Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuuden työ

1,874 views

Published on

Tulevaisuuden työ, Edutech Robotiikan ja Robotisaation asiantuntijakoulutus

Published in: Technology

Tulevaisuuden työ

 1. 1. Tulevaisuuden työ Robotiikan ja robotisaation asiantuntijakoulutus Timo Rainio Hermia Group
 2. 2. Avaus ja esittely
 3. 3. Robotiikan ja robotisaation asiantuntijakoulutus, Tulevaisuuden työ 1) Avaus ja lyhyt esittelykierros 2) Muutosten tuulet puhaltavat - onko kyse normaalista ”kausivaihtelusta”, vai pysyvämpi muutos tavoissa elää, tehdä töitä ja yrittää - Digitalisaatiostako ratkaisu ? - Muutosten vaikutus ihmisten ja yritysten arkeen - Organisaatio tänään ja huomenna 3) Digitalisaatiolla tehoa (perinteisen) liiketoiminnan eri osa- alueisiin ja arvoketjuihin - Uudenlaiset arvoketjut - Yritystoiminnan perinteisten toimintojen kehittyminen 4) Työnteon ja liiketoiminnan uudet muodot - verkostot ja yhteistyö - tieto ja oppiminen 5) Kuinka mukaan - Digiportaat - työkaluja ja esimerkkejä - Omat digirutiinini - Harjoitus & ”kotitehtävä”: Suunnitelma keskinäisen verkkoyhteistyön lisäämiseksi - Case esimerkkejä ja kokemuksia omista ja osallistujien verkostoista - Tutustuminen Platform Design Canvas -työkaluun - digirutiininne ja käyttökelpoiset ”härpäkkeet” - Dialogi teemana kannattaako työ/vapaa-aika, some/oikea elämä erottaa vai yhdistää - Keskustelua kokemuksista: millaisissa verkostoissa olette mukana (somessa ja oikeassa elämässä)
 4. 4. Muutosten tuulet puhaltavat
 5. 5. Aikakausia Agraari yhteiskunta Eläminen luonnon kanssa => Kokemus syntyy ajan kanssa ja siirtyy isältä pojalle Johtaminen: Vanhinta, kokeneinta ja viisainta arvostetaan, kuunnellaan ja luotetaan Organisaatiokäsitys: Perhe, Heimo Teollinen yhteiskunta Massatuotanto, kuuliaisuus => Ohjeet ja määräykset, tehdään mitä käsketään => Hierarkisuus Johtaminen: Käskeminen, delegointi, kontrolli, Palkkio ja rangaistus Organisaatiokäsitys: Kone Tietoyhteiskunta Tietäminen => Kirjoittaminen, kertominen => Neuvottelu, ostaminen & Myyminen Johtaminen: Puhuminen, argumentointi, suostuttelu, mittaaminen, valmentaminen Organisaatiokäsitys: Poliittinen systeemi Konseptuaalinen yhteiskunta (verkostoyhteiskunta) Absraktisuus, jatkuvasti rakentuva ja muuttuva => Dialogi, kysyminen ja kuunteleminen => Läsnäolo => Kyber-fysikaaliset järjestelmät Johtaminen: Kohtaamisen ja keskustelun organisointi, ajatteluttaminen, fasilitointi, suhteiden rakentaminen Organisaatiokäsitys: Muuttuva, kasvava organismi Lähde: Humap, http://www.slideshare.net/Ekonomiliitto/be-the-change-tampereen-materiaali
 6. 6. Lähde: Teknologiateollisuuden liiketoiminnan ja teknologian linjaus, Ylijääski/Hannus/Laakso 2010 http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/a/liiketoiminnan-ja-teknologian-linjaus.html Merkittävät muutokset toimintaympäristössä: - Maailmantalous ja tuotannontekijät - Yritystoiminnan globalisaatio - Asiakkaat ja ratkaisut - Teknologia ja innovaatiotoiminta - Verkostoituminen - Energiatehokkuus ja ympäristöteknologia - Osaavan henkilöstön saavavuus ja johtaminen
 7. 7. Palvelutalous
 8. 8. Muutosten rattaat raksuttavat Uudenlainen organisoituminen •Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys •Elinikäinen oppiminen •Organisaatiorajat ja muodot muuttuvat •Työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät •Verkostot •Nopeat muutokset •Turvallisuuskäsityksen ja arvojen muutos Open – ajattelu •Yhteisöllisyys •Avoimet sisällöt ja sovellukset •Kaikkialla läsnä oleva tietotekniikka ja äly •Luovuus, innovatiivisuus •Kansainvälisyys •Kestävä kehitys •Luottamus Tuotteista oikeanlaisiksi palveluiksi •Hyvinvointiyhteiskunnan kustannukset on kyettävä rahoittamaan •Koneiden ja järjestelmien myynnin lisäksi tulee tarjota niitä tukevia palveluja •Palvelujen tarjoaminen vaatii uudenlaista osaamista, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden lisätä kilpailukykyä, kannattavuutta ja jatkuvuutta •Uudenlaiset globaalit digitaaliset arvoketjut •Tietoteknologian kasvava rooli •Hyvä (työ)elämä
 9. 9. Lähde: http://www.patheos.com/blogs/exploringourmatrix/2016/01/simple-but-wrong.html
 10. 10. Digitalisaatiostako ratkaisu ?
