Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCIS

2,370 views

Published on

http://www.vietxnk.com/
http://youtu.be/n3vxwbfLJV4
1. Nghiên cứu tài liệu về Hệ thống VNACCS/VCIS
- Cử cán bộ tham gia tích cực các lớp đào tạo và chi tiết về quy trình, nghiệp vụ sử dụng trong Hệ thống VNACCS/VCIS

- Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu kỹ tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ về Hệ thống VNACCS/VCIS được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hải quan, chuyên mục Hệ thống VNACCS/VCIS.

2. Chuẩn bị về điều kiện kỹ thuật

a. Hoàn thành đăng ký chữ ký số
Doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký chữ ký số theo quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư số 196/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại một Cục Hải quan tỉnh, thành phố thuận tiện nhất cho doanh nghiệp.

Lưu ý:
- Chữ ký số này sẽ được thực hiện trong Hệ thống VNACCS/VCIS trong thời gian tới.
- Tổng cục Hải quan chấp nhận tất cả chữ ký số cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số đã được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép.

b. Hoàn thành đăng ký người sử dụng
- Doanh nghiệp cử cán bộ đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thường xuyên làm thủ tục hải quan để nhận Mã người sử dụng (User ID) và Mật khẩu (Password) phục vụ cho việc vận hành thử hệ thống. Đối với một số doanh nghiệp cần bổ sung thêm thông tin phục vụ cho việc đăng ký người sử dụng, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn sau.

c. Thực hiện cài đặt phần mềm đầu cuối

Doanh nghiệp thực hiện cài đặt phần mềm đầu cuối phục vụ cho việc chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS theo một trong các cách thức sau:

- Thứ nhất: Doanh nghiệp tự đăng tải và cài đặt phần mềm do Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí.

- Thứ hai: Doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm đã được cơ quan Hải quan công bố hợp chuẩn với hệ thống VNACCS/VCIS do các Công ty tin học cung cấp: Trong trường hợp này, để cài đặt phần mềm đầu cuối, doanh nghiệp chủ động liên hệ các công ty tin học để được hướng dẫn.

1. Tài liệu giới thiệu tổng quan về VNACCS và hướng dẫn chi tiết một số nghiệp khai VNACCS dành cho doanh nghiệp.
2. Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm khai VNACCS miễn phí của TCHQ.
3. Bộ cài phần mềm khai VNACCS miễn phí dành cho doanh nghiệp.
4. Bộ tài liệu chi tiết sử dụng cho lớp đào tạo Doanh nghiệp

http://damvietxnk.weebly.com/1/post/2014/02/vnaccs-l-g-vcis-l-g-nsw-l-g.html

Published in: Education
 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thanks so much for your shares
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • - “A11” – Nhập kinh doanh tiêu dùng.
  - “A12” – Nhập kinh doanh sản xuất.
  - “A21”: Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập.
  - 'A31' – Nhập hàng XK bị trả lại.
  - “A41” - Nhập kinh doanh của DN đầu tư.
  - “A42” – Chuyển tiêu thụ nội địa khác.
  - “E11” – Nhập nguyên liệu của DN chế xuất từ nước ngoài.
  - “E13” – Nhập tạo tài sản cố định của DN chế xuất.
  - “E15” - Nhập nguyên liệu của DNCX từ nội địa.
  - “E21” - Nhập nguyên liệu để gia công.
  - “E23” - Nhập nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác chuyển sang.
  - “E31” - Nhập nguyên liệu SXXK.
  - “E41” - Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài.
  - “G11” - Tạm nhập hàng kinh doanh TNTX.
  - “G12” - Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ thực hiện các dự án có thời hạn …
  - “G13” - Tạm nhập hàng miễn thuế
  - “G14” - Tạm nhập khác.
  - “G51” - Tái nhập hàng đã tạm xuất.
  - “C11” - Hàng gửi kho ngoại quan.
  - “C21” - Hàng đưa vào khu phi thuế quan.
  - “AEO” - Nhập khẩu của doanh nghiệp AEO.
  - “H11” - Loại khác


