Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unang yugto mg imperyalismong kanluranin

115,059 views

Published on

SImpleng PPT ukol sa mga pangyayari nagbigay-daan sa pagdating nga mga knluranin sa Asya

Published in: Education
 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I’ve personally never heard of companies who can produce a paper for you until word got around among my college groupmates. My professor asked me to write a research paper based on a field I have no idea about. My research skills are also very poor. So, I thought I’d give it a try. I chose a writer who matched my writing style and fulfilled every requirement I proposed. I turned my paper in and I actually got a good grade. I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Unang yugto mg imperyalismong kanluranin

 1. 1. Unang Yugto mg Imperyalismong Kanluranin Inihanda ni Jose S. Espina
 2. 2. Mga Unang Ruta ng Kalakalan
 3. 3. Hilagang RutaNagsisimula sa Bejing, China, binabagtas ang mgadisyerto ng mga Samarkand at Bokhara, tinatawidang Caspian Sea at ang Black Sea at nagtatapos sa
 4. 4. Panggitnang RutaMula sa India, ang mga kalakal ay dinadala ng mga sasakyangpandagat hanggang Ormuz sa Persian Gulf. Mula rito ang mgakalakal ay inihahatid sa pamamagitan ng mga kamelyongbumabyahe patungo sa mga lungsod ng Antioch, Aleppo at
 5. 5. Timog na RutaMula sa India, babagtasin ang Indian Ocean,babaybayin ang Arabia tuloy sa Red Sea hanggangsa Cairo o Alexandria sa Egypt
 6. 6. Anu-ano ang mga Salik na nagbigay-daansa pagdating ng mga Kanluranin sa Asya?  Mga Krusda  Paglalakbay ni Marco Polo  Pagbagsak ng Constatantinople  Merkantilismo
 7. 7. KRUSADAIto ay serye ngmga kampanyang mgaKristiyanongkabalyero na anglayunin ay bawiinang Jerusalemmula sa mgaMuslim Ang mga akdana naglalamanukol sa Asya aynagmula sanakilahok sa
 8. 8. Paglalakbay ni Marco Polo• Tinawid ang GitnangAsya kasama angkanyang tiyuhinhangang sa makaratingsa Tsina• Matagal siyangnanirahan sa China atnanungkulan bilangtagapayo ng emperadorng Dinastiyang Yuan• Nang bumalik siya saItaly, isinulat niya saisang aklat, The Travelsof Marco Polo angkarangyaan atkayamanan ng China.Sa tulong ng kanyangaklat, maraming nabatidang mga Kanluranin
 9. 9. Pagbagsak ng Constantinople  Sa mahabang panahon, ang tatlong rutang nag- uugnay sa Asya at mga Kanluranin sa pamamagitan ng kalakalan ay laging bukas.  Ngunit pagsapit ng ika-14 hanggang ika-15 siglo, ang malakingh bahagi ng silangang rehiyon ng Mediterranean Sea ay sinalakay ng mga Seljuk Turk.  Ang matagumpay na pananalakay ay nagbigay sa mga Seljuk Turk ng
 10. 10. Ano ang naging epekto ngpagsasara ng rutang pangkalakalan? Dahil sa tanging mga mangangalakal ng mga lungsod-estado ng Venice, Genoa at Florence sa Italy ang pinayagan ng mga Seljuk Turk na mamili sa mga daungan nila. Ipinagbibili ng mga Italian ang mga produkto sa mataas na presyo dahil alam nila na lubos na kinasasabikan ito ng mga tao. Nangunguna sa produktong ito ang mga rekado na mahalaga sa Kanluranin bilang pampalasa ng pagkain, pampreserba at
 11. 11. • Nagbigay daan din ito upang maghanap ng bagong ruta. Higit na naging madali at maginhawa ang paghahanap ngmga bagong ruta patingo sa Asya dulot ng mga pagbabagosa paglalayag. Dalawang Instrumento sa paglalayag angtumulong sa mga manlalayag. Ito ang compass at astolabe
 12. 12. Merkantilismo Noong ika-16 siglo, pinaniniwalaan ng mga bansa sa Europa na ang ekonomiya ay maaring maging instrumento ng pagpapataas ng pambansang kapangyarihan Naniniwala sila sa prinsipyong pangekonomiya na kung tawagin ay mekantilismo Naniniwala na ang tunay na kayamanan ng isang bansa ay ang kabuuang dami ng ginto at pilak na mayroon ito.
 13. 13. Anu-ano ang dahilan sa paagdating ngmga kanluranin sa Asya? Paghanap ng ginto Palaganapin ang kristiyanismo Paghanap ng karangalan

×