Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sposoby Finansowania Terroryzmu

11,674 views

Published on

 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Sposoby Finansowania Terroryzmu

 1. 1. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Białystok „Terroryzm – czy jesteśmy bezpieczni?” 7.-9. kwietnia 2006 r. Białystok SPOSOBY FINANSOWANIA TERRORYZMU dr Wojciech Filipkowski Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku
 2. 2. Plan wykładu: I. Kwestie definicyjne – regulacje prawne: 1. Konwencja Nowojorska ONZ – 1999 r. 2. Prawo polskie II. Typologia metod finansowania terroryzmu: 1. Źródła finansowania terroryzmu 2. „Lista wydatków” 3. Rola organizacji pozarządowych (NGO) 4. Jak fundusze są zbierane? 5. Jak fundusze są przemieszczane? III.Wybrane przykłady: 1. Skimming 2. Szkółka przyświątynna 3. Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) 2 4. System Hawala
 3. 3. I.1 Konwencja Nowojorska ONZ – 1999 r. Finansowanie terroryzmu jest to zachowanie polegające na tym, iż sprawca jakimikolwiek środkami (sposobami), pośrednio lub bezpośrednio, bezprawnie i umyślnie, udostępnia lub gromadzi fundusze z zamiarem ich wykorzystania, lub też mając świadomość, że zostaną one wykorzystane, w całości lub części, do dokonania enumeratywnie wymienionych tam przestępstw Funduszami będącymi przedmiotem tego czynu są wszelkiego rodzaju aktywa, materialne i niematerialne, będące ruchomościami lub nieruchomościami, uzyskane w dowolny sposób, oraz prawne dokumenty w dowolnej formie, w tym elektronicznej i cyfrowej, potwierdzające tytuł prawny do takich aktywów lub korzyści z nich płynące - kredyty bankowe, czeki podróżne, czeki bankowe, przekazy pieniężne, akcje, papiery wartościowe, obligacje, weksle oraz akredytywy 3
 4. 4. I.2 Prawo polskie 1. brak jest odrębnego typu czynu zabronionego dotyczącego finansowania terroryzmu! 2. z „terroryzmu” mamy zdefiniowane jedynie pojęcia przestępstwo o charakterze terrorystycznym (art. 115 §20 KK) oraz akt terrorystyczny (art. 2 pkt 7 ustawy z 16. listopada 2000 r.) → ale tylko częściowo się pokrywają 3. można próbować wykorzystać następujące instytucje prawa karnego: a). pomocnictwo do czynu innych osób np. udział w zorganizowanej grupie bądź związku terrorystycznym (art. 258 §2 KK) ? b). przygotowanie do własnego czynu (o ile jest karalne) ? c). branie udziału w zorganizowanej grupie bądź związku mających na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 258 §2 KK) – wg 4 podziału zadań osoba zapewnia finanse ?
 5. 5. II.1 Źródła finansowanie - legalne 1. Legalna działalność gospodarcza: ➢ darowizny na rzecz organizacji lub bezpośrednio OT, ➢ datki z firm należących do sympatyków lub osób aktywnie wspierających OT, ➢ od sympatyków zasiadający w radach nadzorczych firm, ➢ sympatycy jako managerowie lub „cisi wspólnicy”. 2. Działalność organizacji pozarządowych: ➢ religijnych, społecznych, filantropijnych, charytatywnych – sympatycy są ich członkami. 3. Sponsoring państwowy: ➢ ukrywanie, szkolenie, pomoc logistyczna, materialna, ➢ wykorzystywanie służb wywiadowczych i dyplomatycznych 5 OT – organizacja terrorystyczna
 6. 6. II.1 Źródła finansowanie - nielegalne Używają przemocy (popełniają przestępstwa) w celu zdobycia funduszy jako środek do osiągania „wyższych celów”. Powiązania pomiędzy zorganizowanymi grupami przestępczymi i organizacjami terrorystycznymi. 1. Porwania lub wymuszenia – okazjonalne lub stałe źródło dochodu 2. Przemyt ludzi i towarów 3. Oszustwa – np. z kartami kredytowymi, wyłudzenia świadczeń socjalnych, itp. 4. Wykorzystywanie organizacji pozarządowych 5. Narkotyki – produkcja, przemyt, sprzedaż 6. Fałszerstwa pieniędzy, towarów, dokumentów (ważne z punktu widzenia ochrony członków ugrupowań i przemieszczania się ich) 6
 7. 7. II.2 „Lista wydatków” 1. Realizowanie „zasadniczych” działań terrorystycznych 2. Działania logistyczne – wynajem mieszkań, pomieszczeń, jedzenie, ubrania, szkolenie, fałszywe dokumenty, itp. 3. Werbunek nowych członków, sympatyków, osób wspierających 4. Działania propagandowe w mediach – dostarczanie opinii publicznej zdjęć, filmów, oświadczeń – kreowanie poczucia lęku, werbunek, uzasadnianie swojego istnienia → osiąganie celów bez użycia siły militarnej. Każda strona robi użytek z propagandy! 5. Zdobywanie poparcia politycznego – korupcja, nielegalne finansowanie partii politycznych i wyborów → w celu zalegalizowania swojego istnienia w przyszłości 6. Działalność pro-społeczna – zakładanie i finansowanie szkół, świątyń, innych wydarzeń społecznych, żeby sobie 7 ich zjednać
