Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΤΣΙΑΟΥΣΗ_Κ.- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

4,479 views

Published on

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση των υπαλλήλων των δήμων: Διερεύνηση της ετοιμότητας τους για εκπαίδευση με ηλεκτρονικά μέσα-Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια μεταπτυχιακού

Published in: Education
 • Login to see the comments

ΤΣΙΑΟΥΣΗ_Κ.- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

 1. 1. Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Σκοπός: Ποιοτικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και των επιχειρήσεων με στόχο την εξοικονόμηση Δημοσίων Πόρων Η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών θεωρείται επιτακτική, διότι θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των Δήμων με τη νέα τους δομή Οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ευελιξία στο χώρο -χρόνο. Αυτο-ρύθμιση μάθησης. Καλή σχέση κόστους- αποτελέσματος. Επίτευξη Δια βίου μάθησης. Είναι όμως έτοιμοι για εξ αποστάσεως εκπαίδευση;
 2. 2. Στόχος : Διερεύνηση ετοιμότητας εργαζομένων των Δήμων για εκπαίδευση σε διαδικτυακό περιβάλλον  Πώς αποτιμάται ο βαθμός ετοιμότητας των εργαζομένων των Δήμων;  Πώς επιδρούν οι τεχνικές δεξιότητες, η αυτο-αποτελεσματικότητα στη χρήση η/υ, οι μαθησιακές προτιμήσεις και τα εσωτερικά κίνητρα στην ετοιμότητα τους για μάθηση με ηλεκτρονικά μέσα;  Ποια είναι η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων των υπαλλήλων (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και εμπειρία σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα) στην ετοιμότητά τους για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε σχέση με τους παράγοντες των τεχνικών δεξιοτήτων, της αυτο-αποτελεσματικότητας στη χρήση η/υ, των μαθησιακών προτιμήσεων και των εσωτερικών κινήτρων;
 3. 3. Πρώτη προσπάθεια αποτίμησης της ετοιμότητας εργαζομένων 116η θέση στην κατάρτιση προσωπικού 40η θέση σε σχέση με υποδομές ΤΠΕ Δείκτης ψηφιακής ετοιμότητας Ελλάδας παγκοσμίως στην 74η θέση δημοσίων υπηρεσιών Συμβολή στο σωστό σχεδιασμό ενός εξ αποστάσεως προγράμματος Βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης ανθρ. δυναμικού της χώρας, με την αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών Global InformationTechnology Report 2014
 4. 4. Θεωρητικό Πλαίσιο Δημογραφικά στοιχεία Τεχνικές δεξιότητες Αυτό- αποτελεσματικό τητα στη χρήση η/υ Εσωτερικά κίνητρα Μαθησιακές προτιμήσεις Ως ετοιμότητα των υπαλλήλων των Δήμων της χώρας για εκπαίδευση σε διαδικτυακό περιβάλλον ορίζεται το κατά πόσο οι ίδιοι οι υπάλληλοι αποτιμούν την ικανότητα και δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Διαδικτύου για την εκπαίδευσή τους. Οι παράγοντες που τον επηρεάζουν είναι:
 5. 5. Ο ορισμός της ετοιμότητας διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης και το σκοπό της έρευνας.  Ετοιμότητα σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αξιοποιηθούν ως δύναμη ανάπτυξης οι ΤΠΕ προκειμένου να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση  Ετοιμότητα εργαζομένων ιδιωτικών & δημόσιων επιχειρήσεων για εκπαίδευση σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης  Ετοιμότητα φοιτητών και καθηγητών τους στο χώρο των Πανεπιστημίων προκειμένου να αξιοποιήσουν το e-learning στις σπουδές τους
 6. 6. Βιβλιογραφική επισκόπηση Ποσοτική έρευνα και δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι η δειγματοληψία χιονοστιβάδας Ως μεθοδολογικό εργαλείο αξιοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο – μέσω e-mail Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι υπάλληλοι 58 Δήμων των χώρας (17,85 % συνόλου Δήμων) Το δείγμα αποτέλεσαν διακόσιοι δύο (202) υπάλληλοι Δήμων
 7. 7. Εγκυρότητα και αξιοπιστία  Χρήση ερωτήσεων σταθμισμένων κλιμάκων από διεθνή βιβλιογραφία  Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας  Έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής - Δείκτης Cronbach α Συνολικό ερωτηματολόγιο Δείκτης Cronbach α 0,83
 8. 8. Μεθοδολογία έρευνας Περιορισμοί έρευνας  Χρήση SPSS 21  Excel Microsoft Office 2007  Οι στατιστικοί δείκτες περιγραφικής στατιστικής  Η στατιστική μέθοδος t-test για ανεξάρτητα δείγματα  Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One-Way Anova)  Ο γραμμικός δείκτης συσχέτισης Pearson r  Άγνωστος ο αριθμός εργαζομένων από κάθε Δήμο  Δεν περιλαμβάνονται άτομα χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις η/υ λόγω αποστολής ερωτηματολογίου με e-mail
 9. 9. 88 114 5 59 103 35 66 110 26 152 50 Δημογραφικά στοιχεία
 10. 10. Οι εργαζόμενοι των Δήμων είναι ΕΤΟΙΜΟΙ για εξ αποστάσεως εκπαίδευση Άξονες Μέσος όρος (Μ) Ετοιμότητα 4.17 (SD = 0.53, 95% CI [4.09, 4.24]) Τεχνικές δεξιότητες 4.33 (SD = 0.67 95% CI [4.23, 4.42]). Αυτο- αποτελεσματικότητα 4.46 (SD = 0.42, 95% CI [4.37, 4.55]). Μαθησιακές προτιμήσεις 3.71 (SD =0.35, 95% CI [3.63, 3.80]). Εσωτερικά κίνητρα 4.35 (SD =.64, 95% CI [4.26, 4.43])
 11. 11. Θετική συσχέτιση της συνολικής ετοιμότητας και των αξόνων, καθώς και των αξόνων μεταξύ τους
 12. 12. Η ηλικία είναι παράγοντας επίδρασης –ηλικιακή ομάδα 31-40 σε σχέση με τους 50 και άνω Η εμπειρία στην ΕξΑΕ επηρεάζει σημαντικά-εκτός από μαθησιακές προτιμήσεις Το φύλο δεν επηρεάζει συνολική ετοιμότητα Το ακαδημαϊκό επίπεδο δεν επηρεάζει. Διαφορές εντοπίζονται μόνο στις μαθησιακές προτιμήσεις μεταξύ αποφοίτων Λυκείου και ΑΕΙ-ΤΕΙ
 13. 13. Προτάσεις για πρακτική αξιοποίηση Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

×