Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Невербална комуникация
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

6

Share

Download to read offline

СТРЕС

Download to read offline

НАТРУПАНИЯТ СТРЕС ПРИБЛИЖАВА ИНЦИДЕНТА

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

СТРЕС

 1. 1. С Т Р Е С Ъ Т НА РАБОТНОТО МЯСТО ПРИЧИНИ И СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ Петя Найденова – психолог
 2. 2. Какво е професионален стрес? С ъстояние, което изтощава нашия организъм и е резултат от необходимостта непрекъснато да се адаптираме към продължителните изменения на средата, в която живеем. <ul><li>Позитивната страна – </li></ul><ul><li>способност да действаме </li></ul><ul><li>Негативна страна – </li></ul><ul><li>гняв, депресия, здравословни проблеми... </li></ul>
 3. 3. <ul><li>В Европейския съюз засяга 28% от работещите </li></ul><ul><li>Почти всеки четвърти работник е засегнат </li></ul><ul><li>50-60 % от всички загубени работни дни в следствие стрес </li></ul><ul><li>Икономическите последици - около 20 милиарда евро.  </li></ul><ul><li>Броят на хората ще се увеличава. </li></ul><ul><li>Предпазването от стрес - цел в нова стратегия на Европейската комисията по отношение на здравето и безопасността на работното място. </li></ul>
 4. 4. Професионален стрес - емоционална, когнитивна, поведенческа и психологична реакция спрямо негативни аспекти. Тази реакция може да се превърне в трайно състояние и се характеризира със страдание, а често и с чувството на безизходица.
 5. 5. Опасен ли е професионалният стрес? <ul><li>- да се избягва прекалено силният и хроничният стрес. </li></ul><ul><li>Крайният резултат може да бъде появата на психосоматични заболявания и/или психични разстройства. </li></ul>
 6. 6. Когато служителят има усещането за контрол над ситуацията, стресът може да се окаже мотивиращ, а не заплашващ.
 7. 7. <ul><li>Терминът е въведен от Ханс Селие </li></ul><ul><li>Всеки фактор, бил той химически, физически, инфекциозен или психологически, който може да наруши равновесието в организма, се нарича стресор. </li></ul>
 8. 8. Стресът в организацията <ul><li>- четири равнища на стреса, породени в зависимост от отношението между човека и работата. </li></ul><ul><li>Организационно равнище </li></ul><ul><li>Междуличностно равнище </li></ul><ul><li>Професионално равнище </li></ul><ul><li>Личностно равнище </li></ul>
 9. 9. ВИДОВЕ СТРЕСОРИ <ul><ul><li>- техническата работна среда </li></ul></ul><ul><ul><li>- социалната среда </li></ul></ul><ul><ul><li>- режима на работа </li></ul></ul><ul><ul><li>- професионалните изяви </li></ul></ul>
 10. 10. Защо стресът е толкова голям проблем?  <ul><li>поради: </li></ul><ul><li>Промени в структурата на работата, организацията и ръководството </li></ul><ul><li>Срочни договори </li></ul><ul><li>Несигурност на работното място </li></ul><ul><li>Увеличаване на обема и бързината на работа </li></ul><ul><li>Големите емоционални очаквания на работниците </li></ul><ul><li>Насилието и психологическия тормоз </li></ul><ul><li>Незадоволителна равносметка на трудовото ежедневие. </li></ul>
 11. 11. Кой е засегнат?   <ul><li>Стресът на работното място може да засегне: </li></ul><ul><ul><li>Всеки и на всяко ниво </li></ul></ul><ul><ul><li>Във всеки сектор </li></ul></ul><ul><ul><li>Всяка организация, независимо от нейната големина </li></ul></ul>
 12. 12. Стресът има последици върху: <ul><ul><li>Здравето и безопасността на личността </li></ul></ul><ul><ul><li>Здравословното състояние на организациите </li></ul></ul><ul><ul><li>Състоянието на националните икономики </li></ul></ul>
 13. 13. Симптоми, причинени от стрес на работното място <ul><li>На организационно ниво: </li></ul><ul><li>  Отсъствия </li></ul><ul><li>  Високо ниво на текучество на кадри </li></ul><ul><li>Дисциплинарни проблеми </li></ul><ul><li>Насилие и психологически тормоз </li></ul><ul><li>Намалена трудоспособност </li></ul><ul><li>Грешки и инциденти </li></ul><ul><li>Увеличени разноски за обезщетения и здравни грижи. </li></ul>