 8. 8. II.3 Rola organizacji pozarządowych Powód: organizacje te cieszą się szczególnym statusem prawnym nadanym mu przez państwo ze względu na szczytne cele ich funkcjonowania → terroryści to wykorzystują! 1. Tworzenie NGO (NPO) – od początku jej podstawowym celem jest zbieranie i zarządzanie funduszami terrorystów 2. Przejmowanie kontroli nad istniejącymi NGO (NPO) – poprzez infiltrację organizacji przez członków, sympatyków, osoby wspierające grupy terrorystyczne → wykorzystanie dobrego imienia, sponsorów, defraudowanie datków, kanałów finansowych i logistycznych podmiotu 3. Współpraca pomiędzy terrorystami a NGO (NPO) – za wynagrodzenie, prowizję albo osiąganie wspólnego celu. NGO wykorzystuje swoją działalność do maskowania operacji finansowych terrorystów. 8 NGO – organizacja pozarządowa NPO – organizacja non-profit
 9. 9. II.4 Jak fundusze są zbierane? 1. Zbiórki w ramach stowarzyszeń, partii, NGO – składki członkowskie 2. Subskrypcja lub sprzedaż gazet, czasopism, zinów, książek, płyt CD, nagrań, etc. 3. Opłaty za organizowane wycieczki, pielgrzymki, wydarzenia społeczne i kulturalne 4. Zbiórki publiczne, kwesty, chodzenie pod domach – od drzwi do drzwi 5. Zwracanie się z prośbą do bogatych członków wspólnoty, społeczności, diaspory, etc. o datki 6. Darowizna pewnego kwoty będącej pewnym procentem od miesięcznych (tygodniowych) dochodów, wynagrodzenia – metoda bardzo popularna w społecznościach etnicznych czy religijnych, służy zwiększaniu poczucie jej wewnętrznej solidarności 9
 10. 10. II.5 Jak fundusze są przemieszczane? 1. Gotówka – zapewnia anonimowość, dużą płynność, brak śladu audytorskiego, w przypadku dolarów amerykańskich (tzw. twarda waluta) – akceptowana wszędzie na świecie (podobnie – kamienie szlachetne, diamenty, złoto + łatwo je przemycić) 2. Tradycyjne instytucje finansowe – banki, banki inwestycyjne, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, venture capital – ze względu na ilość operacji i zakres oferowanych usług 3. Banki Islamskie – funkcjonujące na podstawie prawa islamskiego (np. bez pobierania odsetek od kapitału) 4. Kantory wymiany walut – ważne w sytuacji, gdy lokalna waluta nie jest wymienialna, a należy ją przemycić do innego kraju 5. Nieformalne Systemy Transferu Wartości Majątkowych – alternatywne systemy transferu, bankowość równoległa, podziemna – Hawala, Hundi, Black Market Peso Exchange – zaufanie, 10 efektywność, dostępność i poufność
 11. 11. II.5 Jak fundusze są przemieszczane? Darowizny od osób fizycznych i prawnych Depozyty gotówkowe lub czekami na rachunkach bankowych „Wielkie” NGO, akcje humanitarne, etc. SWIFT, transfery elektroniczne Lokalne, „małe” NGO bądź oddziały, filie dużych NGO System Hawala Organizacje terrorystyczne (np. sympatycy lub osoby je wspierające) Przemyt gotówki - kurierzy Terroryści
 12. 12. II.5* Związki z praniem pieniędzy (a) gotówka, operacje bankowe, nieformalne system Czarna transferu wartości Czarna skrzynka majątkowych, skrzynka przekazy SWIFT, ??? raje podatkowe, ??? fałszywe dane, mieszanie dochodów, spółki krzaki, NGOs Źródła Metody Cel
 13. 13. II.5* Związki z praniem pieniędzy (b) Finansowanie legalne Przestępcy i terroryści terroryzmu wykorzystują te same lub zbliżone instrumenty finansowe i metody przemieszczania funduszy Przestępczość nielegalne zorganizowana Źródła Metody Cel
 14. 14. III.1 Skimming Kraj A Kraj B gotówka kopiowanie danych podrobione Sklep 1 z kart karty Bankomat 1 Exchange OT Skimming office Sklep 2 Bankomat 2 przemyt gotówki gotówka Bankomat 1 Sklep 3 gotówka Ogranizacja Terrorystyczna
 15. 15. III.2 Szkółka przyświątynna (a) Kraj A Kraj B Kraj C Świątynia Organizacja religijna Społeczność lokalna
 16. 16. III.2 Szkółka przyświątynna (b) Kraj A Kraj B Fundacja 1 Kraj C Stowarzyszenie BANK Fundacja 2 rachunek Fundacja 3 Świątynia OT Organizacja religijna Społeczność lokalna
 17. 17. III.3 Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) Zbiórki w meczetach Państwa - Ambasada Sponsorzy Firmy należące do sympatyków gotówka BANK BANK BANK BANK rachunek rachunek rachunek rachunek Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) Bliski Wschód przekazy USA Palestyna przemyt gotówki telegraficzne Liban terroryści z PIJ sympatycy PIJ
 18. 18. III.4 System Hawala (a1)
 19. 19. III.4 System Hawala (a2)
 20. 20. III.4 System Hawala (a3)
 21. 21. III.4 System Hawala (b1) Kody transakcji Kraj A Kraj B Sklep A Hawaladar Sklep B Sklep C gotówka Hawaladar
 22. 22. III.4 System Hawala (b2) Kody transakcji Kraj A Kraj B Sklep A Hawaladar Sklep B Sklep C gotówka Hawaladar “Zbieracz” instrumenty finansowe gotówka Instytucja finansowa 1 Instytucja finansowa 2 Smurfy Instytucja Kurierzy finansowa 3
 23. 23. Dziękuję za uwagę ... dr W o j c i e c h F i l i p k o w s k i fwojtek@uwb.edu.pl http://prawo.uwb.edu.pl

×