Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 20: Mạng máy tính

 • Login to see the comments

Bài 20: Mạng máy tính

 1. 1. Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH (LỚP 10-CHƢƠNG IV)
 2. 2. BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH I. II. Giới thiệu: Mạng máy tính là gì??? Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. III. Phân loại mạng máy tính. IV. Các mô hình mạng. V. Mở rộng.
 3. 3. BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH I. Mạng máy tính là gì??? Hiểu một cách đơn giản, mạng là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một phương thức nào đó sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu và dùng chung thiết bị. Các máy tính được kết nối với nhau có thể trong cùng một phòng, một tòa nhà (LAN), một thành phố (WAN) hoặc trên phạm vi toàn cầu (Internet),…
 4. 4. BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH I.Mạng máy tính là gì??? Khái Niệm:  Các thành phần của mạng máy tính:  Mạng máy tính bao gồm 3 thành phần: - Các máy tính. - Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với nhau. - Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy tính.  Hub Bộ định tuyến
 5. 5. BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH I.Mạng máy tính là gì???     Khái Niệm: Các thành phần của mạng máy tính: Mạng máy tính bao gồm 3 thành phần Ví dụ: Xét mô hình một dịch vụ Intenet công cộng. Các máy tính kết nối với nhau bằng dây cáp nối, vỉ mạng và được điều hành bởi một máy chủ sử dụng phần mềm CSM (Cyber Station Manager).
 6. 6. BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH I.Mạng máy tính là gì???      Khái Niệm: Các thành phần của mạng máy tính: Mạng máy tính bao gồm 3 thành phần Ví dụ: Lợi ích của Việc kết nối máy tính? Dùng chung dữ liệu giữa các máy tính, dùng chung thiết bị Tại sao phải kết nối mạng
 7. 7. BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH I.Mạng máy tính là gì???      Xây dựng hệ thống tính toán lớn CHIA SẺ TÀI NGUYÊN Khái Niệm: Các thành phần của mạng máy tính: Vậy lợi ích là: Mạng máy tính bao gồm 3 thành phần Ví dụ: Lợi ích của Việc kết nối máy tính? SAO CHÉP, TRUYỀN DỮ LIỆU TẠO THÀNH HỆ THỐNG TÍNH TOÁN LỚN
 8. 8. BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. Để tạo thành mạng, các máy tính trong mạng phải có khả năng kết nối vật lí Dây với nhau và tuân thủ các quy tắc truyền thông thống cáp nhất để giao thiếp được với nhau. I. Cáp xoắn đôi A. Phương tiện truyền thông (Media):  Có mấy loại phương tiện truyền thông, kể tên chúng? 1.Kết nối có dây: a.Các thiết bị cần thiết cho việc kết nối mạng: Cáp quang Cáp đồng trục
 9. 9. BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là A. Phương tiện truyền gì??? thông (Media): 1.Kết nối có dây: II. Phƣơng tiện và a.Các thiết bị cần thiết giao thức truyền thông của mạng cho việc kết nối mạng: máy tính. I. Vĩ mạng Để tham gia vào mạng, máy tính (PC)cần có vỉ mạng được nối với cáp mạng nhờ giắc cắm
 10. 10. BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là A. Phương tiện truyền gì??? thông (Media): 1.Kết nối có dây: II. Phƣơng tiện và a. Các thiết bị cần thiết giao thức truyền thông của mạng cho việc kết nối mạng: máy tính. I. Bộ khuếch đại Hub Bộ định tuyến
 11. 11. BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là A. Phương tiện truyền gì??? thông (Media): II. Phƣơng tiện và 1. Kết nối có dây: a.Các thiết bị cần thiết giao thức truyền thông của mạng cho việc kết nối mạng: máy Vậy chức năng của các thiết bị này là gì? tính. I. - Router (bộ định tuyến): định hướng tín hiệu. - Hub (bộ tập trung): chuyển tiếp tín hiệu; - Reapeter (bộ khuếch đại): khuếch đại tín hiệu;
