Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PERSONALITI     Asihwiniy a/p Francisco     Norsiah Binti Saleng
• Umumnya, bermaksud sahsiah, keperibadian atau perwatakan.• Personaliti dari aspek psikologi bermaksud corak tingkah la...
• Abdul Majid (1997), personaliti adalah perkaitan antara pemikiran, emosi dan perasaan dengan perlakuan manusia. Mengga...
• Boon dan Ragbir (1998), personaliti ialah jangkaan tingkah laku secara keseluruhan yang boleh diperhatikan dan dinilai...
• Personaliti seseorang individu dipersepsikan dalam satu kontinum di antara dua kategori yang ekstrem, iaitu introvert ...
Introvert ialah orang yang sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. Dalam interaksi sosial, orang ...
Ekstrovert ialah Orang yang lebih suka dengan dunia luar daripada dunia dalam. Mempunyai semangat yang aktif Suka berg...
• Tiada seorang manusia yang benar-benar dikategorikan sebagai introvert atau ekstrovert.• Setiap individu mempunyai ciri...
• Mengikut ahli-ahli psikologi, proses pembentukkan dan perkembangan personaliti seseorang individu, sama ada dia mempu...
• Bentuk tubuh badan boleh mempengaruhi personaliti. Kecerdasan fizikal dan mental boleh membantu menyelesaikan masalah ...
Jenis Bentuk   Rupa Bentuk   Ciri-ciri Personaliti  Badan      Badan        Bulat dan lembut  Suka ber...
• Selain bentuk tubuh badan, keadaan fizikal, khususnya penyakit seperti pendengaran atau cacat penglihatan yang diwaris...
• Seseorang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi biasanya menonjolkan ciri personaliti yang berkeyakinan, berbudi bica...
• Faktor persekitaran mempengaruhi pembentukan dan perkembangan personaliti seseorang merangkumi keadaan keluarga, raka...
• Faktor Persekitaran Sekolah: mendidik murid-murid supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan dan beraklak mulia.• F...
a) Perspektif Psikodinamik  Freud menyatakan bahawa personaliti  manusia terdiri daripada 3 komponen, iaitu  id, ego d...
Ego - mula diwujud apabila bayi berusia 6bulan, merupakan bahagian personaliti yang mengandungipemikiran realistik dan log...
 Freud percaya bahawa tingkah laku manusia  yang eksplisit merupakan hasil sesuatu siri konflik  di antara id, ego dan ...
• Terdapat dua kategori helah bela diri, iaitu helah bela diri aktif dan helah bela diri pasif.• Helah bela diri aktif ...
Pemindahan: memindahkan perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek yang boleh menerimanya.Projeksi: ...
Kompensasi: melakukan sesuatu aktiviti yang  hampir sama dengan tujuan menggantikan  sesuatu aktiviti yang tidak berupa...
Agresi: tindakan mencederakan atau merosakkan punca kekecewaan atau ancaman.Regresi: pengunduran diri dengan mengulangi ...
b) Perspektif Tret dan Sosial Behavioristik Teori Tret menyatakan seseorang individu mempunyai  perwatakan yang boleh m...
• Murnford (1986) mengemukakan empat gaya pembelajaran yang dipengaruhi oleh personaliti individu:
Jenis personaliti   Gaya pembelajaran          Suka mencari pengalaman Aktivis      baru, aktif melibatk...
• Murid yang mempunyai ciri introvert tidak suka melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.• Murid yang m...
Memahami pelajar bermasalah – Pelajar akan mengalami masalah apabila  perasaan mereka terganggu dan tidak  mendapat ...
Introvert• Murid yang mempunyai ciri introvert diberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran.• Meng...
Ekstrovert• Menggalakkan murid yang mempunyai ciri ekstrovert mengemukakan soalan.• Melantik mereka membimbing murid se...
Mohamad Daud Hamzah,(1994). PerkembanganKanak-kanak Dan Pembelajaran. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn....
