Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interpretarea gazometriei nou

18,364 views

Published on

Pt studenti/rezidenti pneumologie

Published in: Education
 • Login to see the comments

Interpretarea gazometriei nou

 1. 1. Interpretarea gazomeriei arteriale Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Iaşi Rezident: Melinte Oana-Cristina, anul I, specialitatea Pneumologie
 2. 2. Introducere • Aptitudine importantă în practica medicală • Utilă în cazul pacienţilor cu: - insuficienţă respiratorie - deteriorare rapidă a stării generale - orice bolnav în stare critică Tulburarea de bază Etiologie Tratament ţintit Mecanism fiziopatologic
 3. 3. Ce trebuie să ştim... • Parametrii • Valorile normale • Putem aprecia... 1. Starea echilibrului acido-bazic 2. Statusul oxigenării 3. Echilibrul electrolitic
 4. 4. Câteva detalii... act: actual bicarbonate: concentraţia bicarbonatului din sânge - este valoarea care ne interesează !!! std: în condiţii standard ctCO2: concentraţia plasmatică totală a CO2 BE: excesul de baze (N: -2 -- +2) Arată necesarul de bază/acid pentru a readuce PH-ul la valoarea normală De evitat! Reflectă DOAR componenta metabolică şi poate fi interpretat eronat în disfuncţiile cronice/mixte
 5. 5. Câteva detalii... Hb, Ht, PaO2, SpO2 – parametri cunoscuţi PaO2 – moleculele de O2 dizolvate în plasmă SpO2 – procentul de hematii “încărcate” cu O2 Totuşi, cât oxigen avem în sânge? CtO2 – Concentraţia totală a oxigenului din sângele arterial BO2 – Capacitatea Hb de a lega oxigenul p50 – Afinitatea Hb pentru O2 – poziţia curbei de disociaţie
 6. 6. Curba de disociere a Hb Descrie relaţia dintre PaO2 şi SpO2 pentru Hb normală, la un Ph de 7,4 şi temperatura de 37⁰ C. Pentru PaO2 de 60 mmHg (IRA), corespunde SpO2 de 90% P50 ne arată deviaţia la stânga sau la dreapta a curbei de disociere VN: aprox 27 mmHg http://www.optimedical.com/pdf/articles/oxygen-saturation-laboratory-assessment.pdf
 7. 7. Câteva detalii...despre Hb FO2Hb: fracţia oxihemoglobinei (raport HbO2/ctHb). ↓în caz de IR, extracţie ↑ de O2, Hb anormală FCOHb: fracţia carboxihemoglobinei Afinitatea CO = 200 x afinitatea O2 Valori crescute la fumători FMetHb: fracţia methemoglobinei Oxidarea Fe2+ (Hem) în Fe3+ > 10-15% → pseudocianoză FHHb: fracţia hemoglobinei reduse Poate lega O2. Variantă normală Arată un aport insuficient de O2
 8. 8. 7 paşi pentru interpretare • Ex: polipnee, APP de DZ necontrolat terapeutic, APP de BPOC, anxietate, stare de şoc, criză severă de AB PASUL 1: Contextul clinic – putem anticipa tulburarea PASUL 2: Identificarea disfuncţiei primare • Comparăm valoarea pH-ului cu VN • < 7.35 – acidoză • > 7.45 – alcaloză
 9. 9. Interpretarea gazometriei • Urmărim PaCO2 vs HCO3- • Comparăm “direcţia modificării” pH-ului cu a PaCO2 • Direcţii diferite ↓↓ • Cauză respiratorie PASUL 3: Cauza– respiratorie sau metabolică? PaCO2 HCO3-
 10. 10. “Trucul săgeţilor” pH şi PaCO2 – modificate în direcţii diferite → cauză respiratorie
 11. 11. Un exemplu... • PH = 7.28 ↓ • PaCO2 = 70 mmHg ↑ • HCO3- = 32 mmol/L ↑ • PH = 7.55 ↑ • PaCO2 = 46 mmHg ↑ • HCO3- = 32 mmol/L ↑ Acidoză respiratorie Alcaloză metabolică
