Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 pap 2019

270 views

Published on

Proves Aptitud Personal

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

1 pap 2019

 1. 1. PA P 2 0 1 9 PROVA D’APTITUD PERSONAL
 2. 2. QUÈ SÓN LES PAP? Hi ha estudis de grau que requereixen superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per fer-la, cal formalitzar la preinscipció universitària i, després fer la matrícula de la prova PAP a accesnet. Els estudis de grau amb PAP són: u Educació infantil i primària de les universitat públiques i privades de Catalunya. u Ciències de l’activitat física i de l’esport (CAFE) u Cinema i mitjans audivisuals de la UB u Traducció i interpretació de l’anglès
 3. 3. TAXES DE LES PAP El preu de la prova per a l’any 2019 és de 95,25 €. Taxes
 4. 4. PAP EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Dues proves que s’han de fer obligatòriament i aprover per tal d’accedir als grau d’educació infantil i primària: o Una de competència comunicativa i raonament crític o Una de competència logicomatemàtica
 5. 5. SUPERACIÓ DE LA PAP •  La qualificació final de la PAP és Apte/No apte. •  La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu. •  Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana d’ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu. •  Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida. •  Hi haurà dues convocatòries anuals: una ordinària a l’abril i una altra d’extraordinària al juliol.
 6. 6. QUI S’HA DE PRESENTAR A LA PAP? •  S’han de presentar: •  Estudiants de batxillerat. •  Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior. •  Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers. •  Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, de 40 o de 45 anys. •  Estudiants que no han superat la PAP anteriorment •  Queden exempts de realitzar la PAP: •  Estudiants que tenen superada la PAP al 2017 o 2018 •   Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014,2015 i 2016 •  Titulats universitaris o equivalents.
 7. 7. DATES I LLOCS D’EXAMEN •  HI ha dues convocatòries anuals: ordinària al mes d’abril i extraordinària la mes de juliol. •  Convocatòria ordinària: dissabte 27 d’abril a les 8:30 •  Convoatòria extraordinària: divendres 19 juliol a les 8:30 •  S’estableixen cinc seus universitàries d’examen: •  Barcelona. •  Bellaterra. •  Girona. •  Lleida. •  Tarragona. •  Els estudiants, independentment de la universitat on vulgui realitzar els estudis de Grau, poden triar qualsevol de les seus d’examen per realitzar la PAP quan es matriculin de la prova. Aquesta matrícula es formalitzarà mitjançant el portal Accesnet.
 8. 8. MODELS DE PAP •  Prova de competència comunicativa i raonament crític •  Prova de competència logicomatemàtica •  Models d’exàmens convocatòries 2017 i 2018
 9. 9. MÉS INFORMACIÓ •  Canal Universitats
 10. 10. PAP TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ La prova consta de tres parts: A) un resum en català , en castellà o en totes dues llengües d’un text escrit en anglès. B) un exercici amb preguntes sobre el text C) la redacció d’un text breu en anglès La prova tindrà una validesa d’un any.
 11. 11. DATA I HORA I LLOC Matrícula : per determinar Data: juny ( per determinar) A partir del curs 2016/17 es realitza una prova única, que és vàida per accedir al grau de Traducció i Interpretació de la UAB i de la UPF. La prova es farà a la UPF els anys senars i a la UAB els anys parells. Aquest curs 2018-19, la prova es realitzarà a la UPF, independentment de en quina de les dues universitats es vulguin cursar els estudis. Més informació AQUÍ
 12. 12. MODEL DE PROVA Model de prova ( juny 2017)
 13. 13. MÉS INFORMACIÓ Si en voleu saber més sobre la PAP per accedir al grau de Traducció i Interpretació, cliqueu AQUÍ

×