Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Животните около нас - 2 клас - В. П.

18,690 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Животните около нас - 2 клас - В. П.

 1. 1. Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”, гр. Ловеч
 2. 2. ж
 3. 3. В гората, на полето, в реките и морето, въвфермите, в зоопарковете и у дома живеятразлични животни.Те са част от живата природа.Животинският свят е много разнообразен.
 4. 4. Сами намират храната си.
 5. 5. Сами отглеждат малките си.
 6. 6. Дивите животни живеятсвободно в природата.Те не зависят от човека.Сами търсят храна и подслон.Сами отглеждат малките си.Човекът им осигурява храна самопрез тежките мразовити зими.
 7. 7. Какво знаете за тезиживотни?Къде живеят?Кой се грижи за тях?
 8. 8. Селскостопанските животни живеят вдворовете и фермите.Хората се грижат за тях.Хранят ги, чистят им, лекуват ги.Помагат им да отглеждат малките си.Селскостопанските животни даватхрана на човека.
 9. 9. Домашните любимци живеят в домана човека.Те се нуждаят от постоянни грижи –хранене, къпане, разходки, грижи заздравето.Даряват ни приятни мигове, радости обич.
 10. 10. В специално уредени зоопаркове живеятнай – различни животни.Специалисти се грижат за тях иотглеждат малките.Хранят ги, чистят им, лекуват ги.Целта е да можем да ги опознаваме, даги изучаваме и да им се любуваме.
 11. 11. Познай животното: А останалите са:домашен любимец диво животно селскостопанско животно Кликни до него.
 12. 12. Познай животното: А останалите са:животно от Зоопарк селскостопанско животно диво животно Кликни до него.
 13. 13. Познай животното: А останалите са:домашен любимец диво животно животно от Зоопарк Кликни до него.
 14. 14. Познай животното: А останалите са:селскостопанско животно животно от Зоопарк домашен любимец Кликни до него.
 15. 15. Помогни на малките да открият семействата си.Назови имената им. 1 4 2 3
 16. 16. Учебна тетрадка Открий номера на всяко животно1 7 8 13 и го постави на9 11 12 1413 мястото, където2 10 1 живее.3 4 5 6 1 Някои от тези животни могат да бъдат в повече от една група. Кои са те?
 17. 17. Получават специализирани Сами се грижат грижи от хората, за себе си. работещи в зоопарка. Разкажи кой се грижи за тези животни.Получават грижи от хората, Получават грижи от своитев чиито домове живеят. стопани /фермери/.
 18. 18. Помогни на животните да намерят своята храна.
 19. 19. ЧЕРВЕНА За тези, които искат да видят и прочетат повече: КНИГАВ нея са включени всичкизастрашени, изчезващи иизчезнали биологичнивидове, живеещи натериторията на България.Том първи е посветен на растенията.Том втори е посветен на животните.http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/drawings.htmlhttp://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/multimedia.html http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/photogallery.html
 20. 20. Най – дълго живее костенурката,а най – кратко – мушицата еднодневка.Защитниците на природата не одобряватизбиването на животни и използванетона кожите им за дрехи.Има различни породи животни. Напримерима порода зайци, които са диви, други садомашни животни, а има и декоративни,които отглеждаме като домашни любимци.
 21. 21. 1. Проучи колко време е нужно на пиленцето и на прасенцето да пораснат. - УТ стр. 25/22. С помощта на детски енциклопедии и Интернет проучи и разкажи за 3 застрашени (защитени) животински вида у нас.3. Проучи и разкажи какви диви животни има в близост до твоето селище.
 22. 22. Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”, гр. Ловеч

×