Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

萬里海疆印象系列

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

萬里海疆印象系列

  1. 2. 萬里海疆印象 ½ 萬里海疆印象 2/2
  2. 3. 潮州 1/2 潮州 (2/2) 汕頭 - 北回歸线上的明珠 (1/2) 汕頭 - 北回歸线上的明珠 (2/2) 深圳(上) 1/2 深圳(下) 2/2 中山 1/2 中山 2/2 珠海 1/2 珠海 2/2 江门 1/2 江门 2/2 汕尾 1/2 汕尾 2/2 佛山 1/2 佛山 2/2 湛江 1/2 湛江 2/2 茂名 1/2 茂名 2/2 阳江 1/2 阳江 2/2 香港 1/2 香港 2/2 澳门 1/2 澳门 2/2 廣 東
  3. 4. 福 建 海上花園 温馨厦門 (1/2) 海上花園 温馨厦門 (2/2) 漳州 - 锦绣漳州 (1/2) 漳州 - 锦绣漳州 (2/2) 福州 1/2 福州 2/2 泉州 1/2 泉州 2/2 莆田 1/2 莆田 2/2 宁德 1/2 宁德 2/2 惠州 1/2 惠州 2/2 武夷山 1/2 武夷山 2/2
  4. 5. 浙 江 杭州 1/2 杭州 2/2 台州 1/2 台州 2/2 温州 1/2 温州 2/2 绍興 1/2 绍興 2/2 寧波 1/2 寧波 2/2 舟山 1/2 舟山 2/2 千岛湖 1/2 千岛湖 2/2
  5. 6. 江蘇 & 上海 上海 1/2 上海 2/2 崇明岛 1/2 崇明岛 2/2 盐城 1 2 盐城 2/ 2 南通 1/2 南通 2/2 连云港 1/2 连云港 2/2
  6. 7. 河北 & 天津 天津 1/2 天津 2/2 滨海 1/2 滨海 2/2 唐山 1/2 唐山 2/2 黄骅 1/2 黄骅 2/2
  7. 8. 山 東 日照 1/2 日照 2/2 潍坊 1/2 潍坊 2/2 威海 1/2 威海 2/2 烟台 1/2 烟台 2/2 东营 1/2 东营 2/2 青岛 1/2 青岛 2/2
  8. 9. 遼 寧 盘锦 1/2 盘锦 2/2 大连 1/2 大连 2/2 丹东 1/2 丹东 2/2 锦州 1/2 锦州 2/2

×