Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест

20,182 views

Published on

Published in: Education

Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест

 1. 1. Всеки от нас има скелет вътре в тялото си. Той е съставен от кости, към които са свързани мускули. Скелетът и мускулите са органи на движението.
 2. 2. ЗА КАКВО СЛУЖИ СКЕЛЕТЪТ ? план От какво е съставен човешкия скелет? За какво според вас служи той?
 3. 3. Човешкият скелет е съставен от 206 свързани помежду си кости. череп гръден кош гръбначен стълб ребро кости на ръцете кости на краката
 4. 4. Внимателно опипайте черепа си.  На какво прилича?  Какви свойства има?  Кой важен орган се намира в него?  Каква задача изпълнява черепът? За какво служи?
 5. 5.  Черепът предпазва мозъка от наранявания.  Черепът прилича на затворена кутия.  Той е твърд и здрав.  В него се намира мозъкът.
 6. 6. Поставете пръстите си отзад на тила и внимателно спуснете ръката си надолу по врата.  Какво усещате?  Каква е тази кост?  За какво служи?
 7. 7.  Горният край на гръбначния стълб е свързан с черепа.  Гръбначният стълб служи за опора на черепа и други кости и органи.
 8. 8.  От какво е съставен гръдния кош?  Можете до опипате ребрата си, да ги преброите.  Кои органи се намират в него?  За какво служи той?
 9. 9.  Гръдният кош се намира между главата и корема.  В него са разположени жизненоважни органи – сърцето, белите дробове и по-голяма част от хранопровода.  Гръдният кош служи за предпазване на белите дробове и сърцето.
 10. 10.  Какво е характерно за основните кости на крайниците? Какви са те?  За какво служат?
 11. 11.  Основните кости на крайниците са дълги и здрави.  Служат за опора и движение?
 12. 12. Човешкият скелет е съставен от ____ свързани помежду си _______. гръбначен стълб Служи за опора на черепа и на други кости и органи 206 кости череп Предпазва мозъка от нараняване гръден кош Предпазва сърцето и белите дробове горни крайници Служат за опора и движение долни крайници Служат за опора и движение
 13. 13. 3. ПОДПОМАГА ДВИЖЕНИЕТО.  Всички движения на тялото се извършват с помощта на костите и мускулите. 1. ПРЕДПАЗВА ОРГАНИТЕ.  Съставен е от 206 твърди и здрави кости.  Костите предпазват от нараняване на мозъка, сърцето и други меки органи. 2. СЛУЖИ ЗА ОПОРА.  Скелетът прилича на „закачалка“, към която са прикрепени всички меки части на тялото.  Той придава формата на човешкото тяло.
 14. 14. Коя от показаните стойки е правилна?
 15. 15. Детските кости не са достатъчно укрепнали. Те могат да се изкривят, ако седите или ходите неправилно.
 16. 16. Освен правилната стойка много важни за укрепването и развитието на костите са храненето и физическите упражнения.
 17. 17. КАК РАБОТЯТ МУСКУЛИТЕ? план Само костите не са достатъчни за осигуряване на движението. Към костите са закрепени , които . Човешкото тяло има , които се движат и .
 18. 18. Мускулите придават външната форма на тялото. Свързани са за костите чрез сухожилия.
 19. 19. Мускулите движат тялото като се свиват и разпускат. свит мускул Той е по-къс и по-дебел. разпуснат мускул Той е по-дълъг.
 20. 20. Мускулите работят по двойки: когато единият се свива, другият се разпуска и обратно. Този мускул се разпуска. Този мускул се свива и сваля ръката надолу. Този мускул се разпуска. Този мускул се свива и вдига ръката нагоре.
 21. 21. Сърцето също е един голям мускул.
 22. 22. Чрез скелетът и мускулите: а/ ние дишаме б/ ние се движим в/ управляваме всички органи и цялото тяло Човешкият скелет се състои от: а/ 206 кости и повече от 600 мускула б/ 600 кости и повече от 206 мускула в/ 260 кости и повече от 600 мускула
 23. 23. Черепът служи за: а/ опора и движение б/ предпазване на мозъка в/ мисловната дейност на човека Костите на крайниците служат за: а/ опора б/ движение в/ опора и движение
 24. 24. Гръбначният стълб служи за: а/ опора на черепа и на други кости и органи б/ движение на черепа и други кости в/ за опора и движение на тялото Гръдният кош предпазва: а/ белите дробове и сърцето б/ белите дробове и стомаха в/ сърцето и стомаха
 25. 25. Стегнете мускулите на ръката си и измерете обиколката к /А/. Повторете измерването при отпуснати мускули /В/. На какво се дължи разликата в двете обиколки? а/ свитият мускул е по-къс и дебел от разпуснатият б/ разпуснатият мускул е по-къс и дебел от свитият А В
 26. 26. Допълнете изреченията. За да не допуснем гръбначно изкривяване, трябва да ходим с _________________, да заемаме _________________ при четене и хранене, да носим чантата си ________ и да се храним _____________. Веществото, което прави костите ни здрави се нарича _______ и се набавя чрез ________, _______ и __________. изправени рамене правилна стойка на гръб здравословно калций сирене мляко зеленчуци Мускулите работят по ________: когато единият се ______, другият се _________ и обратно. За да имаме силни и здрави мускули, трябва да се _______________, да ____________ и да __________ правилно. двойки свива разпуска движим повече спортуваме се храним
 27. 27. 1. Какво знаеш за скелета и мускулите? Попълни изреченията с думите: скелетът, мускулите, кости, калций, черепа, белите дробове. Когато се свиват и разпускат _ _ _ _ _ _ _ _ _ движат нашето тяло. 6 Гръдният кош предпазва _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ определя формата на тялото ни. 4 Мозъкът се намира вътре в _ _ _ _ _ _ на човека. 5 Скелетът на човека е съставен от 206 _ _ _ _ _ . 2 3 Веществото _ _ _ _ _ _ прави костите здрави. _ _ _ _ _ _ 1 2 3 4 5 6 Този мускул се нарича … м у с к у л и т е б е л и т е д р о б о в е С к е л е т ъ т ч е р е п а к о с т и к а л ц и й Б И Ц Е П С
 28. 28. УТ: стр.29/ Твърди и здрави кости
 29. 29. План на урока:
 30. 30. Речник: скелет – Служи за опора и движение на тялото. Съставен е от 206 кости. мускули – Закрепени са към костите и движат тялото. Всеки от вас има повече от 600 мускула.

×