Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 phut networking ban tro thanh nguoi dinh huong cho doanh nghiep

Ban la lanh dao doanh nghiep? hay la nguoi dinh huong cho doanh nghiep cua ban.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

5 phut networking ban tro thanh nguoi dinh huong cho doanh nghiep

  1. 1. TUẦN 70 BẠNTRỞ THÀNH NGƯỜI ĐỊNH HƯỚNG CHO DOANH NGHIỆP
  2. 2. BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO DOANH NGHIỆP TỐ CHẤT CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO
  3. 3. DÁM NGHĨ , DÁM LÀM VÀ CÓ KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH BIẾT TÌM NGƯỜI VÀ GIỮ NGƯỜI CÓ TẦM NHÌN XA LUÔN HỌC HỎI BIẾT LẮNG NGHE NHÂN VIÊN CHÂN THÀNH –HÒA ĐỒNG
  4. 4. Tố chất của nhà lãnh đạo Hãy Hoàn Thiện 10 Tố chất cơ bản • Sống trung thực • Biết thế mạnh của mình. • Có tầm nhìn • Lựa chọn nợi làm việc có các giá trị phù hợp • Cần có đội ngũ tư vấn tốt • Luôn tìm cách thực hiện công việc theo hướng tốt • Sống lạc quan • Trở thành người không thể thay thế được • Biết chịu trách nhiệm • Kiên Trì
  5. 5. HÀNH ĐỘNG CHO TUẦN NÀY • HOÀN THIỆN NHỮNG TỐ CHẤT LÃNH ĐẠO MÌNH CÒN THIẾU • HÃY NÓI TRƯỚC NHÂN VIÊN CÔNG TY BIẾT ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO CỦA CÔNG TY LÀ GÌ ?. • GHI NHỚ ! TRÁNH NÓI NHIỀU, SỬ DỤNG NHIỀU TIẾNG LÓNG, NÓI MỘT CÁCH CHUNG CHUNG

×