Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A diakok internet es kozossegi media hasznalata

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

A diakok internet es kozossegi media hasznalata

 1. 1. A diákok internet és közösségi média használata Szociológia, médiakutatás, pszichológia, pedagógiai vetületek12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 1
 2. 2. Technológia és tanulás12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 2
 3. 3. EU Kids 2010.Magyarországi eredményei A felmérést 1000 fős reprezentatív mintán végezték. Szülők és gyerekek internet használatának kapcsolata12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 3
 4. 4. Az internetezéshez használt eszközök12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 4
 5. 5. Hol használják az internetet?12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 5
 6. 6. Hol használják az internetet?12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 6
 7. 7. Digitális bennszülöttek és digitálisbevándorlók „Marc Prensky (2001) digitális bennszülöttek nevezte azokat, akik abban a korban születtek, amikor a digitális technika már a háztartások részévé vált. Azok, akik ennek előtte szocializálódtak, a digitális bevándorlók. Ez utóbbiak idegrendszerére is erőteljes működésváltoztató hatással van a megváltozott kultúra, de az alaphuzalozás még a lineáris, egymás utáni gondolkodást kívánó korszakban történt. „ dr. Gyarmathy Éva: Ki van kulturális lemaradásban? Tari Annamária: Y generáció (2011. Tercium Kiadó)12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 7
 8. 8. Internetes tevékenységek gyakorisága12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 8
 9. 9. Internetes tevékenységek gyakorisága12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 9
 10. 10. Közösségi oldalakon saját profillalrendelkezők aránya Iwiw Facebook MyVIP12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 10
 11. 11. Ismerősök száma a közösségi oldalakon A két szélső érték: A válaszadók közel fele 300, vagy annál több ismerőssel rendelkezik. Minden tizedik gyerek 10 alatti ismerőst jelölt meg.12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 11
 12. 12. 100-nál több ismerőssel rendelkezőkaránya a közösségi oldalakon12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 12
 13. 13. Közösségi oldalak személyes adatainak nyilvánossága12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 13
 14. 14. A megosztott adatok jellege Minden harmadik gyerek még a lakcímét is nyilvánossá teszi.12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 14
 15. 15. Ki van kulturális lemaradásban?„A digitális korban az agyat elárasztjákaz ingerek, és az ennek megfelelőfeldolgozásra formálódik. A digitálisbennszülöttek könnyen dolgozzák felváltozó információkat, sokkalgyorsabban hoznak döntéseket, mint digitális bevándorlók, viszontmódszeres, pontos, rendszerbentörténő gondolkodás terén gyengébbek…rövid intuitív többcsatornástevékenység a természetes közeg, hosszabb egyirányú módszeres tevékenység megterhelő.”Dr.Gyarmathy Éva 12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 15
 16. 16. Mit jelent ez az oktatás gyakorlatában? Azt, hogy ők másképp tanulnak, és ennek megfelelően másfajta oktatási módszereket is igényelnének, mint korábbi generációk. A pszichológus szerint a gyerekek élményigénye kielégül, de az idegrendszerük nem kap elég ingert a fejlődéshez. „Virtuális világban virtuális képességekkel fejlődnek” „Hamarosan majd ráébrednek szakemberek, hogy megváltozott képességei miatt valamilyen mértékben az összes digitális bennszülött sajátos nevelési igényű, vagyis ennek megfelelően tanításra van szükség és nem címkézésre.” Dr. Gyarmathy Éva12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 16
 17. 17. Innováció a pedagógiában IKT eszközhasználat Csoport munka személyre szabott feladatmegosztással Projekt jelleggel PP előadás Kutatómunka Fotók, videók készítése Információ megosztás közös felületen: Facebook, Apáczai Tudástár, új Sulinet12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 17
 18. 18. Az online személyiség pszichológiai vetületei ” Az amerikai kutatók szerint az internet drámai eltolódást okoz az identitásban és a viselkedésben is. Beleszól és átalakítja az otthoni életet, a párkapcsolatokat, a szülői képességeket, vagyis azt hogy „kik vagyunk mi”. Ez a tény különösen a Z generáció szempontjából elég fontos. Az online személyiség működésének azért komoly veszélyei vannak egy olyan korcsoportban, ahol az identitás és a szocializáció folyamata még zajlik.” Tari Annamária: Z generáció12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 18
 19. 19. Az online személyiség formálódása12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 19
 20. 20. Online és offline személyiség A szerző megállapítja, hogy az online világban felvett vonásaink - nem tudatosan – de átkerülnek az offline világunkba is. Mindezek után „Az offline személyiségünk is egyre jobban hasonlíthat majd az avatarunkra….Sok esetben a virtuális én kiegészítheti a valódi személyiséget, mintegy annak kiterjesztéseként fogható fel, bátrabb, erősebb lehet, mint az igazi.” Tari Annamária12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 20
 21. 21. Digitális bennszülöttek védelmehttp://www.nmhh.hu/, www.hotline.hu,12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 21
 22. 22. Digitális bennszülöttek védelme12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 22
 23. 23. Digitális nemzedék konferenciahttp://digitalisnemzedek.hu/12-05-11 Tasi Katalin EKTF MA 2012. 23

×