 11. 11. Suomen teollisuuden kasvukolmio Lähde: TEM Julkaisuja 20/2014, teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta http://www.tem.fi/files/40071/TEMjul_20_2014_09062014.pdf
 12. 12. Älykkäät koneet Kehittyneet anturit, ohjaukset ja ohjelmistot yhdistävät koneet ja järjestelmät verkkoon Data & Analytiikka Järjestelmien, tiedon ja tekemisen analysointi tekoälyn ja koneoppimisen keinoin Ihminen työssä Digitalisaatio edistää työhyvinvointia, työn tuottavuutta ja laadukkuutta sekä työpaikoilla että verkostoissa työskenneltäessä Teollinen Internet Lähde GE: Teollisen internetin peruspilarit Tuottavuutta ja työhyvinvointia
 13. 13. Digitaalinen murros Lähde: Immo Salo, https://www.linkedin.com/today/post/article/20140624070521-4832459-teollisuus-4-0?trk=api%2Aa129380%2As137781%2A
 14. 14. Teollisuuden uusdigitalisoituminen • Ulkoinen vs. Sisäinen (https://www.youtube.com/watch?v=X_vZxpGCL9I) - Asiakkaat - Työntekijät - Partnerit (Syke –videoita: https://www.youtube.com/user/insyke1) • Esimerkkejä (http://insyke.fi/esimerkkeja): • KoneCranes - tuotekehitysideoinnin joukkoistaminen • Reifer - Laatukäsikirja ja työohjeet wikillä jokapäiväiseen toimintaan • Fastems - Sisäinen wiki tiedonkulun tehostajana - Yhteisölliset työvälineet projektinhallinnan tukena (ERP – PDM – Intra –yhteispeli) • Nomet - Sisäinen viestintä muutostilanteen tukena - Yhteistyö asiakkaan kanssa Transaktioiden ja prosessien automatisointi Yhteistyö ja osallistuminen Lähde: http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/six_ways_to_make_web_20_work Tuottavuus Aika
 15. 15. Murroksen vaikutus yritysten ja ihmisten arkeen
 16. 16. Työvälineiden- ja tapojen muutos - ”Sisäinen ja ulkoinen” (organisaatiokohtainen harkinta) Kaksi eri prosessia AIVAN LIIAN erillään Organisaatio”Asiakkaat” & kumppanit ?
 17. 17. Työn muutos - Ovatko asenteet muuttuneet (Lähde: David Armano) Ennen Tulevaisuudessa Organisaatioihin Verkostoihin Tukeudumme => Sitoudumme avoimuus => osallistuminen => yhteisöllisyys luottamus => innostus/intohimo => oppiminen nopeasti, kustannustehokkaasti, joustavasti, 24/7
 18. 18. Paluu tulevaisuuteen ? • Vapaa-ajan, oppimisen ja työnteon sulautuminen • Julkinen vs. henkilökohtainen • Muodollinen vs. epämuodollinen oppiminen • Medioiden läheneminen Alvar Aalto 1930, Turun Sanomien toimitalo
 19. 19. Organisaatiosukupolvet Pomo Tiimin vetäjä valmentaja Hierarki Tiimit Verkostot Autoritäärinen Osallistava Yhdessä johdettu Asioiden johtaminen Delegointi Ihmisten johtaminen Valtuutus Itsensä johtaminen, Itsensä toteuttaminen http://www.slideshare.net/marsyk/sosiaalinen-media-ja-tulevaisuuden-ty
 20. 20. Organisaatio ja työprosessit muutoksessa https://www.facebook.com/groups/DistributedWorkforce/permalink/1641696649427082/ http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/09/02/the-evolution-of-the-employee/, https://image-store.slidesharecdn.com/e0e5bb3b-8a55-44c6-83cb-ab726c5b83a5-large.png
 21. 21. Organisaatiosta verkostoksi http://www.ebizq.net/blogs/enterprise/2015/08/the_day_organizations_became_n.php
 22. 22. http://www.zdnet.com/article/how-collaboration-ended-up-in-it-why-it-may-move/
 23. 23. Digitalisaatio on ympäristön johtamista Lähde, Mika Helenius: https://www.linkedin.com/pulse/digitalisaatio-ymp%C3%A4rist%C3%B6n-johtamista-mika-helenius
 24. 24. http://www.enricdurany.com/life/comfort-zone-learning-zone-where-innovation-sit/ Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhdistäminen
 25. 25. Keskustelua millaisissa verkostoissa olette mukana (somessa ja oikeassa elämässä) ?
 26. 26. Digitalisaatiolla tehoa liiketoiminnan eri osa-alueisiin ja arvoketjuihin
 27. 27. Tuotekehitys ja innovaatiot
 28. 28. Kekseliäisyys ja kehittäminen kunniaan Renaissance Florence Was a Better Model for Innovation than Silicon Valley Is Seek out and synthesize ideas. Florence was not exactly a democracy, but its leaders recognized the importance of injecting fresh faces, and ideas, on a regular basis. Florentines (and especially the Medicis) also looked to different cultures and the past for inspiration. They dispatched emissaries far and wide in search of prized ancient Greek and Roman manuscripts. This was not cheap — a single book cost, in relative terms, as much as a car does today — so every acquisition was carefully weighed, its potential value patiently considered. They recognized that innovation involves a synthesis of ideas, some new, some borrowed, and there’s nothing wrong with that. https://hbr.org/2016/01/renaissance-florence-was-a-better-model-for-innovation-than-silicon-valley-is