 14. 14. Симптоми, причинени от стрес на работното място <ul><li>На индивидуално ниво: </li></ul><ul><li>  Емоционални реакции </li></ul><ul><li>  Когнитивни реакции </li></ul><ul><li>Промени в поведението </li></ul><ul><li>Психологически реакции </li></ul>
 15. 15. Стадии на стреса <ul><li>Реакцията към стрес се </li></ul><ul><li>развива във времето и преминава през няколко етапа. При продължаващ стрес всеки следващ етап е по-тежък от предходния. При по-лек стрес човек преминава от етап на етап. При тежък и внезапен стрес може директно да се премине към по-късен стадий </li></ul>
 16. 16. Стадий 1 – лека тревожност - човек се чувства изправен пред ново предизвикателство и се мобилизира, за да се справи с него. - повишава се производителността (в най-общ смисъл) и усещането за добре свършена работа у човека.
 17. 17. <ul><li>Стадий 2 –оплаквания от “затрупване с работа” или “невъзможност за поемане на глътка въздух”. </li></ul><ul><li>стресът се превръща в дистрес, който се съпътства от преживяване за свърхнатоварване. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Стадий 3 – “колкото повече работя, толкова повече не се справям” </li></ul><ul><li>наблюдават се симптоми, свързани с хроничния стрес, като: избухливост, напрежение, главоболие и др. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Стадий 4 – чувство за “прегаряне”, емоционално изтощение и усещане за снижени постижения. </li></ul>
 20. 20. СИМПТОМИ НА СТРЕСА <ul><ul><ul><ul><ul><li>• ФИЗИОЛОГИЧНИ: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ГЛАВОБОЛИЕ, МИГРЕНА; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- НАРУШЕНО ХРАНОСМИЛАНЕ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- СЪРЦЕБИЕНЕ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>-УМОРА; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ПОДАТЛИВОСТ КЪМ АЛЕРГИИ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ЧЕСТИ БОЛКИ В ШИЯТА И ГРЪБНАКА; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ПОВИШЕНО ИЗПОТЯВАНЕ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ЧЕСТИ ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРЕДИШНИ БОЛЕСТИ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- РЯЗКА ПРОМЯНА В ТЕГЛОТО; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- МУСКУЛНО НАПРЕЖЕНИЕ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- КОЖНИ ПРОБЛЕМИ </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 21. 21. СИМПТОМИ НА СТРЕСА <ul><li>ПОЗНАВАТЕЛНИ: </li></ul><ul><li>НЕРЕШИТЕЛНОСТ; </li></ul><ul><li>ОТСЛАБВАНЕ НА ПАМЕТТА; </li></ul><ul><li>ВЛОШЕНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО; </li></ul><ul><li>ПОВИШЕНА ОТВЛЕКАЕМОСТ; </li></ul><ul><li>ЛОШ СЪН, КОШМАРИ; </li></ul><ul><li>ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОГРЕШНИ ДЕЙСТВИЯ; </li></ul><ul><li>ЗАГУБА НА ИНИЦИАТИВА; </li></ul><ul><li>ПОСТОЯННИ НЕГАТИВНИ МИСЛИ; </li></ul><ul><li>МИСЛОВНИ НАРУШЕНИЯ И ДР. </li></ul>
 22. 22. СИМПТОМИ НА СТРЕСА <ul><li>ЕМОЦИОНАЛНИ: </li></ul><ul><li>РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ; </li></ul><ul><li>БЕЗПОКОЙСТВО; </li></ul><ul><li>ПОДОЗРИТЕЛНОСТ; </li></ul><ul><li>МРАЧНО НАСТРОЕНИЕ, ДЕПРЕСИЯ; </li></ul><ul><li>УСЕЩАНЕ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ; </li></ul><ul><li>ПРИСТЪПИ НА ГНЯВ; </li></ul><ul><li>ЦИНИЧЕН, НЕУМЕСТЕН ХУМОР; </li></ul><ul><li>ЗАГУБА НА УВЕРЕНОСТ; </li></ul><ul><li>ЧУВСТВО НА ОТЧУЖДЕНОСТ; </li></ul><ul><li>ПОНИЖЕНА САМООЦЕНКА; </li></ul><ul><li>УСЕЩАНЕ ЗА ОБЩА НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ И ДР. </li></ul>