  “B11”: Xuất kinh doanh, Xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư
  “B12”: Xuất sau khi đã tạm xuất
  “B13”: Xuất trả hàng nhập khẩu
  “E42”: Xuất sản phẩm của DNCX
  “E46”: Hàng của DNCX vào nội địa để GC
  “E52”: Xuất sản phẩm GC cho thương nhân nước ngoài
  “E54”: Xuất nguyên liệu GC sang hợp đồng khác
  “E56”: Xuất sản phẩm GC vào nội địa
  “E62”: Xuất sản phẩm SXXK
  “E82”: Xuất nguyên liệu thuê GC ở nước ngoài
  “G21”: Tái xuất hàng kinh doanh TNTX
  “G22”: Tái xuất thiết bị, máy móc thuê phục vụ dự án có thời hạn
  “G23”: Tái xuất hàng miễn thuế tạm nhập
  “G24”: Tái xuất khác
  “G61”: Tạm xuất hàng hóa
  “C12”: Hàng xuất kho ngoại quan
  “C22”: Hàng đưa ra khỏi khu phi thuế quan
  “AEO”: Doanh nghiệp ưu tiên AEO
  “H21”: Loại hình khác
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Slide tài liệu đào tạo về VNACCS/VCIS

 1. 1. THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN ĐỒNG NAI
 2. 2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VNACCSTỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VNACCS11 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 2 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI HÓA ĐƠNCHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI HÓA ĐƠN3
 3. 3. CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI, ĐĂNG KÝ TỜ KHAI CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI, ĐĂNG KÝ TỜ KHAI 44 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG THÔNG QUAN CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG THÔNG QUAN 5 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI SỬA ĐỔI BỔ SUNG SAU THÔNG QUAN CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI SỬA ĐỔI BỔ SUNG SAU THÔNG QUAN 6
 4. 4. CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO ĐỐI VỚI HÀNG TNTX CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO ĐỐI VỚI HÀNG TNTX 77 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO DANH MỤC MIỄN THUẾ CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO DANH MỤC MIỄN THUẾ 8 CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THANH TOÁN THUẾ CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THANH TOÁN THUẾ 9
 5. 5. (1) Là hệ thống thông quan điện tử tự động và cơ chế một cửa quốc gia (Vietnam Automated Cargo Clearance System) (2) Là hệ thống xử lý tập trung dựa trên nguyên tắc mã hóa các nghiệp vụ, các chỉ tiêu thông tin; (3) Tiếp nhận các thông tin khai báo trước của doanh nghiệp: thông tin Manifest, hóa đơn, vận chuyển hàng hóa. (4) Các Bộ ngành cấp giấy phép thông qua hệ thống Vnaccs
 6. 6. (5) Áp dụng chữ kí điện tử, hỗ trợ phần mềm thiết bị đầu cuối cho doanh nghiệp (6) Tự động xác định thuế suất, phân bổ tính toán trị giá, tính thuế; (7) Tự động kiểm tra thanh toán thuế, tự động thông quan. (8) Thanh toán thuế: Bảo lãnh (chung, riêng); Nộp thuế (hạn mức, tiền mặt, chuyển khoản); Phương thức: Khai trên Vnaccs; Đăng ký thông tin trước.