 29. 29. Kolme yleispätevää suodatinta Lähde: Tarja Meristö Teknologiasuodatin Onko tuote teknisesti mahdollinen Markkinasuodatin Voiko tuotteen ympärille kehittää kannattavaa liiketoimintaa Yhteiskuntasuodatin Saavuttaako tuote kuluttajan ja/tai yhteiskunnan hyväksynnän
 30. 30. Innovaatiot – kilpailukyvyn virtalähde https://markokesti.wordpress.com/2015/11/22/innovaatiot-kilpailukyvyn-virtalahde/
 31. 31. Kokeileva kehittäminen http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut?C=98033&xmid=5537 Olemassa oleva osaaminen ja resurssit toiminnan ajureina Ketterä ja iteratiivinen kehitysprosessi mallina Oleellista idean välitön konkretisointi ja protoilu Tavoitteena päästä nopeasti kiinni asiakasrajapintaan Kohteena todella uusi asia jota on vaikea suunnitella Ratkaisun hahmottaminen Kokeilun ideointi Hypoteesin määrittely Kokeilun reflektointi Olemmeko ymmärtäneet haasteen oikein Haluaako asiakas tätä ratkaisus Pystymmekö toteuttamaan ratkaisun
 32. 32. Demola: Korkeakouluopiskelijoista muodostetut monialaiset tiimit tuottavat yritysten kanssa uusien tuotteiden, palvelujen ja sosiaalisten käytäntöjen demonstraatioita ja saavat omistukseensa yrittäjyyden mahdollistavaa IPR:ää. Protomo / Start-up Program: Monialaisten ammattilaisten ja spin- off -yrittäjien tiimit tuottavat tuotteiden ja palvelujen prototyyppejä ja yritysaihioita. Uusi tehdas http://newfactory.fi/ Kuva: http://www.akseli.tampere.fi/koski/verka/tehdas.htm http://newfactory.fi/startupprogram/ http://tampere.demola.net/
 33. 33. Digihaaste: Yhteisöllisyys avoimet innovaatioalustat yrityskehityksessä Kyselyssä olivat mukana seuraavat innovaatioalustat Tampereen seudulta: Mediapolis, HealthHUB, New Factory, Tamkin Y-Kampus, Ylötehdas, TreStart, Uuden tehtaan Demola Tampere, TAKK:in HiOMO, Kampusareena ja OmaTesoma-hanke. Lisäksi kysely tehtiin alustoilla asiakkaina toimineille yrityksille. 34 Lähde:Anttila,Immonen,Myllymäki,”6Aika–avoimet innovaatioalustat-integroitualustakehittäminen,Selvitys alustoistaosanayrityspalveluita” (http://tampereenseudunvetovoima.fi/artikkelit/innovaatioal ustat-osana-yrityspalveluita-lue-selvitysraportti) ”Tutkituista avoimista innovaatioalustoista lähes kaikkien toiminta on painottunut palvelukehittämisen elinkaaren alkupäähän. Ideointivaiheessa olevia asiakkaita verkotetaan ulkopuolisten, kuten opiskelijoiden kanssa. Toiminta on pääasiassa esim. prototyypin valmistusta ja testaamista. Sen sijaan markkinavuoropuhelua ja käyttäjätiedon hankkimista tehdään vähemmän. ”
 34. 34. Digitalisaatio ja liiketoiminta
 35. 35. Lähde: https://twitter.com/swardley/status/526054482333802497/photo/1
 36. 36. Mitä on teollisuus 4.0 ? Teollisuus 4.0 PLM ERP MES Muutosten hallinta Kunnossapito Resourssien hallinta PurkaminenKehitys Suunnittelu Valmistus Suunnitteky Tuotannon suunnittelu Valmistuksen ohjaus Muutosten_ hallinta Kustannusten hallinta Korjaus Toimitus Logistiikka Asiakkaat Viestintä Runkoverkko Pilvi BigData Analytiikka Asetukset CRM CAM/CAM http://www.slideshare.net/jayeshcspai/india-industry-40 - Flexible manufacturing Uudenkaupungin autotehtalla: https://www.youtube.com/watch?v=c38ydJHiDf0 - Siis mitä: https://www.youtube.com/watch?v=HPRURtORnis - Ja näin se toimii käytännössä: https://www.youtube.com/watch?v=jdshki31EMo - Saksalaisen teollisuuden yhteinen selkeä suunta: https://www.youtube.com/watch?v=3AykYQG-RMs
 37. 37. http://digitalistnetwork.com/digitalisaatio-nousee-merkittavaksi-kehitysakeleeksi-soveltamaan/ Digitalisaation monet muodot Itewiki Digitalisoi liiketoimintasi: http://www.itewiki.fi/ DigiSyke – Digitaalista sykettä teollisuuteen: http://www.insyke.fi
 38. 38. CSM hotelli • CSM-Hotelli on pk-yrityksille suunnattu kilpailukykyä parantava ja kestävän kehityksen huomioiva tuotantokonsepti • Perusidea on koota samaan tuotantotilaan joukko PK- yrityksiä, joille tarjotaan palveluina osittain jaetut laite ja ohjelmistoresurssit, mikä mahdollistaa • Yrityksen keskittymisen ydinosaamisiinsa • Tehokkaan yhteistyön yritysten välillä • Innovatiivisen toiminnan Lähde: Reijo Tuokko, TTY
 39. 39. IoT, Internet of Things http://blogit.sonera.fi/2015/08/internet-of-things-iot-show-me-the-money
 40. 40. Big Data, Datan analysointi Lähde: Immo Salo Lähde: Immo Salo Organisaation hallussa tai saatavilla oleva data (ERP, CRM, jne.) Digitaalinen todellisuus (Internet, Some) Fyysinen todellisuus (sensorit, esineiden internet) Saatavilla olevat datavarannot (avoin data, datamarkkinat) Potentiaalinen data (ei vielä kerätä)
 41. 41. ”Sisäinen Some” http://intranet-ostajanopas.fi/2015/11/24/tyotilat-intranetiin-vai-ei-intranetin-kolme-funktiota/
 42. 42. Digihaaste: Liikaa työkaluja, liian vähän tukea ja apua niiden hyödyntämiseen Lähde: Dion Hinchcliffe (http://www.zdnet.com/article/enterprises-confront-the-reality-of-multilayered-collaboration/#ftag=RSSbaffb68)