Perkembangan kendiri (personaliti) ori
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perkembangan kendiri (personaliti) ori

8,277 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Perkembangan kendiri (personaliti) ori

 1. 1. PERSONALITI Asihwiniy a/p Francisco Norsiah Binti Saleng
 2. 2. • Umumnya, bermaksud sahsiah, keperibadian atau perwatakan.• Personaliti dari aspek psikologi bermaksud corak tingkah laku, pemikiran dan emosi seseorang individu itu dan cara bagaimana interaksi berlaku antara sesama individu lain.• Perkataan personaliti diterjemahkan daripada perkataan Bahasa Inggeris yang berasal daripada perkataan Latin, iaitu persona.• Perkataan Persona bermaksud topeng muka, iaitu merujuk kepada penampilan luaran seseorang individu.
 3. 3. • Abdul Majid (1997), personaliti adalah perkaitan antara pemikiran, emosi dan perasaan dengan perlakuan manusia. Menggambarkan sifat keperibadian seseorang. Dikaitkan dengan perwatakan yang boleh dikaji melalui tingkah laku, percakapan dan cara menyelesaikan masalah.• Mengikut Alder (1948), personaliti merupakan gaya hidup seseorang individu.• Gordon Allport (1980), personaliti ialah tingkah laku individu yang dinamik iaitu sentiasa berubah- ubah mengikut keadaan dan persekitaraan serta boleh menyesuaikan dirinya mengikut keadaan.
 4. 4. • Boon dan Ragbir (1998), personaliti ialah jangkaan tingkah laku secara keseluruhan yang boleh diperhatikan dan dinilai secara objektif oleh orang lain. Ia menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang dinamik dan unik pada sesuatu ketika.• Mischel (1981), menghuraikan personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam situasi kehidupannya. Personaliti ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu, tetapi berlainan dengan orang lain. Ia mewakili perwatakan seseorang individu dan dapat diperhatikan dan dinilai melalui tingkah lakunya di dalam situasi pada sesuatu ketika.
 5. 5. • Personaliti seseorang individu dipersepsikan dalam satu kontinum di antara dua kategori yang ekstrem, iaitu introvert dan ekstrovert. KontinumIntrovert Ekstrovert Ambivert
 6. 6. Introvert ialah orang yang sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. Dalam interaksi sosial, orang ini tidak banyak bercakap dan banyak masanya ditumpukan mendengar pertuturan orang lain sahaja. Kurang menyenangi bersama orang lain. Lebih suka menyendirikan diri. Tidak suka dengan orang baru. Tidak suka berbicara di depan umum. Kurang percayakan diri. Pemalu Pendiam.
 7. 7. Ekstrovert ialah Orang yang lebih suka dengan dunia luar daripada dunia dalam. Mempunyai semangat yang aktif Suka bergaul Cepat mengeluarkan pendapat Mudah mesra Kreatif Lebih bersikap terbuka Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sosial Mengambil inisiatif sendiri Suka perubahan
 8. 8. • Tiada seorang manusia yang benar-benar dikategorikan sebagai introvert atau ekstrovert.• Setiap individu mempunyai ciri-ciri introvert serta ekstrovert yang terletak pada satu titik dsalam kontinum di antara kedua-dua kategori tersebut.Ambivert ialah orang yang menonjolkan ciri-ciri introvert dalam sesuatu situasi dan ciri-ciri ekstrovert dalam situasi yang lain. Biasanya aktif tetapi sensitif Suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan Bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat
 9. 9. • Mengikut ahli-ahli psikologi, proses pembentukkan dan perkembangan personaliti seseorang individu, sama ada dia mempunyai ciri introvert, ekstrovert atau ambivert adalah dipengaruhi oleh dua faktor utama.  Faktor Baka  Faktor Persekitaran
 10. 10. • Bentuk tubuh badan boleh mempengaruhi personaliti. Kecerdasan fizikal dan mental boleh membantu menyelesaikan masalah yang berbeza. Emosi mempengaruhi personaliti kerana ia bertindak balas terhadap rangsangan.• Mengikut Sheldon (1985), ciri personaliti seseorang adalah berkait rapat dengan bentuk tubuh badannya.• Beliau menggolongkan bentuk badan manusia kepada tiga kategori, iaitu endomorf, mesomorf dan ektomorf.
