Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест

 1. 1. Почти по средата на родината ни се простира Стара планина и разделя родината ни на две части: Северна България Южна България
 2. 2. Стара планина е най-дългата българска планина. Наречена е още Балкан, откъдето и целият Балкански полуостров носи името ѝ. Тя е „гръбнакът на България“.
 3. 3. Тя се простира на запад от долината на река Тимок до Черно море на изток. план
 4. 4. Северните склонове на планината постепенно преминават в хълмистата и нископланинска територия, наречена Предбалкан. Простира се на юг от Дунавската равнина и на север от Стара планина.
 5. 5. ппллаанн
 6. 6. Красива природа, в която се преплитат: стръмни планински била дълбоки долини и склонове, заети от гори и пасища
 7. 7. Красива е природата и в Предбалкана.
 8. 8. Билото на Стара планина е със заоблени върхове.
 9. 9. Най-високата ѝ точка е връх Ботев (2376 м). Разположен е в централна Стара планина.
 10. 10. На юг към Задбалканските полета склоновете ѝ са стръмни.
 11. 11. Западната ѝ част е прорязана като с меч от р. Искър, която образува живописния Искърски пролом.
 12. 12. В Предбалкана особено красив е проломът на река Янтра, край старата ни столица Велико Търново.
 13. 13. През много от проходите на планината има прокарани шосета, а на няколко места – и железопътни линии. Посочете ги на картата.
 14. 14. В недрата на планината се крият подземни богатства. Открийте ги с помощта на картата.  качествен и въглища  железни руди  медни руди  варовик  злато
 15. 15. Зимата в Стара планина е студена и снежна, а лятото е прохладно и приятно.
 16. 16. От Стара планина извират буйни потоци и реки: р. Огоста р. Вит р. Осъм р. Янтра р. Тунджа
 17. 17. На много места бликат лечебни минерални извори.
 18. 18. Много красиви са широколистните и по-високо разположените иглолистни гори в планината.
 19. 19. За да се запази уникалната ѝ природа и богатството от растителни и животински видове, част от територията ѝ е обявена за защитена.
 20. 20. Тук се намира националният парк „Централен Балкан“, в който дивата природа е неповторима.
 21. 21. Резервати в Национален парк «Централен Балкан»: Боатин, Царичина, Козя Стена, Стенето, Стара Река, Северен Джендем, Джендема, Пеещи скали, Соколна.
 22. 22. „Стенето“ „Боатин“ „Царичина“ „Козя стена“
 23. 23. Стара планина е населена още от древността. Тук хората са намирали препитание и закрила. план
 24. 24. Предбалканът разполага с разнообразни природни ресурси, които влияят върху развитието на промишленост, селско стопанство, транспорт, туризъм, обслужващи дейности.
 25. 25. Сочните пасища са предопределили развитието на животновъдството.
 26. 26. В планинските долини и малки котловини на север, по склоновете на планината и в Предбалкана се отглеждат сливи, малини, сее се овес, ръж, садят се картофи. картофи сливи овес ръж малини
 27. 27. Хората използват водната сила на буйните старопланински реки, като са построили на тях водни електроцентрали.
 28. 28. В Предбалкана са разположени такива големи за нашата икономика промишлени центрове като Монтана, Враца, Мездра, Ловеч, Троян, Габрово, Севлиево, Велико Търново, Ботевград и др.  Развита е добивната промишленост в районите на находища на полезните изкопаеми.  Добре са развити отраслите на преработващата промишленост: - машиностроенето - текстилната - хранително-вкусовата промишленост.
 29. 29. На основата на използването на горските ресурси на Предбалкана и на Главната Старопланинска верига са развити дърводобив и дървообработване в Тетевен, Троян, Велико Търново и други.
 30. 30. Природата на Стара планина и Предбалкана привлича много наши и чужди туристи. Историческите забележителности на Велико Търново и Дряново Открийте ги с помощта на картата.
 31. 31. Архитектурните паметници в Габровско – Етъра и Боженци, в Ловеч и други.
 32. 32. Неповторимите Белоградчишки скали в Предбалкана
 33. 33. Пещерата Магурата в Предбалкана
 34. 34. Пещера Леденика край гр. Враца
 35. 35. Пещерата Съева дупка
 36. 36. Пещерата „Бачо Киро“
 37. 37. По-големите селища в областта са разположени в речните долини и в нейните северни части. план
 38. 38. Враца Градът е разположен в подножието на красивата Врачанска планина. В центъра му се издига паметник на големия български поет и борец за свобода Христо Ботев.