 43. 43. Johtaminen
 44. 44. Murroksen johtaminen 1) Sabotointi 2) Vastustaminen 3) Luopuminen 4) Neutraalius - voimaantuminen 5) Hyväksyminen 6) Tekeminen 7) Yhteistyö 8) Omistautuminen Näkyvissä piilossa Pelko Viha Suru Ilo Lähde: Arikoski, Sallinen
 45. 45. Meistä on moneksi => Yksilöllinen johtaminen http://mastersuomi.blogspot.fi/2015/09/yksilollinen-johtaminen-vahvistaa.html
 46. 46. Motivaavio https://image-store.slidesharecdn.com/06d29fe9-b65d-4cac-be98-9de2c2bbd299-large.jpeg
 47. 47. Tyytyväisyydestä innostukseen http://frankmartela.fi/2015/03/tavallinen-tyonantaja-mittaa-tyytyvaisyytta-innovatiivinen-mittaa-innostusta/
 48. 48. Johtaminen http://image-store.slidesharecdn.com/d47716bc-bb57-4fca-a1ae-4786963909c5-original.jpeg
 49. 49. Myynti ja markkinointi
 50. 50. Myynti on luottamuksen rakentamista https://twitter.com/dhinchcliffe/status/613431559228661760/photo/1
 51. 51. Digimarkkinoinnin hype –termien pyhä kolminaisuus https://twitter.com/kenkrogue/status/438046163652972544 http://digitalistnetwork.com/natiivimainonta-ja-pyha-kolminaisuus
 52. 52. Miten Läsnä verkossa Omistettu Ostettu Ansaittu Hallinta Tavoittavuus • Ei Sääntöjä • Kokonaan kielletty • Muutama virallinen edustaja • Laajempi ohjeistettu osallistujajoukko • Kaikki rohkaistaan osallistumaan http://www.slideshare.net/marsyk/sosiaalinen-media-ja-jrjestty
 53. 53. Sosiaalisen median ohjeistus, Soneran some ohjeistus http://blogit.sonera.fi/2015/08/hyva-ohjeistus-auttaa-tyontekijoita-some-viidakossa-mira-kettunen/
 54. 54. Dialogi Keskustelun taso Kuuntelun malli Fokus Asialista Tulokset Taso 1: Jaetut monologit Lataaminen Vanhojen mielipiteiden ja päätösten vahvistamisessa Tiukka, Yksinpuheluihin keskittyvä Omia näkökulmia, ei yhteisiä asioita, kontrolloitu päätös Taso 2: Taidokas keskustelu Faktoihin pohjautuva kuuntelu Asioiden esittämisessä ja kyseenalaistamisessa Tiukka, Faktapohjainen Erilaisia näkökulmia, ei yhteistä tahtotilaa, jaettu päätös Taso 3: Pohdiskeleva dialogi Empaattinen kuuntelu Nähdään asiat toisten silmien kautta Väljä, havaintoja, tulkintoja Yhteisiä näkökulmia, Sitoutuneisuutta päätöksiin Taso 4: Luova dialogi Geneerinen kuuntelu Nähdään oma toiminta uudessa valossa, luodaan yhdessä Avoin Uusi näkökulmia ja ratkaisuja, sitoutuneisuutta päätöksiin http://ugrow.fi/blogi/keskustelun-nelja-tasoa-montaako-sinun-johtoryhmasi-kayttaa/ http://www3.hamk.fi/dialogi/
 55. 55. Keskustelua Digirutiininne ja käyttökelpoiset ”härpäkkeet” ? Dialogi teemana kannattaako työ/vapaa-aika, some/oikea elämä erottaa vai yhdistää
 56. 56. Työnteon (ja liiketoiminnan) uudet muodot
 57. 57. https://image-store.slidesharecdn.com/76dc0a69-ad17-4e5c-872c-247f5de6eb35-large.jpeg
 58. 58. Nonakan & Takeuchin tietämyksenluontimalli Tacit(Hiljainen) Tacit (Hiljainen) Tacit (Hiljainen) Explicit(Näkyvä)Explicit(Näkyvä) Tacit(Hiljainen) Explicit (Näkyvä)Explicit (Näkyvä) https://metodix.wordpress.com/2014/05/19/raasumaa-tiedon-luominen-ja-ba-konsepti/ Sosialistaminen Kokemusten ja ajatusten jakaminen Ulkoistaminen Tiedon käyttäminen Sisäistäminen Käytännön kokeilut Yhdistäminen Mallintaminen tilanteeseen sopivaksi BA
 59. 59. Tieto on sitä että tajuaa mitä ei tiedä https://image-store.slidesharecdn.com/2e308ece-d750-43ca-9e09-883356a4e78f-large.png
 60. 60. http://www.kinshipenterprise.com/_blog/Blog/post/Business- Community-Purpose-Belonging/#.VZZz5_ntlBd http://www.slideshare.net/tluoma/m aailma-muuttuu-tyoelama-muuttuu Teknologian muutos Mobiili Pilvi Analytiikka Sosiaaliset alustat Käyttäytymi sen muutos Reaali- aikaisuus Globaali markkina Sosiaaliset verkostot Räätälöitys asiakas- kokemus Perinteisestä digibusinekseen
 61. 61. Erilaiset ekosysteemit http://timreview.ca/article/919
 62. 62. SHARING ECONOMY https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/fair-share-reclaiming-power-in-the-sharing-economy/
 63. 63. Osaajaverkosto https://twitter.com/JohannesPuro/sta tus/596170207623786496/photo/1
 64. 64. Reworking of Work https://www.facebook.com/groups/DistributedWorkforce/
 65. 65. Yhteisöllisyyden eri tasot Individual Compete Collectives collaborate Connectives cooperate • Priority to the individual over the group • No shared sense of identity • Pursuing own goals and competing againts others • Priority to the group over the individual • Members adopt a joint identity • United them around their shared goal • Supports and encourages both simultaneously group and individual • No shared sense of identity • Members busy pursuing their own goals http://www.slideshare.net/Downes/collaboration-and-cooperation
 66. 66. Kari A. Hintikka (2009-2010 verkostoanalyysi): Sometu-verkoston toimijarooleja Lähde: http://www.slideshare.net/arongas/joukkoistaminen-19129779
