Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG
• BẤT THƯỜNG ĐẬM ĐỘ PHỔI
– Tăng đậm độ (mờ)
• Tổn thương phế nang:
– Đông đặc phổi
– Xẹp phổi
• Mô kẽ
...
• BẤT THƯỜNG MÀNG PHỒI:
– Tràn dịch màng phổi
– Tràn khí màng phổi
• BẤT THƯỜNG TRUNG THẤT:
– U trung thất
– Tràn khí trun...
TĂNG ĐẬM ĐỘ PHỔI
ĐÔNG ĐẶC PN
• Không giảm thể tích
• Đám mờ giới hạn không rõ
• Phế quản đồ
• Phân bố theo thùy
• Phân bố ...
Phân thùy phổi
• Phổi (P): 3 thùy
– Trên
– Giữa xóa bờ tim
– Dưới
• Phổi (T): 2 thùy
– Trên
• Phân thùy lưỡi  xóa bờ tim...
MÔ KẼ
• Tổn thương dạng dải
• Tổn thương dạng nốt
• Kính mờ
MÔ KẼ + PN
TĂNG SÁNG PHỔI
• Bất thường thông khí
• Giảm tuần hoàn phổi
• Kén khí phổi
Rối loạn thông khí
Tăng sáng 2 phổi
• Suyễn / VTPQ
• Tắc nghẽn khí quản
Tăng sáng 1 phổi / thùy
• Tăng sáng bất thường: ứ ...
Giảm tuần hoàn phổi
Kén khí
BẤT THƯỜNG MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI
• Phụ thuộc thể tích và chiều thế.
• Mờ phế trường
• Bóc tách khoang màng phổi
• ...
BẤT THƯỜNG TRUNG THẤT
• TUYẾN ỨC BÌNH THƯỜNG Ở TE.
• Khối choán chỗ trong trung thất: HC trung thất
– Khối mờ trong trung ...
• Mờ toàn bộ nửa lồng ngực:
1. Tràn dịch màng phổi
2. Xẹp phổi
3. Bất sản phổi
4. Cắt phổi
5. Khối choán chỗ
SIÊU ÂM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

11

Share

Download to read offline

HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM

Download to read offline

HÔ HẤP

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

HINH ẢNH X QUANG BẤT THƯỜNG HỆ HÔ HẤP TRẺ EM

 1. 1. HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG • BẤT THƯỜNG ĐẬM ĐỘ PHỔI – Tăng đậm độ (mờ) • Tổn thương phế nang: – Đông đặc phổi – Xẹp phổi • Mô kẽ • Phối hợp phế nang - mô kẽ – Giảm đậm độ phổi (tăng sáng) • Thay đổi thể tích phổi • Thay đổi tuần hoàn phồi • Kén khí
 2. 2. • BẤT THƯỜNG MÀNG PHỒI: – Tràn dịch màng phổi – Tràn khí màng phổi • BẤT THƯỜNG TRUNG THẤT: – U trung thất – Tràn khí trung thất
 3. 3. TĂNG ĐẬM ĐỘ PHỔI ĐÔNG ĐẶC PN • Không giảm thể tích • Đám mờ giới hạn không rõ • Phế quản đồ • Phân bố theo thùy • Phân bố dạng cánh bướm • Có khuynh hướng hợp nhất XẸP PHỔI • Giảm thể tích • Hình tam giác, giới hạn rõ • Co kéo • Bù trừ
 4. 4. Phân thùy phổi • Phổi (P): 3 thùy – Trên – Giữa xóa bờ tim – Dưới • Phổi (T): 2 thùy – Trên • Phân thùy lưỡi  xóa bờ tim – Dưới
 5. 5. MÔ KẼ • Tổn thương dạng dải • Tổn thương dạng nốt • Kính mờ MÔ KẼ + PN
 6. 6. TĂNG SÁNG PHỔI • Bất thường thông khí • Giảm tuần hoàn phổi • Kén khí phổi
 7. 7. Rối loạn thông khí Tăng sáng 2 phổi • Suyễn / VTPQ • Tắc nghẽn khí quản Tăng sáng 1 phổi / thùy • Tăng sáng bất thường: ứ khí – Tăng thể tích – Giảm tuần hoàn • Tăng sáng bù trừ: – Tăng thể tích – Tuần hoàn phổi bình thường / tăng • Chụp x quang hít vào và thở ra • Chụp lateral decubitus
 8. 8. Giảm tuần hoàn phổi
 9. 9. Kén khí
 10. 10. BẤT THƯỜNG MÀNG PHỔI TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI • Phụ thuộc thể tích và chiều thế. • Mờ phế trường • Bóc tách khoang màng phổi • Đẩy lệch trung thất • ± tổn thương phổi • Lateral decubitus TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI • Phụ thuộc thể tích và chiều thế • Tăng sáng • Bóc tách khoang màng phổi • Đẩy lệch trung thất • ± tổn thương phổi • Lateral decubitus. Chụp thì thở ra
 11. 11. BẤT THƯỜNG TRUNG THẤT • TUYẾN ỨC BÌNH THƯỜNG Ở TE. • Khối choán chỗ trong trung thất: HC trung thất – Khối mờ trong trung thất bờ trong không rõ, bờ ngoài rõ – Giãn rộng trung thất – Làm biến dạng các đường trung thất
 12. 12. • Mờ toàn bộ nửa lồng ngực: 1. Tràn dịch màng phổi 2. Xẹp phổi 3. Bất sản phổi 4. Cắt phổi 5. Khối choán chỗ SIÊU ÂM
 • HoanganIta

  Jul. 25, 2021
 • 226237

  Jun. 7, 2020
 • baonuDoan

  May. 1, 2020
 • ChungSuh

  Dec. 17, 2019
 • HoangHoa4

  Nov. 17, 2019
 • kaphong90

  Dec. 25, 2018
 • ThanhNguynQuc1

  Nov. 23, 2018
 • gigantenguyen

  Mar. 6, 2018
 • ssuser3616621

  Feb. 26, 2018
 • pynguyen1441810

  Dec. 31, 2017
 • brownsun

  Dec. 12, 2017

HÔ HẤP

Views

Total views

1,074

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

30

Shares

0

Comments

0

Likes

11

×