Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bệnh nữ nhũ

SẢN PHỤ KHOA

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bệnh nữ nhũ

  1. 1. SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG _____________________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________________ HƯỚNG DẪN Bệnh nữ nhũ (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHV ngày 23/5/2014 của giám đốc bệnh viện Hùng Vương) ____________________________ - Là tình trạng tuyến vú của nam giới phát triển lớn. - Gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất là ở trẻ em trai dậy thì và đàn ông lớn tuổi, có thể ở 1 hoặc 2 vú. - Nữ nhũ có thể xảy ra do rối lọan nội tiết như: + Mất cân bằng nội tiết ở trẻ trai dậy thì + Do dùng nội tiết Estrogen tổng hợp + Do dùng liều cao thuốc an thần + Ở bệnh xơ gan (mất khả năng chuyển hóa Estrogen) Carcinom đệm nuôi tinh hoàn + U tế bào Leydig, u tế bào Sertoli, u tuyến não thùy, u vỏ thượng thận - Điều trị: + Chỉ theo dõi không điều trị gì ở trẻ dậy thì, ở người béo phì + Tìm nguyên nhân điều trị chuyên khoa GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Trương 1 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

×