Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

January 5

63 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

January 5

  1. 1. January 5, 2013Ptr. Benhur GarciaHead Pastor, CRCP – Los BañosThe Consistory,CRCP – Los BañosIsangpinagpalangarawposainyo! AngmgakabataanngClassis Southern Luzon ay magkakaroonng“SummerCamp”naisanggawainupangtulunganangmgaKabataanngCSLnapatuloynamahubog atmalinangangmgakakayahanngbawatisapatungkolsapagigingisangdisipulo attapatnamgatagasunodniKristoHesus.Anggawainnaitoangmagigingdaluyanngpagpapalasamgakabataanupangmaihandasilasakanilangmgatungkulinngayon at samgadaratingnaaraw. NaisposanangKabataangCSLnahiraminangdalawangmegaphonekasamaangmgabatterynitonamagamitsanasabingSummer Campnagaganapinsaika-unahanggangika-tatlongAbril2013.Malakipoangmaitutulongngmgagamitnaitosaaminsapagkatkasamapoitosamgapangunahinggamitparasasusunodnacamp. Kung kami’yinyongpahihintulutan, naatasanponaminsi Maria Cecilia Paglinawan,sampungkanyangmgakasamahansa“Timekeeping Committee”namagingtagapangalagang2megaphone at mga battery nitosanasabing Summer Camp atsiyarinpoangmagbabaliknitosainyopagkatapositongmagamit. Maramingsalamatpo at inaasahanponaminanginyongpositibongpagtugon.Lubosnagumagalang,_____________________ _____________________Juris Paolo P. Bravo Reymark M. ArguzonPresident, CSL Youth Logistic Committee, CSL Youth CampNoted:
  2. 2. _____________________Ptr. Rene CaraanYouth Adviser, CSL Youth

×