Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban day hoc

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kich ban day hoc

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM KHOA CNTT GVHD: Th.s LÊ ĐỨC LONG SVTT: VÕ THỊ HÒA THUẬN BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH (3,2,0) CHƯƠNG I: TIN HỌC LỚP 10
 2. 2. TIN HỌC 10 CHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC CHƯƠNG III SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG IV MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET CHƯƠNG II HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG III SOẠN THẢO VĂN BẢN CHƯƠNG IV MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
 3. 3. CHƯƠNG I BÀI 1 TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC BÀI 2 THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU BÀI 3 GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BÀI 4 BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN BÀI 5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 6 GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BÀI 7 PHẦN MỀM MÁY TÍNH BÀI 8 ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC BÀI 9 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI
 4. 4. BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.1 KIẾN THỨC - Phát biểu khái niệm hệ thống tin học - Phân biệt bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài - Phân biệt thiết bị vào, thiết bị ra - Trình bày sơ đồ cấu trúc của một máy tính - Trình bày hoạt động của máy tính - Trình bày bộ xử lý trung tâm
 5. 5. BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH 1.2 Kĩ năng  Vẽ được sơ đồ khái quát của cấu trúc máy tính Nhận biết được các bộ phận của máy tính 1.3 Thái độ Giúp học sinh có tính sáng tạo, tìm tòi nghiên cứu. Hứng thú học tập hơn.
 6. 6. II. TRỌNG TÂM VÀ ĐIỂM KHÓ II.1. Trọng tâm  Hệ thống tin học là gì?  Các thành phần chính trong máy tính Nội dung, ý nghĩa nguyên lý Phôn Nôi-man BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH
 7. 7. III. KIẾN THỨC ĐÃ BIẾT VỀ NỘI DUNG MÔN HỌC  Đã sử dụng máy vi tính ở nhà, tiệm internet, quan sát các bộ phận của máy tính BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH II.2. Điểm khó  Phân biệt được Ram và Rom  Phân biệt bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài  Hoạt động của máy tính theo nguyên lý Phôn Nôi - man
 8. 8. TIẾT 1TIẾT 1  Khái niệm hệ thống tin học Sơ đồ cấu trúc của một máy tính  Bộ xử lý trung tâm Hoạt động của máy tính Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài Thiết bị vào Thiết bị ra BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÍNH TIẾT 2TIẾT 2 TIẾT 3TIẾT 3
 9. 9. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ( TIẾT 2) HĐ 4 5 phút HĐ 4 5 phút Củng cố bài học Nhận xét Đánh giá HĐ 1 10 phút HĐ 1 10 phút Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ HĐ 2 20 phút HĐ 2 20 phút Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài HĐ 3 10 phút HĐ 3 10 phút Thiết bị vào Thiết bị ra
 10. 10. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC (TIẾT 2) HOẠT ĐỘNG 1 10 PHÚT Kiểm tra bài cũ. -Hệ thống tin học là gì? -Các thành phần của hệ thống tin học - Vẽ sơ đồ cấu trúc của một máy tính. Kiểm tra bài cũ. -Hệ thống tin học là gì? -Các thành phần của hệ thống tin học - Vẽ sơ đồ cấu trúc của một máy tính. Ổn định lớpỔn định lớp
 11. 11. HOẠT ĐỘNG 2 20 PHÚT Bộ nhớ trong: - Là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi dữ liệu đang được xử lý - Gồm 2 phần: ROM RAM HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bộ nhớ ngoài: - Dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong - Bộ nhớ ngoài gồm: Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash,...
 12. 12. HOẠT ĐỘNG 3 10 PHÚT Thiết bị vào: -Là thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính. - Thiết bị vào như: bàn phím, chuột, máy quét, webcam HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thiết bị ra: - Thiết bị ra:dùng để đưa dữ liệu trong máy ra môi trường ngoài -Thiết bị ra gồm màn hình màn hình,máy in, máy chiếu, loa...
 13. 13. HOẠT ĐỘNG 4 5 PHÚT Củng cố bài học: - Bộ nhớ trong. - Bộ nhớ ngoài. - Thiết bị vào. - Thiết bị ra. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nhận xét đánh giá: - Nhận xét đánh giá - Rút kinh nghiệm

×