Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест

 • Login to see the comments

22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Всички се радват на красивите цветове на цветните растения. Това е най-голямата и най-разнообразната група от растения, която включва около 240 000 вида.
 2. 2. Знаете ли защо ги е създала природата? За какво служат те?
 3. 3. план В цвета се извършва:
 4. 4. В цвета се намират план размножителните органи на растението:
 5. 5. Тичинките и плодниците при различните растения са разнообразни по форма, размер и цвят.
 6. 6. Тичинките и плодниците са двете основни части на цвета, от който се образуват семената и плодовете.
 7. 7. Тичинките са мъжката част на цвета. Те са пълни с цветен прашец /полен/, съставен от малки зърна /прашникови зърна/. Плодникът е женската част на цвета. В него има семепъпки. Това са яйцата на растението.
 8. 8. план Пренасянето на прашец от тичинките на един цвят върху плодника на друг цвят от същия вид се нарича .
 9. 9. Цветовете трябва да бъдат опрашени преди да образуват семена.
 10. 10. При някои растения се извършва пчели, пеперуди, птици и др. Цветовете на тези растения имат приспособления, с които привличат насекомите:  листенца с ярки багри;  лепкав и по-тежък цветен прашец;  издават аромат;  произвеждат нектар и пренасят прашец, които са вкусна храна за насекомите опраши- тели.
 11. 11. Докато пчелата се е хранила с нектар, по краката ѝ е полепнал цветен прашец. Тя го пренася от цвят на цвят.
 12. 12. От насекоми се опрашват: ФАСУЛЪТ ЛИПАТА АКАЦИЯТА ОВОЩНИТЕ ЦВЕТОВЕТЕ НА: ЦВЕТЯТА ДЪРВЕТА: ЧЕРЕША, ВИШНА, КРУША, ЯБЪЛКА и др.
 13. 13. При други растения се извършва от , който разнася цветния прашец. Техните приспособления за опрашване от вятъра са:  малки листенца на цветовете,без ярки багри;  не произвеждат нектар и не издават миризма;  имат тичинки с дълги дръжки, които излизат извън цвета.
 14. 14. От вятъра се опрашват: ГЛУХАРЧЕ ЖИТНИТЕ РАСТЕНИЯ КОПРИВАТА БУКА ДЪБА и други дървета
 15. 15. план Сливането на прашеца със семепъпката се нарича .
 16. 16.  Когато прашниковото зърно попадне върху горната част на плодника /лепкаво близалце/, от него израства тънка тръбица.  По тръбицата част от прашеца прониква в семепъпката.  Сливането на прашеца и семепъпката води до оплождане.
 17. 17.  След оплождането семепъпката се превръща в семе.  Цветът увяхва.  Остава плодникът, който нараства и се превръща в плод.  В плодовете се намират семената на растенията.
 18. 18. план Голямо е разнообразието от плодове и семена. Някои плодове са , а други - .
 19. 19. план Плодовете се различават и по в тях.
 20. 20. Запиши. тичинки плодник семепъпка Допълни изреченията. 1. Тичинките са ___________ част на цвета. Те са мъжката цветен прашец пълни с _________________. 2. Плодникът е ___________ част на цвета. В женската семепъпки него има ___________.
 21. 21. Допълни изреченията. 1. Растения с ярки цветове се опрашват от насекомите _____________. вятъра 2. От _________ се опрашват цветове, които не произвеждат нектар. 3. След оплождането семепъпката се превръща в семе Цветът плодникът ______. 4. _________ умира. Остава ____________, който плод нараства и се превръща в ______. Каква е разликата между опрашване и оплождане? Кое от тях се извършва първо? оплождане опрашване
 22. 22. Коя от стрелките показва правилно къде се намира семепъпката? 1 3 1 2 2 3 Семената на кои от показаните плодове се разпръскват от вятъра? 1 2 3 1 2 3
 23. 23. Цветовете на липата миришат, отделят нектар и имат ярки багри. Те се опрашват от: насекоми вятъра водата
 24. 24. Разгледай схемата и срещу всеки номер запиши за какво се отнася. 1. _____________ прашниково зърно прашникова тръбица семепъпка плод семе _____________ 2. _____________ _____________ 3. _____________ 4. _____________ 5. _____________
 25. 25.  За да попаднат в благоприятна среда на живот, семената на растенията трябва да се разпръснат на колкото е възможно по-голямо разстояние.  Разпространението на семена става от вятъра или с помощта на животните.  Приличащите на парашут или крилца израстъци помагат на семената да се носят от вятъра.  Кукичките се захващат за козината на животните и така семената се разпространяват.  Животните изяждат сочните плодове и разнасят семената.
 26. 26. Отбележи със знака Х кои от тези семена се разпространяват от вятъра.Със знака V онези, които се разпространяват от животните. V Х V Х Х V V
 27. 27. План на урока: 1. Цветовете на растенията. 2. Тичинки и плодник 3. Как се извършва опрашването? 4. Как се извършва оплождането? 5. Семена и плодове Речник: тичинки и плодник – части на цвета; служат за размножаване на растенията. Тичинките произвеждат прашец, а плодниците – семепъпки. опрашване – когато цветен прашец попадне върху плодник оплождане – когато прашецът се свърже със семепъпката

×