 67. 67. Rooleja verkostoissa ½ • Supernoodi - verkostosta riippumatta vain muutama suhteessa muuhun otantajoukkoon - esimerkiksi verkoston perustajat ja kehittäjät sekä karismaattiset tai taidoiltaan arvokkaat yksilöt - keskeisessä roolissa ja työläästi korvattavissa verkoston säilymisen kannalta. • Ryvästäjä - aktiivisesti verkottunut samankaltaisten kanssa ja muodostavat tiiviin aliverkoston kontakteinaan vähemmän verkottuneita jäseniä, jotka nekin voivat olla keskenään verkottuneita - aliverkostoa selittää jokin erityinen yhdistävä side, kuten maantieteellinen sijainti - Sometussa Ryvästäjä-otosta edustaa esimerkiksi jäsenet, jotka työskentelevät tai asuvat Hämeen alueella. • Silloittaja - aktiivisesti verkottunut ja se yhdistää eri aliverkostoja, joilla muutoin ei välttämättä olisi kovinkaan paljoa yhteyksiä - rooli on keskeinen, sillä aliverkostot voivat pysyä pienempinä ja helpommin itseorganisoituvina - jos silloittaja poistuu tai poistetaan verkostosta, niin silloin katoaa myös aliverkostojen välinen yhteys Lähde: http://www.slideshare.net/arongas/joukkoistaminen-19129779
 68. 68. • Verkottuja - aktiivisesti verkottunut, mutta ensisijaisesti muiden hyvin verkottuneiden kesken - ei välttämättä rakenna Silloittajan kaltaisia yhteyksiä eri aliverkostoihin tai niiden välille - voivat muodostaa omia aliverkostoja ja niitä voi selittää jokin tarkasteltavan verkoston mahdollisesti täysin ulkopuolinen side - Esimerkiksi Sometussa oli aktiivinen verkottujien joukko, joka ei ollut aktiivinen Sometussa, mutta tiiviisti verkottunut muissakin sosiaalisen median palveluissa. • Seurattava - aktiivisesti verkottunut eri puolille verkostoa - tunnusomaisempaa on, että hänellä on paljon Seuraajia - Seurattavaa selittää esimerkiksi asiantuntijuus jossain erityisaiheessa tai karismaattisuus ja hän on voinut esimerkiksi kutsua opiskelijoitaan mukaan Sometuun - Esimerkkinä Sometun yksi keskusteluryhmä, jolla on yksi aktiivinen vetäjä. • Seuraaja - usein yksi tai vain muutama kontakti (jotka voivat olla keskenään verkottuneita) - Sometussa seuraajia esiintyy eniten Supernoodin, Ryvästäjän ja Seurattavan aliverkostoissa - ei sinänsä ole välttämättä passiivinen vaan ensisijaisesti verkoston kannalta - Mittakaavattoman verkoston näkökulmasta verkoston useimmat jäsenet kuitenkin kuuluvat tähän ryhmään. Rooleja verkostoissa 2/2 Lähde: http://www.slideshare.net/arongas/joukkoistaminen-19129779
 69. 69. Millainen on “hyvä” somepersoona? • fokus: hyvä tekijä keskittyy asiaansa, olisi se sitten tietotyö, muoti, kirjat, sarkastinen tajunnanvirta – kuulijat/katsojat/lukijat tietävät mitä odottaa. Tämä ei tarkoita etteikö pääfokuksesta voisi poiketa välillä reilustikin, enemmänkin sitä että fokuksen kohde on ihmistä aidosti kiinnostava ja siksi hän keskittyy siihen. • “aitous” ja välittömyys: hyvä sometekijä on persoonansa kanssa sillä tavalla sinut, että uskaltaa asettua omana itsenään muiden eteen kertomaan asioita eri kanavien kautta, siitä loppujen lopuksi on kuitenkin kyse, ei formaatista tai kanavasta. Hyvä tekijä osaa rajata sopivasti yksityiset asiat sivuun mutta kuitenkin tuoda sen verran inhimillisyyttään peliin että tuotantoon pystyy samaistumaan eikä se jää liian etäiseksi. • dialogi ja nopea reagointi: hyvä tekijä on kontaktissa jatkuvasti yleisönsä kanssa eikä kaihda mitään keinoja sen saavuttamiseksi. Hän vastaa kommentteihin nopeasti ja luontevasti ilman turhaa jäykistelyä. Tulee tunne että tässähän keskustelee vanhan tutun kanssa eikä jonkun kiiltokuvan tai etäisen norsunluutornissa asuvan hahmon kanssa. • ennakkoluulottomuus formaattien ja kanavien suhteen: hyvä tekijä on valmis kokeilemaan eri kanavia, ja jopa siirtymään niihin jos ne palvelevat olennaisen tarinan kertomista. Hän ei julista jonkin tietyn alustan ylivertaisuutta vaan keskittyy siihen miten voi olla kontaktissa muiden kanssa oman asiansa kautta (eli mikä palvelee tavoitteita). Hyvä tekijä pystyy luontevasti ja vaivattomasti tuottamaan sisältöjä useisiin eri kanaviin koska ymmärtää niiden luonteiden erot ja tietää mikä niissä toimii ja mikä ei. https://markosuomi.wordpress.com/2015/12/08/millainen-on-hyva-somepersoona-somefi/
 70. 70. Mikä ihmeen Community Manager ? Lähde: www.cmad.fi
