Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai Hoc Quet La2003

  • Be the first to comment

Bai Hoc Quet La2003

  1. 1. Bài Học Quét Lá Thơ: Diệu Nhân Nhạc: Vỏ Tạ Hân (suoitu.net) TQ Quang (Terragalleria.com) Hình Ảnh:
  2. 2. Giờ phút cuối là về cùng cát bụi… Vâng lời Thầy con đi quét lá, Lá vàng rơi lả tả khắp nơi. Lá khô rơi như kiếp một con người,
  3. 3. Thì lá kia hẳn còn ở trên cành. Con vừa quét sạch một gốc cây, Quây trở lại đã thấy đầy lá rụng. Con hỏi: nếu như gió đừng rung động,
  4. 4. Tạ ơn Thầy đã cho con bài học nhỏ, Một kiếp người cũng thế: quá mong manh, Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa! Mà thâm sâu như một triết lý không cùng.
  5. 5. Lá vừa sinh đã có mầm hủy diệt, Con ra về lòng luống những bâng khuâng, Lá và con cũng trong vòng sanh diệt. Con vừa sinh đã hẹn có ngày đi.
  6. 6. Nếu không về thì con sẽ đi đâu? Một làn gió đâu có sức mạnh gì, Mà lá rơi không thể nào cưỡng lại. Hơi thở con như làn gió ấy,
  7. 7. Con vẫn mơ con cái học thành tài, Đã lâu rồi con vẫn lặn hụp chìm sâu, Trong mê mãi con đi tìm sự nghiệp: Con vẫn ước có căn nhà rộng đẹp, Lũ con cháu trở nên người thành đạt. Con vẫn mong, vẫn đợi một ngày mai,
  8. 8. Con vẫn chưa có gì cho con hết, Tạ ơn Thầy đã cho con chút tư lương, Làm hành trang khi cất bước lên đường. Là bài học quét lá vàng rơi rụng.
  9. 9. Đi về đâu là do con chọn lấy con đường. Lá và con cũng có cùng số phận,

×