Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

звездна вечер йовков

3,922 views

Published on

Published in: Education

звездна вечер йовков

 1. 1. wb Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница
 2. 2. wb
 3. 3. wb Йордан Йовков е роден на 09.11.1880 г. в с. Жеравна, Сливенско.wb
 4. 4. wb Детските и юношеските му години преминават в родното място, където получава основно образование..wb
 5. 5. Творческия си път Йовков започва със стихове, но по-късно пише очерци, разкази, пиеси, романи и повести. В българската литература се налага катоwb талантлив разказвач.
 6. 6. wb
 7. 7. Дядо Сидер издигна глава. - Звездите…аз ги зная тях…wb
 8. 8. …- Когато бях овчар, по цели нощи съм ги гледал. За овчаря звездите са всичко: те му показват и пътя, те му показват и кога кое време е. Никога не ще се обърка той, додето на небето има звезди. Аз познавам всичките звезди, приказкитеим… Йошка слушаше вече жадно.wb
 9. 9. Дядо Сидер продължи: - Виждаш ли, Йошка? Ето онези три големи звезди наред една след друга. Това е Ралицата. По нея аз всякога мога да позная колко е часът. Ралица се казва – рало е. Ето най-напред са воловете, после ралотоwb и най-подир орачът.
 10. 10. А онази купчина звезди – те са Овчарят. Ето стадото му, пръснато на дъга – ситните звезди; ето настрана друга по- голяма звезда и до нея една по-малка – Овчарят и кучето му. Виждаш ги, нали? Ето там има друга такава купчина звезди – те са Свинарят. Но Овчарят върви всякога напред, пред Ралицата и Свинаря. Бог обича овчарите. Нали затова и те първи са видели малкия Исус.wb
 11. 11. Дядо Сидер замлъкна. Йошка гледаше звездите, спомняйки си разказа за Витлеемската нощ, за голямата ярка звезда, огряла над бедната пещера, и овчарите, радостни и учудено коленичили пред Исуса…wb
 12. 12. Дядо Сидер пак продължи: - А онези големите звезди – седем са, - това е Колата. Разбойник е бил стопанинът на тази кола. Виж де я оставил и отишъл на другия край на небето да краде слама, от кого? От кума си. Но отдето минал, сламата се посипвала подире му. И сега личи. Затова се казва тая диря Кумова слама…wb
 13. 13. - А тая звезда, най-хубавата, най-светлата… скоро ще се скрие вече… - Дядо Сидере, гледай, гледай! – Какво има, Йошка? - Гледай, гледай… звезда падна.wb
 14. 14. wb
 15. 15. wb
 16. 16. Появата през есента на тези звезди на небето била знак за народа, че е време за оран и сеитба.wb
 17. 17. Същата нощ в небето над Витлеем се появила ярка звезда, която се движела и спряла над плевнята с младенеца. Според старите книги тя показвала, че някъде се е родил цар.wb
 18. 18. Звездите са всичко за овчаря. Споменът на Йошка. Трите големи звезди. Разказът на дядо Сидер продължава. Падащата звезда.wb
 19. 19. Според народните вярвания, пожеланията при вида на падаща звезда се сбъдват.wb
 20. 20. Йошка слуша: а). жално; б). жалко; в). жадно.wb
 21. 21. Според Дядо Сидер трите звезди са: а). Ралицата; б). Овчарят и стадото; в). Овчарят и кучето му, Свинарят.wb
 22. 22. Звездата, за която си спомня Йошката е: а). Овчарят; б). Полярната звезда; в). Витлеемската звезда.wb
 23. 23. Стопанинът на колата откраднал слама от : а). Свинаря; б). кума си; в). Овчаря.wb
 24. 24. wb
 25. 25. Илюстрирайте творбата (групова работа)wb Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница

×