Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh Presentation PBS Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2 2015 ( Kerja Kursus )

Contoh Hasil Pembentangan Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2

  • Be the first to comment

Contoh Presentation PBS Sejarah Tingkatan 6 Penggal 2 2015 ( Kerja Kursus )

  1. 1. PBS SEJARAH TINGKATAN 6 2014/2015 TEMA : KETENTERAAN DAN KESELAMATAN TAJUK : SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENTADBIRAN JPAM JASIN SERTA SUMBANGANNYA KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT DARI TAHUN 2008 HINGGA TAHUN 2014 NAMA CALON : THANUSHAH A/P P SONIYASEE GURU PENYELIA : PUAN NURAZIZAH BT MOHD KHALID
  2. 2. Pengenalan Tajuk : SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENTADBIRAN JPAM JASIN SERTA SUMBANGANNYA KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT DARI TAHUN 2008 HINGGA TAHUN 2014 Objektif 1 : Mengenalpasti sejarah dan perkembangan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jasin dari tahun 2008 sehingga 2014. Objektif 2 : Mengkaji sumbangan dan peranan JPAM Jasin kepada masyarakat dari tahun 2008 sehingga 2014. Objektif 3 : Mengkaji tentang usaha-usaha penambahbaikan untuk menjadikan JPAM Jasin sebagai sebuah agensi keselamatan yang mantap.
  3. 3. Skop Kajian TAHUN - Memilih tahun 2008 sehingga tahun 2014. (kerana tahun 2008 merupakan tahun secara rasminya JPAM Jasin ditubuhkan) - Melihat perkembangan JPAM Jasin sehingga tahun 2014 iaitu tahun lepas kerana mudah mendapat maklumat dan mengetahui kemajuan terkini agensi tersebut. LOKASI - Bertempat di Jalan Pegawai Jasin,Melaka. Isu - Melihat perkembangan JPAM Jasin dari tahun penubuhannya sehingga tahun 2014. - Mengenali sumbangan ahli JPAM Jasin kepada masyarakat setempat.
  4. 4. Objektif 1 Kajian 😃Mengenalpasti sejarah dan perkembangan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jasin dari tahun 2008 sehingga 2014. 1. JPAM Jasin ditubuhkan pada tahun 2008. 2. JPAM Jasin ditugaskan untuk memberikan bantuan kecemasan kepada masyarakat di Bemban,Selandar,Merlimau,Batang Melaka,Chohong dan Simpang Bekoh. 3. Peralatan pertolongan asas diperbanyakkan dan diubahsuai fungsinya untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat. 4. Kenderaan-kenderaan pertolongan cemas yang moden dan canggih diperkenalkan bagi memudahkan pasukan JPAM Jasin sampai pada masa yang cepat ke tempat-tempat kes kecemasan.
  5. 5. Objektif 2 Kajian 😃Mengkaji sumbangan dan peranan JPAM Jasin kepada masyarakat. 1. Memberi bantuan kecemasan kepada mangsa-mangsa kemalangan jalan raya. 2. Mengadakan pameran tentang alat-alat medik, peralatan masuk hutan, alat-alat untuk melawan kebakaran dan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ular. 3. Memberi latihan dan pendidikan keselamatan kepada orang awam mengenai cara-cara memertahankan diri. 4. Menganjurkan pameran di sekolah-sekolah kawasan Jasin. 5. Mengadakan pameran-pameran di kawasan-kawasan perumahan Jasin bagi memberi kesedaran langkah-langkah keselamatan kepada masyarakat. 6. Menyalurkan bantuan kapada mangsa-mangsa banjir di pusat-pusat perlindungan bermula dari tahun 2013.
  6. 6. Objektif 3 Kajian 😃Mengkaji tentang usaha-usaha penambahbaikan untuk menjadikan JPAM Jasin sebagai sebuah agensi keselamatan yang mantap. 1. Pendidikan tentang langkah-langkah dalam proses pemberian bantuan kecemasan, telah diberikan kepada ahli JPAM Jasin. 2. JPAM Jasin turut menghantar kakitangannya untuk menghadiri setiap sesi latihan dan akitiviti yang diadakan oleh Jabatan Pertahanan Awam Malaysia tiap-tiap tahun. 3. Kerajaan Malaysia memperuntukkan sejumlah wang bagi mempertingkatkan lagi kemudahan-kemudahan infrastruktur JPAM di seluruh Malaysia.
  7. 7. Kaedah Kajian 1. Kaedah Temubual - Menemubual kakitangan JPAM Jasin. - Bertanya tentang latar belakang JPAM Jasin. - Melihat pakaian seragam ahli JPAM Jasin. 2. Kaedah Perpustakaan - Merujuk beberapa buku ilmiah di perpustakaan. - Mendapatkan maklumat dari majalah-majalah JPAM. 3. Kaedah Lapangan - Melawat JPAM Jasin bagi melihat perkembangan dan kemudahan infrastruktur yang disediakan. - Melihat kenderaan-kenderaan moden dan canggih milik Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jasin.
  8. 8. Kesimpulan - Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jasin amat berguna kepada masyarakat di kawasan Jasin. - JPAM Jasin berusaha sedaya upaya bagi meningkatkan fungsi dan kegunaannya kepada masyarakat. - Masyarakat Jasin perlulah sentiasa memberi sokongan kepada ahli JPAM Jasin bagi meringankan dan membantu mereka menyelesaikan kes-kes kecemasan.
  9. 9. Gambar JPAM Jasin

×