 39. 39. В града има заводи за производство на цимент, изкуствени торове за селското стопанство и др.
 40. 40. Разположен на двата бряга на река Осъм. Ловеч – „градът на люляците“
 41. 41. Ловеч е стар занаятчийски център. Покритият мост е един от символите на града и една от най-посещаваните местни забележителности.
 42. 42. Старият възрожденски квартал „Вароша“
 43. 43. Градът е разположен по течението на р. Янтра. Известен е като град на мостовете. Габрово
 44. 44. Прочут е още от миналото с производството на платове и кожени изделия.
 45. 45. Тук е открита първата гимназия в България – Априловската.
 46. 46. Край града се намира красивият парк „Етъра“.
 47. 47. Велико Търново Старата българска столица е разположе- на на р. Янтра и къщите ѝ са накацали като птици от двете страни на реката.
 48. 48. Тук се произвеждат хранителни стоки, бира, машини, инструменти и други.
 49. 49. Величествено над града се извисява хълмът Царевец, където и до днес се чувства духът на българските царе. Той буди възторг у хилядите посетители на Търново.
 50. 50. Други по-малки селища в областта са: Севлиево Троян
 51. 51. Троян
 52. 52. Монтана
 53. 53. Севлиево
 54. 54. 1. Попълни: Стара планина се простира от _________ р. Тимок на запад до ____________ Черно море на изток. На север от нея се разполага хълмиста и нископланинска област, наречена ____________ Предбалкан. Най-висок връх на планината е ____________, връх Ботев а на юг от нея се разполагат _________________________. Задбалканските полета Тя е прорязана от дълбокия _________________. Искърски пролом В нейните недра се крият ценни полезни богатства като __________________________________________ въглища, железни и медни руди, варовик, _______________ злато и други.
 55. 55. 2. Защо наричаме Стара планина „гръбнакът на България“? Стара планина се простира по цялата дължина на България и разделя страната на Северна и Южна България. ___________________________________________ ___________________________________________ _______________________________ 3. Коя от посочените реки не извира от Стара планина? Подчертайте я: Огоста, Тунджа, Марица, Вит, Янтра, Осъм.
 56. 56. 4. Кои трудови дейности на хората са характерни за Старопланинската област? Запишете: ___________________________________________ животновъдство ___________________________________________ растениевъдство /сливи, малини, овес, ___________________________________________ ръж, картофи/ ___________________________________________ производство на електроенергия - ВЕЦ ___________________________________________ хранителна промишленост ___________________________________________ текстилна промишленост ___________________________________________ туризъм…
 57. 57. 5. Огради верния отговор. Красивият парк „Етъра“ се намира край: Велико Търново Габрово Враца Покритият мост на Кольо Фичето над река Осъм е в: Габрово Севлиево Ловеч На бреговете на р. Янтра е разположен: Ловеч Троян Велико Търново
 58. 58. Паметник на Христо Ботев е издигнат в центъра на град: Ловеч Велико Търново Враца Кое от посочените селища НЕ е в Старопланинска- та област? Севлиево Казанлък Враца Белоградчишките скали са природна забележителност в: Предбалкана Национален парк „Централен Балкан“ Габровския край
 59. 59. 6. Реши кръстословицата: При правилно решение по вертикала ще получите името на града, където е открита Първата българска гимназия. 3. 1. 2. 4. Т 5. и м о к 6. Река, която извира 6. 7. 1. Река, извираща от Стара планина, на която е разположен град Монтана. О г о с т а 2. Град, разположен в северното подножие на Стара планина, известен с паметника на Христо Ботев в центъра си. В р а ц а Градът е … 3. Най-високият връх на Стара планина. Б о т е в 4. Парк край Габрово, където могат да се видят старите занаяти. Е т ъ р а 5. Гранична река, до която опира на запад Стара планина. от централните части на Балкана и се влива в р. Дунав. В и т 7. Град, в който се намира възрожденският Л о в е ч квартГаал „бВрароошвао“.
 60. 60. План на урока: 1. Географско положение 2. Природа - повърхнина /връх, пролом/ - подземни богатства - времето през сезоните - води - защитени обекти 3. Трудова дейност на хората 4. Селища
 61. 61. Речник: ПРОЛОМ – място, където реката пресича планината ПРОХОД – по- ниско място в планината, през което преминават пътища БИЛО – най-високата част на планината ВРЪХ – най-високата точка по билото на планината ПЕЩЕРА – голяма кухина в скалите

×