Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apunts del Modernisme

 • Login to see the comments

Apunts del Modernisme

 1. 1. <ul><ul><li>ACTITUDS </li></ul></ul><ul><ul><li>CRONOLOGIA </li></ul></ul><ul><ul><li>ETAPES </li></ul></ul><ul><ul><li>MODELS ARTÍSTICS </li></ul></ul><ul><ul><li>CORRENTS IDEOLÒGICS </li></ul></ul>DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESCOLA SADAKO
 2. 2. “ A èpoques noves, formes d’art noves” <ul><li>“ Viure del passat” : </li></ul><ul><li>Herència cultural morta </li></ul><ul><li>Decadència social i cultural </li></ul><ul><li>Present: </li></ul><ul><li>Impuls modernitzador </li></ul><ul><li>Obertura a allò “modern” </li></ul><ul><li>Programa: </li></ul><ul><li>Literatura catalana moderna (  lit. Renaixença) </li></ul><ul><li>Acostament a l’actualitat europea </li></ul><ul><li>Literatura en llengua pròpia però cosmopolita </li></ul>ACTITUDS:
 3. 3. ACTITUDS: Rebuig intel·lectuals/burgesos <ul><li>Reacció contra el passat </li></ul><ul><li>Antimaterialisme </li></ul><ul><li>Antiracionalitat </li></ul><ul><li>Individualisme </li></ul><ul><li>Desig de sinceritat </li></ul><ul><li>Insatisfacció </li></ul><ul><li>Imaginació visionària </li></ul><ul><li>Emocionalitat </li></ul><ul><li>Reacció contra el progrés científic i tècnic </li></ul><ul><li>Afirmació de la vocació en oposició a la pròpia classe: l’art és passió i rebel·lió </li></ul><ul><li>Rebuig envers la burgesia “materialista”, destructora de valors naturals i espirituals. </li></ul><ul><li>Art=activitat superior </li></ul><ul><li>Artista=ésser superior </li></ul><ul><li>Professionalització: viure per l’art </li></ul>
 4. 4. CRONOLOGIA <ul><li>Precedents : </li></ul><ul><li>Entorn 1880 a CAT : actituds culturals noves </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>voluntat de MODERNITZACIÓ (ciència, cultura, arts...) </li></ul><ul><li>Nucli ideològic i promotor: revista l’AVENS (1a època) </li></ul><ul><li>Moviment: </li></ul><ul><li>Entorn 1892: artistes, escriptors, músics... Comparteixen un mateix programa </li></ul><ul><li>Promotors: </li></ul><ul><li>JAUME BROSSA: “Viure del passat” (1892) </li></ul><ul><li>Revista L’AVENÇ (2a època) </li></ul><ul><li>RUSIÑOL I CASAS: Exposicions </li></ul><ul><li>FESTES MODERNISTES DE SITGES </li></ul><ul><li>MARAGALL, RAIMON CASELLAS: articles. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>1a etapa: </li></ul><ul><li>1892-1900 </li></ul><ul><li>Incoporació de Jaume Brossa al grup de L’Avenç </li></ul><ul><li>Formació. </li></ul><ul><li>Preparació. </li></ul><ul><li>Reforma lingüística. </li></ul><ul><li>La cultura catalana a Europa. </li></ul><ul><li>Recerca de models. </li></ul><ul><li>Voluntat d’europeïtzació. </li></ul><ul><li>Etapa combativa i militant. </li></ul><ul><li>1898: Aparició de la revista Catalònia . Dóna a conèixer: Goethe, Nietzsche, Baudelaire, D’annunzio i Maeterlinck </li></ul><ul><li>Vitalisme Nietzschià, simbolisme…: l’artista com a guia messiànic: Joan Maragall, p.e. </li></ul><ul><li>Models (característiques comunes): </li></ul><ul><li>Rebuig de la seva societat. </li></ul><ul><li>Replegament en un mateix. </li></ul><ul><li>Creació de paradisos artificials que substitueixin la realitat. </li></ul><ul><li>Concepció de l’artista com a ésser superior. </li></ul><ul><li>Paradisos artificials = art </li></ul>ETAPES
 6. 6. <ul><li>Diversitat d’opcions polítiques: </li></ul><ul><li>Suport de la burgesia </li></ul><ul><li>Cosmopolites, vitalistes, regeneracionistes: Catalanistes d’esquerra </li></ul><ul><li>Intel·lectuals anarquitzants </li></ul><ul><li>Revitalització del tema rural </li></ul><ul><li>Camp=relacions conflictives artista/individu-societat </li></ul><ul><li>2a etapa : </li></ul><ul><li>1900-1911 </li></ul><ul><li>“ Modernisme triomfant”: escola estètica </li></ul><ul><li>Renovació cultural de les comarques </li></ul><ul><li>Revista “Joventut” (1900-1906) </li></ul><ul><li>Estatus de l’art reconegut per la societat </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Modernisme </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Noucentisme </li></ul>ETAPES