 23. 23. СИМПТОМИ НА СТРЕСА <ul><li>ПОВЕДЕНЧЕСКИ: </li></ul><ul><li>ЗАГУБА НА АПЕТИТ ИЛИ ПРЕЯЖДАНЕ; </li></ul><ul><li>НАРУШЕНИЕ НА РЕЧТА; </li></ul><ul><li>УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ; </li></ul><ul><li>ЛОШО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО; </li></ul><ul><li>ИЗБЯГВАНЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ; </li></ul><ul><li>ЗАНЕМАРЕН ВЪНШЕН ВИД; </li></ul><ul><li>АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ; </li></ul><ul><li>НИСКА ПРОДУКТИВНОСТ; </li></ul><ul><li>УВЕЛИЧЕНО ТЮТЮНОПУШЕНЕ И УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ; </li></ul><ul><li>НЕСПРАВЯНЕ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ. </li></ul>
 24. 24. Промени на работното място за намаляване на стреса <ul><li>автономност на самите работещи; </li></ul><ul><li>ниво на социална подкрепа </li></ul><ul><li>подобряване физическите условия на труд; </li></ul><ul><li>здравословното използване на технологиите; </li></ul><ul><li>оптимално ниво на изискванията на работата; </li></ul><ul><li>сигурност на работното място и възможност за професионално израстване; </li></ul><ul><li>здравословен режим на труд и почивка; </li></ul><ul><li>индивидуални механизми за справяне </li></ul>
 25. 25. Същ e ствуват три основни стратегии за превенция на стреса на работното място: <ul><ul><ul><ul><ul><li>Премахване на причиняващите стрес условия на труд и намаляване неблагоприятното им влияние </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Приспособяване на промените в работната среда към индивидуалните характеристики на работещите. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Увеличаване на индивидуалната резистентност към стреса </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 26. 26. Като важни мерки, насочени към работната среда, могат да бъдат посочени: <ul><li>Промяна на трудовата задача </li></ul><ul><li>Въвеждане на промени в работната среда </li></ul><ul><li>Въвеждане на гъвкави режими на труд и почивка </li></ul><ul><li>Участие на работещите в професионалното развитие </li></ul><ul><li>Подобряване на социалната подкрепа от колеги и ръководители </li></ul><ul><li>Анализиране на работните роли и поставяне на цели </li></ul><ul><li>Ясна длъжностна характеристика </li></ul><ul><li>Седмични/месечни работни срещи, дискусии относно проблемите в предприятието </li></ul><ul><li>Хармонизиране на отговорности и власт </li></ul><ul><li>Въвеждане на работнически контрол </li></ul><ul><li>Материално стимулиране и др. </li></ul>
 27. 27. <ul><ul><ul><ul><ul><li>начини </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>за овладяване на гнева </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- кои фактори провокират гнева ви </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>опознайте признаците му </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- правете паузи преди да избухнете </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>изразете гнева си по подходящ начин </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>открийте си отдушници – </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>-освобождавайте се от &quot;горещите мисли&quot; – </li></ul><ul><li>поддържайте оптимистични нагласи, </li></ul><ul><li>мислете позитивно </li></ul>
 28. 28. ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА <ul><li>• Релаксация </li></ul><ul><li>• Редовни почивки по време на работа. • Пътуване по време на отпуск. • Занимания с любими дейности. • Изпълнение на дихателни упражнения • Водене на дневник. • Гледане на комедии. • Контакт с домашни любимци. • Разговори с приятели. • Молитви или медитация. • Вземане на топла </li></ul><ul><li>ароматизирана вана. • Посещаване на СПА център </li></ul><ul><li>или салон за красота. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Баланс на желанията и възможностите </li></ul><ul><li>• Да приемете, че сте в състояние да промените само собственото си поведение, но не и това на околните. </li></ul><ul><li>• Да се примирите, че не е възможно да имате всичко, което пожелаете. </li></ul><ul><li>• Да осъзнаете най-главните си цели. </li></ul><ul><li>• Да преосмислите категориите „желателно&quot;, „необходимо&quot; и „задължително&quot;, които използвате. </li></ul><ul><li>• Да прощавате на себе си и на другите. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>• Да се опитате да приемате стресовите ситуации като възможности да научите нещо ново. </li></ul><ul><li>• Да се научите да отказвате. </li></ul><ul><li>• Да не се стремите към съвършенство. </li></ul><ul><li>• Да пресявате информацията, за да избегнете претоварването. </li></ul><ul><li>• Да отпъждате отрицателните мисли. </li></ul><ul><li>• Да не преувеличавате или омаловажавате проблемите. </li></ul><ul><li>• Да приемате неизбежното. </li></ul>
 31. 31. <ul><ul><ul><li>Самоконтрол • Отстоявайте правата си, но не чрез пасивност или агресия. • Определете своите проблеми, изберете си цели и начертайте план за постигането им. • Вслушвайте се в собствените си желания и страхове. • Старайте се да изпълнявате взетите решения. Приемете, че всеки избор означава да се откажете от нещо друго. </li></ul></ul></ul>
 32. 32. <ul><li>Организация на времето • Определете приоритетните си задачи. </li></ul><ul><li>• Поставяйте си реалистични срокове за изпълнението им. </li></ul><ul><li>• Занимавайте се с важните или с трудните задачи, когато се чувствате най-бодри. </li></ul><ul><li>• Предвиждайте стресовите периоди и предварително се подготвяйте за тях. </li></ul><ul><li>• Всекидневно отделяйте време за себе си. </li></ul><ul><li>• Не поемайте твърде много ангажименти. </li></ul><ul><li>• Прехвърляйте част от задачите си на други хора. </li></ul><ul><li>• Занимавайте се само с по една задача наведнъж. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Взаимоотношения с околните </li></ul><ul><li>• Да поддържате връзките си с хората около вас. • Да подобрите уменията си за общуване. • Да разпознавате чувствата на околните и да ги разграничавате от своите собствени. • Да се справяте с проблемите във взаимоотношенията си с другите. • Да поддържате контактите с приятели. • Да поощрявате и подкрепяте хората около себе си. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>ПОМОЩ И ПОДКРЕПА Осъзнайте, че винаги можете да откриете свои вътрешни, но и външни ресурси: • Всеки ден се поздравявайте за това, че все по-успешно се справяте със стреса. • Не се стеснявайте да молите за помощ свои близки, приятели или специалисти. КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ • Чувствате се съкрушени от стреса до такава степен, че той влияе негативно на работата ви или на взаимоотношенията ви с околните. • Имате физически симптоми на стрес като сърцебиене, задух или главоболие </li></ul>
 35. 35. Подхождайте стъпка по стъпка <ul><li>1. Осъзнайте стресорите във вашия живот и начина, по който емоционално и физически реагирате на тях. </li></ul><ul><li>2. Осъзнайте какво в </li></ul><ul><li>действителност може </li></ul><ul><li>да промените. </li></ul><ul><li>3. Моделирайте </li></ul><ul><li>емоционалните </li></ul><ul><li>си реакции. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>4. Научете се да контролирате физическите реакции на тялото при стрес. </li></ul><ul><li>5. Изградете си физически резерв. </li></ul><ul><li>6. Поддържайте емоционалния си резерв. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Господи, </li></ul><ul><li>дай ми сили да променя нещата, които мога да променя, </li></ul><ul><li>дай ми търпение да приема нещата, които не мога да променя и </li></ul><ul><li>мъдрост - винаги да виждам разликата между двете </li></ul>
 • ssuserd1e58b

  Mar. 31, 2021
 • ssuser3c74ed

  Nov. 16, 2016
 • BoryanaPehlivanova1

  Oct. 25, 2016
 • nedostupnata

  Oct. 22, 2016
 • dora4

  Mar. 6, 2016
 • ingrid9292

  Jul. 12, 2011

НАТРУПАНИЯТ СТРЕС ПРИБЛИЖАВА ИНЦИДЕНТА

Views

Total views

6,929

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

482

Actions

Downloads

163

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×