Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voormalig lid Belgische monarchie: schermvennootschappen in Liechtenstein

773 views

Published on

Vandaag staan de Panama Papers centraal. Belastingontwijking én -ontduiking zijn uiteraard geen nieuwe fenomenen.

Begin de jaren tachtig bleek uit een onthullend proces dat een belangrijk lid van de Belgische koninklijke familie een groot deel van zijn vermogen verstopt had in Liechtenstein. Het gaat om prins Karel, broer van Leopold III en oom van Boudewijn en Albert.

Published in: Law
  • Login to see the comments

Voormalig lid Belgische monarchie: schermvennootschappen in Liechtenstein

  1. 1. Voormalig lid van Belgische monarchie had schermvennootschappen in Liechtenstein Thierry Debels @thierryd 10/4/16 Boudewijn links, Karel rechts Vandaag staan de Panama Papers centraal. Belastingontwijking én -ontduiking zijn uiteraard geen nieuwe fenomenen. Begin de jaren tachtig bleek uit een onthullend proces dat een belangrijk lid van de Belgische koninklijke familie een groot deel van zijn vermogen verstopt had in Liechtenstein. Het gaat om prins Karel, broer van Leopold III en oom van Boudewijn en Albert. In het arrest van de rechter (in beroep) in 1982 staat het volgende te lezen: ‘Het vooronderzoek heeft duidelijk
  2. 2. aangetoond dat de graaf van Vlaanderen (Karel) zijn patrimonium zoveel mogelijk verborgen wilde houden voor de fiscus, voor zijn schuldeisers en voor zijn wettelijke erfgenamen.’ In het proces van prins Karel tegen Georges Bricmont (advocaat en adviseur van Karel) is openbaar aanklager Francis Fisher niet mals voor Bricmont en Karel. Ongewild legt Fisher natuurlijk de manier van werken bloot van beide heren. Bricmont richt ondermeer de onderneming Socosef op in maart 19731 . Anstalt Socosef met ondernemingsnummer FL- 0001.042.488-7 heeft een (fictieve) zetel in Vaduz, Lichtenstein. Er is geen kantoor, geen personeel. Alleen een postbusadres en uiteraard een stroman. Het is niet de enige Anstalt van Karel in Liechtenstein. Volgens openbaar aanklager Fisher raakte Bricmont zelf niet meer 1 De Anstalt wordt pas op 18.02.1998 ontbonden.
  3. 3. wijs uit de wirwar van fictieve vennootschappen die hij in Zwitserland en Lichtenstein oprichtte. In het arrest staat ook een verwijzing naar een regeling die Karel een decennium eerder sloot. Op 21 juli 1971 sloot Karel die regeling met zijn eerste adviseur Olivier Allard. Onderdelen hiervan waren het Sansovino landgoed, onderdeel van Caldana , een niet- commerciële vennootschap naar Frans recht. 99 % van de aandelen waren in handen van Florazur, een vennootschap naar Zwitsers recht. Er waren gebouwen in Cannes. Grond bij Biot aan de Riviera, eigendom van Bois Fleuri, een vennootschap naar Frans recht, waarvan de helft van de aandelen toebebehoorde aan de Volpone Anstalt, een instelling opgericht naar Liechtenstein recht. Op 8 februari 1973 onderhandelde Bricmont over de verkoop van het landgoed in Cannes aan de Anstalten Filminter en Lissignol. Het landgoed in Cannes was toen nog steeds eigendom van de Anstalten Chimark en Socosef. De Volpone Anstalt, die eerst werd overgebracht naar de Egamecon Anstalt, werd uiteindelijk ingebracht in Socosef . bron: hudoc.echr.coe.int

×