Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест

 • Be the first to comment

20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест

 1. 1. 16.2.2015г.
 2. 2. план След смъртта на цар Иван Асен ІІ българската държава загубила могъществото си.  Болярите враждували помежду си и не се подчинявали на царя.  Българските земи и земите на нашите съседи били разпокъсани.  Последвал дълъг период на вътрешна слабост на държавата.
 3. 3.  Иван Александър управлявал от 1331 до 1371 година. Царуването му продължава цели 40 години.  Осигурил мир със Сърбия като дал сестра си за жена на сръбския крал.  Оказвал голяма подкрепа на книжовниците.  Нанесъл поражение на византийците и се възползвал от враждите им. По това време на българите бил деспотът на Ловеч и околните земи – .
 4. 4. По негова заръка били създадени прекрасни книги с много красиви цветни рисунки. Лондонско евангелие Четириевангелие на Цар Иван Александър
 5. 5. Печат и монети на цар Иван Александър
 6. 6. Царското семейство Цар Иван Александър и царица Теодора със синовете им Иван Асен и Иван Шишман
 7. 7.  Но държавата започнала отново да отслабва.  Някои боляри отцепили земите си и престанали да се подчиняват на царя.
 8. 8. разделил царството между двамата си синове.  На дал .  На дал .
 9. 9. Двете царства станали още по – лесни за завладяване от нашествениците. България била разделена, отслабена и обречена на гибел.
 10. 10. Цар Иван Шишман и
 11. 11. Битката при Никопол
 12. 12. През 15 век Византия и Сърбия също били разпокъсани и воювали помежду си. Всичко това улеснило нашествието на османските турци на Балканския полуостров.
 13. 13. Възползвайки се от отслабналата държава, през ХІV век от юг се появили силни нашественици – османските турци. план
 14. 14. Нямало кой да им се противопостави. Владетелите на Балканските страни не направили нищо, което да ограничи турските набези. Те не успели да изградят съюз срещу новия неприятел. Ето защо към средата на ХІV век набезите станали ежедневни.
 15. 15. Османските нашественици убивали хора или ги отвеждали в робство, грабели храни и добитък.
 16. 16.  Османците настъпили в Тракия.  Завладели Одрин, Пловдив, Стара Загора, София. .
 17. 17. Новият цар в Търново – Иван Шишман, и видинският – Иван Срацимир, се признали за на османците, но не спирали да враждуват помежду си.
 18. 18. Османците се насочили към сръбските земи, където отначало претърпели поражение. По-късно сръбските войски били победени при .
 19. 19.  През 1389 г. в боя при Косово поле пада убит турският султан Мурад.  На престола се възкачил синът му , който си поставил за цел да превземе Търновската държава.
 20. 20. Много селища и черкви били сринати и разграбени. Дворците и храмовете били ограбени и разрушени, а много български първенци – избити.
 21. 21.  Нашествениците безчинствали.  Голяма част от населението била жестоко избита. „Разделяха се деца от бащи и братя от родни братя… Дни на плач бяха ония дни.“ Григорий Цамблак
 22. 22. По времето на цар Иван Шишман начело на българската църква бил .
 23. 23.  Той бил прочут книжовник.  Имал много ученици от всички краища на България и от различни славянски страни.
 24. 24. Когато столицата Търново била обсадена от турците, българският владетел Иван Шишман бил далече от нея.
 25. 25. Тогава начело на защитниците застанал . Той не ги изоставил в нито един от трагичните моменти.
 26. 26. Иван Шишман и синът му Александър били заловени в Никопол и убити по заповед на Баязид. Легендата разказва, че когато османски военачалник се опитал да посече патриарха, ръката му се вкаменила. Покоряването на Търново и изпращането на Патриарх Евтимий на заточение в Бачковския манастир сложили край на българската патриаршия.
 27. 27. Останки от крепостните стени на Царевец Паметник на Патриарх Евтимий в Търново
 28. 28. Въпреки съпротивата, три години по-късно през било и .
 29. 29. Българските земи станали част от огромната Османска империя. Завоевателите били с друга религия – мюсюлманска. Те покорили и други християнски народи.
 30. 30. Османското завоевание променило много съдбата на българите.  Държавата била унищожена, а нейните водачи – избити. Духовенството било прогонено или избито, разрушени били черкви, манастири и дворци.  България била откъсната от Европа.
