Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест

 • Be the first to comment

Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. След смъртта на цар Иван Асен ІІ българската държава загубила могъществото си.  Болярите враждували помежду си и не се подчинявали на царя.  Българските земи и земите на нашите съседи били разпокъсани.
 2. 2. Възползвайки се от всичко това, през ХІV век от юг се появили силни нашественици – османските турци. план
 3. 3. Нямало кой да им се противопостави. Балканските владетели не направили нищо, което да ограничи турските набези. Ето защо към средата на ХІV век те станали ежедневни.
 4. 4. Османските нашественици убивали хора или ги отвеждали в робство, грабели храни и добитък.
 5. 5. По това време цар на българите бил деспотът на Ловеч и околните земи – Иван Александър. Печат и монети на цар Иван Александър
 6. 6. Царското семейство Цар Иван Александър и царица Теодора със синовете им Иван Асен и Иван Шишман план
 7. 7. Иван Александър разделил царството между двамата си синове. На Иван Срацимир дал Видинското царство. На Иван Шишман дал Търновското царство.
 8. 8. Двете царства станали още по – лесни за завладяване от нашествениците. България била разделена, отслабена и обречена на гибел.
 9. 9. Цар Иван Шишман и Търновското царство
 10. 10. Видинско царство Битката при Никопол
 11. 11. През пролетта на 1393 година огромна османска войска обсадила столицата Търново. Много селища и черкви били сринати и разграбени.
 12. 12. Нашествениците безчинствали. Голяма част от населението била жестоко избита. „Разделяха се деца от бащи и братя от родни братя… Дни на плач бяха ония дни.“ Григорий Цамблак
 13. 13. Три години по-късно през 1396 година било покорено и Видинското царство.
 14. 14. По времето на цар Иван Шишман начело на българската църква бил Патриарх Евтимий. речник план
 15. 15. Той бил прочут книжовник. Имал много ученици от всички краища на България и от различни славянски страни.
 16. 16. Когато столицата Търново била обсадена от турците, българският владетел Иван Шишман бил далече от нея.
 17. 17. Тогава начело на защитниците застанал Патриарх Евтимий. Той не ги изоставил в нито един от трагичните моменти.
 18. 18. Легендата разказва, че когато османски военачалник се опитал да посече патриарха, ръката му се вкаменила. Покоряването на Търново и изпращането на Патриарх Евтимий на заточение в Бачковския манастир сложили край на българската патриаршия. речник
 19. 19. Българските земи станали част от огромната Османска империя. речник Завоевателите били с друга религия – мюсюлманска. Те покорили и други християнски народи. план
 20. 20.  Българите нямали равни права с мюсюлманите.  Не можели да участват в управлението и в армията.  Не можели да носят дрехи с ярки цветове.  Наричали ги рая /стадо/, която трябвало да произвежда блага и да служи на господарите.  Били натоварени с много повече и по-тежки данъци.
 21. 21.  Най-тежък бил кръвният данък – насилствен набор на момчета за еничарската армия . Бил събиран до края на ХVІ век.
 22. 22.  Черквите им не трябвало да са високи.
 23. 23.  Много от българите с големи насилия били принуждавани да приемат религията на завоевателите.  Други доброволно приемали исляма.
 24. 24.  Поробените се вдигали на много бунтове, но империята била много силна и ги потушавала.
 25. 25.  Поради дългото си съжителство християни и мюсюлмани започнали да възприемат отделни свои обичаи.
 26. 26. 1. Защо българските земи и земите на техните съседи били лесно завладени от османците? _______________________________________  Българските земи и земите на нашите съседи били разпокъсани. _______________________________________ _______________________________________  Българската държава била разделена на _______________________________________ „три Българии“, които водели самостоятелна политика, имали свои войски. _______________________________________ _______________________________________  Отделните държавици непрекъснато враждували помежду си заради земи, власт и _______________________________________ надмощие. _______________________________________  Нямало кой да се противопостави на _______________________________________ османските нашественици. _______________________________________
 27. 27. 2.Изчисли колко време продължило съществуването на Второто българско царство? - годината на превземането на Видинското царство от османците 1396 _____ _ 1185 - начало на успешно въстание на братята Асен и Петър = 211 години _____
 28. 28. 3. Кое събитие е изобразено на рисунката? Кое е името на изобразения духовник? _____________________ През 1393 г. Търновското _____________________ царство било превзето _____________________ от османците, а цар _____________________ Иван Шишман не бил _____________________ там по това време. _____________________ _____________________ Тогава начело на _____________________ защитниците застанал _____________________ Патриарх Евтимий. _____________________ Той не изоставил народа _____________________ си в нито един от _____________________ трагичните моменти.
 29. 29. 4. Какво не било разрешено на покорените българи? _______________________________________  Българските нямали равни права с мюсюлманите. _______________________________________ _______________________________________  Не можели да участват в управлението и в _______________________________________ армията.  Нямали право да носят дрехи с ярки цветове. _______________________________________ _______________________________________  Черквите им не трябвало да са високи.  Плащали много повече и по-тежки данъци. _______________________________________ _______________________________________  Много от българите били насилствено принуждавани да приемат религията на _______________________________________ завоевателите. _______________________________________
 30. 30. Назовете имената на последните владетели на българското царство.
 31. 31. Попълнете таблицата. година век владетел събитие ХІV Разделил царството между Цар Иван Александър двамата си синове. 1393 ХІV Цар Иван Шишман Търновското царство било превзето и разрушено от османците. Патриарх Евтимий Застанал начело на търновските защитници. - 1393 1396 ХІV Иван ХІV Срацимир Османците завзели и Видинското царство. Начало на петвековното им присъствие.
 32. 32. План на урока: 1. Нашествие на османските турци 2.Разделеното българско царство - цар Иван Александър - Иван Шишман - Иван Срацимир 3. Силата на патриарха и книжовника Евтимий 4.Българите в Османската империя
 33. 33. Речник: патриарх – духовникът, който стои начело на българската църква заточение – насилствено изпращане на едно лице на далечно място, за да е изолирано от другите мюсюлманин – човек, който вярва в бог Аллах

×