Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiệt trùng trang thiết bị phòng lab ivf

SẢN PHỤ KHOA

  • Login to see the comments

Tiệt trùng trang thiết bị phòng lab ivf

  1. 1. 1 SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG _____________________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________________ HƯỚNG DẪN Tiệt trùng trang thiết bị phòng Lab IVF (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHV ngày 23/5/2014 của giám đốc bệnh viện Hùng Vương) ____________________________ 1. NHỮNG ĐIỂM CHÍNH - Môi trường của phòng thí nghiệm về sinh sản hỗ trợ đòi hỏi tính vô trùng cao - Phòng Lab được tiệt trùng: + Định kỳ 1 lần mỗi tháng khi hoạt động liên I5 + Khi hoạt động bị gián đoạn, Lab phải được tiệt trùng khi bắt đầu vận hành lại + Qui trình tiệt trùng này chỉ hiệu quả khi ẩm độ của không khí khoảng 50- 60% - Hàng lang thông khí và không gian đệm được phun sương tiệt khuẩn 1 lần mỗi 2 tuần 2. HOÁ CHẤT DÙNG TRONG TIỆT TRÙNG PHÒNG LAB IVF - Dung dịch tẩy sàn - Dung dịch phun sương - Dung dịch lau chùi bề mặt 3. QUI TRÌNH TIỆT TRÙNG PHÒNG LAB IVF - Thực hiện theo trình tự: + Phòng Lab + Phòng chọc hút noãn/chuyển phôi + Phòng đông phôi - Hút bụi tất cả các mặt phẳng, hạn chế tối đa bụi bám tại các vị trí khó quan sát - Lau sàn bằng dung dịch xà phòng không chứa Chlor - Dùng máy phun sương dung dịch tiệt khuẩn - Vận hành máy lọc khí cho phòng Lab ngay sau khi ngưng phun sương: + Máy lọc khí phải hoạt động suốt quá trình vận hành Lab + Nếu mất điện hơn 1 giờ và nếu trong thời gian mất điện có người ra vào phòng phòng Lab, cần thực hiện lại qui trình tiệt trùng - Bề mặt các thiết bị trong Lab được vệ sinh bằng dung dịch sát khuẩn bề mặt và lau lại bằng cồn 70° BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
  2. 2. 2 4. QUI TRÌNH TIỆT TRÙNG TỦ Ủ CO2 - Thực hiện trong phòng đã được tiệt trùng và đang vận hành máy lọc khí - Tháo rời tất cả các thanh và vĩ có thể tháo rời của tủ, gửi hấp tiệt trùng - Lau tất cả các mặt phẳng bên trong của tủ, kể cả mặt kính - Trước tiên bằng cồn 70° - Sau đó lau lại bằng nước cất vô trùng - Ráp lại tủ: khi ráp tủ người thực hiện phải vệ sinh tay và thay đồ như đang thực hiện một thao tác vô trùng - Vệ sinh bên ngoài tủ bằng dung dịch sát khuẩn bệnh viện - Đổ nước cất vô trùng vào khay đáy. Chỉnh tủ lại nhiệt độ bình thường. Sau khi các thông số trở lại bình thường sẽ đưa vào sử dụng. - Tủ sẽ được vô trùng định kỳ (1lần/tháng) và đột xuất (đổ môi trường, hiện tượng nhiễm khuẩn). - Bàn thao tác - Các mặt phẳng bên trong tủ phải được lau cồn 70° trước và sau mỗi khi sử dụng. - Trước mỗi lần thao tác sẽ mở hệ thống lọc khí của bàn thao tác tối thiểu 15 phút. Mỗi lần thao tác không quá 30 phút. - Khi vệ sinh phòng lab sẽ tiến hành hút bụi và lau cồn bên ngoài tủ cấy - Tủ sấy: vệ sinh định kỳ bằng cồn 70°, 1 lần/tháng - Các trang thiết bị của phòng chọc hút: cũng cần lau các bề mặt ngoài các trang thiết bị bằng cồn 70° trước và sau khi đưa vào vận hành. GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Trương BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

×