Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RỐI LOẠN NHỊP CHẬM

RỐI LOẠN NHỊP CHẬM

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RỐI LOẠN NHỊP CHẬM

 1. 1. TRẦN TUẤN VIỆT Đại học Y Hà Nội Viện Tim mạch Quốc Gia Việt Nam
 2. 2.  Nhịp tim < 60 ck/phút  Có thể là sinh lý  Có thể là bệnh lý (thực thể, ngoại lai) Arrhythmias, braunwald’s heart disease
 3. 3. Bradyarrhythmias, hurst’s the heart  Rối loạn về phát nhịp: nhịp chậm xoang, suy nút xoang, block xoang nhĩ, nhịp bộ nối, ...  Rối loạn về dẫn truyền nhĩ thất: block nhĩ thất cấp I, cấp II, cấp III, …
 4. 4.  Tim mạch: NMCT,THA, viêm cơ tim, …  Thuốc: chẹn Beta giao cảm, Digoxin.  Điện giải: Rối loạn Kali máu, …  Khác: Suy giáp
 5. 5. Arrhythmias, Manual cardiovasucular medicine
 6. 6.  Sóng P đi trước QRS  Sóng P dương ở DII DIII aVFV5V6  Sóng P âm ở aVR  Tần số trung bình : 60 – 100 ck/ph
 7. 7. Nhịp xoang Tần số: < 60 ck/ph Đều hoặc không đều Nhịp thoát Bradyarrhythmias, Braunwald’s heart disease
 8. 8.  Xung điện từ nút xoang phát ra bị block -> không dẫn ra và khử cực được nhĩ -> mất các hoạt động của nhĩ.  Mất sóng P và QRS  Khoảng ngừng xoang là bội số của một chu kì cơ bản (thường = 2 lần chu kì cơ bản)  Có thể có nhịp thoát
 9. 9. Mất sóng P và QRS Khoảng PP kéo dài là bội số của đoạn PP cơ bản Bradyarrhythmias, Hurts’s the heart
 10. 10. Mất sóng P và QRS Có thể có nhịp thoát Bradyarrhythmias, Hurts’s the heart
 11. 11. Bradyarrhythmias, Hurts’s the heart
 12. 12.  Nhịp khởi phát từ vùng bộ nối nhĩ thất (Nút nhĩ thất và vùng trên chỗ chia nhánh của bó His)  Sóng P thường không nhìn thấy. Hoặc có thể xuất hiện ngay sát phía trước hoặc sau QRS  Sóng P( nếu có) âm ở DII DIII aVF  QRS thanh mảnh  Tần số: 40 – 60 ck/ph
 13. 13. Nhịp chậm xoang dai dẳng Ngừng xoang hay block xoang nhĩ Nhịp thoát của nhĩ, bộ nối, thất HC nhịp nhanh chậm Bradyarrhythmias, Hurts’s the heart
 14. 14. Nhịp chậm xoang dai dẳng Ngừng xoang hay block xoang nhĩ Nhịp thoát của nhĩ, bộ nối, thất HC nhịp nhanh chậm Bradyarrhythmias, Hurts’s the heart
 15. 15. PR > 0,2 giây
 16. 16. ≥ 2 sóng P được dẫn PR dài dần 1 sóng P bị block BAV, ECG basic and bedside
 17. 17. - ≥ 2 sóng P được dẫn - PR cố định - 1 sóng P bị block BAV, ECG basic and bedside
 18. 18. BAV, ECG basic and bedside - 1 sóng P được dẫn - PR cố định - 1 sóng P bị block
 19. 19. - Phân ly nhĩ thất - Tần số thất < tần số nhĩ - Nhịp thoát thất/ thoát bộ nối - Tần số thất: < 60 ck/ph BAV, ECG basic and bedside
 20. 20. - Block nhánh luân phiên - RBBB + block phân nhánh luân phiên - RBBB + BAV II Mobitz II - LBBB + BAV II Mobitz II
 21. 21. • BAV I + block 2 phân nhánh: - BAV I + RBBB + LAFB - BAV I + RBBB + LPFB - BAV I + LBBB • BAV II + block 2 phân nhánh - BAV II + RBBB + LAFB - BAV II+ RBBB + LPFB - BAV II + LBBB
 22. 22. XIN CẢM ƠN !

×