 31. 31. Но въпреки тези трагични изпитания българите успели да се запазят като народ и столетия по-късно да възродят държавата си. план
 32. 32.  Завоевателите наложили в българските земи мюсюлманската религия.  Тяхната държава била подчинена на военни правила, защото мюсюлманите били длъжни да воюват.  Основната им войска били конниците.  Българите нямали равни права с мюсюлманите.  Не можели да участват в управлението и в армията.
 33. 33.  Най-жестоки войници били , които се набирали чрез отнемане на момчета от християнските семейства.  Най-тежък бил – насилствен набор на момчета за еничарската армия . Бил събиран до края на ХVІ век.
 34. 34.  В Османската империя християните били наричани , , която трябвало да произвежда блага и да служи на господарите.  Те нямали равни права с мюсюлманите.  Трябвало с труда си и многобройни да издържат войската и управниците.  Християните да носят дрехи с ярки цветове и да притежават оръжие.
 35. 35. Черквите им не трябвало да са високи. Трябвало да са наполовина вкопани в земята и да са без външна украса.
 36. 36.  Много от българите с големи насилия били принуждавани да приемат религията на завоевателите.  Други доброволно приемали исляма.
 37. 37. Много пъти през следващите столетия българите се вдигали на бунтове, но не били достатъчно силни и добре организирани, за да успеят.
 38. 38. При кой владетел е разделено българското царство? цар Иван Александър; цар Иван Срацимир; цар Иван Шишман. Владетел на Търновското царство е: цар Иван Александър; цар Иван Срацимир; цар Иван Шишман.
 39. 39. Защитата на Търново от османците водил: Иван Рилски; Иван Шишман; Патриарх Евтимий. Търновското царство пада под османско владичество през: 1018 г.; 1393 г.; 1396 г. България окончателно пада под османско владичество през: 1396 г.; 1393 г.; 1018 г.
 40. 40. Защо българските земи и земите на техните съседи били лесно завладени от османците?  Българските земи и земите на нашите съседи били разпокъсани.  Българската държава била разделена на отделни царства, които водели самостоятелна политика, имали свои войски.  Отделните държавици непрекъснато враждували помежду си заради земи, власт и надмощие.  Нямало кой да се противопостави на османските нашественици.
 41. 41. Назовете имената на последните владетели на българското царство.
 42. 42. Попълнете таблицата. година век владетел събитие - ХІV Разделил царството между двамата си синове. Цар Иван Шишман 1393 Патриарх Евтимий ХІV Османците завзели и Видинското царство. Начало на петвековното им присъствие. Цар Иван Александър 1393 ХІV Търновското царство било превзето и разрушено от османците. ХІV Застанал начело на търновските защитници. 1396 Иван Срацимир
 43. 43. 1369 г. 1382 г. 1387 г. 1389 г. 1393 г. 1396 г. 1453 г.
 44. 44. 2. Изчисли продължителността на съществуване на Второто българско царство и отбележи на посочените места съответните векове. 1396 _____ век – 1187 _____ век = _________________________ XIV 209 години /два века/ XII 3. Опиши качествата на Патриарх Евтимий, като използваш картината и текста. /следващ слайд/
 45. 45. 0 г. Хан Кубрат 632 - 651 Хан Аспарух 681 - 700 Хан Тервел 700 - 721 Хан Крум 803 - 814 Хан Омуртаг 814 - 831 Княз Борис I 852 - 889 Цар Симеон Велики 893 - 927 Цар Петър I 927 - 970 Цар Самуил 997 - 1014 Цар Петър II 1185 - 1197 Цар Асен I 1187 - 1196 Цар Калоян 1197 - 1207 Цар Иван Асен II 1218 - 1241 Цар Иван Александър 1331 - 1371 Цар Иван Шишман ЦарИванСрацимир Стара Велика България VII век Първо българско царство VII – XI век Второ българско царство XII – XIV век Съставете линия на времето с историческите събития през този период от историята.
 46. 46. План на урока: 1. Времето на Иван Александър 2. Завоюването на българските земи 3. Българите – зависимо население в Османската империя
 47. 47. Речник: Васал – подчинено, зависимо лице. Султан – титлата на владетеля на османските турци. Рая – немюсюлманско население в Османската империя, което плащало данъци. Линия на времето – върху нея се изобразява времето в историята, като се разделя на равни части по десетилетия и векове.

×