Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bệnh mondor của vú

SẢN PHỤ KHOA

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bệnh mondor của vú

  1. 1. SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG _____________________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________________ HƯỚNG DẪN Bệnh Mondor của vú (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHV ngày 23/5/2014 của giám đốc bệnh viện Hùng Vương) ____________________________ 1. GIỚI THIỆU Đó là viêm tắc tĩnh mạch nông ở vú, đôi khi xảy ra sau chấn thương. 2. TRIỆU CHỨNG - Biểu hiện bằng đau vú, nhìn thấy thừng mạch ở vú. Khi sờ nắn thấy tĩnh mạch cứng, đau theo dọc tĩnh mạch. - Tiến triển sẽ thuyên giảm tự nhiên. - Có thể điều trị chống viêm tại chỗ. Sau khi điều trị khỏi nên chụp vú để tìm ung thư vú còn bị che dấu. GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Trương BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

×