Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C+£Mle T+£Rler+ø

793 views

Published on

Published in: Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

C+£Mle T+£Rler+ø

 1. 1. CÜMLE TÜRLERİ
 2. 2. <ul><li>CÜMLE TÜRLERİ </li></ul>YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE ÇEŞ. ANLAMINA GÖRE CÜMLE ÇEŞ. YAPISINA GÖRE CÜMLE ÇEŞ.
 3. 3. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 4. 4. <ul><li>Bir bahar akşamı rastladım size. </li></ul><ul><li>Bizim köye güneş erkenden doğar. </li></ul><ul><li>Çocuklar bahçede toplandı. </li></ul><ul><li>Gelmeliydin zamanı geçmeden. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz. </li></ul><ul><li>Yüklemlerin yerini inceleyiniz. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Üzgün üzgün yüzüme baktı. </li></ul><ul><li>Meyve yemeyi seviyorum. </li></ul><ul><li>Buraya yürüyerek geldim. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz. </li></ul><ul><li>Bu şekilde yüklemi sonda bulunan cümlelere ……………. denir. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Bilirdik biraz sonra karların eriyip eserimizin yok olacağını. </li></ul><ul><li>Hep gülüyorsunuz söylediklerime. </li></ul><ul><li>Biliyorsunuz, çalışmazsanız kazanamayacağınızı. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümlelerin ögelerini bulup yüklemin yerini gösteriniz. </li></ul><ul><li>Bu şekilde yüklemin başta ya da ortada bulunduğu cümlelere …………….. Cümle denir. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Bilge kişidir bunu söyleyen. </li></ul><ul><li>Kitapların arasından bunu beğendim. </li></ul><ul><li>Onu aylardır görmüyorum. </li></ul><ul><li>Çiçeklerdir evimizin süsü. </li></ul><ul><li>Aldı telefon defterini eline. </li></ul><ul><li>Akacak kan damarda durmaz. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri yüklemenin yerine göre inceleyiniz. </li></ul><ul><li>Devrik cümleleri kurallı, kurallı cümleleri devrik cümle haline getiriniz. </li></ul>
 8. 8. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 9. 9. <ul><li>Düğünde çok eğlendik. </li></ul><ul><li>Konuşması güzeldi. </li></ul><ul><li>Beni buraya bağlayan bu insanlardır. </li></ul><ul><li>Onunla tanışmayı çok istiyorum. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümlelerin yüklemlerini inceleyiniz.Yüklemlerin türünü belirtiniz. </li></ul><ul><li>O halde cümleler yüklemlerinin türüne göre kaç gruba ayrılır? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ </li></ul>İSİM CÜMLESİ EYLEM CÜMLESİ
 11. 11. <ul><li>Ayşe hem güzel hem akıllıdır. </li></ul><ul><li>Sınıfta toplanan öğrenciler öğretmeni bekliyorlar. </li></ul><ul><li>İlkbahar gelince yüreğimiz coşkuyla dolar. </li></ul><ul><li>Annem çayı hemen demleyiverdi. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri yükleminin türü açısından değerlendiriniz ve çeşidini belirtiniz. </li></ul>
 12. 12. ANLAMINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 13. 13. <ul><li>Hafta sonu İzmir’e gittik. </li></ul><ul><li>Bu yıl notlarım oldukça iyi. </li></ul><ul><li>Bu konuda başarılı olamadın. </li></ul><ul><li>Düşüncelerimi ona söylemedim. </li></ul><ul><li>Anlattıklarımı anlıyor musun? </li></ul><ul><li>Yaşasın, sınavı kazandım! </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri inceleyiniz. Yüklemlerde </li></ul><ul><li>bildirilen yargıların gerçekleşip gerçekleşmediğini </li></ul><ul><li>söyleyiniz. </li></ul>
 14. 14. ANLAMLARINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ OLUMLU CÜMLE OLUMSUZ CÜMLE SORU CÜMLESİ ÜNLEM CÜMLESİ
 15. 15. <ul><li>Kazağını çok beğendim. </li></ul><ul><li>Kapıdaki memur ilgilenmedi onlarla. </li></ul><ul><li>Sözlerini bitirip yerine oturdu. </li></ul><ul><li>Öğretmen sınıfa girdi mi? </li></ul><ul><li>Onu herkese sordum ama bulamadım. </li></ul><ul><li>Tüh, çok üzüldüm. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri anlamları açısından inceleyip çeşidini belirtiniz. </li></ul>

×