 12. 12. Câteva “reguli” • 2. Dacă este modificat DOAR pH-ul sau PaCO2, este vorba de o tulburare mixtă Ex: pH=7.38 (N) şi PaCO2 = 55 mmHg ↑ Acidoză respiratorie + alcaloză metabolică • 1. Compensarea respiratorie – rapidă Compensarea metabolică – lentă (zile)
 13. 13. Altă metodă...
 14. 14. Un alt “truc al săgeţilor”... • Direcţia de schimbare a PaCO2, comparativ cu HCO3- • Când există compensare, va fi aceeaşi direcţie • Când disfuncţia este mixtă, direcţia de schimbare a celor 2 parametri va fi diferită • În acest caz, verificăm (procentual), care dintre cei 2 parametri s-a modificat mai mult
 15. 15. Un exemplu...disfuncţie dominantă • PH = 7.25 ↓ • PaCO2 = 60 ↑ • HCO3- = 16 ↓ • % schimbării PaCO2 = (60-40)/40 = 0.5 • % schimbării HCO3 = (24-16)/24 = 0.33 Acidoză respiratorie / metabolică ? Acidoză respiratorie
 16. 16. Interpretarea gazometriei • Urmărim HCO3- → va creşte puţin în cazurile cu disfuncţie acută (Nu are timp să compenseze) • Putem aprecia în funcţie de modificarea pH-ului PASUL 4: Tulburarea respiratorie – acută / cronică? Acut: pH = 0.08 x [(PCO2-40)/10] Cronic: pH = 0.03 x [(PCO2-40)/10]
 17. 17. Un exemplu… • Exces de sarcini acide sau deficit de baze? VN: 12+/- 2 PASUL 5: Acidoză metabolică – vezi gaura anionică • pH=7.48↑, PCO2 = 28↓, PO2 = 54↓ A: 0.08 x [(40-28)/10] = 0.09 → pH = 7.49 C: 0.03 x [(40-28)/10] = 0.03 → pH = 7.43 Alcaloză respiratorie acută
 18. 18. Interpretarea gazometriei • Indicii: Istoric; PH normal cu valori anormale ale PaCO2 şi/sau HCO3- • PaCO2 şi HCO3- se modifică în direcţii diferite! • Gradul de compensare al disfuncţiei primare nu este corespunzător PASUL 6: Există mai multe tulburări simultan? PASUL 7: Corelăm cu contextul clinic
 19. 19. Ce are pacientul? PASUL 1: Contextul clinic PASUL 2: disfuncţia primară PASUL 3: Cauza PASUL 4: Tulburarea respiratorie A/C PASUL 5: Acidoză metabolică - GA PASUL 6: multe tulburări simultan? PASUL 7: Corelăm cu ex clinic
 20. 20. Interpretare pH↑ - alcaloză pH↑ şi PaCO2↓ - respiratorie PaCO2↓ = 31.1 mmHg A: 0.08 x [(40-31.1)/10] = 0.07 → pH = 7.47 C: 0.03 x [(40-31.1)/10] = 0.02 → pH = 7.42 HCO3 act = 29.1 ↑ (VN: 22-26) şi PaCO2 = 31.1 ↓ mmHg → disfuncţie mixtă % PaCO2 = (40-31.1)/40 = 0.22 % HCO3 = (29.1-24)/24 = 0.21 Alcaloză respiratorie + alcaloză metabolică
 21. 21. Bibliografie • Marino PL – Marino’s The ICU Book, Forth Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2014 • Hancox B, Whyte K – Pocket Guide to Lung Function Tests, 2nd Edition, McGraw Hill, 2006 • http://www.deep-picture.com/ • John G. Younger, MD – An Introduction to Blood Gas Analysis, 2009 https://open.umich.edu/wiki/images/b/b6/Disclaimer_Citation_Key .ppt • David A. Kaufman, MD – Interpretation of Arterial Blood Gases (ABGs) http://www.thoracic.org/professionals/clinical- resources/critical-care/clinical-education/abgs.php • S Pramod, P Gunchan, P Sandeep, Interpretation of Arterial Blood Gas, Indian J Crit Care Med. 2010 Apr-Jun; 14(2):57-64 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2936733/

×