 12. 12. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. A. Phương tiện truyền thông (Media): 1. Kết nối có dây: a. Các thiết bị cần thiết cho việc kết nối mạng: b. Các kiểu bố trí máy tính trong mạng I. Bố trí máy tính trọng mạng có thể rất phức tạp nhưng đều là tổ hợp của ba kiểu cơ bản là đường thẳng, vòng, hình sao. Kiểu đường thẳng Kiểu vòng Kiểu hình sao
 13. 13. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH So sánh 3 kiểu bố trí máy tính trong mạng Hình thức kết nối Ưu điểm Tiết kiệm, đơn giản, dễ mở rộng mạng. Đường thẳng Vòng Nhược điểm - Nếu tại một nơi nào đó trên đường cáp này hư hỏng thì toàn bộ mạng ngừng hoạt động. Hiệu suất hoạt động của mạng bị ảnh hưởng một phần bởi số lượng máy tính nối vào đường cáp mạng chính (số máy tính càng nhiều thì tốc độ dữ liệu càng giảm). Mọi máy tính đều có quyền Sự hỏng hóc của một máy có thể ảnh hưởng truy cập như nhau. tới toàn mạng. Nếu một đường cáp nối từ một Nếu hub bị hỏng thì toàn bộ mạng ngừng máy tính nào đó tới hub bị hỏng hoạt động. thì chỉ riêng máy tính đó không Hình sao - hoạt động được, còn các máy tính khác vẫn hoạt động bình thường trong mạng. Dễ chỉnh sửa và bổ sung máy tính mới, theo dõi và quản lí tập trung.
 14. 14. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. A. Phương tiện truyền thông (Media): 1. Kết nối có dây: 2. Kết nối không dây: I. Kết nối không dây: Phương tiện truyền thông không dây có thể là sóng radio, bức xạ, hồng ngoại hay sóng truyền qua vệ tinh. Mạng không dây có khả năng thực hiện kết nối ở mọi nơi, mọi thời điểm mà không cần sử dụng các thiết bị kết nối cồng kềnh, phức tạp như mạng có dây Kể tên các hình thức kết nối mạng không Bluetooth WiFi dây mà các em biết? 3G GPRS
 15. 15. Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. Phương tiện truyền thông (Media): 1. Kết nối có dây: 2. Kết nối không dây: I. Để tổ chức một mạng máy tính không dây đơn giản cần có: -Điểm truy cập không dây WAP (Wireless Access Point) là thiết bị có chức năng kết nối các máy tính trong mạng, kết nối mạng không dây với có dây; - Mỗi máy tính tham gia mạng không dây đều phải có vỉ mạng không dây (Wireless Network Card); Người ta dùng Bộ định tuyến không dây (Wireless Router) ngoài chức năng như điểm truy cập không Wireless Network Card dây còn có chức năng định tuyến đường truyền. Wireless Access Point
 16. 16. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính Theo các em, thiết kế một mạng không là gì??? dây cần căn cứ vào những điều kiện II. Phƣơng tiện và nào? giao thức Khi thiết kế mạng, việc lựa chọn dạng kết truyền thông nối và kiểu bố trí máy tính trong mạng phụ thuộc của mạng máy vào điều kiện thực tế, mục đích sử dụng, có thể tính. các yếu tố như: A. Phương tiện - Số lượng máy tính tham gia mạng; truyền thông (Media): - Tốc độ truyền thông trong mạng; 1. Kết nối có dây: - Địa điểm lắp đặt mạng; 2. Kết nối không - Khả năng tài chính. dây: I.
 17. 17. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. A. Phương tiện -Tất truyền thông (Media): nối hai máy B. ngôn ngữ. GiaoThức(Protocol): I. Tình huống: Có hai người sống ở hai nơi cách xa nhau, nếu hai người đó muốn nói chuyện được với nhau, họ phải cần những điều kiện tối thiểu nào? nhiên họ cần đường điện thoại kết điện thoại và cùng sử dụng một Tương tự như vậy, để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau chúng phải sử dụng cùng giao thức như là ngôn ngữ giao tiếp chung của mạng. Giao thức truyền thông là bộ các quy tắc phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dữ liệu.