 11. 11. Jenis Bentuk Rupa Bentuk Ciri-ciri Personaliti Badan Badan Bulat dan lembut Suka bergaul, Endomorf cepat mesra, berlega, mengendur. Otot-otot kuat, Tegas, agresif, suka Mesomorf berkemahiran riadah, sedia psikomotor menghadapi cabaran. Kurus dan tinggi Tidak suka bergaul, Ektomorf introvert, tidak suka aktiviti fizikal.
 12. 12. • Selain bentuk tubuh badan, keadaan fizikal, khususnya penyakit seperti pendengaran atau cacat penglihatan yang diwarisi akan mempengaruhi perkembangan personaliti seseorang.• Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan di atas kemungkinan mempunyai ciri personaliti introvert, bersifat pendiam dan pemalu.• Kecerdasan seseorang pula berkait rapat dengan baka ibu bapa.• Kecerdasan memainkan peranan yang penting dalam pembentukan dan perkembangan personaliti seseorang.
 13. 13. • Seseorang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi biasanya menonjolkan ciri personaliti yang berkeyakinan, berbudi bicara, berwatak bijaksana dan keberanian, tetapi bersifat angkuh.• Emosi yang diwarisi juga boleh mempengaruhi personaliti seseorang.• Seseorang individu yang mewarisi emosi yang negatif akan menonjolkan ciri personaliti yang agresif dan pemarah.
 14. 14. • Faktor persekitaran mempengaruhi pembentukan dan perkembangan personaliti seseorang merangkumi keadaan keluarga, rakan sebaya, guru, masyarakat, sekolah dan pengalaman awal kanak-kanak.• Faktor Persekitaran Keluarga: keadaan rumah yang harmonis dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak mereka erat dan mesra akan menggalakkan perkembangan personaliti yang positif. Jika sebaliknya, ia akan menggalakkan perkembangan personaliti yang negatif.
 15. 15. • Faktor Persekitaran Sekolah: mendidik murid-murid supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan dan beraklak mulia.• Faktor Persekitaran Guru: guru yang bersifat penyayang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role model murid untuk membentuk personaliti mereka yang positif.• Faktor Persekitaran Rakan Sebaya: individu yang diterima dalam kumpulannya akan menggalakkan membentuk ciri personaliti yang berkeyakinan.• Faktor Persekitaran Masyarakat: nilai-nilai dan budaya masyarakat juga boleh mempengaruhi pembentukan dan perkembangan personaliti seseorang
 16. 16. a) Perspektif Psikodinamik  Freud menyatakan bahawa personaliti manusia terdiri daripada 3 komponen, iaitu id, ego dan superego. Id - merupakan bahagian personaliti tak sedar yang berfungsi sebagai stor penyimpanan untuk keinginan manusia dan didorong oleh tenaga libido yang memotivasi tingkah lakunya.
 17. 17. Ego - mula diwujud apabila bayi berusia 6bulan, merupakan bahagian personaliti yang mengandungipemikiran realistik dan logik yang tersusun, serta berfungsimengawal id supaya keinginannya tidak melanggar nilaidan norma masyarakat.Superego - merupakan bahagian personaliti yangbermoral dan berkembang daripada didikan moral danagama. Mengikut Freud, superego berfungsi sebagai penghantar maklumat nilai moral kepada ego untuk bertindak dan mengawal id.
 18. 18.  Freud percaya bahawa tingkah laku manusia yang eksplisit merupakan hasil sesuatu siri konflik di antara id, ego dan superego yang beroperasi di dalam tiga peringkat kesedaran. Mengikut Freud, untuk menyelesaikan masalah konflik di antara id, ego dan superego manusia biasanya menggunakan mekanisme helah bela.• Mekanisme helah bela diri merupakan perlindungan atau pembelaan diri terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukannya.
