11. 11Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering
 12. 12. INDELING PUBLICATIES 96A/96B 2013 - 2014 12Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering
 13. 13. BELEIDS- UITGANGSPUNTEN EN TOPEISEN Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 13
 14. 14. Veilig werken Verkeers- veiligheid Verkeers- wetgeving Veiligheids- niveau Ontwerp Afscherming Anticiperen Alternatief Rijtaak Veiligheid wegwerker Arbowet- geving Veilige wegafzetting Afscherming werkvak Zichtbaarheid werkzaamheden Veiligheid versus kosten Gedrag wegwerker Beschikbaarheid middelen Instructie wegwerker Verkeers- management Minimale vertragingen Logische omleidingen Geloofwaardig snelheidsregime Coördinatie werken Afstemming werken Informeren Overlast en hinderbeleving Wat, waar, hoe lang en waarom Situatie, tijdstip en consequenties Logische alternatieven Lifecycle Doelmatig 14Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering
 15. 15. • Definities • Wegtypen / Duurzaam Veilig • Plaats van het werk • Maatgevende snelheid EN OOK • Zoeksysteem • Figuurnummers • Opbouw figuren Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 15 BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN
 16. 16. DEFINITIES 2005 Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 16
 17. 17. DEFINITIES 2013/2014 • nulpunt = beginpunt werkruimte • nulpuntinrichting = beginpunt afzetting • vrije ruimte = veiligheidsruimte naast werkruimte Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 17
 18. 18. WEGTYPEN 96A/96B - 2005 Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 18 Wegtype Wegkenmerken A1 / A2 / A3 / ... Autosnelweg met rijbanen met 1, 2, 3 of meer rijstroken per rijrichting B1 / B2 Dubbelbaansweg met 1 of 2 rijstroken per rijrichting C1 / C2 Enkelbaansweg met 1 of meer rijstroken per rijrichting en 1 of 2 rijstroken voor de langs het werkvak gelegen rijrichting D Enkelbaansweg met 1 rijstrook per rijrichting en indeling in rijstroken E Enkelbaansweg met 1 rijstrook per rijrichting, geen indeling in rijstroken F1 / F2 Weg met éénrichtingsverkeer en 1 of 2 rijstroken KR / RO Kruispunten en rotondes FP / VP Fiets- en voetpaden
 19. 19. NIEUWE WEGTYPEN IN 96A/96B Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 19 Buiten bebouwde kom Gangbare aanduidingen Standaard Vmax Erftoegangsweg Plattelandsweg 60 km/h Gebiedsontsluitingsweg Provincialeweg 80 km/h Nationale Stroomweg Regionale Stroomweg Autosnelweg Autoweg 130/120 km/h 100 km/h Binnen bebouwde kom Gangbare aanduidingen Standaard Vmax Erftoegangsweg Woonstraat Erf 30 km/h 15 km/h Gebiedsontsluitingsweg Rondweg / Wijkontsluitingsweg Buurtstraat 70/50 km/h 50 km/h
 20. 20. NIEUWE WEGTYPEN IN 96B Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 20
 21. 21. ERFTOEGANGSWEGEN BINNEN BEBOUWDE KOM ETW 30, woonstraat ETW 15, erf Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 21
 22. 22. ERFTOEGANGSWEGEN BUITEN BEBOUWDE KOM ETW 60, met fietsstroken ETW 60, zonder fietsvoorziening Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 22
 23. 23. GOW 70, 2x2/1, fysieke scheiding GOW 50, 2x1, visuele scheiding GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN BINNEN BEBOUWDE KOM Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 23
 24. 24. GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN BUITEN BEBOUWDE KOM GOW 80, 2x1, fysieke scheiding GOW 80, 2x1, visuele scheiding Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 24
 25. 25. RSW 100, 2x2, fysieke scheiding RSW 100, 2x1, visuele scheiding REGIONALE STROOMWEGEN BUITEN BEBOUWDE KOM Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 25
 26. 26. van VII situaties (in 2005) PLAATS VAN HET WERK Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 26
 27. 27. van VII situaties (in 2005) PLAATS VAN HET WERK Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 27 naar 4 situaties (in 2014)
 28. 28. GENERIEKE EISEN • communicatie • inleidende ruimte • tijdelijke snelheidsbeperking • werkvak • veiligheidsruimte • verkeersruimte • werkruimte • beëindiging • tijdelijke rijstrooksignalering Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 28
 29. 29. ZOEKEN IN PUBLICATIE 96B Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 29
 30. 30. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 30
 31. 31. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 31
 32. 32. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 32
 33. 33. VERKEERSREGELAARS Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 33
 34. 34. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 34
 35. 35. • Figuur 1306c • Afzettingen met tijdelijke verkeerslichten Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 35
 36. 36. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 36
 37. 37. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 37
 38. 38. Verkeersregelaar Verkeersinzicht Communicatie Kennis en ervaring Organisatievermogen 38Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering
 39. 39. RISICO’S VERKEERSREGELAAR • Aanrijdgevaar • Omgaan met agressie • Arbeids- en rusttijden Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 39
 40. 40. PRODUCTEN 96B Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 40
 41. 41. 41Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering Publicatie en Handboek Online Kennismodule Webtool
 42. 42. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 42
 43. 43. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 43
 44. 44. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 44
 45. 45. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 45
 46. 46. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 46
 47. 47. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 47
 48. 48. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 48
 49. 49. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 49
 50. 50. Introductie vernieuwde richtlijnen werk in uitvoering 50

×