Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
B I O M A S S A R S U Sara Carvajal Kristina Melnychuk 1 bat B
Què és la biomassa ? <ul><li>Conj unt de tota la matè ria  orgà nica d’ ori gen </li></ul><ul><li>vegetal  o anim al ...
Com és que s’obté energia ?  <ul><li>L’ energia provinent de la llum  ( fotosíntesis) es </li></ul><ul><li>aprof ita ...
OBTENCIÓ D’ENERGIA DE LA BIOMASSA
 
 
FU N CIO N AMENT D’ U N A CE N TRAL DE BIOMASSA preparació Emmagatzematge de combustible aigua cendres filtre
CENTRALS DE BIOMASSA A ESPANYA.
Processos fisicoquímics <ul><li>Es la preparació i el condicionament de la </li></ul><ul><li>biomassa per després extreure...
 
PROCÉS TERMOQUÍMIC <ul><li>Transforma la biomassa, en determinades </li></ul><ul><li>condicions de pressió i temperatura,...
Transformació en plantes de tractament Combustió Fotosíntesis Biomassa
PROCÉS BIOLÒGIC  <ul><li>Els residus són transformats mitjançant </li></ul><ul><li>l’activitat de microorganismes. </li><...
 
PROCÉS QUÍMIC <ul><li>Es l’ esterificació* dels residus per obtenir </li></ul><ul><li>uns combustibles líquids.  </li></...
BIO COMBUST IBLES <ul><li>Són combustibles líquids </li></ul><ul><li>obtinguts a partir de </li></ul><ul><li>diferents tra...
AGRODIÈSEL <ul><li>Combustible sintètic líquid obtingut a partir </li></ul><ul><li>d’oli vegetal o greix animal. </li></ul...
 
BIOALCOHOL <ul><li>Alcohol produït a partir de matèries i </li></ul><ul><li>restes orgàniques mitjançant fermentació </li>...
ETANOL (alcohol etílic) Obtingut a partir de la fermentació aeròbica de materials orgànics amb sucres o midons. CH 3 CH 2...
PRODUCCIÓ DE L’ETANOL
METANOL (alcohol metílic) <ul><li>S’obté a partir de la destil·lació del gas </li></ul><ul><li>natural o derivats del petr...
 
RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU) <ul><li>Activitat domèstica en nuclis de població o zones d'influència.  </li></ul><ul><li>Ab...
 
 
ECO PARC <ul><li>Instal·lació on a partir d’uns tractaments </li></ul><ul><li>s’extreu energia i adob dels RSU. </li></ul>...
 
Recuperació de biogàs en els abocadors.  <ul><li>Els residus que es troben als abocadors </li></ul><ul><li>generen un gas...
RECUPERACIÓ D’ENERGIA A LES INCINERADORES DE RESIDUS <ul><li>A partir de la combustió dels  residus que  es </li></ul>...
BIBLIOGRAFIA <ul><li>Web de l'Institut Català d’Energia </li></ul><ul><li>Viquipèdia </li></ul><ul><li>Web de Xtec.cat </l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biomassa