 19. 19. • Terdapat dua kategori helah bela diri, iaitu helah bela diri aktif dan helah bela diri pasif.• Helah bela diri aktif Sublimasi : cara yang mana seseorang menyalurkan kekecewaan, kekurangan atau kekosongan yang dialami kepada aktiviti lain yang sihat. Rasionalisasi: penjelasan yang diberi oleh seseorang terhadap tingkah lakunya dengan tujuan menyembunyikan tujuan yang sebenar demi menjaga ego atau harga dirinya.
 20. 20. Pemindahan: memindahkan perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek yang boleh menerimanya.Projeksi: membalikkan konflik atau kelemahan dalam dirinya kepada orang lain.Introjeksi: menyerapkan ke dalam jiwa dirinya dengan menyamakan ciri-ciri orang lain yang disukai atau disanjungi.Pembentukan Reaksi: menafikan sesuatu keinginan diri yang telah disembunyikan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan.
 21. 21. Kompensasi: melakukan sesuatu aktiviti yang hampir sama dengan tujuan menggantikan sesuatu aktiviti yang tidak berupaya melakukannya. Fantasi: membentuk khayalan atau angan- angandengan tujuan mengurangkan perasaan yang pahit atau tidak diingini.• Helah Bela Diri Pasif Represi: mengalihkan kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dengan cara melupakannya. Penafian: menyakinkan diri bahawa sesuatu ancaman tidak akan berlaku atau tidak ada.
 22. 22. Agresi: tindakan mencederakan atau merosakkan punca kekecewaan atau ancaman.Regresi: pengunduran diri dengan mengulangi tingkah laku yang kurang matang seperti menangis.
 23. 23. b) Perspektif Tret dan Sosial Behavioristik Teori Tret menyatakan seseorang individu mempunyai perwatakan yang boleh menentukan tingkah laku masing- masing. Teori Behavioris menerangkan personaliti dari aspek tindak balas terhadap rangsangfan luaran.C) Perspektif Kognitif dan Humanistik Teori Intelek – Dari asek kognitif tingkah laku manusia dipandu oleh kognisi masing-masing mengenai dunia di persekitaran mereka. Teori Humanistik- manusia memainkan peranan yang aktif dalam menentukan tingkah laku mereka. Ia berdasarkan pengalaman.
 24. 24. • Murnford (1986) mengemukakan empat gaya pembelajaran yang dipengaruhi oleh personaliti individu:
 25. 25. Jenis personaliti Gaya pembelajaran Suka mencari pengalaman Aktivis baru, aktif melibatkan diri dengan mengemukakan banyak soalan. Suka mengumpul dan Reflektor menganalisis data untuk membuat kesimpulan. Suka membuat rumusan Teoris berdasarkan bukti, analisis dan logik. Suka mencari fakta untuk Pragmatis memastikannya sama ada berguna dalam situasi yang sebenar.
 26. 26. • Murid yang mempunyai ciri introvert tidak suka melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.• Murid yang mempunyai ciri ekstrovert lebih suka belajar secara berkumpulan dan sering mengemuka soalan dalam kelas.• Murid yang bersifat berdikari suka belajar dengan cara inkuiri dan penemuan.• Manakala, murid yang suka bergantung orang lain, lebih gemar belajar melalui cara penerangan dan syarahan.
 27. 27. Memahami pelajar bermasalah – Pelajar akan mengalami masalah apabila perasaan mereka terganggu dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya.Pendekatan menangani pelajar bermasalah – Guru perlu menggunakan komunikasi berkesan dan tidak menjatuhkan maruah pelajar tersebut dalam menangani masalah.
 28. 28. Introvert• Murid yang mempunyai ciri introvert diberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran.• Menggunakan murid-murid yang mempunyai sahsiah positif sebagai role model.• Memberi peneguhan positif dan pujian.• Melibatkan murid-murid introvert secara aktif dalam aktiviti kumpulan.
 29. 29. Ekstrovert• Menggalakkan murid yang mempunyai ciri ekstrovert mengemukakan soalan.• Melantik mereka membimbing murid sedarjah yang mempunyai ciri introvert dalam aktiviti kumpulan.• Memberi mereka aktiviti pengayaan.• Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran.
 30. 30. Mohamad Daud Hamzah,(1994). PerkembanganKanak-kanak Dan Pembelajaran. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

×