 18. 18. I. Bài 20: Có các giao thức đối với tốc độ truyền, MẠNG MÁY Mạng máy tính khuôn dạng dữ liệu, cơ chế kiểm soát lỗi,… là gì??? TÍNH Hiện nay, bộ giao thức được dùng phổ Phƣơng tiện và giao thức biến nhất trong các mạng, đặc biệt là mạng toàn truyền thông cầu Internet là TCP/IP (Transmission Control của mạng máy Protocol/Internet Protocol). tính. A. Phương tiện truyền thông (Media): B. Giao Thức(Protocol): II. Cửa sổ điều chỉnh TCP/IP của Windows XP
 19. 19. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính Máy tính có thể kết nối ở bất kì nơi là gì??? nào trên thế giới, tuy nhiên người ta II. Phƣơng tiện và vẫn có thể phân loại.Theo bạn có giao thức mấy loại mạng? Cho ví dụ từng loại truyền thông mạng? của mạng máy Dưới góc độ địa lý, mạng máy tính có tính. thể được phân thành: mạng cục bộ (LAN), mạng III. Phân loại mạng diện rộng (WAN), mạng toàn cầu (Internet),… máy tính I. Mạng cục bộ (LAN – Local Area Network) là mạng các máy tính ở gần nhau, chẳng hạn trong một phòng, một tòa nhà, một xí nghiệp, một trường học,… Mô hình mạng LAN đơn giản
 20. 20. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. III. Phân loại mạng máy tính I. Mạng toàn cầu (Internet) là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính trên thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP (sẽ được học kĩ hơn ở bài sau).
 21. 21. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. III. Phân loại mạng máy tính I. Mạng diện rộng (WAN – Wide Area Network) là mạng kết nối những máy tính ở cách nhau những khoảng cách lớn. Mạng diện rộng thường liên kết các mạng cục bộ. Mạng WAN trong một thành phố
 22. 22. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH máy tính Mạng là gì??? Xét theo chức năng của các máy tính trong II. Phƣơng tiện và mạng, có thể phân mạng thành các mô hình chủ yếu giao thức truyền sau: thông của mạng máy tính. Mô hình ngang hàng (Peer-to-Peer): III. Phân loại mạng máy tính. IV. Các mô hình Trong mô hình này, tất cả các máy tính mạng đều bình đẳng với nhau. Điều đó có nghĩa là mỗi I. 1.Mô hình ngang hàng máy có thể vừa cung cấp trực tiếp tài nguyên của mình cho các máy khác, vừa có thể sử dụng trực tiếp tài nguyên của các máy khác trong mạng. Mô hình mạng Peer-to-Peer
 23. 23. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH máy tính Mạng là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng Hãy nêu các đặc điểm của mô hình máy tính. mạng ngang hàng? III. Phân loại mạng Mô hình này chỉ thích hợp với các mạng có máy tính. IV. Các mô hình quy mô nhỏ. mạng I. Peer to peer 1.Mô hình ngang hàng Nhược điểm: - Tài nguyên được quản lí phân tán; - Chế độ bảo mật kém. Ưu điểm: Xây dựng và bảo trì đơn giản.
 24. 24. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. III. Phân loại mạng máy tính. IV. Các mô hình mạng I. Mô hình khách chủ (ClientServer) em hình dung như thế nào về mô Các hình Client-Server, hãy diễn tả cụ thể? Trong mô hình này, một hoặc một vài máy sẽ được chọn để đảm nhận việc quản lí và cung cấp tài nguyên (chương trình, dữ liệu, thiết bị,… được gọi là máy chủ (Server), các máy khác sử dụng tài nguyên này, được gọi là máy khách (Client). 1.Mô hình ngang hàng 2.Mô hình khách chủ Mô hình mạng Client-Server
 25. 25. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? Mô hình khách chủ (ClientII. Phƣơng tiện và Server) giao thức truyền thông của mạng Máy chủ thường là máy tính có cấu hình máy tính. mạnh, lưu trữ được lượng lớn thông tin phục vụ III. Phân loại mạng chung. máy tính. IV. Các mô hình mạng I. 1.Mô hình ngang hàng 2.Mô hình khách chủ Em hãy thử nêu một cấu hình của máy chủ (Server)?
