Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F 11 32_intensitates_linijas_el_lauks

1,003 views

Published on

Intensitātes līnijas. Plaknes, divu plakņu, lodes elektriskais lauks.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

F 11 32_intensitates_linijas_el_lauks

 1. 1. Intensitātes līnijas. P. Puķītis. Fizika 11. klasei: 76-79. lpp.
 2. 2. Intensitātes līnijas • Lai novērtētu elektriskā lauka īpašības, to attēlo ar intensitātes līnijām. • Intensitātes līnijas ir tādas līnijas, kuru pieskares katrā punktā sakrīt ar intensitātes virzienu šajā punktā.
 3. 3. Lai skatītu video, izmantojiet saiti: http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/32564/mod_resource/content/0/paulis/12projek.mp Intensitātes līnijas ap ķermeni
 4. 4. https://www.fizmix.lv/lat/fiztemas/elektriskie_ladini_un_elektriskais_lauks/elektriska_lauka
 5. 5. https://www.fizmix.lv/lat/fiztemas/elektriskie_ladini_un_elektriskais_lauks/elektriska_lauka_intensitate/
 6. 6. Lai grafiski attēlotu elektriskā lauka intensitātes lielumu, tiek variēts ar intensitātes līniju biežumu. Ja elektriskais lauks ir mazāks, tad līnijas attēlo retāk (att. a), savukārt, ja intensitāte ir lielāka, tad arī intensitātes līnijas tiek zīmētas biežāk (att. b). https://www.fizmix.lv/lat/fiztemas/elektriskie_ladini_un_elektriskais_lauks/elektriska_lauka_intensitate/
 7. 7. Spēka līnijas ap uzlādētu ķermeni http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/32565/mod_resource/content/0/paulis/13asumi.mp4
 8. 8. Vadītāja plaknes elektriskais lauks • Bezgalīgas vadītāja plaknes tuvumā elektriskā lauka intensitāte visos punktos ir vienāda – viendabīga jeb homogēna. https://www.fizmix.lv/lat/fiztemas/elektriskie_ladini_un_elektriskais_lauks/elektriska_lauka_intensitate/
 9. 9. Vadītāja plaknes elektriskais lauks • Bezgalīgas vadītāja plaknes elektriskā lauka intensitāte (vakuumā) ir 02ε σ =E – lādiņa virsmas blīvumsϬ Ɛ0 – vakuuma elektriskā konstante Ɛ0 = 8,85 · 10-12 m/F S q =σ q – lādiņš S – plaknes laukums
 10. 10. Divu plakņu elektriskais lauks http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/32568/mod_resource/content/0/paulis/16plakan.mp4
 11. 11. Divu plakņu elektriskais lauks • Ja attālums starp plaknēm ir daudzkārt mazāks par plākšņu izmēriem un abām plaknēm ir vienāda moduļa, bet pretējas zīmes lādiņš, elektriskais lauks starp plaknēm ir homogēns https://www.fizmix.lv/lat/fiztemas/elektriskie_l
 12. 12. Divu plakņu elektriskais lauks • Starp plaknēm intensitātes līnijas vērstas vienā virzienā, un to ir 2 reizes vairāk (no abām plāksnēm), tāpēc rezultējošā intensitāte ir 2 reizes lielāka kā katrai plāksnei atsevišķi. https://www.fizmix.lv/lat/fiztemas/elektriskie _ladini_un_elektriskais_lauks/elektriska_la uka_intensitate/
 13. 13. Divu plakņu elektriskais lauks • Ārpus plāksnēm intensitātes līnijas, kuras rada katra plāksne atsevišķi, ir vērsta pretējos virzienos, tāpēc rezultējošā intensitāte ir 0. • Ierīci, kuru veido divas tuvu novietotas vadītāja plaknes, sauc par kondensatoru. https://www.fizmix.lv/lat/fiztemas/elektriskie _ladini_un_elektriskais_lauks/elektriska_la uka_intensitate/
 14. 14. Vadītāja lodes elektriskais lauks • Ja vadītāja lodes tuvumā nav citu priekšmetu, tad lādiņi Kulona atgrūšanās spēka ietekmē vienmērīgi izvietojas pa lodes virsmu. https://www.fizmix.lv/lat/fiztemas/elektriskie _ladini_un_elektriskais_lauks/elektriska_la uka_intensitate/
 15. 15. Vadītāja lodes elektriskais lauks • Izvēlas uz lodes virsmas mazu laukumiņu, kuru var uzsaktīt par punktveida lādiņu A. • No tā intensitātes līnijas iziet uz abām pusēm. • Punktam A lodes otrā pusē var atrast simetrisku punktu B.
 16. 16. Vadītāja lodes elektriskais lauks • No punkta B uz abām pusēm arī iziet intensitātes līnijas. • Lodes iekšpusē intensitātes līnijas ir vērstas pretēji – rezultējošā intensitāte ir 0.
 17. 17. Vadītāja lodes elektriskais lauks • Ārpus lodes intensitātes līnijas ir vērstas vienā virzienā. • Ārpus lodes attālumā R no centra (R>r, r – lodes rādiuss) intensitātes moduli aprēķina 2 R q kE = k – Kulona konstante q - lādiņš
 18. 18. Puķītis. Fizika 11. klasei. Praktiskie darbi. 44. lpp. 9 · 104 9 · 10-2 0,2 2 · 10-8 3 · 10-7 2 · 10-8 1 · 10-7 1 · 104
 19. 19. Puķītis. Fizika 11. klasei. Praktiskie darbi. 44. lpp.
 20. 20. Puķītis. Fizika 11. klasei. Praktiskie darbi. 44. lpp.
 21. 21. Puķītis. Fizika 11. klasei. Praktiskie darbi. 44. lpp.
 22. 22. Puķītis. Fizika 11. klasei. Praktiskie darbi. 45. lpp.
 23. 23. Puķītis. Fizika 11. klasei. Praktiskie darbi. 45. lpp.
 24. 24. Papildus informācijas avoti: • https://www.fizmix.lv/lat/fiztemas/elektriskie_ladini_un_elektriskais_lauks/el ektriska_lauka_intensitate/ • Электрическое поле. Напряженность. Линии напряженности http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined- 0/elektricheskoe-pole-napryazhennost-linii-napryazhennosti Videostundas krievu valodā:
 25. 25. JAUTĀJUMI?

×