Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест

 1. 1. 23.3.2015г.
 2. 2. променило изцяло живота на българите.  В стремежа си да постигнат напредък те . план
 3. 3.  Грижели се сами чрез своите общини за: и ; и .  В общините влизали:  Чрез общините българите: .
 4. 4.  През Възраждането особена роля придобили: и и изразявало най-силно желанието на всички българи към общия напредък. и допринасяли най-много за събирането на средства за училища и храмове.
 5. 5.  Учителите в селището.  Всички се отнасяли с почит и уважение към тях, защото били . Те: план
 6. 6. Страничка от букварчето на Даскал Тодор Томов 1854 год. Участници в театрална постановка. Всички роли се изпълняват от мъже.
 7. 7.  Учителите: Така просвещавали и млади, и стари.
 8. 8. Животът на гражданите се променил особено с появата на читалищата. Те идвали в тях да четат вестници и да чуят нови неща за други земи и народи.
 9. 9. Театрални представления започнали да се изнасят в читалищата.
 10. 10. Жаждата за знания довела до появата на . създал първото българско издателство. план
 11. 11.  Христо Г. Данов бил учител, но се посветил на и допринесъл за любовта към книгите у много поколения.  Издал , , , които се използвали в училищата.
 12. 12.  Христо Г. Данов имал голяма заслуга за  От неговите в Пловдив, Велес, Свищов, Русе книгите бързо достигали до всички краища на страната. Книгопродавници „Теоретическа и практическа Числителница“, 1868 г. Печатницата на Христо Г. Данов, Пловдив
 13. 13.  Благодарение на тях в новото време обликът на селищата и манастирите се променил. план
 14. 14.  Много строители, зографи и резбари проявили своя изключителен талант при строежа на новите и , и .
 15. 15.  Къщите вече били строени една до друга с дюкянчета на първия етаж.
 16. 16. Те били от камък и дърво, по-удобни и украсени. Боядисвали ги в различни цветове – синьо, жълто, зелено, керемидено червено.
 17. 17. В много градчета училищата и черквите били най-красивите сгради. Първото класно училище в Копривщица Първото класно училище в Берковица Николско училище в Свищов Славейковото училище в Търговище Дановото училище
 18. 18.  Ненадминати били , които издигал майстор Кольо Фичето /Никола Фичев/.  За изключителните му умения го ценели и българи, и турци. Той е гениален български възрожденски архитект, строител, каменоделец и дърворезбар, създал емблематични за Българското възраждане храмове/ черкви/, училища, красиви къщи, мостове и др. в българските земи и крайдунавските области на Румъния.
 19. 19. Покритият мост над р. Осъм в Ловеч Мостът над р. Янтра край гр. Бяла Мостът над р. Дряновска
 20. 20. в Килифаревския манастир Манастирската църква “Св. Димитър” Черквата в гр. Свищов Къщата с маймунката – В. Търново Икономова къща – В. Търново
 21. 21. Изградил църквата и камбанарията в Преображенския манастир. Чешмата на Соколовския манастир до Габрово Търновският конак, където след Освобождението заседава Учредителното събрание, което изработило и приело Търновската конституция. Ханът на хаджи Николи в центъра на В.Търново
 22. 22.  Строителството на храмове направило много търсени и .
 23. 23.  Особено се прочул .  Негови стенописи има в Рилския, Троянския и други манастири. Стенопис на Захари Зограф Автопортрет на Захари Зограф
 24. 24. е български художник и иконописец.  Представител е на Самоковската художествена школа.
 25. 25. Стенописи на Захари Зограф
 26. 26. сътворили чудни дърворезби на иконостаси. Уникален е иконостаса в черквата в Рилския манастир. Изработен е от орехово дърво и е позлатен.
 27. 27. Резбованите тавани станали най-прекрасната украса на новите къщи.
 28. 28.  През Възраждането много българи издигали училища и черкви със събрани от тях средства.  Дарявали според възможностите си, но се чувствали свързани с общите български стремежи. план  Хаджи Вълчо от Банско е ярък пример за един живот, подчинен безусловно на повелята на времето, на Духа на българщината. Дарител е на Зографския манастир.
 29. 29.  Дарителка на Земенския манастир.  Братята Евлогий и Христо Георгиеви направили щедри дарения за построяването на Софийския университет.
 30. 30.  Сред дарителите имало и хора с много голям принос.  Един от най-всеотдайните българи дарители бил .  Той произлиза от заможен габровски род.
 31. 31.  Заедно с други заможни габровци събрали средства и започнали строежа на училището в града.  През 1835 г. той отворил първото чисто българско взаимно училище в България с помощ от Неофит Рилски.  Васил Априлов оставил богатата си лична библиотека на Габровското училище и завещал цялото си състояние за обучение на млади българи в Русия.
 32. 32. Най-образованите хора в селищата били: учителите; зографите; строителите. Първото българско издателство създал: Васил Априлов; Захари Зограф; Христо Данов.
 33. 33. Покритият мост, къщата с маймунката и други шедьоври на строителството, са дело на: Христо Данов; Захари Зограф; Никола Фичев. Стенописите в манастирите били дело на: строителите; зографите; резбарите. Просветните средища през Възраждането са: читалищата; манастирите; общините.
 34. 34. _______________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ За духовното Възраждане най-много спомогнала ръкописната книга „История славянобългарска“, създадена от Паисий Хилендарски през 1762 г. Запазване на българския дух и път към нова просвета в създадените училища. Създаване на взаимни училища. Борбата за църковна независимост също е част от Възраждането. Екзархията станала най-важната опора на българите и техен защитник пред султана.
 35. 35. От текстовете и изображението направи заключение за какво дарявали средства дарителите. С финансовата помощ на Петър Берон през 1840 г. в гр. Плевен било открито девическо училище. И Васил Априлов, и Петър Берон непрекъснато дарявали учебници на различни училища и изпращали на обучение в чужбина български младежи. Внукът на Софроний Врачански – Стефан Богориди, подарил мястото в Цариград, на което бил построен храмът „Свети Стефан“. През 1851 г. Бачковският манастир дарил 2000 гроша за строителство на българско училище в Пловдив.
 36. 36. На изображението открий имената на дарители в Рилския манастир /1835 г./. ДАРИТЕЛ - КТИТОР Мария Михаил
 37. 37. План на урока: 1. Промени в живота на българите през новото време 2. Учителите 3. Издателите на книги 4. Строителите, зографите и резбарите 5. Дарителите
 38. 38. Речник: Читалище – просветно средище, което българите създали през Възраждането. Те се събирали в читалищата, за да четат книги и вестници, да слушат обяснения за природни явления или исторически събития, правели театрални представления. Зограф – човек, който изписва икони и стенописи, художник. Ктитор – дарител на средства за изграждането на черква. Кондика – специална книга, в която се записват дарителите.

×