Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Time Universal Digital Marketing Audit Process 2016

24,457 views

Published on

Bộ tài liệu Digital Marketing dành cho thị trường Việt Nam năm 2016 của Time Universal

Published in: Marketing

Time Universal Digital Marketing Audit Process 2016

  1. 1. Digital Marketing Audit Digital Marketing Audit cần cho ai? BODs CEOs CFOs CMOs Marketing Managers Digital Marketing Managers Agencies Consultants Digital Marketing Audit giúp được gì? 1. Định rõ nguồn lực digital marketing của doanh nghiệp 2. Biết được doanh nghiệp đang đứng ở đâu trên bản đồ Digital 3. Nhìn ra được hướng để tối ưu hoá nguồn lực 4. Tăng ROI CÁC PHẠM VI CỦA DIGITAL MARKETING AUDIT 01 Strategy Audit 1. Hiện trạng doanh nghiệp 2. Digital Marketing có ảnh hưởng như thế nào 3. Mục tiêu kinh doanh 4. Mục tiêu Marketing 5. Các milestones cần đạt được 6. Vai trò của Marketing đối với các milestones 1. Chỉ số thực hiện 2. Mức độ thành công 3. Nhận diện thương hiệu 4. Gắn kết 5. Tương tác 6. Doanh số bán hàng 7. Đối chiếu mục tiêu ban đầu 14 Đo lường và ROI 04 Architecture Audit 1. Phần cứng 2. Phần mềm 3. Apps 1. On Page Audit ∠ Từ khoá ∠ Đường dẫn ∠ Các lỗi ∠ Các link chết ∠ Mã nguồn và tốc độ tải trang 2. Off Page Audit ∠ Backlinks ∠ Links không phù hợp ∠ Các thuật toán Google 05 SEO Audit 1. Keywords/PPC Campaigns 2. CTR 3. Ads Design Guideline 4. Công cụ Monitoring 5. Ads Platforms 6. Remarketing Strategy 09 Paid Ads & SEM Audit1. Quản trị các tài khoản mạng xã hội 2. Thống kê tương tác 3. Tỷ lệ gắn kết 4. Đánh giá người dùng 5. Đánh giá Authentic Influencer 6. Hashtag 7. CTR 8. Chọn Platform 9. Social Media Policy 10. Social Listening 11. Kịch bản quản trị khủng hoảng 12. Thực tiễn và xu hướng 07 Social Media Audit 1. Responsive Design 2. Mobile Apps 3. Mobile Traffic 4. Cross Devices Optimization 10 Mobile & Apps Audit 1. Website 2. Content 3. Call to Action 4. User Insight 11 CRO Audit 1. Danh sách nhà cung cấp 2. Lịch sử làm việc 3. Hợp đồng đã ký 4. Đánh giá kết quả 5. Đánh giá năng lực 6. Tính sẵn sàng 7. Chính sách hỗ trợ 13 Supplier Audit 1. Nhân sự Marketing Chiến lược 2. Nhân sự công nghệ 3. Nhân sự Social Media 4. Nhân sự Nội dung 5. Chính sách tuyển người tài 6. Bộ kỹ năng 12 HR Audit 1. Chiến lược Content 2. Đánh giá đối tượng mục tiêu 3. Tài sản nội dung hiện có 4. Content Optimization 08 Content Audit 1. Phân tích bên trong 2. Phân tích bên ngoài 3. Điểm mạnh/yếu: ∠ Chiến lược MKT tổng thể ∠ Nguồn lực hiện tại ∠ Năng lực cạnh tranh ∠ Năng lực đội ngũ ∠ Tính chính xác của tài liệu, nghiên cứu, báo cáo 4. Cơ hội/thách thức: ∠ Nghiên cứu thị trường ∠ Xu hướng ∠ Công nghệ 02 Phân tích SWOT 1. Hình ảnh/Nhận diện thương hiệu 2. Tài sản sáng tạo (hình ảnh, nội dung, ứng dụng) 3. Trải nghiệm người dùng 4. Rich Media 06 Creative & Design Audit 1. Đối thủ đã/đang/sẽ làm 2. Điểm mạnh 3. Điểm yếu 4. Bài học/Case study 5. Các báo cáo đánh giá 6. Các survey, research độc lập 03 Competitor Audit HOCHIMINH CITY R.303 Thien Son Plaza - 800 Nguyen Van Linh, Dist.7, HCM City Tel: 08-5411-0751/ 52 HANOI R.1903 Thanh Cong Tower - 57 Lang Ha, Ba Dinh Dist., Hanoi Tel: 04-3513-2783/ 84 TIME UNIVERSAL http://www.timeuniversal.vn HOTLINE: 0977 011 116 Cảm ơn

×