 26. 26. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. III. Phân loại mạng máy tính. IV. Các mô hình mạng I. 1.Mô hình ngang hàng 2.Mô hình khách chủ Mô hình khách chủ (ClientServer) Dữ liệu được quản lí tập trung, chế độ bảo mật tốt, thích hợp với các mạng trung bình và lớn. Ví dụ: các máy tính trong phòng I102, bao gồm một máy chủ do giảng viên điều hành có cấu hình mạnh, bộ nhớ lớn để quản lí các máy khách do sinh viên sử dụng. Máy chủ sẽ chia sẻ tài nguyên, dữ liệu cho các máy khách, ngược lại, máy khách sẽ chịu sự điều khiển của máy chủ, mọi hoạt động trên máy khách máy chủ đều có thể biết được.
 27. 27. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. III. Phân loại mạng máy tính. IV. Các mô hình mạng. V. Mở rộng. I. Giới thiệu công nghệ điện toán đám mây Điện toán đám mây (Cloud Computing) là việc ảo hóa các tài nguyên tính toán và các ứng dụng. Thay vì việc bạn sử dụng một hoặc nhiều máy chủ thật thì nay bạn sẽ sử dụng các tài nguyên được ảo hóa (virtualized) thông qua môi trường Internet. Bản thân từ đám mây (cloud) là một từ ẩn dụ cho Internet. Mô hình Điện toán đám mây
 28. 28. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. III. Phân loại mạng máy tính. IV. Các mô hình mạng. V. Mở rộng. I. Giới thiệu công nghệ điện toán đám mây Như vậy, trước đây để có thể triển khai một ứng dụng, ta phải đi mua/thuê một hay nhiều máy chủ (server), sau đó đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu (data center) thì nay điện toán đám mây cho phép ta giản lược quá trình mua/thuê đi. Nghĩa là ta chỉ cần nêu ra yêu cầu của mình, hệ thống sẽ tự động gom nhặt các tài nguyên rỗi (free) để đáp ứng yêu cầu của bạn. Chính vì vậy, có thể kể đến một vài lợi ích cơ bản của điện toán đám mây như sau : - Sử dụng các tài nguyên tính toán động (Dynamic Computing Resources); - Giảm chi phí; - Giảm độ phức tạp trong cơ cấu; toán; - Tăng khả năng sử dụng tài nguyên tính - Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA).
 29. 29. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. III. Phân loại mạng máy tính. IV. Các mô hình mạng. V. Mở rộng. I. TCP/IPv4 sử dụng 32 bits để đánh địa chỉ, theo đó, số địa chỉ tối đa có thể sử dụng là 4.294.967.296 (232). Với sự phát triển không ngừng của mạng Internet, nguy cơ thiếu hụt địa chỉ đã được dự báo, tuy nhiên, nhờ công nghệ NAT (Network Address Translation - Chuyển dịch địa chỉ mạng) tạo nên hai vùng mạng riêng biệt: Mạng riêng và Mạng công cộng, địa chỉ mạng sử dụng ở mạng riêng có thể dùng lại ở mạng công công mà không hề bị xung đột, qua đó trì hoãn được vấn đề thiếu hụt địa chỉ.
 30. 30. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH Mạng máy tính là gì??? II. Phƣơng tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính. III. Phân loại mạng máy tính. IV. Các mô hình mạng. V. Mở rộng. I. TCP/IPv6 có chiều dài là 128 bít hay 16 byte trong khi TCP/IP4 chỉ sử dụng 32 bit hay 4 byte. Điều đó cho phép có thể biểu diễn khoảng 2128 địa chỉ. Có một vài điểm khác nhau trong cách biểu diễn địa chỉ của IPv6 so với IPv4. Một địa chỉ IPv6 thường được viết thành 8 nhóm, mỗi nhóm gồm có 4 số hệ thập lục phân từ 0x0000 đến 0xFFFF và mỗi nhóm được tách biệt với nhau bằng dấu “:”. Các ký số hệ thập lục phân A, B, C, D, E, F trong địa chỉ IPv6 không phân biệt chữ hoa và chữ thường.. Hiện nay, chỉ có Windows 7 là hỗ trợ giao thức ICP/IPv6, Windows Xp, Vista và một số HĐH Cấu hình ICP/IPv6 trong Windows khác chưa được tích hợp giao thức này. 7

×