 7. 7. Model 1: Prerafaelites <ul><li>Art for Art’s sake </li></ul><ul><li>Oposició a l’art de la industrialització i a la industrialització de l’art (consumista), a l’art decoratiu, a l’art intrascendent </li></ul><ul><li>Volen recuperar l’home individual, natural, conscient del seu passat. </li></ul><ul><li>Pintura històrica </li></ul><ul><li>Abandonament de la ciutat i aproximació a la natura </li></ul><ul><li>Retorn als orígens. </li></ul><ul><li>Medievalisme literari </li></ul><ul><li>Els seus models els trobem en els pintors anteriors a Rafael. </li></ul><ul><li>Valoren: la simplicitat, la ingenuïtat, la capacitat suggestiva. </li></ul><ul><li>Barreja d’erotisme i religió. </li></ul><ul><li>Descripcions minucioses, imatges sensorials, simbolismes religiosos, temes morbosos… </li></ul><ul><li>Adopten el misticisme: experiència més íntima. </li></ul><ul><li>Lema: “l’art per l’art” </li></ul><ul><li> RUSIÑOL: </li></ul><ul><li>DISCURS DE LA 3a FESTA MODERNSITA DE SITGES </li></ul>MODELS ARTÍSTICS
 8. 8. Beata Beatrix, Dante Gabrielle Rossetti Persephone , by Dante Gabriel Rossetti.
 9. 9. La sirena. John W. Waterhouse
 10. 10. The lady of Shalott. John W. Waterhouse
 11. 11. Model 2: Simbolistes francesos “decadentistes”) <ul><li>1860: Inici del Parnassianisme. </li></ul><ul><li>Volen la claredat i la racionalitat contra el Romanticisme. </li></ul><ul><li>37 poetes, entre ells Baudelaire i Rimbaud, propugnen la superioritat de l’art. </li></ul><ul><li>L’art s’ha de mantenir al marge del progrés. </li></ul><ul><li>Fets polítics: replantejament estètic: rebuig del positivisme , rebuig del cientifisme naturalista, renúncia a presentar el món real. </li></ul><ul><li>1858: Les Fleurs du mal, de Ch. Baudelaire. La vida es lliura a la realització estètica. </li></ul><ul><li>Neix el SIMBOLISME </li></ul><ul><li>Proposen: </li></ul><ul><li>Recrear un món intuït, imaginat, suggerit, evocat, ple de sensacions, de percepcions (olors, colors, sons). </li></ul><ul><li>Buscar la musicalitat dels sons, crear anologies i associacions . </li></ul><ul><li>Propugnar la superioritat de l’art. </li></ul><ul><li>Culte a la bellesa com a única forma d’entendre la vida i l’art. </li></ul><ul><li>Charles Baudelaire (1821-1867) </li></ul><ul><li>Paul Verlaine (1884-1896) </li></ul><ul><li>Arthur Rimbaud (1854-1891) </li></ul><ul><li>Stéphane Mallarmé (1842-1898) </li></ul>MODELS ARTÍSTICS
 12. 12. Els poetes simbolistes <ul><li>Ch. Baudelaire : assaja la creació de paradisos artificials. Vol descobrir noves sensacions i percepcions. </li></ul><ul><li>P. Verlaine : musicalitat dels mots i la seva força evocadora. </li></ul><ul><li>A. Rimbaud : ruptura absoluta amb el llenguatge. Creació d’un món nou. L’analogia i l’associació esdevenen il·limitades. </li></ul><ul><li>S. Mallarmé : cal “cedir la iniciativa als mots” i a la seva musicalitat. </li></ul>Es vol despertar l’esperit col·lectiu amb el poder suggestiu del llenguatge. No fugen de la realitat, sinó que lluita pel ressorgiment del coneixement, natural en la societat preindustrial. BOHÈMIA , DECADENTISME I ESTETICISME
 13. 13. ACTITUDS : 1. REGENERACIONISME <ul><li>Radicalització: L’artista té un compromís amb la societat, a la qual ha de “regenerar”. </li></ul><ul><li>Populisme anarcoide i messiànic, agressiu </li></ul><ul><li>Bohèmia tràgica </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>L’Avenç (fins 1893, any en què desapareix) </li></ul><ul><li>L’artista té capacitat per transformar la societat </li></ul>
 14. 14. ACTITUDS : 2. Decadentistes: ESTETICISME <ul><li>Ideologia nacionalista i messiànica </li></ul><ul><li>Exaltació de la voluntat </li></ul><ul><li>Artista = guia, profeta de la comunitat </li></ul><ul><li>Bohèmia daurada </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Revista Catalònia (1898-1900) </li></ul>L’art per l’art

×