 7. 7. I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH Internet Ngân hàng Firewall Các cơ quan quản lý Chi cục Hệ thống thông quan điện tử và SW Chi cục Ho t đ ng 24x7ạ ộ Hãng vận chuyển, giao nhận DN XNK, Đại lý HQ Kho bãi, cảng
 8. 8. NHẬN PHẢN HỒI NHẬN PHẢN HỒI PHÂN LUỒNG VCISVCIS TIẾP NHẬN, KIỂM TRA, ĐĂNG KÝ IDD, IDA01, IDE, CKO, PAI, CEA IDD, IDA01, IDE, CKO, PAI, CEA CÁC BỘ, NGƯỜI VẬN TẢI THANH TOÁN THUẾ THÔNG QUAN IVA, IDA, IDB, IDC, IDD, IDA01, IDE… OLA, OLB, OLC, COT, COT11,…
 9. 9. Các công việc cần thực hiện: 1. Cài đặt phần mềm thiết bị đầu cuối; 2. Đăng ký chữ ký số, đăng ký người sử dụng (hướng dẫn trên Website Hải quan); 3. Thực hiện các thủ tục xin cấp bảo lãnh thuế và hạn mức ngân hàng trả thuế thay: 4. Khai trước thông tin hóa đơn (không bắt buộc): nghiệp vụ IVA;
 10. 10. Các công việc cần thực hiện: 5. Khai vận chuyển đối với hàng chuyển cảng, chuyển cửa khẩu; 6. Khai thông tin nhập khẩu (khai tạm): nghiệp vụ IDA/EDA; 7. Kiểm tra thông tin đăng ký tờ khai do hệ thống phản hồi, chịu trách nhiệm về nội dung khai báo; gửi để đăng ký tờ khai; 8. Xuất trình hồ sơ/hàng hóa theo thông báo của cơ quan hải quan 9. Nộp thuế trực tiếp (trường hợp không sử dụng hạn mức ngân hàng trả thuế thay hoặc bảo lãnh);
 11. 11. Các nghiệp vụ nhập khẩu:AttachedQuy trinh 01.doc AttachedMa nghiep vu.docx (41) - Khai thông tin nhập khẩu IDA; - Gọi thông tin khai nhập khẩu IDB; - Đăng ký tờ khai nhập khẩu IDC; - Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan IDA01; - Gọi thông tin tờ khai sửa đổi, bổ sung IDD; - Đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung IDE. - Tham chiếu tờ khai nhập khẩu IID
 12. 12. Các nghiệp vụ xuất khẩu: - Khai thông tin xuất khẩu EDA; - Gọi thông tin khai xuất khẩu EDB; - Đăng ký tờ khai xuất khẩu EDC; - Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan EDA01; - Gọi thông tin tờ khai sửa đổi, bổ sung EDD; - Đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung EDE. - Tham chiếu tờ khai xuất khẩu IEX
 13. 13. KHAI, SỬA, THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN
 14. 14. 5. Những điểm lưu ý (tiếp) NGHIỆP VỤ IVA – ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HÓA ĐƠN
 15. 15. 1. Khái quát chung :
 16. 16. 1. Giới thiệu chung (tiếp): Cách gọi ra màn hình IVA
 17. 17. 1. Giới thiệu chung (tiếp):
 18. 18. 4. Thông tin xuất trả từ hệ thống: Đại lý hải quan nếu nhập ô mã đại lý hải quan Báo lỗi
 19. 19. 4. Những điểm lưu ý: (1) Mỗi khai báo đăng ký hóa đơn/phiếu đóng gói nhập tối đa không quá 800 dòng hàng. (2) Khi gọi dữ liệu IVA sang IDA/EDA, hệ thống sẽ kiểm tra, đối chiếu số đăng ký hóa đơn điện tử đã cấp với số đăng ký hóa đơn điện tử nhập tại nghiệp vụ IDB/EDB.
 20. 20. 4. Những điểm lưu ý (tiếp): (3) Hệ thống tự động chuyển mỗi lần 50 dòng hàng theo thứ tự từ 1 đến hết. (4) Chuyển file mềm hóa đơn về định dạng theo yêu cầu, hệ thống cho import toàn bộ file hóa đơn (5) Tên hàng khai báo tại nghiệp vụ đăng ký hóa đơn không nhập bằng tiếng Việt.
