Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

24 klaviatura

1,141 views

Published on

 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

24 klaviatura

 1. 1. KLAVİATURA Əsas klavişlərin təyinatı
 2. 2. Klaviatura Klaviatura – ədədi və mətn informasiyanı kompüterə daxil etmək üçün universal qurğudur.
 3. 3.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End + 6 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Del Standart klaviaturanın 100-dən çox klavişi var. Rahatlıq üçün onlar bir neçə qrupa birləşdirilib.
 4. 4.  Esc ~ ё ` Ё F3 1 Q F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 ! Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Ч С М И Т Ь Alt Funksional klavişlər Alt Gr F1  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete Shift 9 PgUp 8 5 4 2 1 End 6 + 3 PgDn Enter Ctrl - F12 Hər proqramda onların öz funksiyaları var. . 0 Ins Del
 5. 5.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Ч С М И Т Ь Alt Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End 6 + 3 PgDn Enter Ctrl Windows sistemində adətən: F1. – axtarış sistemi çağırmaq üçündür Alt+F4 klavişlərin kombinasiyası – cari pəncərəni qapatmaq üçün. . 0 Ins Del
 6. 6.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End 6 + 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Hərf-rəqəm və digər simvollar klavişləri qrupu. Bu klavişlər vasitəsilə mətn yığmaq olar. Del
 7. 7.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab F3 R W  F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я Ч С М И Т Ь  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0 Й Caps Lock F11 _ ) (  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl  Alt Idarəedici klavişlər qrupu. Alt Gr Ctrl 0 Ins . Del
 8. 8.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab F3 R W  F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я Ч С М И Т Ь  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0 Й Caps Lock F11 _ ) (  Enter End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete Shift 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl  Alt Alt Ctrl Shift, Ctrl, Alt klavişləri adətən digər klavişlərlə birgə işlənilir. 0 Ins . Del
 9. 9.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab F3 R W  F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я Ч С М И Т Ь  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0 Й Caps Lock F11 _ ) (  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl  Alt Enter – 1. növbəti abzasa keçmək 2. Seçilmiş əmri təstiq etmək Esc –. Seçilmiş əmri ləğv etmək Alt Ctrl 0 Ins . Del
 10. 10.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab F3 R W  F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я Ч С М И Т Ь  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0 Й Caps Lock F11 _ ) (  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl  Alt Tab– Backspace– Alt Ctrl 0 Ins . Del
 11. 11.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl 0 Ins . Del Klaviaturanın dilini dəyişmək üçün, məsələn ingilis dilindən azərbaycan dlinə keçmək üçün Alt+Shift və ya Ctrl+Shift klavişlərin kombinasiyalarından istifadə olunur.
 12. 12.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 $ ; 4 E R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Ч С Alt М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F4 # № 3 @ « 2 Q Tab F3  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End + 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Baş hərfləri yığmaq üçün Shift və hər hansı simvol klavişini eyni vaxt basmaq lazımdır. 6 Del
 13. 13.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End + 6 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Del İxtiyarı mətnin fraqmentini birdəfəli baş hərflərlə yığmaq üçün Caps Lock klavişindən istifadə olunur. Onun üçün klaviş bir dəfə basılır və klaviatura Caps Lock rejiminə keçir - klaviaturanın müvafiq indikatoru işıqlanacaq.
 14. 14.  Esc ~ ё ` Ё ! 1 F3 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab R W F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr Kursoru idarə edən klavişlər qrupu.  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( Й Caps Lock Ctrl F2 F1  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End 6 + 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Del
 15. 15.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё 1 Q •Delete – ^ 5 T : 6 & ? 7 Y % F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ф Ы В А П Р О Л Д Z X C V B N M < , Б > . Ю Я  Alt Ч С М И Т Ь Alt Gr  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0  F11 _ ) ( У •Page Down– •Insert – R F7  Ц •Page Up –; •End – E W Shift •Home – $ ; 4 F6 F5  Й Caps Lock Ctrl F4 # № 3 @ « 2 ! Tab F3  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 2 1 End 6 + 3 PgDn Enter Ctrl . 0 Ins Del
 16. 16.  Esc F2 F1 ~ ё ` Ё ! 1 F4 # № 3 $ ; 4 E @ « 2 Q Tab F3 R W  F6 F5 F7 ^ 5 T : 6 & ? 7 Y %   F8 U * + -  F9 F10 8 9 I O P { Ц У К Е Н Г Ш Щ З A S D F G H J K L : Ы В А П Р О Л Д Z Shift Ф X C V B N M < , Б > . Ю Я Ч С М И Т Ь  [ Х ? / , . Home Backspace | } ] Ъ “ ‘ Э ; Ж   F12 + = - 0 Й Caps Lock F11 _ ) (  Enter Shift End Insert Scroll Lock Print Screen Pause Break Page Up Num Lock / * - Page Down 7 Home Delete 9 PgUp 8 5 4 1 End 2 6 + 3 PgDn Enter Ctrl  Alt Alt Gr Ctrl 0 Ins . Del

×