Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seo 2015 - Dự báo xu hướng Thuật toán SEO 2015

417,835 views

Published on

Seo 2015 - Dự báo xu hướng Thuật toán SEO 2015 bởi Vinalink Media từ hơn 100 chuyên gia SEO hàng đầu Thế giới. Tổ chức tại Vinalink.academy ngày 07/12/2014 tại 85 Vương Thừa Vũ - Hanoi

Published in: Business
 • Login to see the comments

Seo 2015 - Dự báo xu hướng Thuật toán SEO 2015

 1. 1. SEO 2015 Tuấn Hà – Vinalink
 2. 2. Ý kiến từ các chuyên gia hàng đầu TG
 3. 3. SEO 2013
 4. 4. SEO 2014
 5. 5. SEO 2015
 6. 6. SEO 2015 • Newsjacking – Tin “Cướp giật” • Knowledge Graph - Đồ thị tri thức • Rich Snippets • Google NOW • SERP Feedback • Exact keyword – Từ khóa chính xác • Web design – Marketing objectives
 7. 7. • Fake links/Real links • Tools/ Analytics / Notprovided - https • Content marketing is Concept & Context • Mobile + Wearable • Social distribution • Rebrand to Digital Marketing agency • Digital Brand Building
 8. 8. Newsjacking – Tin “Cướp giật”
 9. 9. Knowledge Graph - Đồ thị tri thức
 10. 10. Rich Snippets
 11. 11. Các loại định dạng Rich snippets • Video : Sẽ không xuất hiện vào 2015 trừ kết quả Youtube • Events : Sự kiện (tối đa 3) • Menu • Ảnh thực đơn • Rating sản phẩm (sao) • Giá cả • Time chuyến bay • Bản đồ chỉ dẫn • Âm nhạc • Brand information (2015)
 12. 12. Google NOW
 13. 13. SERP Feedback
 14. 14. Exact keyword – Từ khóa chính xác
 15. 15. Web design – Marketing objectives • Sales Pages – Trang chuyên bán hàng • Brand pages – Truyền tải thông điệp brand • Shopping Pages – Bán hàng theo chợ • Blog – Chia sẻ thông tin chuyên ngành • Micro pages - Ứng dụng content marketing
 16. 16. Fake links/Real links
 17. 17. Tools/ Analytics • Google sẽ cắt bớt công cụ và dữ liệu miễn phí
 18. 18. Content marketing is Concept & Context • Concept : Ý tưởng phân khúc thị trường, vượt trội đối thủ và Lay động hành động • Context : Ăn theo sự kiện, ngữ cảnh và trends
 19. 19. Mobile + Wearable • Voice search
 20. 20. Social distribution • More profile and open group crawling • Social signal is the same with backlinks
 21. 21. Seo Company is Rebrand to Digtal Marketing agency • Vinalink 2008 : Content for adsense, SEO, Web design, Market survey • Vinalink 2012 : Digital marketing Agency , Seo training. • Vinalink 2014 : Marketing Strategy Consultancy , Digital marketing training
 22. 22. Digital Brand Building
 23. 23. Vinalink.Academy Tham khảo khóa học Seo Vua và sáng tạo Content tại http://daotaoseo.com http://3c.edu.vn

×