 71. 71. Fasilitaattori Mekanistinen koulukunta Systeeminen koulukunta • on sisällön suhteen neutraali • on tulosorientoitunut • suunnittelee ennen kuin tekee • käyttää tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä ja työkaluja • ymmärtää mikä edistää ryhmän ja yksilöiden työskentelyä • edistää osallistumista • innostaa ja motivoi • ohjaa päätöksentekoa • varmistaa tulosten tallentamisen • hallinnoi tilaa ja tunnelmaa tapahtumissa • hallitsee konflikteja ja erilaisuutta • antaa ja pyytää palautetta • ymmärtää fasilitaattorin roolin ja tehtävän • keskittyy prosessiin, mutta tiedostaa oman vaikutuksensa eikä välttämättä ole sisältöneutraali • tukee tulosorientoituneisuutta ja voi omata sisältöön ja prosessiin liittyviä tulostavoitteita • tiedostaa kompleksisuuden ja hyväksyy epävarmuuden eikä yritäkään suunnitella kaikkea ennalta • työskentely ei ole menetelmä- ja työkaluriippuvaista • pyrkii ymmärtämään mikä edistää ryhmän ja yksilöiden työskentelyä, mutta viime kädessä ihmiset itse valitsevat mikä heille parhaiten sopii • ei edistä osallistumista itsetarkoituksena vaan ymmärtää, että mahdollisuus vaikuttaa ja vaikuttua on keskeistä. • tehtävä ei ole innostaa tai motivoida, vaan ylläpitää näitä mm. tukemalla merkityksellisyyttä, autonomiaa, ihmisten loistamista ja rikastavaa vuorovaikutusta • auttaa tunnistamaan yhteisymmärryksen ja tukee tarvittaessa päätöksentekoprosessia • auttaa tunnistamaan ja tallentamaan tulokset • auttaa ihmisiä hallinnoimaan tilaa ja tunnelmaa tapahtumissa • auttaa hallitsemaan konflikteja ja hyödyntämään erilaisuutta • auttaa ihmisiä auttamaan toisiaan ja pyytämään apua • ymmärtää ihmisten roolien ja tehtävien moninaisuutta https://fi.wikipedia.org/wiki/Fasilitointi_(organisaatio)
 72. 72. Kuratointi http://theedublogger.com/2014/06/12/curation/ http://www.business2community.com/content-marketing/content- curation-tools-selection-evaluation-criteria-worth-considering-01315342
 73. 73. Joukkoistaminen http://www.crowdsourcing.org/
 74. 74. Tulevaisuusvaliokunnan Radikaalit teknologiat - joukkoistus https://www.facebook.com/groups/TuVRadikaalit/
 75. 75. Keskustelua • Case esimerkkejä ja kokemuksia omista ja osallistujien verkostoista • Tutustuminen Platform Design Canvas - työkaluun
 76. 76. Verkostokokemuksia http://linkd.in/someteollisuudessa
 77. 77. Älykkäät koneet Kehittyneet anturit, ohjaukset ja ohjelmistot yhdistävät koneet ja järjestelmät verkkoon Data & Analytiikka Järjestelmien, tiedon ja tekemisen analysointi tekoälyn ja koneoppimisen keinoin Ihminen työssä Digitalisaatio edistää työhyvinvointia, työn tuottavuutta ja laadukkuutta sekä työpaikoilla että verkostoissa työskenneltäessä DigiSyke - Digitaalista Sykettä Teollisuuteen www.insyke.fi LähdeGE:Teolliseninternetinperuspilarit Tuottavuutta ja työhyvinvointia Toimenpiteet: 1) Organisaatioiden kehitys- ja koulutus (ketterät caset) 2) Teollisuuden ja IT-alan toimijoita osallistava tarpeita ja tarjontaa yhdistävä kehittämisyhteistyö http://digitalistnetwork.com http://cmad.fi http://sometime.fi/ Digi&Robo koulutusverkosto https://www.linkedin.com/groups/8424057 http://www.industrialhackathon.fi
 78. 78. Erilaiset yhteisöt Someteollisuudessa Järjestelmällisyys Kaaos IRL -työskentely Työskentely verkossa + - Taktikointi Avoimuus Business paatos Maailmanparannus Realistisuus HaihatteluMUTU Mittarit Puhetta Tekoja Rahaa Talkoita Byrokratia Paatos Into - Asenne - Luottamus
 79. 79. Business Model Canvashttp://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas http://www.slideshare.net/esaife/bmc-cfe-emadsaifarabic Canvanizer: http://canvanizer.com/ 1. Customer, Target group - Who do you “serve” 2. Value – What problems do you solve 3. Channels – how you find and you will be found, 4. Relationships – What types of connections and cooperation do you have with your customers and target groups
 80. 80. Lean Canvas http://www.magentaadvisory.com/fi/2015/06/03/7-lean-periaatetta-digitaaliseen-markkinointiin
 81. 81. Platform Design toolkithttps://docs.google.com/drawings/d/187uypdbycpsuKTYXSg7c5C5RnRhnC3oLsR4CgW1FRKM/edit http://meedabyte.com/2015/11/06/platform-design-toolkit-2-0-open-for-comments/ http://www.slideshare.net/Meedabyte/platform-design-canvas-v0-1 http://www.slideshare.net/Meedabyte/the-platform-design-tookit-20-draft-launch-executive-summary
 82. 82. Sosiaalisen median työkalut http://image-store.slidesharecdn.com/0228fae5-0217-4753-964b-5ebced78655e-original.jpeg
 83. 83. Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media
 84. 84. Verkkoelämän eri kerrokset (henkilökohtainen harkinta) •Yhteiskunnallinen vaikuttaminen •Harrastukset •Verkkoyhteisöt •Talous •Terveys •Henkilökohtainen viestintä •Blogit, Wikit •LinkedIn, Twitter • Yhteisöalustat •Intrat, extrat •Sähköposti, pikaviestimet, verkkokokous •Organisaatioiden omat järjestelmät Ammatillinen, ei julkinen Ammatillinen, julkinen Henkilökohtainen, julkinen Henkilökohtainen, yksityinen Lähde: Tuija Aalto (http://www.tuhatsanaa.net/ammatillinen_verkkoidentiteetti_henkil%C3%B6kohtaisen_ja_ty%C3%B6roolin_v%C3%A4limaastossa)
