Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 16: Định dạng văn bản

36,355 views

Published on

 • Login to see the comments

Bài 16: Định dạng văn bản

 1. 1. Chương III: Soạn Thảo Văn Bản Bài 16 :Định Dạng Văn Bản I. Định dạng kí tự: II. Định dạng đoạn văn bản: III. Định dạng trang:
 2. 2. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản Định dạng văn bản là gì? Khái niệm: Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ dàng hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.
 3. 3. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản I. Định dạng ký tự: Cách 1:  Đánh dấu kí tự cần định dạng  Sử dụng lệnh Format  Character :mở hộp thoại Character
 4. 4. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản I. Định dạng ký tự: Xét thẻ Font Chọn Phông Chọn kiểu chữ Chọn cỡ chữ
 5. 5. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản I. Định dạng ký tự: Xét thẻ Font Effects Màu chữ Kiểu Màu line trên line trên Kiểu line giữa kí tự Chữ hoa, chữ thường Kiểu line dưới Màu line dưới
 6. 6. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản I. Định dạng ký tự: Xét thẻ Position Vd: H2O, 32x+1=9 Viết chữ lên trên vị trí bình thường Viết chữ xuống dưới
 7. 7. Bài 16 :Định Dạng Văn Bảng I. Định dạng ký tự: Cách 2:Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng Chọn Phông Chọn cỡ chữ Chọn kiểu chữ
 8. 8. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản II. Định dạng đoạn văn bản: Xét thẻ Indents & Spacing Khoảng cách trước đoạn vị trí lề trái vị trí lề phải Khoảng cách giữa các dòng Khoảng cách sau đoạn
 9. 9. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản II. Định dạng đoạn văn bản: Xét thẻ Alignment Căn lề trái Căn lề phải Căn giữa Căn đều trang
 10. 10. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản II. Định dạng đoạn văn bản: Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng Căn trang Tăng giảm lề một khoảng nhất định
 11. 11. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản II. Định dạng đoạn văn bản: Cách 3: Sử dụng thước ngang để điều chỉnh một số thuộc tính lề của đoạn văn vị trí lề dòng đầu tiên vị trí lề trái của đoạn vị trí lề phải của đoạn văn lề phải trang
 12. 12. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản II. Định dạng đoạn văn bản: Cách 4: Sử dụng cụm từ viết tắt Ví dụ: Ctrl + L: Canh trái Ctrl + R: Canh phải Ctrl + E: Canh đều giữa
 13. 13. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản III. Định dạng trang văn bản: Các thuộc tính cơ bản:  Kích thước các lề của trang  Hướng giấy Thao tác định dạng: Sử dụng lệnh :Format Page: mở hộp thoại Page Style
 14. 14. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản III. Định dạng trang văn bản: Xét thẻ Page Định dạng hướng giấy đứng khổ trang (A4, A3,A0) khoảng trống bên trái trang khoảng trống bên phải trang khoảng trống bên trên trang khoảng trống bên dưới trang
 15. 15. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản III. Định dạng trang văn bản: Xét thẻ Background khoảng trống bên trái trang
 16. 16. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản III. Định dạng trang văn bản: Xét thẻ Header và thẻ Footer
 17. 17. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản III. Định dạng trang văn bản: Xét thẻ Borders
 18. 18. Bài 16 :Định Dạng Văn Bản III. Định dạng trang văn bản: Xét thẻ Columns: Chọn số cột Chọn kiểu viền
 19. 19. BÀI HỌC KẾT THÚC

×