Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Van BuOnaar BNM
1970WetBuO1986Wet opGON2006VNverdragLeerzorgDAM2013BNMBelangrijke en noodzakelijkemaatregelen (BNM)
VN-Conventie dec 2006 (geratificeerd ’09)Art. 24 :• …De staten moeten het recht op onderwijs vanpersonen met een handicap ...
Segregatie in Europa
• Visie op handicap:o Sociale visie• Resultaat van een slechte afstemming van de omgeving• Gevolg van een samenleving die ...
BNM• Algemeeno Decretale verankering van STICORDI-maatregeleno Decretale verankering van eenzorgcontinuüm (enkel in gewoon...
SchemaLL met SOB
SchemaLL met SOB
Schema
Type Basisaanbod• Type 1 en type 8 worden geleidelijk afgebouwd(nieuwe inschrijving, overgang naar BuSO) enworden omgevorm...
Type Basisaanbod• Indien mogelijk terug instroom in het gewoononderwijs.• Of verlenging (bewijslast?)• Enge definities op ...
Type Basisaanbod• Niet louter op basis van SES-kenmerken.• Alle scholen die vandaag type 8 en/of type 1aanbieden.• GOK: ty...
Type 7 (en 2-3-4-6-9)• Strikte definities uit DAM worden behouden.o Kinderen met een auditieve beperking zijn kinderen die...
Type 9• Voor leerlingen met ASS en normale begaafdheid.• Normaal begaafd ≠ type 2• Dus: IQ hoger dan 60.• Met omkadering t...
GON• twee soorten GON mogelijk:o Terugkeer-GON bij instroom in hetgewoon onderwijs uit het basisaanbod(na 9 maanden BuO).o...
Wanneer?• Voorzien vanaf2014
Van Buitengewoon Onderwijs naar inclusie, via BNM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Van Buitengewoon Onderwijs naar inclusie, via BNM

1,049 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Van Buitengewoon Onderwijs naar inclusie, via BNM

 1. 1. Van BuOnaar BNM
 2. 2. 1970WetBuO1986Wet opGON2006VNverdragLeerzorgDAM2013BNMBelangrijke en noodzakelijkemaatregelen (BNM)
 3. 3. VN-Conventie dec 2006 (geratificeerd ’09)Art. 24 :• …De staten moeten het recht op onderwijs vanpersonen met een handicap erkennen en met hetoog op de realisatie van dit recht een inclusiefonderwijssysteem op alle onderwijsniveausgaranderen…Toekomst:kaders
 4. 4. Segregatie in Europa
 5. 5. • Visie op handicap:o Sociale visie• Resultaat van een slechte afstemming van de omgeving• Gevolg van een samenleving die geen gelijke kansen en rechtenwaarborgto Men is niet gehandicapt, men wordt gehandicapt!Toekomst:Uitgangspunten
 6. 6. BNM• Algemeeno Decretale verankering van STICORDI-maatregeleno Decretale verankering van eenzorgcontinuüm (enkel in gewoon onderwijs):• Brede basiszorg• Verhoogde zorg (sticordi)• Uitbreiding van zorg (CLB – HGD – HGW)o Decretale verankering van HGW en HGD
 7. 7. SchemaLL met SOB
 8. 8. SchemaLL met SOB
 9. 9. Schema
 10. 10. Type Basisaanbod• Type 1 en type 8 worden geleidelijk afgebouwd(nieuwe inschrijving, overgang naar BuSO) enworden omgevormd tot ‘type basisaanbod’• Niet rechtstreeks toegankelijk (bewijslast?Disproportionaliteit! Belangrijke rol voor CLB)• Inschrijving na twee schooljaren geëvalueerd (CLB).
 11. 11. Type Basisaanbod• Indien mogelijk terug instroom in het gewoononderwijs.• Of verlenging (bewijslast?)• Enge definities op basis van IQ worden verlatenvoor type 1 en type 8.• Doelgroep type basisaanbod > doelgroep type 1en type 8 + STOS.• Ter vgl:o 10 lln STOS T7 = 45u ASV + 29 PARAo 10 lln STOS T basisaanbod = 26u ASV + 10 PARA
 12. 12. Type Basisaanbod• Niet louter op basis van SES-kenmerken.• Alle scholen die vandaag type 8 en/of type 1aanbieden.• GOK: type basisaanbod en type 3.
 13. 13. Type 7 (en 2-3-4-6-9)• Strikte definities uit DAM worden behouden.o Kinderen met een auditieve beperking zijn kinderen die, op basis van eenaudiologisch onderzoek door een neus-keel-en-oor-arts, beantwoorden aaneen van de onderstaande criteria:a) volgens de Fletcher-index een gemiddeld gehoorverlies hebben voor defrequenties 500, 1000 en 2000 Hz van 40 dB of meer voor het beste oorzonder correctie;b) als de Fletcher-index minder dan 40 dB bedraagt: een foneemscore van80% of minder hebben bij de spraakaudiometrie met woorden met eenmedeklinker–klinker–medeklinker-samenstelling bij 70 dB geluidsterktec) een door een neus-keel-en-oor-arts geobjectiveerde auditieveproblematiek hebben die niet terug te brengen is tot criterium a) of b),maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten;• Rechtstreeks instroom mogelijk mits:o Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijso Motivering dat aanpassingen in het gewoon onderwijs disproportioneel ZULLENzijn.
 14. 14. Type 9• Voor leerlingen met ASS en normale begaafdheid.• Normaal begaafd ≠ type 2• Dus: IQ hoger dan 60.• Met omkadering type 3.• Ter vgl:o 10 lln AUTI T7 = 45u ASV + 29 PARAo 10 lln AUTI T9 = 37u ASV + 21 PARA
 15. 15. GON• twee soorten GON mogelijk:o Terugkeer-GON bij instroom in hetgewoon onderwijs uit het basisaanbod(na 9 maanden BuO).o Doelgroepspecifieke GON voor type 2, 3,4, 6, 7 en 9o Op basis van gemotiveerd verslag enintegratieplan.o Op basis van inschrijvingsverslag BuO.
 16. 16. Wanneer?• Voorzien vanaf2014

×