 85. 85. Monikanavaisuus ja rohkea kokeiluhenki kunniaan LinkedIn = ihmiset, jotka tunnet Facebook = ihmiset, jotka olet joskus tuntenut Twitter = ihmiset, jotka haluat tuntea Yammer, Trello = verkostot joiden kanssa teet töitä Lähde: Harto Pönkä
 86. 86. Mitä siellä verkossa sitten voi tehdä? Median ja tiedostojen jakaminen Sosiaaliset verkostot Blogit ja mikroblogit Arvioinnit ja listaukset Sosiaalinen kauppa Wikit Keskusteluryhmät Jaetut työalustat Joukkoistaminen Sosiaalinen pelaaminen Pilvipalvelut Jakaa, ladata ja kommentoida, tekstiä, videoita, äänitiedostoja ja valokuvia Yhteydenpitoa henkilökohtaisten- ja businessprofiilien välityksellä Julkaista tekstejä, keskustella ja jakaa kokemuksia Tuotteiden hintojen ja ominaisuuksien vertailua, palveluiden arviointia, kuluttaja vertailuja jne. Yhteisostot, sosiaaliset verkostoalustat, mielipiteiden vaihdanta Nopea tiedon haku ja varastointi Asiantuntija ryhmien keskustelut, asiantuntijoiden nopea ja helppo tavoitettavuus Sisällön tuottaminen yhdessä, projektien ja tehtävien koordinointi = Crowdsourcing, tiedon kerääminen ja yhteisen vastauksen muodostaminen = Crowdfunding, yhteisrahoitus verkossa Yhteydenpito tuttuihin ja tuntemattomiin ihmisiin nettipelien kautta Tiedon jakaminen ja yhteiskäyttö Lähde: Jari J. Jussila & Heli Aramo Immonen, TTY / McKinsey http://www.slideshare.net/jjussila (http://sometutkijalle.fi/)
 87. 87. Twiittaamisen lait 1. Twiittaus yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta. 1.1 Jos twiittaus voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. 1.2 Jos twiittaaminen ei voi epäonnistua, niin se kuitenkin tavallisimmin epäonnistuu. 1.3 Jos twiittaaminen näyttää onnistuvan toivotulla tavalla, niin kyseessä todennäköisesti on väärinkäsitys. 1.4 Jos olet itse twiittiisi tyytyväinen, niin twiitti varmasti tulkitaan väärin. 2. Jos twiitti voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta eniten vahinkoa. 3. On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet twiitilläsi tarkoittanut. 4. Mitä enemmän twiitataan, sitä huonommin twiittaus onnistuu. 4.1 Mitä enemmän twiitataan, sitä nopeammin väärinkäsitykset lisääntyvät. 5. Twiittaamisessa ei ole tärkeätä se, miten asiat ovat, vaan miten asiat näyttävät olevan. 6. Twiitin tärkeys on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön. 7. Mitä tärkeämmästä tilanteesta on kysymys sitä todennäköisemmin unohdat olennaisen asian, jonka muistit hetki sitten. http://www.city.fi/blogit/lavas/twiittaamisen+lait/131331
 88. 88. VR vastaus omaan twiittiini
 89. 89. ”Some” henkilökohtaisena hakukoneena infoähkyä taltuttamassa Sisältö Teema Asiayhteys Yhteisö Aika Paikka
 90. 90. Tietoturva • Tekninen tietoturva - Teknisellä tietoturvalla pyritään siihen, että käytetyissä laitteistoissa ja ohjelmistoissa ei ole tietoturvapuutteita. • Käyttäjätunnusten ja salasanojen riittävä ”vahvuus” • palomuurit sekä käsiteltävän tiedon salaus • Fyysinen tietoturva - Fyysisellä tietoturvalla tarkoitetaan esimerkiksi suljetussa huoneessa sijaitsevia tietokoneita. Lukitulla tilalla pyritään varmistamaan, ettei kukaan pääse käsiksi koneisiin, kovalevyihin tai muuhun tiedontallennusmediaan. • Hallinnollinen tietoturva - Hallinnollisella tietoturvalla tarkoitetaan työntekijöiden ja organisaation jäsenten riittävää tietoturvaosaamista. • Salasanojen huolellinen käsittely vs. liian monimutkaiset tietoturvajärjestelyt Lähde: Suomen Internet opas - http://www.internetopas.com/netiketti/
 91. 91. Tekijänoikeudet lyhyesti • Teoksen tekijänoikeudet ovat automaattisesti tekijällä, jos hän ei luovu niistä sopimuksella tai lisenssillä • Tekijänoikeudet täytyy tarkistaa ennen teoksen käyttöä • Teoksen vähäinen lainaaminen lähde mainiten, valokuvaaminen sekä käyttäminen apuna uuden teoksen luomisessa on sallittua • Public domain (PD) = luopuminen tekijänoikeuksista • Vapaita lisenssejä (kopiointi, muokkaus ja jakaminen): • BSD (ohjelmat ja lähdekoodit) • GNU Free Documentation license (dokumentit) • GNU GPL (ohjelmat ja lähdekoodit) • Creative Commons – lisenssi joka tarpeeseen Lähde: Harto Pönkä (http://www.slideshare.net/hponka/sosiaalisen-median-ksikirja-verkkoliftareille)
 92. 92. ei tekniikkaa vaan luottamusta synnyttävää vuorovaikutusta •Markkinoinnissa •Viestinnässä •Työyhteisöissä •Johtamisessa •Oppimisessa •Yhteistyöverkostoissa
 93. 93. Digi ”prosessini” (läppärillä, kännykällä, Padilla) (1/3) Tiedon seuranta • Sähköpostimuistutuksen eri järjestelmistä • LinkedIn- ja Facebook –virran ja ryhmien ja twitter –virran seuraaminen (ja jakaminen) suoraan ja apusovelluksilla (Flipboar, Hootsuite) • SlideShare esitykset • Syötteiden käsittely Feedlyllä (https://feedly.com) • ”Satunnaisen” tiedon seuranta (perinteiset uutiskirjeet, lehdet, tapahtumat, hakukoneet, kontaktit, jne.)