 21. 21. 1. Khái quát chung:
 22. 22. 3. Nhập dữ liệu: - Màn hình nhập liệu: Attached1045-3_IVA01_Screen Image_Input Data Element.pdf - Hướng dẫn nhập liệu:
 23. 23. Báo lỗi
 24. 24. 5. Những điểm lưu ý: (1) Sửa - giữ nguyên số đăng ký hóa đơn điện tử đã cấp ban đầu tại nghiệp vụ IVA (2) Gọi thông tin từ IVA sang IDA, chỉ cho phép sửa IVA trước khi thực hiện IDC cho IDA đó. (3) Sửa n lần
 25. 25. 5. Những điểm lưu ý (tiếp) NGHIỆP VỤ IIV THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN/ PHIẾU ĐÓNG GÓI
 26. 26. 1. Khái quát chung : IIV - THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN
 27. 27. 1. Khái quát chung (tiếp) : - Đối tượng sử dụng: 1. Đối tượng sử dụng IIV - THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN
 28. 28. 2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu: IIV - THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN
 29. 29. IIV - THAM CHIẾU THÔNG TIN HÓA ĐƠN Báo lỗi Đính kèm Màn hình xuất trả....DD(2)VNACCS01_Online Services02_e-InvoiceOutput informationVAL094-2_Reference information of invoice_packing list.pdf
 30. 30. KHAI, ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN
 31. 31. IDA, EDA IDC/EDC IDB/EDB IVA
 32. 32. NGHIỆP VỤ IDA - KHAI THÔNG TIN NHẬP KHẨU
 33. 33. 1.Khái quát chung:
 34. 34. 1. Khái quát chung (tiếp): - Cách gọi ra màn hình IDA
 35. 35. 1. Khái quát chung (tiếp):
 36. 36. 2. Đối tượng sử dụng:
 37. 37. 5. Những điểm lưu ý:
 38. 38. 5. Những điểm lưu ý (tiếp)
 39. 39. NGHIỆP VỤ IDB – GỌI THÔNG TIN KHAI NHẬP KHẨU
 40. 40. IDA, EDA IDC/EDC IDB/EDB IVA
 41. 41. 1. Khái quát chung :
 42. 42. 1. Khái quát chung (tiếp):
 43. 43. 1. Khái quát chung (tiếp):
 44. 44. 1. Khái quát chung (tiếp):
 45. 45. 1. Khái quát chung (tiếp):
 46. 46. 1. Khái quát chung (tiếp):
 47. 47. 2. Đối tượng sử dụng:
 48. 48. 3. Nhập thông tin:
 49. 49. 3. Nhập thông tin (tiếp) 1 Số tờ khai Áp dụng đối với trường hợp đã được cấp số tờ khai 2 Loại Manifest S: vận chuyển bằng đường biển A: vận chuyển bằng đường hàng không R: vận chuyển bằng đường sắt
 50. 50. 3. Nhập thông tin (tiếp) 3 Số vận đơn (số B/L, số AWB, …) Nếu đã đăng ký thông tin hàng hóa trên hệ thống. * Mã manifest là S hoặc R: Nhập "Mã hãng vận tải" + "Số vận đơn" * Mã manifest là "A": (1) Nhập số vận đơn chủ. (2) Nhập "Mã Hãng vận tải" + "Số vận đơn của người gom hàng"
 51. 51. 3. Nhập thông tin (tiếp) 4 Số tiếp nhận hóa đơn điện tử - Áp dụng đối với trường hợp thông tin hóa đơn đã được đăng kí. - Nhập số tiếp nhận hóa đơn điện tử.
 52. 52. 4. Thông tin xuất ra:
 53. 53. NGHIỆP VỤ IDC – ĐĂNG KÝ TỜ KHAI NHẬP KHẨU
 54. 54. IDA IDC IDB IVA
 55. 55. 1. Khái quát chung :
 56. 56. 2. Đối tượng sử dụng:
 57. 57. 3. Nhập thông tin: • Màn hình nhập liệu
 58. 58. 3. Nhập thông tin: • Hướng dẫn nhập liệu
 59. 59. 4. Thông tin phản hồi từ hệ thống: AttachedMan hinh xuat tra IDC.pdf Màn hình ‘‘Thông tin đăng ký tờ khai nhập khẩu IDC’’ Báo lỗi
