Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

41. Годишен преговор - ЧП, 4 клас, Булвест

 • Login to see the comments

41. Годишен преговор - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. 1. Свойства и употреба на веществата 2. Движение и енергия 3. Планетата Земя 4. Жизнени процеси при растенията и животните 5. Разнообразието на живата природа 6. Човекът и неговата среда
 2. 2. 1. От какъв метал са отпадъците, които пренася магнитният кран от снимката? алуминий; желязо; мед. 2. Кое от следните вещества не е гориво? въглища; нафта; олово.
 3. 3. 3. Как се нарича сместа от вещества в почвата, получена при разлагане на растителни и животински остатъци? хумус; мазут; глина. 4. Колко градуса Целзий е разликата в температурите, които измерват двата термометъра? 16 °С; 21 °С; 31 °С.
 4. 4. 5. При каква температура замръзва водата? 100 °С; 0 °С; 10 °С. 6. Кое от следните тела се движи по окръжност? махалото; хвърлен камък. върхът на стрелката на часовника; 7. Кое е вярно? Източници на звук са: само по-тежките от водата тела; трептящите тела; нагретите тела;
 5. 5. 8. Кое е вярно? Земята привлича по-силно телата с: по-голям обем; по-голяма маса; по-голяма повърхност. 9. Откъде получава енергия тази турбина, за да произвежда електричество? от облаците. от Слънцето; от вятъра;
 6. 6. 10. Какъв газ се отделя при горенето? кислород; въглероден диоксид; природен газ. 11. За колко време Земята прави една обиколка около своята ос? 28 дни. 12 часа; 24 часа;
 7. 7. 12. Кое от следните твърдения е вярно? Земята обикаля около Слънцето, а Луната обикаля около Земята; Слънцето и Луната обикалят около Земята; Луната е планета, която се движи подобно на Земята. 13. Коя от следните планети е по-голяма от Земята? Марс; Венера; Юпитер.
 8. 8. 14. С какъв газ обогатяват въздуха зелените растения, когато произвеждат храна? въглероден диоксид; кислород; водни пари. 15. Кое от животните на рисунките диша с хриле? животно В. животно Б; животно А; А Б В
 9. 9. 16. Какво пренасят насекомите от цвят на цвят? семепъпки; нектар; цветен прашец. 17. Без кое от изброените условия семената могат да покълват? подходяща температура. влага; светлина;
 10. 10. 18. Кое е вярно? Ларва и какавида са етапи от жизнения цикъл на: кокошка; пеперуда; жаба. 19. Кое от изброените животни ражда малките си и ги храни с мляко? костенурка. делфин; пингвин;
 11. 11. 20. Кой от изброените бозайници ражда малките си недоразвити? кенгуру; магаре; сърна. 21. Кое от животните на долните снимки не е насекомо? животно В. животно Б; животно А;
 12. 12. 22. Кое от животните на снимките е влечуго? животно А; животно Б; животно В. 23. С коя част на тялото си получаваме усещане за топло и студено? с носа. с ноктите; с кожата;
 13. 13. 24. Кои вещества са основният източник на енергия за човешкия организъм? минералите; витамините; въглехидратите. 25. Коя от изброените болести се причинява от бактерии? грип. тетанус; захарна болест;
 14. 14. 26. През кой етап от жизнения си цикъл човекът постепенно навлиза в своята зрялост? пубертет; зародишно развитие; детска възраст.
 15. 15. http://www.slideshare.net/vesiii/4-39396060 http://www.slideshare.net/vesiii/2-4-39521221 http://www.slideshare.net/vesiii/3-4-39722317 http://www.slideshare.net/vesiii/4-39801907 http://www.slideshare.net/vesiii/5-4-39987062 http://www.slideshare.net/vesiii/6-4-40086839
 16. 16. http://www.slideshare.net/vesiii/8-4-40580460 http://www.slideshare.net/vesiii/9-4-40655490 http://www.slideshare.net/vesiii/10-4-40857989 http://www.slideshare.net/vesiii/11-4-41085669 http://www.slideshare.net/vesiii/12-4-41245074
 17. 17. http://www.slideshare.net/vesiii/14-4-41533502 http://www.slideshare.net/vesiii/15-4-41710784 http://www.slideshare.net/vesiii/16-4-41817986 http://www.slideshare.net/vesiii/17-4-42019679
 18. 18. http://www.slideshare.net/vesiii/19-4-42281931 http://www.slideshare.net/vesiii/20-4-42369470 http://www.slideshare.net/vesiii/21-4-42539840 http://www.slideshare.net/vesiii/22-4-42630230 http://www.slideshare.net/vesiii/23-4-42769520 http://www.slideshare.net/vesiii/24-4-42863705 http://www.slideshare.net/vesiii/25-4-43255972 http://www.slideshare.net/vesiii/26-4-43335610
 19. 19. http://www.slideshare.net/vesiii/28-4-43583924 http://www.slideshare.net/vesiii/29-4-43732927 http://www.slideshare.net/vesiii/30-4-43789397 http://www.slideshare.net/vesiii/31-4-43963287 http://www.slideshare.net/vesiii/32-4-44277345 http://www.slideshare.net/vesiii/33-4-44706298
 20. 20. http://www.slideshare.net/vesiii/35-4-45198411 http://www.slideshare.net/vesiii/36-4-45421485 http://www.slideshare.net/vesiii/37-4-45863195 http://www.slideshare.net/vesiii/38-4-46361806 http://www.slideshare.net/vesiii/39-4

×