Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Vanvelthoven heeft vennootschap alweer ontbonden

713 views

Published on

Op 12 juni 2013 richtten Peter Vanvelthoven en echtgenote Ingrid Thijs de VOF Admonitus op. De onderneming heeft als doel om op te treden als tussenpersoon bij zakelijke dienstverlening. Zo kan de vennootschap in de raad van bestuur van een andere onderneming, zoals INFRAX, zetelen. De vergoeding wordt dan uitgekeerd aan Admonitus. De VOF wordt op haar beurt door Vanvelthoven vertegenwoordigd.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Peter Vanvelthoven heeft vennootschap alweer ontbonden

  1. 1. Peter Vanvelthoven (sp.a) heeft managementvennootschap alweer ontbonden Thierry Debels @thierryd 18/2/17 Op 12 juni 2013 richtten Peter Vanvelthoven en echtgenote Ingrid Thijs de VOF Admonitus op. De onderneming heeft als doel om op te treden als tussenpersoon bij zakelijke dienstverlening. Zo kan de vennootschap in de raad van bestuur van een andere onderneming, zoals INFRAX, zetelen. De vergoeding wordt dan uitgekeerd aan Admonitus. De VOF wordt op haar beurt door Vanvelthoven vertegenwoordigd. De vennootschap wordt ook effectief gebruikt. In het jaarverslag van INFRAX vinden we Admonitus terug. 1
  2. 2. De VOF van Vanvelthoven is er bestuurder vanaf 12 november 2015. Niet iedereen bij de socialisten vindt de oprichting van een managemenvennootschap een briljant idee. Admonitus betekent overigens vermaning. Op 23 november 2016 komen Vanvelthoven en Thijs daarom opnieuw samen. Ze beslissen deze keer om de vennootschap stop te zetten. De activa worden verdeeld onder de aandeelhouders, te weten Vanvelthoven en Thijs. Hiermee is een voortijdig einde gekomen aan alweer een socialistische managementvennootschap. Rest uiteraard de vraag hoe het komt dat socialisten steeds denken slimmer te zijn dan de rest maar uiteindelijk altijd hun gat verbranden. 2

×