 60. 60. 4. Thông tin phản hồi từ hệ thống (tiếp)AttachedVAD1AG- 3_Import permit notification information.pdf
 61. 61. 4. Thông tin phản hồi từ hệ thống (tiếp)AttachedVAD487- 3_Information on designation of physical inspection etc.pdf Trường hợp chuyển luồng hệ thống xuất ra cho người khai hải quan “Thông báo yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa”
 62. 62. 5. Những điểm lưu ý:
 63. 63. 5. Những điểm lưu ý (tiếp):
 64. 64. 5. Những điểm lưu ý (tiếp):
 65. 65. KHAI, ĐĂNG KÝ TỜ KHAI XUẤT KHẨU
 66. 66. KHAI SỬA ĐỔI BỔ SUNG TRONG THÔNG QUAN
 67. 67. Khái quát sơ đồ dịch chuyển màn hình:
 68. 68. NGHIỆP VỤ IDD - GỌI THÔNG TIN KHAI NHẬP KHẨU CHÍNH THỨC
 69. 69. IDA01 IDE IDD
 70. 70. 1. Khái quát chung: - Đối tượng sử dụng: TT Đối tượng Điều kiện 1 Người nhập khẩu Phải là người khai đã thực hiện IDA 2 Công ty giao nhận 3 Công chức Hải quan Phải là công chức thuộc Chi cục đăng kí tờ khai
 71. 71. 2. Nhập thông tin - Màn hình nhập liệu:
 72. 72. 2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu:
 73. 73. ọi Báo lỗi
 74. 74. NGHIỆP VỤ IDA01 – SỬA THÔNG TIN KHAI BÁO NHẬP KHẨU
 75. 75. IDA01 IDE IDD
 76. 76. 1. Khái quát chung : Người khai HQ Cơ quan HQ
 77. 77. 1. Khái quát chung :
 78. 78. 1. Khái quát chung (tiếp):
 79. 79. 1. Khái quát chung: - Đối tượng sử dụng: TT Đối tượng Điều kiện 1 Người nhập khẩu Phải là người khai đã thực hiện IDA 2 Công ty giao nhận 3 Công chức Hải quan Phải là công chức thuộc Chi cục đăng kí tờ khai
 80. 80. ọi Báo lỗi
 81. 81. 5. Những điểm lưu ý:
 82. 82. 5. Những điểm lưu ý (tiếp):
 83. 83. 5. Những điểm lưu ý (tiếp)
 84. 84. 5. Những điểm lưu ý (tiếp) NGHIỆP VỤ IDE – ĐĂNG KÝ TỜ KHAI NHẬP KHẨU SỬA ĐỔI
 85. 85. IDA01 IDE IDD
 86. 86. 1. Khái quát chung :
 87. 87. 1. Khái quát chung: - Đối tượng sử dụng: TT Đối tượng Điều kiện 1 Người nhập khẩu Phải là người khai đã thực hiện IDA 2 Công ty giao nhận 3 Công chức Hải quan Phải là công chức thuộc Chi cục đăng kí tờ khai
 88. 88. 2. Nhập thông tin - Màn hình nhập liệu:
 89. 89. 2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu: 1. Chỉ tiêu “Số tờ khai”1. Chỉ tiêu “Số tờ khai” Nhập số tờ khai cần gọi ra (12 kí tự) 2. Chỉ tiêu “Phân loại xuất báo cáo sửa đổi” 2. Chỉ tiêu “Phân loại xuất báo cáo sửa đổi” Nhập “P” trường hợp cần xuất ra Bản xác nhận sửa đổi tờ khai NK
 90. 90. Báo lỗi
 91. 91. 4. Thông tin phản hồi từ hệ thống(tiếp)
 92. 92. 4. Thông tin phản hồi từ hệ thống (tiếp)
 93. 93. 5. Những điểm lưu ý (tiếp) NGHIỆP VỤ IID THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU
 94. 94. 1. Khái quát chung : IID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU
 95. 95. IID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU
 96. 96. 2. Nhập thông tin (tiếp) - Hướng dẫn nhập liệu: IID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU
 97. 97. ọiIID - THAM CHIẾU TỜ KHAI NHẬP KHẨU Báo lỗi Đính kèm Màn hình xuất trả AttachedVAD0AP-2_Reference information of import declaration.pdf

×