 94. 94. Digi ”prosessini” (läppärillä, kännykällä, Padilla) (2/3) Tiedon jakaminen • Flipboard –”lehdet” (https://flipboard.com/@timorainio) • Kirjanmerkit Diigoon /Delicioukseenn (https://www.diigo.com/user/Timorainio) • Google+, Twitter, Facebook ja LinkedIn -päivitykset, sivustot ja profiilit • Facebook-, linkedIn –ryhmissä keskustelu ja niiden fasilitointi ja kuratointi • Some Teollisuudessa (https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3454994&trk=my_groups-tile-grp ) • Älykkäät koneet (https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3131660&trk=my_groups-tile-grp ) • DigiRobo –koulutuksen kehittäjäverkosto (https://www.linkedin.com/groups/8424057) • Reworking of Work (https://www.facebook.com/groups/DistributedWorkforce/?ref=bookmarks ) • CMAD –suunnittelu (https://www.facebook.com/groups/cmadfi2015/?fref=ts) • Verkkosivut ja blogit: Flockler (www.insyke.fi) , Blogger (timorainio.blogspot.com), Tumblr (http://timorainio.tumblr.com/) • Esitykset Slide Shareen (http://www.slideshare.net/timorainio) • Youtube videot (https://www.youtube.com/user/timorainio , https://www.youtube.com/user/insyke1 ), Google Photos (https://picasaweb.google.com/103240095620239537586)
 95. 95. Digi ”prosessini” (läppärillä, kännykällä, Padilla) (3/3) Tiedon jäsennys ja hallinta, yhteistyö ja verkostot • Microsoft –toimistosovellukset: Outlook, Office • Chrome –selain + sen laajennukset • Muistiinpanot ja jaetut dokumentit: GoogleDocs, Windows Live, Evernote, Xmind, SlideShare, Prezi, Pocket • Pilvitallennus: Dropbox, GoogleDocs, Windows OneDrive • Projektinhallinta: Yammer (https://www.yammer.com/) , Trello (https://trello.com/) • Salasanat: Lastpass • Verkkokokous: Skype for Business, AdobeConnect • Oppimisalustat: Moodle • Intrat ja Extrat • Verkkolevyt ???
 96. 96. Kuinka mukaan !
 97. 97. Mitä iloa tästä kaikesta on, jos työni on opettaa, suunnitella koneita, hoitaa potilaita tai hallinnoida kehittämishankkeita ? • Kaikki miettivät, miten vastata uusien ”sukupolvien” odotuksiin työelämästä ja sitä kautta saada heidät sitoutumaan työhön ja itsensä sekä työnsä kehittämiseen => Uudet työntekijät ehkä odottavat eri asioita kuin vanhat • Mahdollisuutta olla yhteyksissä kollegoihinsa maailmalla (maailma tullut jo tutuksi ulkomaanharjoittelujen yms. kautta) • Mahdollisuutta saada apua ongelmiinsa verkossa yhteisöiltä • Halut saada meriittiä ja arvonantoa muualtakin kuin omasta työyhteisöstä • Sinne mennään, missä toiveet ja niiden toteutuminen kohtaavat • Palkka ei välttämättä (enää) se ainoa kriteeri • Ehkä tällä asenteella uudet sukupolvet myös tekevät näitä hommia yhtä pitkään ja innolla kuin nykyiset ovat tehneet (http://vimeo.com/19402727)
 98. 98. Organisaatio: Pienet konkreettiset askeleet 1. Sitoutuneet ”verkoston omistaja(t)” => tätä vastuuta ei voi ulkoistaa 2. Ajatuksen esittely + pientä koulutusta + kokemuksien vaihtoa 3. Tavoitteet ja tarpeet => selvitetään, mitä jo on ja mitä tarvitsee tehdä lisää, kuinka toimitaan => tutustuminen oikeasti ja virtuaalisesti 4. Muiden käytössä olevien järjestelmien ja sosiaalisen median sovellusten kartoitus (enemmänkin toimintatavoista sopimista kuin IT-projekti) 5. hyödyllisten sovellusten valinta ja sopiminen kuinka niitä arjessa käytetään 6. Pienellä stepillä liikkeelle (joku lähes päivittäinen juttu, josta todella hyötyä ja apua kaikille => sitoutuminen ja hyvät kokemukset) 7. Sovellusten kehittäminen ja käyttöönotto, kytkennät laajemmin, prosessien kehittäminen http://www.insyke.fi Teollisuusyrityksen digipolku – Katsaus digitalisaatioon teollisuusyritysten näkökulmasta 319/2015: www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/teollisuusyritysten_digipolku.pdf, http://www.slideshare.net/hrry/syke-infograafi KV-SYKE – kansainvälistä sykettä teollisuusyritysten uudistamiseen http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2015/kv-syke--kansainvalista-syketta-teollisuusyritysten-uudistamiseen/
 99. 99. Lähde: Mervi Jansson & Ville Venäläinen & Harto Pönkä: Yksilö: ”sosiaalisen median” strategia • Tutustu wepin tarjontaan ja valitse teemat ja kontaktit joita verkon kautta seuraat. • Liity verkostoihin ja keskustele. • Avaa eri palveluihin tilejä (esim. Google, LinkedIn) ja seuraa (esim RSS –syötteiden) avulla alasi uutisia ja some -pöhinää. • Tutustu erilaisiin tiedon lähteisiin (esim. wikit) ja tee kokeiluja. • Lue, kommentoi ja tee avauksia (blogit, foorumit jne.) • Kokeile rohkeasti erilaisia some –sovelluksia (esim. sosiaaliset kirjanmerkit, Diigo/Delicious). • On uskallettava kokeilla, käytettävä aikaa, otettava selvää – totuus ei näyttäydy hetkessä! 1/19/80 -sääntö 1% tuottaa suurimman osan sisällöstä 19% osallistuu sisällön tuottamiseen 80% osallistuu passiivisesti linkd.in/someteollisuudessa
 100. 100. Esko Valtaoja: "Unohtakaa muu, vain tällä on merkitystä" http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1195003116522/artikkeli/esko+valtaoja+iski+seinalle+pysayttavan+kuvan+unohtakaa+muu+vain+talla+on+merkitysta+.html
 101. 101. Kotitehtävä • Omat digirutiinit • Harjoitus & ”kotitehtävä”: Suunnitelma keskinäisen verkkoyhteistyön lisäämiseksi
 102. 102. Timo Rainio Hermia Group +358 500 73 66 05 •timo.rainio@newfactory.fi http://www.hermiagroup.fi •http://www.insyke.fi https://www.linkedin.com/groups/Some-Teollisuudessa-3454994 •https://www.linkedin.com/groups/Älykkäät-koneet-klusteri-3131660 https://www.linkedin.com/groups/8424057 •http://www.slideshare.net/timorainio •http://dooid.me/timorainio

×