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Biomassa

 1. 1. B I O M A S S A R S U Sara Carvajal Kristina Melnychuk 1 bat B
 2. 2. Què és la biomassa ? <ul><li>Conj unt de tota la matè ria orgà nica d’ ori gen </li></ul><ul><li>vegetal o anim al , que inclou els materials </li></ul><ul><li>que proc edei xen de la transformació natur al </li></ul><ul><li>o artificial. </li></ul>
 3. 3. Com és que s’obté energia ? <ul><li>L’ energia provinent de la llum ( fotosíntesis) es </li></ul><ul><li>aprof ita da per les plantes i transf orma da en </li></ul><ul><li>energia que queda a cum ulada a l’inte rior de les </li></ul><ul><li>cèl·lules de les plantes. </li></ul>
 4. 4. OBTENCIÓ D’ENERGIA DE LA BIOMASSA
 5. 7. FU N CIO N AMENT D’ U N A CE N TRAL DE BIOMASSA preparació Emmagatzematge de combustible aigua cendres filtre
 6. 8. CENTRALS DE BIOMASSA A ESPANYA.
 7. 9. Processos fisicoquímics <ul><li>Es la preparació i el condicionament de la </li></ul><ul><li>biomassa per després extreure-li l’energia. </li></ul><ul><li>Homogeneïtzació </li></ul><ul><li>Densificació </li></ul>
 8. 11. PROCÉS TERMOQUÍMIC <ul><li>Transforma la biomassa, en determinades </li></ul><ul><li>condicions de pressió i temperatura, on </li></ul><ul><li>s’obtenen productes sòlids, líquids o </li></ul><ul><li>gasosos. </li></ul><ul><li>Combustió </li></ul><ul><li>Piròlisis </li></ul><ul><li>Gasificació </li></ul>
 9. 12. Transformació en plantes de tractament Combustió Fotosíntesis Biomassa
 10. 13. PROCÉS BIOLÒGIC <ul><li>Els residus són transformats mitjançant </li></ul><ul><li>l’activitat de microorganismes. </li></ul><ul><li>Digestió anaeròbica </li></ul><ul><li>Fermentació alcohòlica </li></ul>
 11. 15. PROCÉS QUÍMIC <ul><li>Es l’ esterificació* dels residus per obtenir </li></ul><ul><li>uns combustibles líquids. </li></ul><ul><li>* Convertir en ester ( Compost format per la substitució de l'hidrogen àcid d'un àcid orgànic o inorgànic per un radical alcohòlic) </li></ul>
 12. 16. BIO COMBUST IBLES <ul><li>Són combustibles líquids </li></ul><ul><li>obtinguts a partir de </li></ul><ul><li>diferents transformacions </li></ul><ul><li>de la biomassa. </li></ul>
 13. 17. AGRODIÈSEL <ul><li>Combustible sintètic líquid obtingut a partir </li></ul><ul><li>d’oli vegetal o greix animal. </li></ul><ul><li>Amb uns processos millorats s’obté un </li></ul><ul><li>combustible molt semblant al ga soil. </li></ul>
 14. 19. BIOALCOHOL <ul><li>Alcohol produït a partir de matèries i </li></ul><ul><li>restes orgàniques mitjançant fermentació </li></ul><ul><li>alcohòlica . </li></ul>
 15. 20. ETANOL (alcohol etílic) Obtingut a partir de la fermentació aeròbica de materials orgànics amb sucres o midons. CH 3 CH 2 OH - Combustible ( sol o barrejat amb altres carburants) - Additiu (gasolines sense plom)
 16. 21. PRODUCCIÓ DE L’ETANOL
 17. 22. METANOL (alcohol metílic) <ul><li>S’obté a partir de la destil·lació del gas </li></ul><ul><li>natural o derivats del petroli. CH 3 OH </li></ul><ul><li>Additiu (gasolines) </li></ul><ul><li>- Carburant (avions i cotxes de competició) </li></ul>
 18. 24. RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU) <ul><li>Activitat domèstica en nuclis de població o zones d'influència. </li></ul><ul><li>Abocament, compostatge, reciclatge i incineració. </li></ul>
 19. 27. ECO PARC <ul><li>Instal·lació on a partir d’uns tractaments </li></ul><ul><li>s’extreu energia i adob dels RSU. </li></ul><ul><li>Fracció orgànica: a partir de la recollida selectiva, compost de qualitat. </li></ul><ul><li>Fracció resta: on encara es pot trobar matèria orgànica. </li></ul>http://www.ecoparcbcn.com/
 20. 29. Recuperació de biogàs en els abocadors. <ul><li>Els residus que es troben als abocadors </li></ul><ul><li>generen un gas ( fermentació ) es </li></ul><ul><li>contaminant i inflamable i s’ha d’extreure . </li></ul><ul><li>Necessitats d’energia tèrmica de </li></ul><ul><li>l’abocador </li></ul><ul><li>Plantes de cogeneració. </li></ul>
 21. 30. RECUPERACIÓ D’ENERGIA A LES INCINERADORES DE RESIDUS <ul><li>A partir de la combustió dels residus que es </li></ul><ul><li>transformen en cendres, escòries i gasosos </li></ul><ul><li>es redueix el seu volum i se n’extreu </li></ul><ul><li>l’energia. </li></ul>
 22. 31. BIBLIOGRAFIA <ul><li>Web de l'Institut Català d’Energia </li></ul><ul><li>Viquipèdia </li></ul><ul><li>Web de Xtec.cat </li></ul><ul><li>Llibre tecnologia 1 bat. </li></ul>

×